Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

V sedanji, izredni situaciji, ko se ves svet spopada z novim koronavirusom, se lekarne soočajo z velikimi težavami pri zadovoljevanju potreb ljudi po zaščitnih sredstvih, predvsem po osebnih maskah. Težave pa imajo tudi pri dobavi zdravil in sredstvih. Uvedli so tudi drugačen način dela s strankami, ki ne smejo več vstopati v lekarne, ampak zdravila prevzemajo pri okencih.

Obisk v lekarnah se je te dni povečal, hkrati pa veljajo za vse stranke in uslužbence tudi posebni preventivni ukrepi, pri katerih ne prihaja do stika med uslužbenci in strankami. Tako izpostavlja Marko Stamenković, lastnik lekarne Arnika Montana iz Nove vasi v Mariboru, da je večina lekarn prilagodila delovni čas po priporočilih lekarniške zbornice, da so ga torej skrajšali, saj se s tem zmanjša število kontaktov s strankami oziroma število obiskov v lekarni. “Delamo po principu čim manjše možne okužbe,” poudarja Stamenković, kar pa velja za vse lekarne.

V tem času je, situaciji primerno, največ povpraševanja po vitaminskih pripravkih, s katerimi si ljudje krepijo imunski sistem, ter po preventivnih, zaščitnih sredstvih, s katerimi ljudje skrbijo, da ne bi prišlo do okužbe s koronavirusom oziroma da bi to možnost čim bolj zmanjšali. Tako veliko sprašujejo po obraznih maskah, s katerimi bi si zaščitili usta in nos ter preprečili, da bi se s prsti prijemali za obraz. Znano je namreč, da se z dlanmi oziroma prsti velikokrat primemo za obraz, tudi nezavedno. Stamenković zaradi tega razlaga: “Obisk lekarn se je precej povečal. Iščejo se predvsem seveda protivirusni izdelki, zaščitni izdelki. V prvi vrsti so to seveda maske in pa razkužila.”

Ob vsej ponudbi so v tej lekarni po novem na voljo tudi obrazne maske Shield, ki so za večkratno uporabo in pralne v pralnem stroju. V lekarni Arnika Montana so jih naročili pri slovenskem proizvajalcu, tako da ob dobavi ni niti nepotrebnega čakanja na prevoz iz tujine. “Tako da smo zdaj zelo veseli, da bomo od današnjega dne imeli v ponudbi tudi pralne maske za večkratno uporabo,” pravi Stamenković. Maske se namreč lahko pere v pralnem stroju pri 30 stopinjah Celzija in nato zlika na 110 stopinj Celzija in s tem razkuži. Tako so takoj pripravljene na ponovno uporabo.

V lekarni imajo osebne maske Shield kot dodatno zaščito v boju proti koronavirusu. “Gre za dodatno zaščito, da človek ne gre s svojimi rokami proti odprtinam, kjer smo najbolj ogroženi, se pravi usta, nos in oči, in je že to dodatna prepreka, dodatna zaščita,” opisuje učinek obraznih mask Stamenković.

Vsekakor pa še vedno ostaja pomembno tudi dejstvo, da je lahko vsak posameznik v tej izredni situaciji ozaveščen in sam čim več naredi za svoje zdravje. Z redno telovadbo, dvigovanjem imunskega sistema, zdravim načinom življenja. In zaradi velike stopnje nalezljivosti novega koronavirusa poskrbi za ustrezno samozaščito.

Vlada RS je na svoji 146. seji zavzela stališče, da je Zakon o lekarniški dejavnosti jasen, torej skladen z interpretacijo MO Maribor. Pripravljen je tudi predlog spremembe Zakona za podaljšanje prodaje iz enega na tri leta.

Mestni svet MO Maribor je na 11. izredni seji meseca junija letos potrdil predlog župana o pričetku prodaje podjetja Farmadent d. o. o.. Med razpravo med mestnimi svetniki pa so se oblikovali še dodatni sklepi, od katerih sta bila sklepa: da se postopek prodaje začne, vendar se prodaja ne zaključi, dokler se Ustavno sodišče ne opredeli o pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti ali dokler Državni zbor ne poda razlage o avtentičnosti Zakona. Sprejeli so tudi sklep, da se sredstva iz morebitne prodaje podjetja porabijo na podlagi prioritetnega seznama, ki ga potrdi MS MO Maribor, prav tako so sprejeli sklep Odbora za finance, ki je predlagal, da se podaljša rok iz tretjega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti na vsaj tri leta.

Župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec je jasen: »Za MO Maribor je dikcija 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti nedvoumna. Ta prepoveduje vertikalne povezave, kar posledično pomeni prodajo podjetja Farmadent, katerega večinski lastnik smo. Odgovori iz vladne politike to vedno znova potrjujejo. Takšen je bil odgovor poslancu Združene levice v Državnem zboru, prav tako pa ni mogoče preko instituta avtentične razlage zakona priti do te razlage, kar je poskušal poslanec NSi v Državnem zboru. Zato v MO Maribor nadaljujemo s postopki prodaje podjetja Farmadent, saj ne želimo dopustiti kakršnegakoli oškodovanja ali celo sovražnega prevzema podjetja.«

Foto: arhiv Lokalec.si

Predlog za avtentično razlago zakona oziroma bolj natančno drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti je vložil poslanec parlamentarne stranke NSi, Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ORZLD26) bi moral obravnavati matični odbor Državnega zbora RS, in sicer Odbor za zdravstvo v petek, 1. 9. 2017, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Svoje mnenje k predlogu je podala Zakonodajno – pravna služba Državnega zbora RS, ki pa, glede na umik točke, ni bilo obravnavano oz. o njem na odboru ni bilo razprave. Točka naj bi bila obravnava na enem od naslednjih zasedanj Odbora za zdravstvo. Je pa Vlada RS Odboru za zdravstvo posredovala mnenje o Predlogu za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, ki so ga obravnavali tudi na 146. redni seji Vlade RS 31. 8. 2017. Stališče Vlade RS je jasno, in sicer da potrebe po avtentični razlagi zakona ni, saj je Zakon o lekarniški dejavnosti jasen. /…/Glede na to, da so občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov in je temu tako tudi v zgoraj izpostavljenih dveh primerih, bi predlagani prenos lastniškega deleža Farmadenta oziroma LL Grosista na Mestno občino Maribor oziroma Mestno občino Ljubljana ne zadostil zakonskim pogojem /…/ Vlada RS je potrdila že obstoječem stališču vodstva mariborske občine, in sicer, da je Zakon jasen, prepoveduje vertikalne povezave, ne glede na lekarniške zavode, in zato se prodaja podjetja Farmadent nadaljuje.

Mestna občina Maribor je prav tako skladno s sprejetimi sklepi na Mestnem svetu predala predlog za spremembo Zakona poslancu stranke DeSUS, ki ga bo posredoval v proceduro, saj ocenjujemo, da je to edini način za podaljšanje roka prodaje. Za implementacijo določila 26. člena ZLD-1 je v tretjem odstavku 121. členu istega zakona določen rok enega leta, kar pomeni, da mora prenos oziroma prodaja podjetja Farmadent biti izvršena do 27. 1. 2018. Ob upoštevanju specifične situacije dveh največjih občin v Sloveniji, ki imata v predmetni situaciji zaradi obstoječih (sedaj prepovedanih) povezav nalogo, da lastniško strukturo rešita v predvidenem roku, se postavlja dilema možnosti doseganja tega zakonsko določenega roka. Predlagana sprememba zakona se navezuje na podaljšanje roka prodaje na tri leta od začetka veljave Zakona, saj želimo s predlagano spremembo zakona popraviti prekratek rok za uveljavitev zakonsko naložen obveznosti, tako, da bo omogočeno subjektom preudarno, strokovno ter kvalitetno postopanje v izpeljavi naloženih jim obveznosti, brez povzročanja škode posameznikom ter širši okolici.

Mestni svetniki.

Spomnimo: Razlog za pričetek prodajnega postopka je Zakon o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju Zakon), ki je dne 27. 1. 2017 stopil v veljavo in med drugim posredno zadeva tudi družbo Farmadent d. o. o.. Zakon je v 26. členu prepovedal vertikalne in horizontalne povezave med izvajalci lekarniške dejavnosti. Tako izvajalci lekarniške dejavnosti neposredno ali posredno prek povezanih oseb ne smejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ali prek kapitalskih naložb ali kako drugače pridobiti ali imeti nadzor nad upravljanjem teh pravnih oseb oziroma jih voditi.

 

Danes je Zavetišče za živali Maribor s strani Lekarn Maribor in podjetja Krka d. d., prejelo donacijo zaščitnih sredstev proti notranjim in zunanjim zajedalcem za živali. Donacijo, ki v zavetišču pride zelo prav, še posebej v teh časih, je predal predstavnik Lekarn Maribor Matjaž Tuš, prevzel pa jo je direktor Snage Cveto Žalik.

Donacije Zavetišče Maribor-4

“Donacije nam vsekakor pridejo zelo prav zaradi tega, ker smo dnevno soočeni z večjim številom tako psov kot mačk in morebiti tudi kakšnih drugih živali, ki jih sprejmemo. Tako, da so zelo dobrodošle tako v obliki zdravil, tako kot so danes donirale mariborske lekarne skupaj s svojim partnerjem, podjetjem Krka kakor tudi tudi seveda v obliki drugih materialnih dobrin, kot so npr. mokra hrana in briketi, različne odeje, ampak ne takšne, ki jih lahko psi razdrejo in potem povzročijo v boksih razdejanje, seveda prav pride sedaj v teh poletnih dneh tudi mačji pesek, ker smo soočeni z večjim številom izgubljenih oz. zavrženih muc,” je dejala Petra Hercog, vodja odnosov z javnostjo mariborskega zavetišča. Kot prostovoljec lahko pomaga vsak, ali pri čiščenju ali pa tako da živali posvojijo. “V kolikor jim njihov način življenja in pa čas to ne dopuščata pa smo veseli, če nas obiščejo v smislu pomoči s sprehodi, mi imamo dnevno organizirano sprehajanje zavetiških psov, kar pomeni, da vsem psom, ki so tukaj nudimo dnevni kakovostni sprehod,” še dodaja Hercogova.

Donacije Zavetišče Maribor-2

“Vsekakor smo se za to donacijo odločili s preprostega razloga, potrebe obstajajo, gojimo tudi ustrezen odnos do živali, odnos do ljudi in odnos do živali se nekako dopolnjujeta, če ni enega tudi težko govorimo o neki odgovornosti do drugega. Predvsem pa smo se odločili za to donacijo iz preprostega razloga, saj vidimo napore vseh teh ljudi, ki popravljajo napake tistih, ki tega čuta za odgovornost nimajo in kot sem rekel, bi bili zelo veseli, če bi bilo teh potreb čim manj in takšnih inštitucij, ki bi to potrebovale,” je povedal Tuš in dodal, da se bodo tudi v prihodnje trudili pomagati zavetišču po najboljših močeh.