logotip_tisk-crna -500_jpg   ‘‘Bodite vidni, naj vaša slika in glas sežeta v deveto vas!’’

SNEMANJE SOOČENJ:

BK TV bo v svojem programu od 30.4.2014 do 23.5.2014 izvedla za politične stranke in liste, soočenja za Evropske volitve. Za vsako izmed strank oziroma list je namenjeno 1 soočenje. Zaradi večjega števila kandidatov za svetnike si televizija BK TV pridružuje povečati število soočenj.

Soočanja bodo izvedena kot brezplačne informativne predstavitvene oddaje, v kateri lahko vsaka stranka ali lista, ki bo nastopila na volitvah za Evropski parlament, predstavi svoje poglede na teme, ki smo jih pripravili na naši televiziji. V posamezni oddaji lahko stranka ali lista sodeluje z največ 4 kandidatk oz. kandidatov in sicer se bomo pogovarjali na teme:

a) Vloga in pomen Evropskega parlamenta EU,

b) Mladi in EU,

c) Slovenija, kot ena izmed 28 držav v EU in

d) kako bo bodoči evropski poslanec konkretno zastopal interese slovenskega prebivalstva evropske institucije.

Sodelovanje v informativno predstavitvenih oddajah morate predhodno najaviti na elektronsko pošto: info@bktv.si do 5. maja 2014. Na podlagi tega vam bomo sporočili predviden termin snemanja.

Predvidoma bodo ob sredah zvečer ob 19.30 v studiu BK TV. Oddaje bo vodil Andrej Okreša.

 

PRAVILA SODELOVANJA

V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavlja BKTV, izdajateljica lokalnega telvizijskega programa v digitalni in analogni mreži KRS Selnica-Ruše, ki oddaja od Maribora do Slovenj Gradca, SIOL TV, AMIS, T-2 in Telemach pravila za izrabo programskega prostora BK TV. BK TV bo med volilno kampanjo za Evropske volitve kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam omogočila sodelovanje na televiziji BK TV. Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje izrabe programskega prostora v času trajanja volilne kampanje. Merilo poročanja je informativna pomembnost, odločitev o poročanju pa je izključno v pristojnosti in odgovornosti informativnega uredništva BK TV, ki si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje prizadevalo enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in njihove dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno. BK TV ponuja vsem kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam enakopravno možnost objave oglasnih sporočil in predstavitev na BK TV. V plačanih objavah se vsebinske omejitve nanašajo izključno na sporočila s katerimi naročnik krši zakon oziroma diskreditira druge kandidate in kandidatke, politične stranke in liste. Za vsebino oglasnega sporočila v celoti odgovarja naročnik oglasa. Skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Skladno s 50. členom Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena oglasna sporočila in predstavitve bomo na BK TV objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za Evropske volitve v letu 2014. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno. Način plačila je100 % predplačilo, s katerim si naročnik zagotovi vpis v plan objav. Naročila za oglaševanje in predstavitve sprejemamo do zapolnitve razpoložljivega oglasnega in programskega prostora. Za oglaševanje v volilni kampanji ne priznavamo popustov. Predvajanje komercialnega oglasa je potrebno pisno naročiti vsaj dva dni pred objavo. Naročila za samopredstavitve in predstavitvene oddaje sprejemamo do zasedenosti programskega prostora. Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Pravila za izrabo programskega in oglasnega prostora so objavljena na oglasni deski BK TV in bodo pred začetkom volilne kampanje posredovana tudi volilnim štabom, kolikor bodo ti sporočili svoje kontakte.

 

CENIK OGLAŠEVANJA

IZDELAVA:

VIDEO STRANI ( do 30 besed, grafika, fotografija) 25 EUR

TV TELOP ( grafična in glasbena obdelava) 45 EUR

REKLAMNI SPOT ( odvisno od težavnosti) 200 EUR

SAMOPREDSTAVITEV ( snemanje v studiu, zunaj, montaža, obdelava zvoka) 300 EUR

PREDVAJANJE: (10 predvajanj na dan)

TELEVIZIJSKE VIDEO STRANI 20 EUR/ na dan

Pred in med predstavitvami (med 9.00 do 12.00 in 16.00 do 23.00) 30 EUR/na dan

TELEVIZIJSKI SPOT (30 sek) 30 EUR/na dan

Pred in med oddajami (med 9.00 do 12.00 in 16.00 do 23.00) 40 EUR/na dan

SAMOPREDSTAVITEV (do 1 min) 25 EUR/ na dan

PREDVAJANJE: (20 predvajanj na dan)

TELEVIZIJSKE VIDEO STRANI 30 EUR/ na dan

Pred in med oddajami (med 9.00 do 12.00 in 16.00 do 23.00) 40 EUR/na dan

TELEVIZIJSKI SPOT (30 sek) 40 EUR/na dan

Pred in med oddajami (med 9.00 do 12.00 in 16.00 do 23.00) 50 EUR/na dan

SAMOPREDSTAVITEV ( do 1 min) 40 EUR/ na dan

SNEMANJE SHODOV, DOGODKOV:

Snemanje in predvajanje dogodkov, ki jih organizirajo kandidati, njihove liste, stranke. Enkratnemu

premiernemu predvajanju sledijo še 3 ponovitve.

5 min 150 EUR

10 min 200 EUR

15 min 250 EUR

20 min 300 EUR

KONTAKT:

Pisarna BK TV info@bktv.si 070-363-693

Boštjan Lesjak bostjan.lesjak@bktv.si 041-396-426