Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Mariborski mestni svet je v ponedeljek, 23. novembra, izvedel 17. redno sejo, seja pa je prvič potekala na daljavo, preko videokonferenčnega sistema Zoom. Svetniki so med drugim sprejeli rebalans občinskega proračuna in akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto ter se seznanili z aktivnostmi MO Maribor in njene civilne zaščite za lajšanje posledic epidemije covid-19. Po daljširazpravi pa so se z majhno razliko pri glasovanju odločili, da mestni svet ne nameni 50 tisoč evrov za svetovanje pri postopku prodaje večinskega deleža v Farmadentu, kar je sicer bila želja župana.

17. seja MS MOM je bila tokrat digitalna

Razprava se je pravzaprav vnela že pri potrjevanju dnevnega reda, saj je Lista za pravičnost in razvoj predlagala umik točke o Farmadent. Čeprav so se nekateri mestni svetniki strinjali s tem, je točka ostala na dnevnem redu. O odloku pa niso razpravljali niti po skrajšanem postopku. V kasnejši razpravi pa se niso strinjali s tem, da bi mestni svet 50.000 evrov namenil za svetovanje pri postopku prodaje večinskega deleža v omenjenem veledrogeristu, ki ga mora občina do konca leta prodati na zahtevo zakona o lekarniški dejavnosti. Mariborski župan Saša Arsenovič je sicer zagotovil, da postopek nikakor ne prejudicira prodaje, a morajo kot dober gospodar preveriti razmere na trgu. K prodaji jih zavezuje zakonodaja, prav tako naj bi že prejeli dva izkazana interesa ter še nekaj povpraševanj za nakup lastniškega deleža.

Kljub njegovim zagotovilom sta svetnika Matic Matjašič in Igor Jurišič vložila podobna amandmaja, s katerima sta predlagala umik letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2020. Pri glasovanju o omenjenem amandmaju koalicija ni bila enotna, saj je Arsenoviču zmanjkal en glas, pri glasovanju pa se je med drugim vzdržala tudi podžupanja Alenka Iskra iz vrst SD.

Okrnjeni rebalans je bil nato soglasno izglasovan. Med drugim so z rebalansom za 50.000 evrov povečali sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve poklicnim gasilcem v času epidemije ter zagotovili še dodatnih 41.000 evrov za subvencioniranje delovanja krožno-kabinske žičnice.

Rebalans hkrati prerazporeja dela sredstev, ki so bila namenjena za nakup zemljišča vodnega zajetja pri Hotelu Arena pod Pohorjem, na postavko za nakup pripadajoče opreme za zasneževanje na omenjenem črpališču. Prav tako so iz postavke gospodarjenja s stavbnimi zemljišči 260.000 evrov prerazporedili za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa, še 80.000 evrov pa za evropsko sofinancirani projekt Dravske kolesarske poti.

Vir: STA

LPR – Lista za pravičnost in razvoj je na današnji novinarski konferenci izpostavila problematiko Farmadenta. Na sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor je namreč v ponedeljek, 23. novembra 2020, župan MOM Saša Arsenovič na dnevni red med drugim uvrstil točko za privatizacijo družbe Farmadent. V LPR pozivajo župana in svetnike MOM, da se predlagano gradivo umakne.

FOTO: Galerija keramike

LPR – Lista za pravičnost in razvoj je po besedah Stojana Auerja poslala vprašanja upravi podjetja in županu Arsenoviču, katere ukrepe je družba sprožila zoper konkurenco, ki naj bi ovirala družbo pri nabavah s surovinami, a uradnega odgovora do danes, še niso dobili. Na novinarski konferenci je bil še Primož Juhart, preko povezave pa tudi Lidija Divjak Mirnik, poslanka v Državnem zboru.

Neuradno pa naj bi uprava družbe prijavo na AVK naslovila šele pred dnevi, po zastavljenih vprašanjih LPR, je zapisano v sporočilu za javnost. To po besedah LPR lahko pomeni, da uprava in predstavnik lastnika župan MOM naj ne bi storila ničesar za zaščito poslovnih interesov družbe, preden je bil oblikovan predlog za privatizacijo.

Tudi na vprašanje, koliko je družba Farmadent, ki je edina specializirana za nabavo in distribucijo medicinske opreme, sanitetne opreme in zdravil, pridobila poslov pri nabavah zaščitne opreme za reševanje življenj, ki jih je država razpisala v okviru razglašene epidemije covid – 19, po besedah LPR niso dobili odgovora. “Trdijo, da gre za poslovno skrivnost. Glede na izkaze ERAR-ja, pa družba ni pridobila niti enega posla, kar posledično pomeni velik vprašaj tako za družbo, kot za Nadzorni svet družbe,” so zapisali v sporočilu za javnost LPR.  Omenili so še, da če bi namreč družba pridobila posle, bi to pomenilo  znaten zalogaj za proračun MOM.

Postavljajo pa še vprašanje, kako so potekale nabave materiala: “Zakaj so lahko zasebniki praktično brez referenc sodelovali pri dobavah materiala za reševanje življenj, po drugi strani pa Farmadent, družba v 100 % družbeni lasti, z vsemi potrebnimi referencami ni pridobila niti enega evra?”

Menijo, da bi morala uprava Farmadenta in predlagatelj prodaje župan Arsenovič dolžna podati odgovore še pred postopkom prodaje. Pa tudi, da bi to temo morala obravnavati tudi posebna preiskovalna komisija Državnega zbora RS v ustanavljanju.

Lidija Divjak Mirnik  je ob tem napovedala, da bo Vlado RS in ministra za gospodarstvo pozvala k preučitvi predloga, da se družbo Farmadent namesto prodaje prenese v upravljanje na SDH in se ji, da bi se izognili privatnim interesom, dodeli funkcijo ključnega državnega partnerja pri nabavi cepiva za Covid-19.

Ob zaključku poročanja o novinarski konferenci pa je Stojan Auer še izpostavil, da se čudijo, da na napovedani seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor ni niti ene točke, ki bi se ukvarjala s tem, kako pomagati občanom in občankam med epidemijo.

Mestna občina Maribor je skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica znova ustavila postopek prodaje 91,5-odstotnega deleža v podjetju Farmadent. Medtem ko na občini za zdaj glede odločitve in njenih razlogih še molčijo, so to na spletni strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Salusa, edinega javno znanega ponudnika za odkup deleža.

FOTO: farmadent.si

FOTO: farmadent.si

Kot so sporočili iz Salusa, so prejeli sklep županov omenjenih treh občin, v katerem so odločili, da se postopek prodaje poslovnih deležev družbe Farmadent ustavi.

Prodajni postopek je še iz časov prejšnje mariborske občinske oblasti vodila prodajna komisija, njena vodja Mateja Cekić pa je še prejšnji teden ob predstavitvi novega v.d. direktorja mariborske mestne uprave Borisa Železnika dejala, da je ta še vedno aktualen.

Na mariborski občini danes za še niso želeli komentirati odločitve, niti tega, kakšna bo nadaljnja usoda prodajnega postopka ter ali je bila razpuščena tudi prodajna komisija. Več pojasnil so obljubili za naslednji teden.

Prejšnja mestna oblast je zaključek prodaje načrtovala že lani, saj je v proračun že vštela 4,8 milijona evrov, kolikor znaša knjigovodska vrednost njenega 83,35-odstotnega deleža. Prodajo sicer najbolj dobičkonosnega mariborskegajavnega podjetja občinam nalaga zakon o lekarniški dejavnosti, ki prepoveduje vertikalno povezovanje.

Občine so prodajni postopek začele že leta 2017, a so ga tudi takrat predčasno zaključile, ker je vmes prišlo do spremembe lekarniške zakonodaje, s katero je bil podaljšan rok za prodajo do konca leta 2019. Da bi pritegnili več ponudnikov in posledično dosegli ugodnejšo ceno, so se odločili, da si vzamejo več časa in postopek ponovijo.
Vir: STA

Mariborski mestni svetniki so danes z enim glasom razlike potrdili nov postopek prodaje Farmadenta. Čeprav so stališča o nujnosti prodaje tega dobičkonosnega podjetja, ki se ukvarja z grosistično prodajo zdravil in medicinskih pripomočkov, še vedno različna, so večinsko soglašali z novo časovnico. So bili pa soglasni glede obnove Koroške ceste.

Postopek prodaje 91,5-odstotnega deleža Farmadenta je Mestna občina Maribor skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica začela že lani, a ga je predčasno zaključila, ker je vmes prišlo do spremembe lekarniške zakonodaje, s katero je bil podaljšan rok za prodajo do konca leta 2019. Da bi pritegnili več ponudnikov in posledično dosegli ugodnejšo ceno, so se odločili, da si zdaj vzamejo več časa in postopek ponovijo.

Da ne bi ponovno zašli v časovno stisko, želijo po besedah direktorja mestne uprave Simona Štrancarja začeti z novim postopkom prodaje že v prihodnjih dneh. Nova okvirna časovnica, o kateri je 13 mestnih svetnikov glasovalo za, 12 pa proti, predvideva objavo novega javnega poziva v začetku aprila in sklenitev prodaje julija. “Prodaja v tem trenutku je gospodarna za dosego največjega izkupička,” je prepričan Štrancar.

Koroška cesta.

Koroška cesta.

V SD so predlagali, da bi postopek prodaje prenesli v leto 2019, a se večina mestnih svetnikov s tem ni strinjala, čeprav so številni še vedno mnenja, da Farmadenta ni nujno prodati. “Odločanje o tem se mora prenesti na nov mestni svet, novega župana. Še vedno bo ostalo dovolj časa do zakonsko obvezne prodaje,” je ocenil predstavnik SD Matej Žmavc.

Večina ostalih prisotnih je menila, da s tem ne bi ničesar rešili. “Postopek se lahko kadarkoli prekine. Sama prodaja bo še enkrat prišla na mestni svet. Ne želimo pa, da spet pridemo v situacijo, da prodajamo pod prisilo,” je pojasnil Štrancar. “Tudi če se postopek zdaj začne, ni nujno, da se bo v tem mandatu zaključil,” je dodala Nevenka Kržan iz svetovalne družbe KPMG.

Po njunih besedah je prodaja nujna, ker to zahteva zakon o lekarniški dejavnosti. A številni mestni svetniki se s tem niso strinjali. Mestna svetnica SDS Vladimira Cokoja je na primer ponovno opozorila, da omenjena zakonska določila ne veljajo za občine. “Občine solastnice niso zavezane prodaji Farmadenta,” je prepričana.

Kot navedeno, bo zadeva pred zaključkom prodaje ponovno predložena v odločanje mestnemu svetu, saj bo ta imel zadnjo besedo pri izbiri kupca. Upajo, da se bodo do takrat razjasnila vsa odprta vprašanja.

Po drugi strani je vladalo soglasje glede nujnosti obnove Koroške ceste in Glavnega trga, zato so mestni svetniki soglasno potrdili dokumentacijo zanjo. Ta projekt, ocenjen na 4,8 milijona evrov, namerava občina prijaviti na razpis za kohezijska sredstva za trajnostno mobilnost. Za druge infrastrukturne projekte, ki so jih imeli še na dnevnem redu današnje seje mestnega sveta, pa je zmanjkalo časa.

So pa mestni svetniki na začetku današnjega zasedanja med drugim potrdili načrt Poslovne cone Tezno, da na na novo pridobljenem zemljišču med Ptujsko in Zolajevo cesto vzpostavi vadbeni poligon varne vožnje. Tam bodo bodoči vozniki osebnih avtomobilov in tovornjakov lahko opravili prve ure pouka. Ob nedeljah pa naj bi tam še vedno potekal bolšji sejem, ki je vedno množično obiskan.

V pobudah in vprašanjih so mestni svetniki med drugim pozvali k takojšnji odpravi napak v Vrtcu Pekre, predaji 15 občinskih stanovanj mladim, obnovi tržnice na Kidričevem trgu ter ureditvi domnevno prenizko obračunanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za garažno hišo pri kliničnem centru.

Večkrat je bil omenjen tudi protest krajanov Dogoš, ki v sredo zaradi nezaupanja in nasprotovanja kakršnim koli novim komunalnim projektom v njihovem kraju niso želeli prisluhniti predstavitvi projekta Wcycle. Ta bi namreč prinesel nekatere aktivnosti v okviru pilotnega projekta predelave bioloških odpadkov v uporabne urbane zemljine. Čeprav so predstavniki projekta ponavljali, da bo šlo le za aktivnosti v ožjem obsegu, brez večjih vplivov na okolje, so prisotni krajani vztrajali pri nasprotovanju, saj da so Dogoše že zdaj preveč okoljsko obremenjene.
Vir: STA

Nova sezona oddaj V MARIBORU SI se je pričela s precej burno debato o prodaji Farmadenta, obnovi zahodne tribune Ljudskega vrta in o prodaji stanovanj. Preverite v videu.

1. oddaja sezone 2017/18, premiera 8.11.2017.

Oddaja V Mariboru si je na sporedu vsako sredo ob 20.00.

Tokrat v Občinskem informatorju:
– Prodaja Farmadenta „na čakanju“
– Borštnikov prstan Saši Pavček
– V Mariboru kmalu mobilno plačevanje parkirišč

– Mariborski študentje pripravili inovativne projekte
– Sprejem Iva Daneua
– „Nič kaj naivno o naivi“ v Hramu
– Z Novo KBM tekli za dobrodelnost

Po mnenju nekaterih mariborskih svetnikov očitno (še vedno) ne, a po mnenju vlade je jasno: Farmadent je treba prodati, ker bi Mestna občina Maribor v nasprotnem primeru plačala visoko kazen – Farmadent bi bil razvrednoten, delavci pa bi ostali na cesti. Zakaj nekateri zavlačujejo, med tem ko se tvega delovna mesta in milijone?

Nejasnosti so zgolj izgovor

Najprej so bili jasni na vladi: cilj in namen zakona je v celoti prepovedati tako imenovane vertikalne povezave, vsakršna povezava (tudi preko povezanih oseb) pa je izrecno prepovedana. Na 124. redni seji vlade so na zahtevo poslanca Mihe Kordiša odgovorili na konkretno vprašanje mariborskih povezav. “Glede na to, da so občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov, prenos lastniškega deleža Farmadenta na Mestno občino Maribor ne zadosti zakonskim pogojem.” Na septembrski seji Odbora za zdravje pa je poslanec Jože Horvat zahteval davkoplačevalcem razumljiv odgovor na konkretno vprašanje ali mora MO Maribor prodati Farmadent, da bo zadostila zakonu? “Da, mora prodati“, je bila jedrnata državna sekretarka Ana Medved. MO Maribor torej ne sme (več) biti lastnica. Če ostane, pa se tvegajo milijoni.

Iz občinske zakladnice na pokopališče podjetij?
Če MO Maribor do 27. januarja prihodnje leto ne bo zakonsko uredila lastništva (kar se lahko zgodi, če bodo mestni svetniki ustavljali ali zavlačevali z nadaljevanjem postopka), se lahko skoraj istočasno zgodita dva scenarija.
1. Farmadent propade, izgubi licence in morebitni kupec (če bi se ta sploh pojavil), bi naposled kupil zgolj “okostje” nekoč delujočega podjetja, ker Farmadenta praktično ne bi bilo več. Brez licenc ne bi smeli niti ne bi mogli poslovati, torej tudi ne bi mogli več zaposlovati, kar pomeni, da bi približno 80 ljudi, ki danes tam (še) imajo službo, verjetno dobilo odpovedi. Občinski proračun bi zato ostal brez potencialnih milijonov kupnine (na katere računajo, če družbo prodajo pravočasno), kmalu za tem pa bi morda iz njega odleteli milijoni kazni.
2. V kolikor se Farmadenta po “pametni” ceni ne proda pravočasno, bi občine solastnice plačale od nekaj tisoč evrov do vrtoglavih zneskov kazni. Na Ministrstvu za zdravje so bili jasni, da se “z globo v primeru nespoštovanja omejitve iz 26. člena kaznuje za prekršek pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe.” Višina globe za župane občin solastnic lahko v mesecu dni doseže najmanj 90.000 evrov oz. največ 300.000 evrov. Maksimalna kazen za občine pa bi znašala kar 3 milijone evrov.

14. seja MO Maribor

Mariborski svetniki ne govorijo istega jezika, a s prodajo se nadaljuje
Na današnji dopisni seji so svetniki s 14 glasovi ZA in 7 PROTI potrdili “usklajen posamezni program prodaje poslovnega deleža družbe Farmadent“, kot je zapisano v sklepu. Mi smo vprašanja o (ne)nujnosti ter morebitnih posledicah (ne)prodaje Farmadenta poslali 13 svetnikom in svetnicam. Nekateri so se opravičili, ker so na počitnicah, drugi v službah ipd. Janko Leva (mestni svetnik SMC) se je denimo opravičil, ker je v tujini, a je kljub temu kar po telefonu povedal, da “pričetek postopka prodaje podpira, saj je jasno, da bo sicer prepozno.” Bolj podrobno, pa so odgovorili naslednji:

Jelka Kolmanič, mestna svetnica DeSUS: “Zakon o lekarniški dejavnosti predpisuje, da je potrebno vse vertikalne povezave prekinit. Eno leto je izjemno kratek čas za eventuelno prodajo družbe Farmadent, zato smo smatrali, da je potrebno postopek vsaj začeti. Tu gre sicer za več tolmačenj, pri čemer eni tolmačijo, da je potrebno, drugi, da ni, ampak zdaj je treba imeti varianto in dovolj časa, da se lahko Farmadent ustrezno proda. Postopki se morajo začeti, ker to traja, tega ne moreš naredit v enem tednu in zato smo bili ZA. Ocenjujem, da boljše ali alternativne rešitve, kot je prodaja, ni. Podrobneje poznam razmere v Farmadentu, ker sem predsednica zavoda v Lekarnah, in mislim, da bi moral Farmadent dobiti enega dobrega strateškega partnerja oz. kupca. Sami, dolgoročno gledano, po mojem ne bodo mogli uspevati, ker so mala firma, ki ima veliko konkurence. Če se bo našel pravi strateški partner, kot se je našel za Marifarm, ki bo zainteresiran za to, da širi tržišče, se bodo delovna mesta ohranila, firma pa bo še naprej obstaja. Sem pa proti temu, da bi se prodal kakšnim finančnim družbam.

Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi in podžupan MO Maribor: “Postopek prodaje s sklepom mestnega sveta je mogoče kadar koli prekiniti brez kakršnihkoli finančnih posledic za MO Maribor. Sedanji zakonski rok pa je izjemno kratek za gospodarno doseganje dobre prodajne cene družbe Farmadent. Prav zaradi navedenega je potrebno pripraviti postopek in časovnico prodaje, za primer, da ne bo prišlo do sprememb zakonskih določb glede roka prodaje ali vsebinskih sprememb člena zakona, ki bi lastništvo družbe MO Maribor omogočal. Osebno menim, da je potrebno preprečiti tudi morebitno prikrito namerno razvrednotenje družbe, ki po preteku zakonskega roka ne bo imela več velike finančne vrednosti in bi jo lahko kupec v nasprotju z interesi skupnega javnega dobra MO Maribor odkupil za drobiž! V prodajne pogoje pa je mogoče vključiti določbo, ki kupca zavezuje, da ohrani vsa sedanja delovna mesta in z dodatnimi vlaganji omogoči nadaljnji uspešen razvoj in rast družbe Farmadent.

Stojan Auer, mestni svetnik Liste za pravičnost in razvoj: “Zakon sploh ne zapoveduje obvezne prodaje občinske farmacevtske srebrnine. Dr. Boštjan Brezovnik izpostavlja, da prepoved vertikalnih povezav velja izključno za občinske lekarne, ne pa za občino. Pritrjuje mu tudi dr. Gorazd Trpin, ki poudarja, da se sporno zakonsko določilo nanaša izključno na izvajalce lekarniške dejavnosti, kar pa občine niso. »Zato niso zavezane k prodaji Farmadenta,« poudarja pravnik. Kakršen koli poseg zakonodajalca v pravico občin do vseh oblik premoženja bi pomenil kršitev ustavnih določil, še poudarja. V LPR smo zato glede prodaje previdni. Še posebej, ker je problem “mariborske srebrnine” Farmadenta, zaradi zaposlenih potrebno reševati dolgoročno. Poiskati strateška partnerja da, vendar pod premišljenimi pogoji in za pametno ceno. Prodajati “kuro, ki nosi zlata jajca” po knjigovodski vrednosti, kot to želi župan, bi bilo za Maribor škodljivo. Razen, če ne gre za neke nam neznane interese, oziroma provizije.”

Saša Pelko, mestni svetnik Liste župana Andreja Fištravca in podžupan MO Maribor: “Zakonsko prepoved vertikalnih povezav razumemo enako, kot jo razume predlagatelj zakona – to je Ministrstvo za zdravje, Vlada RS, Državni zbor RS, ki je zavrnil sprejem avtentične razlage, skratka enako kot vsi organi v državi. Skladno z veljavno zakonodajo, ki jo je v sprejem predlagala stranka SMC druge zakonite alternative za Mestno občino Maribor ni. Je pa bizarno, da člani SMC v Mestnem svetu MOM ne vedo, kakšen zakon je predlagala njihova ministrica, kaj so izglasovali njihovi poslanci in kakšno stališče je sprejela vlada, ki jo vodijo. Zato bi bilo bolj smiselno, da – v kolikor menijo, da je odgovor Vlade RS poslancu Kordišu napačen – vložijo svoj napor v spremembo stališča vlade, nato zakona, popravek odgovora poslancu in potem spremembi sklepov Mestnega sveta MOM. Nasprotovanje izvrševanju zakonske obveznosti je izjemno škodljivo – najprej za zaposlene v podjetju Farmadent, kot tudi za premoženje MOM. Želim si, da se vsi mestni svetniki zavedajo odgovornosti, ki jo nosimo, v tem konkretnem primeru, do zaposlenih v podjetju Farmadent. Ker je Mestni svet sledil predlogu župana in potrdil sklep o pričetku prodaje, lahko komisija za prodajo nadaljuje svoje delo. Žalosti pa me, da smo bili do sedaj priča tako velikemu nasprotovanju izvrševanja zakonodaje, ki so jo sprejele vladne stranke in samo DeSUS se je izkazal kot konsistentna stranka, ki ve, kaj je bilo sprejeto v državnem zboru in zakaj zastopa enako stališče tudi v Mestnem svetu.”

Miloš Stevanović, mestni svetnik kluba samostojnih svetnikov Aktivni: “Še zdaj zagovarjam stališče, da se Farmadenta, kot “zlato jajce” v večinski lasti Mestne občine Maribor, ne bi smelo prodajati. Niti bi se to po mojem moralo, kot to narekuje mestna uprava, saj 26. člen v drugem odstavku pravi: “(2) Izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno prek povezanih oseb ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ali prek kapitalskih naložb ali kako drugače pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem teh pravnih oseb oziroma jih voditi.” Lekarne Maribor so se letos februarja umaknile iz lastniške strukture, občine solastnice pa ne izvajajo, posredno ali neposredno, lekarniške dejavnosti. Alternativa prodaji je vsekakor bolj gospodarno in učinkovito upravljanje in tako še povečanje letnih dobičkov podjetja, ki naj ostane v večinski lasti MOM. Kar se tiče delovnih mest, pa je moje mnenje povsod podobno: kdorkoli bo s tem podjetjem v prihodnje upravljal, naj bo kar se da racionalen in obrnjen predvsem k trgu in dobičku, kot bi to počel s svojim podjetjem. Če optimizacija delovnih procesov pomeni zmanjševanje števila zaposlenih, ker so na določenih delovnih mestih sami sebi in politiki namen, potem ta rez odobravam. Žalostno je namreč ravno to, da so podjetja, ki so v večinski lasti bodisi občin bodisi države, “prenatrpana” s kadrom, ki za podjetja nimajo nobene vrednosti.

Po tem, ko je včeraj mariborski župan Andrej Fištravec na hitro sklical izredno sejo mestnega sveta, danes ni uspel sprožiti nadaljevanja postopka prodaje družbe Farmadent, saj je bila seja nesklepčna. Na sejo je prišlo vsega deset svetnikov.

Prisotnost mestnih svetnikov na 15. izredni sejim MS MO Maribor.

Prisotnost mestnih svetnikov na 15. izredni seji MS MO Maribor.

Edina točka dnevnega reda izredne seje je bila potrditev usklajenega programa prodaje občinskega podjetja Farmadent, katerega 91,51-odstotni delež Mesta občina Maribor prodaja skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica, ki sta dokument na korespondenčnih sejah že podprla.

Prodajni postopek so v Mariboru začeli, ker zakon o lekarniški dejavnosti prepoveduje vertikalno povezovanje, zaradi česar bi mestni občini v Ljubljani in Mariboru morali do januarja prodati podjetji LL Grosist in Farmadent.

Slednji je bil sprva preko Mariborskih lekarn v posredni lasti občin ustanoviteljic, a niti prenos lastništva iz lekarn po mnenju vodstva občine ni zadostil zakonskim določbam.

Mestna oblast v Mariboru je sprva želela odločanje o dokumentu dopisno izpeljati že prejšnji teden, a je Fištravec po številnih pritožbah svetnikov sejo preklical in za danes sklical izredno sejo, na kateri so svetniki lahko podrobneje govorili o postopku prodaje, a jih je na sejo prišlo le deset. “Menimo, da je treba sejo nadaljevati z izredno sejo kjer je mogoča razprava. Pri nam kot svetnikom je odgovornost, da do zaposlenih, do dobaviteljev in kupcev Farmadenta, da to razpravo opravimo na nek način z vsemi pojasnili in razlagami ne pa dopisno na neki seji preko elektronske pošte,” je dejal Matej Žmavc iz svetniške skupine SD. Andrej Špenga iz SMC pa je bil kritičen nad dejstvom, da je na sejo prišlo le deset svetnikov ter, da se sejo skliče manj kot dan prej. “Jaz mislim, da svetniki na nek način bojkotirajo takšno delovanje vodstva občine. Nesprejemljivo je, da se o takih temah sklicujejo seje manj kot en dan prej. Mislim, da so seje sklicane tako hitro o tako pomembni temi nesprejemljive,” pravi Špenga.

Kot je pojasnil župan, je sprejem usklajenega programa prodaje obvezen pogoj za nadaljnji prodajni postopek, ob tem pa je spomnil, da sta komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje ter družba KPMG kot posrednik pri prodaji vezana z zelo ozkimi časovnimi roki. “Odločili smo se, da začnemo z dopisno sejo, ki bo trajala do 2. novembra do 14. ure,” je dejal Fištravec. K pojasnilu je dejal, da sam ne more odgovarjati za neprodajo Farmadenta ter, da mora odgovornost sprejeti mestni svet. “Jaz sam po lastni volji prodaje ne morem sprožit. prodaja se lahko preko sprejetja časovnice sproži s sklepom mestnega sveta. ne bom pustil, da bo čez mesec ali dva nekdo kazal s prstom na župana, da nečesar nisem storil. Župan bo storil vse, če pa mestni svetniki menijo, da to ni potrebno, pa naj tako glasujejo” je dejal župan.

Direktor mestne uprave Simon Štrancar je znova zagotovil, da bodo o dokončni prodaji svetniki odločali na redni seji, ko bo ta pred koncem in bodo znani vsi potrebni podatki, zdaj pa gre zgolj za enega od procesnih dejanj. “Ko nam uspe spraviti to zadevo pod streho, imamo vse pripravljeno za objavo prodaje v medijih. Se pa že pojavljajo različni interesenti, a koliko so ti resni, se bo pokazalo, ko bodo lahko oddali svoje ponudbe in priložili tudi ustrezne garancije za resnost ponudbe,” je dejal Štrancar.

 

 

Vlada RS je na svoji 146. seji zavzela stališče, da je Zakon o lekarniški dejavnosti jasen, torej skladen z interpretacijo MO Maribor. Pripravljen je tudi predlog spremembe Zakona za podaljšanje prodaje iz enega na tri leta.

Mestni svet MO Maribor je na 11. izredni seji meseca junija letos potrdil predlog župana o pričetku prodaje podjetja Farmadent d. o. o.. Med razpravo med mestnimi svetniki pa so se oblikovali še dodatni sklepi, od katerih sta bila sklepa: da se postopek prodaje začne, vendar se prodaja ne zaključi, dokler se Ustavno sodišče ne opredeli o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti ali dokler Državni zbor ne poda razlage o avtentičnosti Zakona. Sprejeli so tudi sklep, da se sredstva iz morebitne prodaje podjetja porabijo na podlagi prioritetnega seznama, ki ga potrdi MS MO Maribor, prav tako so sprejeli sklep Odbora za finance, ki je predlagal, da se podaljša rok iz tretjega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti na vsaj tri leta.

Župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec je jasen: »Za MO Maribor je dikcija 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti nedvoumna. Ta prepoveduje vertikalne povezave, kar posledično pomeni prodajo podjetja Farmadent, katerega večinski lastnik smo. Odgovori iz vladne politike to vedno znova potrjujejo. Takšen je bil odgovor poslancu Združene levice v Državnem zboru, prav tako pa ni mogoče preko instituta avtentične razlage zakona priti do te razlage, kar je poskušal poslanec NSi v Državnem zboru. Zato v MO Maribor nadaljujemo s postopki prodaje podjetja Farmadent, saj ne želimo dopustiti kakršnegakoli oškodovanja ali celo sovražnega prevzema podjetja.«

Foto: arhiv Lokalec.si

Predlog za avtentično razlago zakona oziroma bolj natančno drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti je vložil poslanec parlamentarne stranke NSi, Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ORZLD26) bi moral obravnavati matični odbor Državnega zbora RS, in sicer Odbor za zdravstvo v petek, 1. 9. 2017, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Svoje mnenje k predlogu je podala Zakonodajno – pravna služba Državnega zbora RS, ki pa, glede na umik točke, ni bilo obravnavano oz. o njem na odboru ni bilo razprave. Točka naj bi bila obravnava na enem od naslednjih zasedanj Odbora za zdravstvo. Je pa Vlada RS Odboru za zdravstvo posredovala mnenje o Predlogu za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki so ga obravnavali tudi na 146. redni seji Vlade RS 31. 8. 2017. Stališče Vlade RS je jasno, in sicer da potrebe po avtentični razlagi zakona ni, saj je Zakon o lekarniški dejavnosti jasen. /…/Glede na to, da so občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov in je temu tako tudi v zgoraj izpostavljenih dveh primerih, bi predlagani prenos lastniškega deleža Farmadenta oziroma LL Grosista na Mestno občino Maribor oziroma Mestno občino Ljubljana ne zadostil zakonskim pogojem /…/ Vlada RS je potrdila že obstoječem stališču vodstva mariborske občine, in sicer, da je Zakon jasen, prepoveduje vertikalne povezave, ne glede na lekarniške zavode, in zato se prodaja podjetja Farmadent nadaljuje.

Mestna občina Maribor je prav tako skladno s sprejetimi sklepi na Mestnem svetu predala predlog za spremembo Zakona poslancu stranke DeSUS, ki ga bo posredoval v proceduro, saj ocenjujemo, da je to edini način za podaljšanje roka prodaje. Za implementacijo določila 26. člena ZLD-1 je v tretjem odstavku 121. členu istega zakona določen rok enega leta, kar pomeni, da mora prenos oziroma prodaja podjetja Farmadent biti izvršena do 27. 1. 2018. Ob upoštevanju specifične situacije dveh največjih občin v Sloveniji, ki imata v predmetni situaciji zaradi obstoječih (sedaj prepovedanih) povezav nalogo, da lastniško strukturo rešita v predvidenem roku, se postavlja dilema možnosti doseganja tega zakonsko določenega roka. Predlagana sprememba zakona se navezuje na podaljšanje roka prodaje na tri leta od začetka veljave Zakona, saj želimo s predlagano spremembo zakona popraviti prekratek rok za uveljavitev zakonsko naložen obveznosti, tako, da bo omogočeno subjektom preudarno, strokovno ter kvalitetno postopanje v izpeljavi naloženih jim obveznosti, brez povzročanja škode posameznikom ter širši okolici.

Mestni svetniki.

Spomnimo: Razlog za pričetek prodajnega postopka je Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju Zakon), ki je dne 27. 1. 2017 stopil v veljavo in med drugim posredno zadeva tudi družbo Farmadent d. o. o.. Zakon je v 26. členu prepovedal vertikalne in horizontalne povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti. Tako izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno prek povezanih oseb ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ali prek kapitalskih naložb ali kako drugače pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem teh pravnih oseb oziroma jih voditi.

 

Mestna občina Maribor je uradno začela s postopkom prodaje Farmadenta in z njo lastniško povezane družbe Gopharm. Za posrednika pri prodaji je izbrala družbo KPMG Slovenija.

FOTO: farmadent.si

FOTO: farmadent.si

Potem ko so junija mariborski svetniki soglašali z začetkom postopka prodaje družbe Farmadent, pri čemer morajo pred zaključkom prodaje biti izpolnjeni določeni pogoji, je mariborska občina uradno začela s postopkom prodaje Farmadenta in z njo lastniško povezane družbe Gopharm.

Po tej sprejeti odločitvi v mestnem svetu je mariborska občina k oddaji ponudbe za posredovanje pri prodaji obeh podjetij povabila revizijske družbe KPMG Slovenija, Constantia plus in UHY. Na povabilo sta se pravočasno odzvali družbi KPMG Slovenija in Constantia plus. Ugodnejšo ponudbo za posredovanje pa je po postopku pogajanj oddalo podjetje KPMG Slovenija, in sicer v vrednosti 19.000 evrov brez DDV, so sporočili z MO Maribor.

K temu so dodali, da bo postopek prodaje podjetij spremljala posebna komisija, ki jo je imenoval mariborski župan Andrej Fištravec. Komisijo sestavljajo predsednik Simon Štrancar ter člana Lidija Krebl Vukovič in Mitja Horvat. Komisija se je na seji v četrtek že seznanila s postopkom izbire posrednika.

Na mariborski občini verjamejo, da bo mednarodno priznana revizijska družba izvedla postopke prodaje v podanih rokih, to pa naj bi po njihovih navedbah zagotovilo uspešno poslovanje podjetja in ohranitev delovnih mest ter dejavnosti v Mariboru še naprej.

 

Tokrat v Občinskem informatorju:
– Mariborski mestni svetniki dali zeleno luč prodaji Farmadenta
– Dan forumov v Hočah
– SummerMBeauty, največji blogerski dogodek na Štajerskem
– Na Muti podelili občinska prizanja, grbe in nagrade
– Divjačinski golaž je postal pohorska tradicija
– Mladi košarkarji uspešno sezono zaključili s piknikom
– Vseevropski motokros v Orehovi vasi

Mestni svet Mestne občine Maribor, je včeraj dal zeleno luč za pričetek prodajnega postopka podjetja Farmadent d.o.o..

seja-ms-mom

Na včerajšnji seji Mestnega sveta MO Maribor so mestni svetniki odločali o pričetku prodaje podjetja Farmadent d.o.o.. Večinski lastnik podjetja je MO Maribor s 83,35-odstotnim deležem, sledijo občine Hoče – Slivnica s 5,48 %, občina Rače – Fram s 3,55 %, občina Miklavž na Dravskem polju s 3,01 %, občina Duplek z 2,68 % in občina Starše z 1,93 %. Mestni svetniki so s 14 glasovi za in sedmimi proti potrdili oba sklepa vodstva MO Maribor, ki predvideva začetek postopka prodaje. Med razpravo med mestnimi svetniki pa so se oblikovali še dodatni sklepi, od katerih sta bila sklepa: da se postopek prodaje začne, vendar se podjetje ne zaključi, dokler se Ustavno sodišče ne opredeli o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti ali dokler Državni zbor ne poda razlage o avtentičnosti Zakona. Omenjen sklep so mestni svetniki sprejeli z 22 glasovi za in petimi proti. Sprejeli so tudi sklep, da se sredstva iz morebitne prodaje podjetja porabijo na podlagi prioritetnega seznama, ki ga potrdi MS MO Maribor, s šestimi glasovi za in nič proti. Prav tako so sprejeli sklep Odbora za finance, ki predlaga, da se podaljša rok iz tretjega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti na vsaj tri leta, in sicer z 28 glasovi za in nič proti. Razlog za pričetek prodajnega postopka je Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju Zakon), ki je dne 27.1.2017 stopil v veljavo in med drugim posredno zadeva tudi družbo Farmadent d.o.o.. Zakon je v 26. členu prepovedal vertikalne in horizontalne povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti.

Tako izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno prek povezanih oseb ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ali prek kapitalskih naložb ali kako drugače pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem teh pravnih oseb oziroma jih voditi.

MO Maribor je skupaj z navedenimi občinami, v enakih deležih tudi lastnica Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, kar na osnovi določil zakona predstavlja horizontalno povezavo med izvajalcem lekarniške dejavnosti in dejavnostjo prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki preko kapitalskih naložb oz. nadzora teh pravnih oseb. Zakon je določil izjemno kratek rok za uskladitev z določbami zakona in sicer najpozneje v enem letu od uveljavitve le tega, to je do 27.1.2018.

Na ta način se bo zaščitila vrednost premoženja Mestne občine Maribor ter delovna mesta v podjetju, prav tako pa se bo omogočilo ohranjanje dejavnosti. V kolikor bi se v vmesnem času do zaključka postopka prodaje spremenila določila sprejetega Zakona o lekarniški dejavnosti (v posledici vloženih pravnih sredstev na Ustavno sodišče RS), bo Mestni svet o tej tematiki ponovno odločal.

Na 11. izredni seji MS MO Maribor so bili sprejeti tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017, Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – druga obravnava, Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanje mobilnega plačevanja parkirnine in upravljanje posebej urejenih parkirišč izven vozišč javnih cest v Mestni občini Maribor – druga obravnava, Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo ceste Trčova III. In IV. etapa in Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo suhih transformatorjev na črpališču Vrbanski plato.

Ne moremo se igrat s tem premoženjem“, je danes na srečanju z novinarji dejal mariborski župan Andrej Fištravec. Na četrtkovi (11. izredni) seji bodo tako mestni svetniki odločali o podaji soglasja za pričetek postopka prodaje Farmadenta. Le tako lahko, po mnenju mestnega vodstva, zaščitijo najmanj 80 delovnih mest.

Da je prodaja Farmadenta nujna, je jasno že nekaj časa, kakor je jasno tudi, da se s pričetkom postopka prodaje mudi, saj so sicer ogrožena najmanj delovna mesta zaposlenih v Farmadentu, morda pa tudi delovna mesta na področju celotne lekarniške dejavnosti v Mariboru. “Mi si tega ne moremo privoščit, preveč ljudi je zaposlenih, tržni deleži in tako naprej… Mi gremo v prodajo z upanjem, da dobimo tujega strateškega partnerja, ki bo zainteresiran za razvoj dejavnosti in za širitev dejavnosti,” je dejal Fištravec.

FOTO: farmadent.si

FOTO: farmadent.si

Trenutno sta za nakup Farmadenta izkazala interes dva slovenska kupca, a na Mestni občini Maribor oba ocenjujejo kot neprimerna. Kemofarmacija Farmadenta po njihovem ne bi smela kupiti, ker bi lahko prišlo do prevelike koncentracije tržne (pre)moči. Drugi interesent pa je družba Salus, ki po mnenju mestnega vodstva ni strateški kupec, ampak bi z nakupom Farmadenta sprožil uničenje lekarniške dejavnosti v Mariboru.

Pogojem za prodajo uradno še ni zadoščeno

S postopki lahko pričnejo, če se s tem strinjajo večinski lastniki (MO Maribor) in vsaj en solastnik oz. družbenik. Po naših informacijah naj bi (poleg mariborske) interes že izkazali na Občini Hoče-Slivnica ter na Občini Duplek. Župan Fištravec je potrdil, da so interes izkazali na dveh občinah solastnicah, ki jih ni imenoval, je pa dodal, da naj bi se kmalu sestali predstavniki vseh šestih solastnic. Mestni ali občinski svetniki občin solastnic bodo torej (slej kot prej) odločali o soglasju za pričetek postopkov prodaje. Mariborski svetniki ta četrtek, na izredni seji.

 

Pričakujejo soglasje, predlagajo komisijo

Lidija Krebl Vukovič, vodja pravne službe na mariborski občini, je pred četrtkovo sejo poudarila, da je treba postopek pričeti, lahko pa ga kasneje kadarkoli ustavijo. “V kolikor bi prišlo do zadržanja zakona, razveljavitve zakona, spremembe zakona ali kakršnihkoli drugih, spremenjenih okoliščin, se lahko postopek prodaje družbe Farmadent še vedno ustavi. S pričetkom postopka prodaje družbe Farmadent se še ne determinira, da bo družba dejansko prodana“, je pojasnila Krebl Vukovičeva.

Lidija Krebl Vukovič, vodja Službe za prave zadeve Mestne občine Maribor.

Lidija Krebl Vukovič, vodja Službe za prave zadeve Mestne občine Maribor.

Župan Fištravec glede na vsa, doslej znana dejstva, od svetnikov pričakuje soglasje za pričetek postopkov prodaje, saj so sicer tveganja za kazni, izgubo občinskega premoženja, delovnih mest in lekarniške dejavnosti v mestu prevelika. “Imenoval pa bom tudi 5-člansko komisijo za prodajo, ki bo po želji mestnega sveta nadzirala komisijo, ki bo vodila postopek prodaje“, je dodal. Sestavljali jo bodo trije mestni svetniki Matej Žmavc (SD), Stojan Auer (LPR) in Petra Kneževič (Lista župana Andreja Fištravca) ter vodja Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Brigita Gajzer Pliberšek in podpredsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor Mitja Hasaj.

Kot smo že poročali je jasno, da bodo Občine solastnice morale prodati Farmadent in lastništvo zakonsko urediti najkasneje do 27. januarja prihodnje leto, a se nekateri župani tega očitno ne zavedajo. Brezbrižnost ali prelaganje odgovornosti na druge, jih lahko konkretno “udari po žepu”.

FOTO: Galerija keramike

FOTO: Galerija keramike

Prvi pogoj za pričetek prodaje Farmadenta je, da se mora s prodajo strinjati večinski lastnik (Mestna občina Maribor) in najmanj eden od manjšinskih lastnikov – to pomeni ena od okoliških občin, ki so solastnice. Župan MO Maribor ali župan katerekoli od drugih občin pa tega ne more storiti sam, ampak morajo mestni ali občinski svetniki teh občin pred takšno odločitvijo sprejeti ustrezni sklep.

FOTO: farmadent.si

Župani in uradniki so zmedeni
Vsem županom občin solastnic Fadramenta smo poslali isto vprašanje: Kdaj in kako nameravate sprožiti postopke za prodajo podjetja Farmadent? Njihovi odgovori so zelo različni, primerjava vseh pa je pokazala, da je prvemu pogoju za pričetek prodaje že zadoščeno. Nujnosti prodaje se namreč zavedajo večinski lastniki ter Občina Hoče-Slivnica. Na MO Maribor so odgovorili: “Postopke želimo sprožiti v najkrajšem možnem času, ker nam zakon nalaga prodajni postopek zaključiti do konca leta 2017.” Tudi Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica meni, da je treba “čimprej začeti s postopki prodaje.” Podobno Mitja Horvat, župan Občine Duplek, pravi, da bodo morali časovnico in način prodaje “uskladiti z vodstvom podjetja in vsemi lastniki. Zagotovo bo to tematika na prvem skupnem sestanku.”
Na drugi strani pa se nujnosti prodaje nekateri očitno ne zavedajo. Zvonko Fištravec, direktor občinske uprave na Občini Miklavž na Dravskem polju je zapisal, da Občina “nima namena sprožiti postopka za prodajo družbe Farmadent d.o.o.“. Zorica Zajc Kvas, direktorica občinske uprave na Občini Rače-Fram je zapisala, da “konkretnih odgovorov na zastavljena vprašanja ne moremo podati, saj odločitev lastnikov še ni sprejeta“. Da so sami solastniki očitno ni merodajno. Morda še najbolj brezbrižen pa je bil odgovor Bojana Kirbiša, župana Občine Starše: “Zaradi nedoročene zakonske podlage, se bomo o postopkih za prodajo in prodaji odločali, ko bo za to čas.” Po doslej znanih podatkih, je ta čas že nastopil.

FOTO: farmadent.si

“Ignorantia iuris nocet” – Nepoznavanje prava škoduje
Že iz zgodb pri prodaji Marifarma je jasno, da postopki, iskanje kupcev, pogajanja in urejanje celotne dokumentacije terjajo več mesecev, zato nas je zanimalo kakšne bi bile morebitne sankcije, če občinam solastnicam v zakonsko določenem roku ne bi uspelo prodati njihovega premoženja. Na Ministrstvu za zdravje so bili jasni, da se po 27.1.2018z globo v primeru nespoštovanja omejitve iz 26. člena kaznuje za prekršek pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe.” To pomeni, da bi župani občin solastnic v takem primeru morali plačali med 3.000 in 10.000 evrov kazni, občine pa od 5.000 do 100.000 evrov. “V primeru nespoštovanja določil zakona, se kazen lahko izreče večkrat“, še dodajajo na Ministrstvu.  V kolikor bi se kazen (hipotetično) izrekala vsak dan kršitve, bi višina globe za župane lahko v mesecu dni dosegla najmanj 90.000 evrov oz. največ 300.000 evrov. Maksimalna kazen za občine pa kar vrtoglavih 3 milijone evrov.