Aktualne oddaje

  13. redna seja O...
  V videu si oglejte 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 19.6.2024. 
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je potekala 13.6.2024.
  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]

Lovrenc na Pohorju je bil danes priča izjemnemu dogodku, ko je Slovenska bakla, simbol solidarnosti, enotnosti in športnega duha, prispela v kraj.

“Tudi letos nosimo olimpijske sanje, tudi letos imamo začrtano pot do njih! Ne le do Pariza, kjer se bodo 26. julija začele Igre XXXIII. olimpijade moderne dobe, naša pot je natančno začrtana tudi po Sloveniji. Skupaj z našo slovensko baklo bomo tudi letos širili vrednote olimpizma, povezovali ljudi iz vseh koncev države in navduševali vse udeležence trimesečne poti. S tem želimo našim športnikom in športnicam, ki bodo v času iger zastopali barve Slovenije, vliti dodano moč in motivacijo še pred otvoritveno slovesnostjo,” so zapisali organizatorji.

Pričakali so jo številni navdušeni domačini in obiskovalci

Osrednje prizorišče dogajanja je bilo igrišče pri Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Tam so se zbrali učenci, učitelji, starši in drugi prebivalci, da bi pozdravili prihod bakle.

Po dogodku se je začel v roundnetu oziroma spikeballu. Spikeball je dinamična in zabavna športna igra, ki jo pogosto primerjajo z odbojko. Igra se na prostem ali v zaprtih prostorih in vključuje dva para igralcev (skupno štiri igralce), ki se med seboj izmenjujejo v udarjanju žoge na posebno mrežo, postavljeno na tleh.

Na osnovni šoli Lovrenc na Pohorju smo obiskali izjemno razstavo ročnih del, ki jo je pripravilo Društvo upokojencev krožka Pikapolonice in Male pikapolonice.

Na ogled so bila čudovita ročna dela, od copatkov za dojenčke, kapic, prtičkov do oblačil, ki so jih izdelale članice in člani DU Pikapolonice ter osnovnošolski otroci. Obiskovalci so lahko občudovali različne tehnike ročnih del, ki jih obvladajo tako mlajši kot starejši ustvarjalci. Otroci so pokazali svoje spretnosti v kvačkanju, štrikanju in šivanju, za kar gre zahvala predvsem upokojenkam iz društva Pikapolonice, ki svoje znanje z veseljem prenašajo na mlajše generacije.

Medgeneracijsko sodelovanje 

Razstava ročnih del krožka Pikapolonice je več kot le prikaz ročnih spretnosti; je dokaz, da lahko sodelovanje med generacijami prinese izjemne rezultate in obogati življenje vseh udeležencev. Občudovanje in pohvale obiskovalcev so pričale o kakovosti in predanosti vseh sodelujočih.

Razstava je pritegnila kar nekaj obiskovalcev, med katerimi so bili tudi starši, stari starši in lokalni prebivalci. Skupaj so ustvarili prijetno in spodbudno vzdušje, ki je še dodatno spodbudilo sodelovanje in izmenjavo idej.

V zaključku je treba poudariti, da razstava ročnih del krožka Pikapolonice ni le prikaz izjemnih spretnosti, temveč tudi simbol povezanosti in skupnega ustvarjanja. Takšni dogodki dokazujejo, da se lahko z medsebojno pomočjo in deljenjem znanja dosežejo čudoviti rezultati, ki obogatijo življenje vseh vpletenih.

Več pa v spodnjem prispevku.

V nedeljo, 26. marca, smo na osnovni šoli Lovrenc na Pohorju obiskali izjemno razstavo ročnih del, ki jo je pripravilo Društvo upokojencev krožka Pikapolonice in Male pikapolonice.

Na ogled so bila čudovita ročna dela, od copatkov za dojenčke, kapic, prtičkov do oblačil, ki so jih izdelale članice in člani DU Pikapolonice ter osnovnošolski otroci.

Obiskovalci so lahko občudovali različne tehnike ročnih del, ki jih obvladajo tako mlajši kot starejši ustvarjalci. Otroci so pokazali svoje spretnosti v kvačkanju, štrikanju in šivanju, za kar gre zahvala predvsem upokojenkam iz društva Pikapolonice, ki svoje znanje z veseljem prenašajo na mlajše generacije.

Razstava ročnih del krožka Pikapolonice je več kot le prikaz ročnih spretnosti; je dokaz, da lahko sodelovanje med generacijami prinese izjemne rezultate in obogati življenje vseh udeležencev.

V Lovrencu na Pohorju so danes slovesno namenu predali novi del zdravstvenega doma namenu.

V prizadevanju za izboljšanje dostopnosti do osnovnih zdravstvenih storitev, so v občini prostorsko obremenjenemu zdravstvenemu domu dodali moderno stavbo, ki bo močno olajšala delo zaposlenim in zagotovila višjo kvaliteto storitve za uporabnike, vse občane Lovrenca na Pohorju.

Nova stavba je zasnovana z mislijo na funkcionalnost in udobje, ter vključuje najnovejšo medicinsko opremo, ki bo omogočila učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo pacientov.

Slovesna otvoritev, po kateri se so občani in občanke lahko tudi sprehodili po novih prostorih je bila danes, v petek, 24. maja, ob 14. uri pri Zdravstvenem domu Lovrenc na Pohorju. Na otvoritveni slovesnosti so bili prisotni predstavniki občine, zdravstveni delavci ter številni občani, ki so izrazili zadovoljstvo in ponos nad tem pomembnim dosežkom.

 

Lovrenc se tako širi, da pospešeno nastajajo tudi nove ulice. V večini primerov gre sicer za rekonstrukcijo že obstoječe infrastrukture, ki se jim dodajajo novi odseki cest v Lovrencu, kjer se pospešeno gradi.

Pred dnevi se je začela se je druga faza rekonstrukcije cest. “Dela se bodo pričela izvajati na križišču Delavske in Vozniške poti. Zaradi del bo prihajalo do delnih in popolnih zapor cest, obvozi bodo urejeni,” so sporočili iz občine Lovrenc na Pohorju.

Prosimo za vaše razumevanje, so še dodali na občini.

Ustanovitelji Regijskega parka Pohorje so Vlada Republike Slovenije ter občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica. Ker gre za soustanoviteljstvo zavarovanega območja, so morali akt o zavarovanju območja poleg vlade sprejeti tudi pristojni organi lokalnih skupnosti. Občinski sveti navedenih občin so omenjeni akt sprejeli, s čimer je regijski park ustanovljen.

Območje zavarovanja predstavlja ovršni del Pohorja v velikosti 52 kvadratnih kilometrov površine, za katerega je značilna izredna naravna ohranjenost, krajinska pestrost ter pogosti in izjemni naravni pojavi. Območje je z naravovarstvenega vidika izjemno pomembno.

Najpomembnejši cilji zavarovanja območja Pohorja so:

ohranitev naravnih vrednot,
ohranitev posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000),
ohranitev biotske raznovrstnosti,
ohranitev ugodnega stanja ogroženih in mednarodno varovanih ter zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in
ohranitev krajinske pestrosti in značilnosti krajine.
S tem ko je vlada 31. januarja 2024 sprejela Uredbo o Regijskem parku Pohorje in 25. aprila 2024 še zadnja od šestih občin sprejela Odlok o Regijskem parku Pohorje, je akt o zavarovanju tega območja začel veljati. Zakon o ohranjanju narave namreč določa, da morajo akt potrditi vse soustanoviteljice.

Pred sprejemom akta o zavarovanju na vladi je Ministrstvo za naravne vire in prostor opravilo večletno zahtevno usklajevanje z različnimi deležniki v prostoru, pri čemer so aktivno sodelovale tudi občine.

Kaj prinaša ustanovitev regijskega parka

Zavarovano območje je priložnost za okrepljeno sodelovanje javnih služb z različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom. Namen je izboljšanje ravnotežja med varstvom narave in ekonomskim razvojem, povečanje podjetniških priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine in prebivalce na širšem območju parka.

Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev regijskega parka, zagotovo velja poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja – tudi v turističnem smislu. Upravljavec zavarovanega območja bo skrbel za povezanost različnih deležnikov in za z naravo skladen razvoj, ob enem pa bo nudil lokalnemu prebivalstvu potrebno tehnično pomoč pri razvojnih in naravi naklonjenih projektih, omogočal bo tudi učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.

Ker želijo naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali. Ker se zavedajo, da so naravo na Pohorju s sonaravno rabo ohranili vestni kmetje in gozdarji, se v regijskem parku gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom ne bo spremenilo. Gozd se bo, enako kot do sedaj, ohranjal in gospodaril z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z motornimi vozili izven dovoljenih cest in za to določenih območij.

Ozadje dolgoletnih prizadevanj za zavarovanje Pohorja

Prva prizadevanja za zavarovanje območij na Pohorju sicer segajo že več kot 100 let v preteklost, prvo območje je bilo zavarovano leta 1967 (50 hektarov gozdnega rezervata ob Lobnici), največ območij pa je bilo zavarovanih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo z občinskimi odloki zavarovanih več gozdnih rezervatov in barjanskih površin.

Pobudo županov šestih občin za zavarovanje Pohorja so prejeli leta 2017. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je pripravil strokovne podlage za zavarovanje in začeli so z aktivnostmi za ustanovitev regijskega parka. Vsebine akta o zavarovanju so v vsem tem času aktivno usklajevali s številnimi deležniki v prostoru in ministrstvi, opravili dvomesečno javno predstavitev ter na vse prejete pobude in predloge sprememb pripravili pisna stališča, ki so bila poslana tudi občinam, s čimer so bile v postopke ves čas vključene.

Lovrenc se tako širi, da pospešeno nastajajo tudi nove ulice. V večini primerov gre sicer za rekonstrukcijo že obstoječe infrastrukture, ki se jim dodajajo novi odseki cest v Lovrencu, kjer se pospešeno gradi.

Trenutno so že od lani odprta dela na Delavski in Vozniški poti, kjer se bo obnova letos tudi zaključila. Istočasno so dela odprta tudi še na Šolski ulici. Povsod gre za prenovo infrastrukture, obnovo meteornih in fekalnih kanalov, obnovo vodnih priključkov in nove javne razsvetljave.

Hkrati se s koncem leta načrtuje še nove projekte, in sicer rekonstrukcija Oglarske poti skupaj z dograditvijo pokopališča, kjer bo nastal nov žarni zid in prostor za raztros, posodobljeno parkirišče in istočasno za urejen vstop v bližnji Užitni park, o katerem smo na našem portalu tudi že poročali.

Tudi Lovrenc so v minulem letu prizadele ujme, ki v primerjavi z drugimi deli Slovenije niso bile tako zastrašujoče, a so vseeno zahtevale veliko več sanacij, kot v predhodnih letih. Potrebnih je bilo preko petdeset intervencij.

Uničena je bila določena cestna infrastruktura, sprožilo se je dobrih dvajset plazov, od tega en zares obsežen, ki se nahaja na relaciji Činžat – Fišer Žaga. Plaz v dolžino meri približno 180 metrov, gre za podor visok 80 metrov, ki s svojimi 10.000 kubičnimi metri še vedno ogroža cesto na tej relaciji. A župan je razložil, da so bile geomehanične meritve že opravljene in da je bil finančni predujem, ki ga je dala država, porabljen samo za to sanacijo, a se še čaka na rešitve projektantov, da se zgradi zaščito in plaz ne bo zdrsnil na cesto.

V petek, 26. 4. 2024, vas ob 16. uri vabijo na Tržnično ploščad pred Manco.

“Za vas pripravljamo Tržnični dan s prodajo sadik Univerzitetnega kmetijskega centra Pohorski dvor. Namestili bomo tudi stojnico za izmenjavo starih predmetov (s seboj prinesite stare predmete, ki jih ne potrebujete več oz. na katerih sem vam nabira prah in mogoče najdejo novega lastnika),” so sporočili na občini.

Seveda pa ne bodo manjkali lokalni ponudniki.

Ena od dolgo pričakovanih velikih investicij v Lovrencu na Pohorju je zdaj že končani nov zdravstveni dom, za katerega se je že novembra lani pridobilo uporabno dovoljenje.

Sedaj se čaka le še na preselitev dejavnosti v nove prostore in slovesno uradno otvoritev, ki bo letos enkrat v maju. Župan Marko Rakovnik je vesel, “da je za delo, za Lovrenc pomembne pridobitve, delo potekalo nemoteno. Občina je počrpala vsa sredstva, ki jih je dobila s strani države in zgradila nove prostore zdravstvenemu domu, ki so še lepi na pogled.”

Župan občine Lovrenc na Pohorju, Marko Rakovnik.

Celotna vrednost obnove je stala 1,25 milijona evrov, od tega je 250.000€ prispevala država, preostali milijon evrov pa sama občina Lovrenc na Pohorju.

Dograditev ZD Lovrenc na Pohorju

V novem zdravstvenem domu bo poleg že obstoječih storitev družinskega zdravnika umeščena še izvajalka pomoči na domu. Občina se dodatno pripravlja tudi na pridobitev dodatne zobozdravstvene koncesije z željo, da dobijo občani še dodatno možnost zobozdravstvene oskrbe v domači občini.

Dostop v prostore zdravstvenega doma je omogočen tudi gibalno oviranim osebam, je moderno opremljen in ima tudi sodobno dvigalo ter urejeno parkirišče.

V Lovrencu na Pohorju je ena od nastajajočih novitet tudi t. i. Užitni park, ki bo s pestrostjo različnih dreves, grmovnic in zelišč služil za uživanje na prostem tako domačim kot tujim obiskovalcem kakor tudi lokalnim društvom.

Gre za območje ob robu pokopališča, ki je v občinski lasti in je bilo pred tem travnik. Župan Marko Rakovnik nam je razložil: “Tam sedaj nastaja sproščujoča oaza sredi Lovrenca, ki je sicer že sam po sebi zelen in gozdnat, ampak smo s tem trajnostno uredili to površino z namenom, da tja v prihodnje umestimo različne delavnice, izobraževanja na prostem, druženja.” Prostor bo na razpolago ponujen tudi domačim društvom, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so tej zasaditvi podobne, npr. zeliščarjem in čebelarjem.

Ko se mimo urejene mrliške vežice sprehodimo po parku, lahko opazimo različna sadna in druga drevesa (jablane, češnje, hruške, marelice, kostanje, orehe …) ter grmovnice. Površina je tako tudi medonosna. V večini gre za avtohtone vrste, ki so že in še bodo posajene na površini v velikosti približno 4.400 kvadratnih metrov.

V neposredni bližini stoji tudi lovrenška kulturna znamenitost t.i . “pajštva”, kjer se suši sadje. Zato bo eden od namenov novega parka tudi ta, da se bo plodove visokostebelnih rastlin iz neposredno bližnjega parka v sušilnici posušilo in lahko ponudilo za prodajo kot lokalni proizvod.

V tem trenutku za Užitni park skrbi režijski obrat. “Glede na to, katera društva bodo v parku videla možnost za njihov prostor, bodo lahko pristopila zraven in skupaj z občino sourejala ta kotiček,” je še dodal župan.

Užitni park bo na razpolago tudi domači šoli in vrtcu, saj gre za zares prijeten, a hkrati poučen kotiček. Pomenljivo je, da bo del parka namenjen tudi obeležitvi novih rojstev v občini Lovrenc na Pohorju. Na prireditvi enkrat na leto se bo namreč zasadilo nove rastline, tako bo s tem park redno dodatno zasajen z novimi sadikami, namenjenimi novim generacijam. V parku se bo lahko tudi posedelo in uživalo ob opazovanju rasti rastlin.

Turistično društvo Lovrenc na Pohorju vabi na spomladanski izlet na Kozjansko.

Izlet bo v soboto, 20. 4. 2024 in sicer z odhodom ob 8. uri izpred Prireditvenega centra Občine Lovrenc na Pohorju.

Več podrobnosti najdete v priloženi datoteki TUKAJ.

Skrb za gozdove je ob lepem vremenu na letošnjo vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove privabila rekordno število udeležencev. V družbi Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki je akcijo organizirala že petič, ocenjujemo, da se je sadnje udeležilo med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst. Odlična udeležba je spodbuda gozdarjem, da bomo tovrstne akcije organizirali tudi v prihodnje.

Sadnja dreves je bila organizirana na petih lokacijah: na Kočevskem, v Lovrencu na Pohorju, ob Bohinjskem jezeru, v Velenju in v Trnovskem gozdu. Gozdarjem SiDG so se na vseh lokacijah pridružili kolegi gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki so pomagali pri usmerjanju sodelujočih prostovoljcev. Največ udeležencev se je tokrat zbralo v Velenju, kjer je pri obveščanju občanov pomembno vlogo odigrala tudi Mestna občina Velenje.

VIR: Slovenski državni gozdovi

Na Pohorju celo zaigrala harmonika

Ocenjujejo, da je v Velenju sadilo okoli 250 prostovoljcev. Hitro so s sadnjo zaključili tudi v Bohinju in Kočevju, kjer je bilo po njihovih ocenah po okoli 200 prostovoljcev. Na vseh lokacijah se je delovne akcije udeležilo tudi več organiziranih skupin, kot so taborniki, skavti, osnovnošolci, dijaki, študenti, civilne iniciative in podjetja. Ker je sadnja enostavno opravilo, je bilo kot vsako leto danes v gozdovih tudi veliko družin.

Sadnja je na vseh lokacijah potekala v sproščenem vzdušju, ki ga je na Pohorju popestrila celo harmonika, po zaključku pa so bili prostovoljci zadovoljni, da so naredili nekaj dobrega za naravo.

“Glavni namen prostovoljske akcije sadnje dreves je ozaveščati širšo javnost o pomenu gozdov, o tem, da lahko prav vsi s sadnjo prispevamo k obnovi poškodovanih gozdov, in da moramo skupaj ohraniti gozdove za prihodnje generacije. Želja organizatorja je prispevati k večji okoljski odgovornosti naše celotne družbe. Do vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, namreč lahko pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. Dogodek pa je bil kot vsako leto tudi priložnost za druženje ljudi, ki jim ni vseeno za naravo,” sporočajo iz Slovenskih državnih gozdov.

VIR: Slovenski državni gozdovi

Gozdne površine, ki so bile vključene v sadnjo s prostovoljci, je v zadnjih letih prizadel vetrolom, ki so mu sledili še napadi podlubnikov.

Izjema je lokacija v Lovrencu na Pohorju, kjer gre za sadnjo na študijskem objektu – proučuje se nove nabore zaščitnih gozdnogojitvenih ukrepov za zaščito mladja pred objedanjem rastlinojede divjadi.

Od sredine leta 2016, ko je bila ustanovljena družba SiDG, do konca leta 2023 so sicer v državnih gozdovih skupaj posadili že preko 3,5 milijona sadik na skupaj 1.700 hektarjih gozdnih površin. Največ sadik so posadili v letih 2019 (650.000) in 2020 (880.000) , kar je bila posledica hudega vetroloma, ki je gozdove prizadel konec leta 2017. V letu 2022 so na primer posadili 530.000 sadik, lani pa 435.000 sadik. Načrti za letos so podobni. Družba SiDG je za gojitvena, varstvena in biomeliorativna dela, ki zajemajo veliko več kot samo sadnjo dreves, v osmih letih skupaj namenila preko 22 milijonov evrov.

Danes, v  soboto, 30. marca je bil v Lovrencu na Pohorju tradicionalni blagoslov velikonočnega ognja.

Opravili so tradicionalni blagoslov velikonočnega ognja, s katerim potem verniki pokadijo in blagoslovijo svoje domove. Domačini – moški so navsezgodaj zjutraj z lesnimi gobami, seveda govorimo o neužitnih gobah, ki rastejo na bukovih drevesih, prišli do cerkve, jih zakurili v blagoslovljenem ognju in nato ta ogenj odnesli domov.

VIR: Občina Lovrenc na Pohorju

Gobe pred tem sušijo dlje časa, morajo namreč biti dovolj suhe, da ogenj ne ugasne, saj ga namreč po blagoslovu raznesejo po domovih po župniji. Tudi letos je blagoslov ognja, ki se ga vedno udeleži veliko Lovrenčanov, potekal pri obeh lovrenških cerkvah.

Velika sobota je sicer dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Med obredi je najbrž najbolj znan blagoslov velikonočnih jedi, ki ima posebno simboliko.

 

V Lovrencu na Pohorju so ponovno pripravili velikonočni sejem s pestrim dogajanjem.

Starejši so nabavili stvari na stojnicah, najmlajši pa med drugim uživali v delavnicah in lutkovni predstavi.

Zaradi spremembe zakonodaje, so razpisanim ukrepom, na katere ste se lahko prijavljali na Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju, v letu 2024 potekle veljavnosti.

Posledično morajo pred objavo novih javnih razpisov, pripraviti novi pravilnik in na ministrstvo priglasiti nove ukrepe pomoči.

Novi veljavni uredbi: Uredba komisije (EU) 2022/2472 in Uredba komisije (EU) 2023/2831, nam določata nabor možnih ukrepov pomoči.

Zapisali so: “Za namen priprave novega Pravilnika in priglasitev ukrepov pomoči, ki bi vam bile aktualne za prijavo na razpisih, bi želeli z vami izvesti delovni sestanek. Na sestanku vam bomo predstavili ukrepe in vam dali možnost podaje mnenj in predlogov pri sooblikovanju pravilnika.”

Sestanek bodo izvedli, 4.3.2024 ob 16.00 uri v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. Več pa tukaj.

V Lovrencu na Pohorju so se mudili španski učitelji in učenci, ki spoznavajo Slovenijo ter kraj, v katerem so na izmenjavi – Lovrenc na Pohorju.

Pa ne samo to, saj so na prvem mestu spoznavali, kako poteka učenje na osnovni šoli. Posebej so bili navdušeni nad spodbujanjem učencev za učenje in sodelovanje. Nam pa so povedali, kakšne razlike so med šolanjem v Španiji in Sloveniji. V Lovrenc na Pohorje so prišli preko izmenjave Erasmus.

Danes, 22.2.2024, bo zaradi rekonstrukcijskih del na cesti, motena oskrba s pitno vodo na Šolski ulici od 11. do 13. ure v občini Lovrenc na Pohorju.

Kot so še sporočajo na občinski spletni strani, prosijo za razumevanje.

V nedeljo zvečer so v Lovrenc na Pohorju prispeli njihovi letošnji gostje iz Španije, tokrat prvič z učitelji tudi šest učencev.

V Lovrecu na Pohorju bodo od nedelje, 11. 2. 2024, do nedelje, 18. 2. 2024. Učitelji so nastanjeni v Lovrencu, učenci pa stanujejo pri družinah gostiteljicah petih domačih osmošolcev.

Pripravili so jim zanimiv program

Učenci bodo pri pouku ves teden skupaj z 8. a in 8. b razredom. Učitelji se bodo občasno pridružili šolskim uram in opravljali opazovalno prakso, sporočajo iz šole in dodajajo: “Našim gostom bomo pripravili uradni sprejem v ponedeljek zjutraj; v torek smo jih povabili, da se nam pridružijo na pustovanju. Poleg dopoldanskih ur pouka pri osmošolcih jim bomo v popoldanskem času tako v šoli tako v njihovih družinah – gostiteljicah – pripravili zanimiv program, med drugim v četrtek Valentinov ples v organizaciji devetošolcev, v soboto pa jih bomo popeljali na ogled Ljubljane.”

Tako bodo imeli španski šolarji možnost, da izkusijo, kako poteka pouk na slovenskih šolah, spoznajo življenje v manjšem kraju, naše najpopularnejše jedi, znamenitosti ter spletejo nove prijateljske vezi. V nedeljo, 18. 2. 2024, zgodaj zjutraj odpotujejo domov.

V Lovrencu na Pohorju so pripravili pustno rajanje s pohodom mask in pustno zabavo.

Mlado in staro se je na pustno soboto našemilo v vse možne maske. Najbolj zanimive so bile družinske in skupinske maske, večino mask pa so si ljudje kreativno naredili in sešili sami. Ob tem nagradili najboljše maske.

Več kmalu v Občinskem informatorju na BK TV, spodaj pa najdete nekaj fotoutrinkov:

“Obveščamo vas, da je zaradi odjuge in razmočenosti, od 5.2.2024 do preklica, na dveh občinskih makadamskih cestah prepovedan promet za vozila z osno obremenitvijo nad 4 tone,” so sporočili iz občine Lovrenc na Pohorju.

Prepoved velja na naslednjih občinskih cestah:
– Cesta na Kumen (od Pinter ride do Grofovega) in
– Glažerca (celotna cesta).

Prepoved ne velja za komunalna in intervencijska vozila, vozila za prevoz mleka, traktorje in vozila, ki izvajajo redno vzdrževanje cest, dodajo.

Danes, 3. februarja, so na Tržnični ploščadi pred Manco, pripravili Tržnični dan s ponudbo lokalnih proizvajalcev. Obiskali so jih tudi kurenti.

Marko Rakovnik, župan občine Lovrenc na Pohorju, nam je dejal: “Združili smo naš Tržnični dan, kamor povabimo lokalne ponudnike, da ponudijo svoje izdelke, s prihodom kurentov, ki svoje ohranjanje tradicije predstavijo tudi v Lovrencu, vsako leto, že 20 let. To je tradicionalni dogodek, na katerega smo ponosni. V letošnjem letu smo celo prvi, kamor so se odpravili. Tako da kurenti obidejo Lovrenc, naredijo svoje delo, preženejo vse slabo in verjamem, da to pomeni, da vse dobro pa bo ostalo tukaj.”

Na poti smo jih ujeli tudi mi:

Prihodnjo soboto, 10. februarja, sledi pustovanje: “Vabimo vas, da skupaj preživimo “Ta norčavi dan”. Zbor mask je od 13.00 – 13.30 pred OŠ Lovrenc na Pohorju. Nato se bomo v Pustnem sprehodu podali do Prireditvenega prostora, kjer smo za vas pripravili pester zabavni program. Najlepše maske bodo nagrajene,” so sporočili na občini.

Nekaj foto utrinkov današnjega dne:

 

Več v Občinskem informatorju na BK TV.

V soboto, 10. 2. 2024, vas iz občine Lovrenc na Pohorju vabijo, da skupaj preživite “Ta norčavi dan”.

Zbor mask je od 13.00 – 13.30 pred OŠ Lovrenc na Pohorju, sporočajo iz občine in dodajaj: “Nato se bomo v Pustnem sprehodu podali do Prireditvenega prostora, kjer smo za vas pripravili pester zabavni program. Najlepše maske bodo nagrajene. Vljudno vabljeni!”

“V Lovrencu na Pohorju v objemu neokrnjene narave, na sončni ter dostopni lokaciji posredujemo pri prodaji večjega posestva v velikosti 6.487m2, z obnovljeno stanovanjsko hišo, gospodarskim poslopjem, tenis igriščem ter dvema zunanjima bazenoma,” zapiše nepremičninska agencija Century 21.

Kot zapišejo v opisu na bolha.com, stanovanjska stavba predstavlja tradicionalno kmečko hišo zgrajeno leta 1810, ki je bila popolnoma obnovljena leta 2007, v skupni kvadraturi 293m2.

“V pritličju hiše se poleg hodnika nahaja sprejemna soba, igralnica s krušno pečjo, strojnica, toaletni prostori ter drvarnica. Po stopnišču se dostopa do nadstropja v katerem je urejena prostorna jedilnica, kuhinja, dnevni prostor, dva spalna prostora, razkošna kopalnica s turško savno, utiliti, ter prostoren balkon s pogledom na posestvo, ter okoliške hribe. V mansardi hiše se trenutno nahaja večji odprt prostor ki se lahko uredi v dodatno bivalno enoto,” zapišejo na bolha.com.

Fo9tografije in več podatkov TUKAJ.

V občini Lovrenc na Pohorju se je Boris Črešnar odločil, da stori nekaj pozitivnega, s svojo nesebično predanostjo je zagotovil, da se lahko občani rekreirajo in v teh snežnih dneh dodatno posvetijo zdravemu načinu življenja.

Gre za progo pri lovrenški osnovni šoli v dolžini okoli 1,5 kilometra. “Narejena je za klasično in prosto tehniko, je ravninska, parkirišče pa je pri vrtcu, zastonj,” pove in doda: “Za hec in dobro voljo, prideš, švicaš in greš domov dobre volje.”

Pove, da progo dela za dobro voljo krajanov zastonj že nekaj let. “Če je le zima in je možno ter z dovoljenjem lastnikov zemljišč seveda,” zaključi. Marija je njegovo gesto komentirala: “Sem si že ogledala, to mi zadošča in hvala da skrbiš za rekreativce, gre tudi brez smučk…”

Pohvalam so se pridružili tudi drugi občani, ki upajo, da se bo proga še nekaj dni obdržala.

Na krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju se spreminja obseg in razporeditev uradnih ur, ki velja od 1. februarja 2024 do preklica.

Na krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju se spreminja obseg in razporeditev uradnih ur za poslovanje s strankami, ki bo ob torkih od 8.00 do 10.30 ure.

V enakem času in obsegu se na krajevnih uradih zagotavljajo uradne ure po telefonu.

Sprememba velja od 1. februarja 2024 do preklica.

Zaradi obilnega sneženja, bo namestitev začasnega montažnega mostu pri Falski pečini potekala v ponedeljek, 22. januarja 2024.

V ponedeljek bo potekala namestitev začasnega montažnega mostu Mabey, ki bo omogočal prevoznost ceste do zaključka gradbenih del.

Popolna zapora regionalne ceste R3-705, odsek 1432 Ruše–Puščava, bo za vsa vozila podaljšana do ponedeljka, 22. januarja 2024 do poznih popoldanskih ur.

Po namestitvi začasnega mostu bo za osebna vozila in šolski minibus mase 5,5 tone ponovno vzpostavljen izmenično enosmerni promet.

Za vsa ostala vozila nad 3,5 tone bo še vedno veljala popolna zapora do zaključka del.

Obvoz v času popolne zapore ter za vsa ostala vozila nad 3,5 tone (do zaključka gradbenih del) bo potekal po regionalni cesti R3-701, odsek 1279 Ruta–Pesek in glavni cesti G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) ter regionalni cesti R2-435, odsek 1439 Ruše–Selnica.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Obiskali smo pekarno Saint Lorenz v Lovrencu na Pohorju in si ogledali, kako so pripravljali slastne pustne krofe.

Z njihovo novo fritezo jih lahko naenkrat cvrejo veliko več kot prej, Špela in Gregor Španbauer pa že od mešanja testa pa vse do konca skrbita, da je v receptu zanje tudi veliko ljubezni.

Poglejte prispevek.

Sinoči je bilo na ploščadi pred Manco v Lovrencu na Pohorju veselo. Prišel je Božiček in navdušil otroke.

Praznično okrašena ploščad, na kateri je bil v enem delu božični sejem, je bila v znamenju pričakovanja drugega dobrega moža. Družine so se zbirale in zbirale, otroci so nestrpno čakali na to, da se bo Božiček stopil na ploščad. Pogledovali so na vse strani.

In potem so ga skupaj klicali. Palčica je sporočila, da ima težave s kolesom na kočiji, pa so se vsi skupaj spomnili, da na pomoč velikokrat skočijo gasilci. In tudi sinoči je bilo tako. Gasilci so namreč pripeljali Božička in njegovo spremstvo.

Otroci iz vrtca so na odru zapeli, pod odrom pa zaplesali. Rajanje je navdušilo mnoge obiskovalce.

Božiček se je usedel na pav poseben stol na odru in otrokom razdelil darila – nahrbtnike. Starši pa so izkoristili priložnost in slikale otroke z Božičkom, tako da bodo imeli večen spomin na to.

Kmalu več v oddaji Občinski informator na BK TV.