Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

V četrtek je v Rušah napovedana 10. redna seja občinskega sveta. Na vabilu je moč razbrati, da je med točkami dnevnega reda tudi predstavitev podjetja SeneCura, ter Sklep o podpori in strinjanju občine z namero ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva za starejše v Občini Ruše. Kot tudi predlog za dvig cene oskrbe na domu.

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

V Rušah je v trenutnem načrtu gradnja doma za starostnike s strani zasebnega investitorja s koncesijo. Projektna skupina, ki jo je imenovala županja Urška Repolusk, je namreč podprla podjetje SeneCura, katere storitev pa bo po podatkih kar več 1000 evrov dražja za oskrbovanca na leto. Dom Danice Vogrinec, ki se je sicer z namenom odpiranja novih enot prijavil na razpis za širitev pralnice in kuhinje pa je očitno iz neznanega razloga odpadel iz načrtov.

Marjana Poropat Kotnik iz Desusa je bila članica projektne skupine in je glasovala za Dom Danice Vogrinec, saj jo je predstavitev direktorja prepričala, da je to najboljša rešitev za Ruše. A sta bili s kolegico iz VDC Polž iz Ruš preglasovani.

Poropatova še meni, da mnenje skupine ni merodajno za odločitev. „V Desusu podpiramo javni zavod, ki je za starejše bolj prijazen in cenejši. To pomeni najmanj 100 evrov manj na mesec za oskrbovance oz. njihove družine, saj marsikdo od njih nima dovolj denarja in potem ta strošek pade na otroke ali druge sorodnike. Če pa tudi oni nimajo dovolj pa občina Ruše.“

Meni, da je zelo pomembno kakšen dom bodo zgradili in da so upokojenci naklonjeni javnemu domu. Pove nam tudi, da ve, da so v prednosti na ministrstvu za delo, socialne zadeve in enake možnosti, saj so edina upravna enota brez doma za starostnike.

Z njo se strinjajo tudi v Društvo upokojencev Ruše, Draga Fabjan nam pove: “Iz trenutnih podatkov, ki jih imamo, bi naj bil dom SeneCure, ki bi naj prišli v Ruše, trenutno na dan dražji 4 evre, to je na mesečni ravni 120 evrov, to si jih lahko zelo malo privošči. Konec koncev se nam bo zgodilo to, da če bo dom gradil tujec, da bodo v domu domovali Avstrijci in tisti, ki si lahko to privoščijo, naši ljudje pa bodo morali iti drugam, ali pa bodo doma životarili.”

Draga Fabjan

Koalicija z županjo očitno ne prisluhne željam svojim občanom. Gre preko vsega, da bo dom stal in bo s tem uresničila svojo volilno obljubo, ker lahko argument „Glede na predvolilno obljubo, da se dom v tem mandatu zgradi, osebno podpira Sinekuro,“ preberemo iz javno dostopnega dokumenta, ker z zgoraj citiranim stavkom pojasnijo podporo svetnika iz koalicije.

Zasebni dom za starostnike, ki bi bil precej dražji za oskrbovance, bi tako bil namenjen le tistim ki bi si to lahko privoščili, kar pa verjetno ne velja za povprečnega upokojenca iz Ruš, s katerimi se je sicer županja rada fotografirala in fotografije objavila na družbenem omrežju.

Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec, nam zatrdi, da je storitev v javnih zavodih enako, če ne celo bolj kvalitetna. Je pa ključna razlika v ceni: „Seveda ključna razlika je v ceni. Strošek financiranja, ki gre v primeru investicije zasebnega kapitala ali domačega, ali tujega, ki pričakuje kapitalske donose. Kadar so sredstva zagotovljena v državnem proračunu je potem dom zaradi tega, ker si stroška najema kredita ne vračuna v ceno storitve, cenejši. Ruška občina in upravna enota sta pravzaprav edina, ki v Sloveniji nimata svojega doma za starostnike. Povsem jasno je, da na stališče računskega sodišča in tudi z zadnjimi naklonjenimi izjavami izjavami ministra, ki je javno povedal, da bo država začela z gradnjo domov za starejše, seveda to za Ruše edinstvena priložnost. Sam si ne znam predstavljati, da bi kdo koli drug bil v prioriteti kot prav ruška upravna enota. Predvsem zaradi dejstva, ker se bo toliko državnih domov zgradilo v relativno kratkem času.“

Očitno je tudi namera država, da se enota Doma Danice Vogrinec širi, saj so dobili sredstva za širitev kuhinje in pralnice, ki je ravno bila v teh dneh zaključena. V začetku tega meseca je tudi minister za delo Janez Cigler Kralj javno povedal, da pripravljajo podlage za dokončanje gradnje dveh in izgradnjo petih novih domov za starejše.

Upokojenci v Rušah se sprašujejo, ali županjo Urška Repolusk res skrbi socialni status starostnikov, kot je rada poudarjala, saj je za četrtkovo sejo predlagala tudi dvig cene oskrbe na domu. Z vprašanji in zaprosilom za izjavo pred kamero, smo se obrnili tudi na občino Ruše, od koder pa so nam, po več kot 24 urah od zaprosila, odgovorili, da izjave pred kamero ne bodo podali, da pa naj jim posredujemo vprašanja na katera bodo odgovorili v zakonskem roku.

DODANO  (18.6.2020 ob 12.15)
Odziv Nataše Hiter Ravnjak:  “S strani občine Ruše sem bila imenovana  v projektno skupino kot fizična oseba in ne kot predstavnica zavoda VDC POLŽ Maribor, moje delovanje v tej skupini nima nobene povezave z VDC POLŽ(em) Maribor. “

Na dopisni seji Občine Ruše so razreševali direktorja CEZAM-a brez vsake razprave, prav tako pa imenovali novo v. d. direktorice Lucijo Smolnik, ki ob svoji predstavitvi ni pripravila nobenega videnja in programa delovanja CEZAM-a in so jo svetniki koalicije podprli na podlagi pisnega gradiva, ki ga je županja svetnikom na dopisni seji predložila ter vsebuje dve strani osebne predstavitve in informacijo, da je županja s kandidatko opravila osebni razgovor.

Žal odgovora na vprašanja o dopisni seji in kateri pogoji niso bili dani za sklic redne seje, še vedno nismo prejeli od županje Urške Repolusk, prav tako si pri tako nujnih opravilih, kot je razreševanje direktorja CEZAM-a in imenovanju nove direktorice, ni našla časa, da bi podala izjavo pred kamero. Iz preteklosti pa lahko predvidevamo, da bo to storila za svoje plačane medije.

Urška Repolusk neodzivna na predloge direktorja in sveta zavoda

Že od meseca septembra smo lahko spremljali neodzivnost županje Urške Repolusk, ki se na vse predloge in pozive k uskladitvi, ki jih je posredoval direktor in svet zavoda CEZAM ni odzvala. Prav tako svojih obveznosti sodelovanja z zavodom ni pričela celo po tem, ko ji je s sklepom to naložil občinski svet v mesecu decembru. Po več mesecih neaktivnosti pa je, v svetnikom posredovanih razlogih za izvedbo dopisne seje, želela ustvariti občutek nujnosti takšnega ukrepa zaradi domnevno nevzdržnega stanja na CEZAM-u, o čemer je očitno prepričala tudi koalicijske svetnike.

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Zakonita izvolitev nove v. d. direktorice CEZAM-a pod vprašajem

Pri imenovanju nove v. d. direktorice se je v gradivu županja Urška Repolusk sklicevala na ZUJIK, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v 38 členu govori: “Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.” Tako je novo v. d. direktorice imenoval ustanovitelj oziroma Občinski svet.
Vendar v 39. členu ZUJIK govori: “(podrobnejša ureditev) Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki jih mora izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti.” Ta akt pa v 27. členu govori, da v. d. direktorja CEZAM-a imenuje svet zavoda. Tako se na tem mestu postavlja vprašanje, ali je bila nova v. d. direktorice sploh zakonito imenovana.

Tomi Prosnik

Tomi Prosnik

Postopek razrešitve pod vprašajem

Prav tako se je med svetniki pojavilo vprašanje, ali je bil postopek razrešitve Tomija Prosnika izpeljan v skladu z zakonodajo. Iz gradiv za dopisno sejo je namreč razbrati, da je Tomi Prosnik s strani županje Urške Repolusk prejel razloge za razrešitev, na katere je pripravil odgovore oz. se je do razlogov, navedenih v seznanitvi tudi opredelil, županja pa je v gradivo za obravnavo na Občinskemu svetu vključila še dodatna pojasnila in dopolnila, zaradi česar svetniki v končno odločanje niso dobili istih dokumentov, kot so bili predloženi direktorju in svetu zavoda.

Vsa vprašanja smo želeli postaviti tudi županji Urški Repolusk, a nam vse do danes ni podala termina.

1. januarja je začela formalno delovati nova, razširjena Skupna občinska uprava Maribor. Njene ustanoviteljice, ki so med drugim tudi občine Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Ruše, zdaj načrtujejo oblikovanje skupne občinske uprave. Kot pravita predstavnika Občine Selnica ob Dravi in Občine Lovrenc na Pohorju, je koristi, ki bi jih to sodelovanje prineslo, veliko.

Več v prispevku:

Nekoč prijazna Občina Ruše do gospodarstva in občanov se vse bolj spreminja, dvigom cen pa ni videti konca. Tako se je včeraj na dnevnem redu, ki ga je predlagala županja Urška Repolusk znašla tudi podražitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, ki so jo svetniki tudi potrdili, a svetniki opozarjajo, da je to šele začetek.

In če županji in ravnatelju včeraj ni uspelo dvigniti cene vrtca (več v jutrišnjem prispevku), pa je županji in občinskim svetnikom uspelo dvigniti ceno za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Ena od točk dnevnega reda šeste seje Občinskega sveta Občine Ruše je bila namreč tudi »usklajevanje« cen za storitev Nigrada. Usklajevanje pa tudi tokrat pomeni dvig cen.

Po predlogu dnevnega reda županje Urške Repolusk naj bi namreč gospodinjstva v Rušah za to storitev plačevala 12 odstotkov več kot do zdaj, podjetja pa za 16 odstotkov. Odbor za gospodarske dejavnosti je podprl predlog o podražitvi cen. Že v razpravi je nekaj svetnikov dejalo, da se prav tako strinja z višjimi cenami. Martin Lesjak je dejal, da gre za nizko ceno, ga je pa zanimalo, kaj je Nigrad v zadnjem času delal in ali vse male čistilne naprave delajo, a na koncu ni potrdil dviga cene. Ladislav Pepelnik je dejal, da z dvigom cen lovijo zadnji vlak in tudi, da »tako poceni kot smo imeli do zdaj, ne bomo imeli več« in glasoval za podražitev.

Podobno, namreč, da se bodo cene komunalnih storitev zagotovo še zviševale, meni tudi Blaž Sternad iz SDS, prav tako občinski svetnik Občine Ruše. Rekel je, da gre »za privajanje na cene, ki bodo sledile.“ Po mnenju Sternada takšen dvig ni bil potreben in bi jih lahko občina s pogajanji do Nigrada zmanjšala: »Možno je, to je v bistvu celotno breme na občinski strani. Dejansko se lahko podpišejo pogodbe za večletno sodelovanje in na podlagi te pogodbe se določijo dejanske cene, ki bodo bremenile občane in občanke.« Na kocu pa vseeno dvignil roko za dvig cene.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje odpadnih voda.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za odvajanje in  čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Kdo je glasoval za dvig cene v Rušah

Za dvig cene so glasovali: Drago Bolčina (Levica), Katja Markač Hrovatin in Lovro Bačun (Lista 2×2), Ladislav Pepelnik, Miha Krajnčevič in Sonja Irena Kukovec Stajan (lista SKUPAJ), Blaž Sternad (SDS), in Andrej Pliberšek (SD).

Proti dvigu cene so bili: Peter Juhart, Darko Knez, Barbara Jert in Petra Mušič (ZA), Marjana Kotnik Poropat (DESUS), Martin Lesjak (SD).

Šest svetnikov proti dvigu cene

Šest svetnikov je bilo proti, predvsem zato, ker opažajo, da se cene za komunalne storitve, komunalni prispevki vse bolj višajo in pričakujejo na podlagi izkušenj iz drugih občin, kjer že imajo centralne čistilne naprave, da se bodo cene v prihodnje na žalost še višale. Prav tako tako tudi menijo, da bi morala občina najprej poiskati rezerve pri sebi, ne pa, da prelagajo breme na občane in gospodarstvo.
Tako meni tudi Darko Knez, ki smatra, da storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda Nigrad ne izvaja korektno, glede na to, da je država letos občini zagotovila več sredstev iz naslova glavarine na občana, bi pa lahko ta poiskala sredstva v proračunu in ne na plečih občanov. Marjana Kotnik Poropat iz Desusa pravi: »Ja, veste, za čiščenje komunalnih odpadnih voda je že zdaj tako visoka cena, da to zaenkrat jaz in Desus ne odobravamo. Tako da jaz nisem glasovala za dvig cene.« Ob tem pa je poudarila, da se bo cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotovo še dvigovala, tako postopoma kot ob izgradnji čistilne naprave, ko in če bo ta narejena in zato sedaj ni pravi čas za dvig cene.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Županja Urška Repolusk prvič po seji podala izjavo in dovolila snemanje seje

Po 10 mesecih županovanja pa je županja Urška Repolusk prvič dovolila kameram snemanje celotne seje, prav tako pa po seji prvič podala izjavo za BK TV in www.lokalec.si. Tako je na podražitev županja Urška Repolusk ob koncu seje povedala: “Na osnovi elaborata, ki smo ga pač dobili, je ta dvig bil predviden, svetniki so se seveda odločili, kot so se odločili, to se pravi za dvig teh cen.“

Kot kaže, v Rušah naj ne bi bili sposobni za delo na občini nihče drug kot pa županjini ljudje, vsi ostali Rušani pa se raje prijavljajte na delovna mesta drugje. Morda pa ste zamudili skok na vlak v času volitev, ko se niste slikali in javno podprli Urške Repolusk.

Tako je v zadnjem obdobju zaposlila dva njena človeka, Lucijana Viharja in Lauro Šoštarič, za člana sveta zavoda CEZAM pa imenovala Miho Žižeka. Lucijana Viharja kar neposredno preko pogodbe za obdobje treh mesecev, Lauro Šoštarič pa preko razpisa, na katerega se je prijavilo kar 94 ljudi, a izbrana je bila ravno županjina podpornica.

Zakaj županjini ljudje?

Ko je na soočenjih županja Urška Repolusk naštela svojo najožjo ekipo volilnega štaba, so se pojavila imena Lucijan Vihar, Miha Žižek in Robert Leva, ki je dolgoletni partner Laure Šoštarič. Urška Repolusk je namreč 25. oktobra 2018 na soočenjih na BK TV sama navedla imena:

Kaj Laura Šoštarič in Lucijan Vihar na občini delata, nam Občina Ruše ni želela zaupati, ko smo jih po tem povprašali. Prejeli smo le odgovor, da je eden na delovnem mesto Administrator V, drugi pa delovnem mestu Višjega referenta. Tako na Občini Ruše samo še dvigujejo dvom o tem, ali sta za delo, ki ga opravljata, sposobna in ali naj bi bili zaposlitvi le politični odločitvi.

Katja Markač Hrovatin nova direktorica Občinske uprave Ruše?

Po naših podatkih naj bi nova direktorica Občinske uprave Ruše postala koalicijska svetnica Katja Markač Hrovatin z liste 2×2 Neodvisna lista, ta je pred leti že morala zapustiti Občino Ruše. V času volitev je tudi ona podpirala županjo Urško Repolusk in naj bi si, kot kaže, na ta način prislužila delovno mesto direktorice občinske uprave.

Vezano na to smo tudi poslali na občino vprašanja, ali bo Markač Hrovatinova postala direktorica, v odgovoru pa so zapisali: „Direktor občinske uprave Občine Ruše je gospod Dušan Lahe. Direktorji občinskih uprav se izbirajo na podlagi izvedbe postopka javnega natečaja. V kolikor bo objavljen javni natečaj za novega direktorja, vam bomo ime tega lahko sporočili šele po zaključku javnega natečaja.“

Pri tem so na občini zamolčali, da je Dušan Lahe že prejel odločbo o prenehanju dela kot direktor občinske uprave s strani županje Urške Repolusk in ga do odpovednega roka ne bo več v službi, saj koristi dopust. Po naših informacijah naj bi Katja Markač Hrovatin že zapuščala delovno mesto na Pravni fakulteti Maribor, kjer naj bi svoje delo opravljala dobro in korektno.

Tako ni nikomur jasno, zakaj se na Občini Ruše gredo takšne skrivalnice, saj je izbira direktorja občinske uprave odločitev županje. Morda pa zato, da bi se prikrile sledi političnih kupčkanj?

Vse je kazalo, da se bo županjin ponovni sklic 5. redne seje občinskega sveta Občine Ruše, saj ob prvem sklicu, 2.7.2019, za sklepčnost ni bilo prisotnih dovolj svetnikov, vnovič spremenil v fiasko, pa je županjin ustroj imenovan koalicija poskrbel, da se je seja, kljub napačnemu sklicu, nadaljevala.

Še preden se je seja začela, je Darko Knez v imenu svetniške skupine ZA – Združena akcija, županjo Urško Repolusk opozoril, da je sejo sklicala nelegitimno, saj se pri tem ni držala Občinskega poslovnika.

V takšnih primerih mora nato, svoje ugotovitve in tolmačenje statuta ter poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše, obvezno podati Statutarno pravna komisija. Vendar komisija na včerajšnji 5. redni seji Občine Ruše, zaradi odsotnosti ene članice, ni bila sklepčna in tako ni mogla podati svojega mnenja. Tako je bilo pričakovati, da se bo seja prekinila, saj ni bilo jasno ali je legitimna in s tem tudi vse sprejete odločitve svetnic in svetnikov. Vendar je županja zadevo vzela v svoje roke in si poslovnik tolmačila po svoje ter nekatere napake popravila kar na sami seji.

Takšno postopanje je takoj zmotilo najstarejšo svetnico Marjano Kotnik Poropat iz DeSUSa, kateri se je zdelo skrajno neprimerno, da županja, ko se je seja že začela, popravlja napake iz sklica seje. “Kadar gre za takšno napako, ko so napačno uporabljeni členi poslovnika, tega ni možno spreminjati na sami seji. Če bi županja pred sejo ugotovila, da je prišlo do pomote oziroma napake in bi svetnike ter svetnice o popravku napake obvestila pred začetkom seje, bi to bilo še sprejemljivo, zdaj, ko pa smo vsi že na seji in se je ta že začela, se to na tak način ne more več popravljati. Mislim, da današnja seja ni sklicana v skladu s poslovnikom, predvsem pa ne v skladu s statutom Občine Ruše, zato se seja ne more nadaljevati. To vaše tolmačenje je nezakonito. Vi si zaradi stiske, kot županja uzurpirate pravico, da brez pravne podlage rečete, da se bo seja nadaljevala. Mislim, da ste kot županja dolžna spoštovati zakone in akte te občine. Razmislite ali je res tako nujno, da speljete današnjo sejo in s tem povozite vse predpise, zato, da se vaša volja uveljavi. To je res skrajno arogantno in nedopustno ravnanje,” je svoje stališče jasno izrazila Kotnik Poropatova. Županja se ji je zahvalila za pripombo in dodala, da je svoj pogled na zadevo že pojasnila, zato iz njene strani ni nikakršnih zadržkov, da se seja ne bi nadaljevala. Nato je Knez po 42. členu statuta predlagal, da se na pobudo četrtine vseh svetnikov izvede javno in poimensko glasovanje o tem ali se seja nadaljuje ali ne. Ob tem se je oglasil koalicijski svetnik Levice, Drago Bolčina: “Moram priznati, da se bom zdaj s težkim srcem odločil ali sem za nadaljevanje seje ali za prekinitev, zaradi tega, ker nimam ustreznih pravnih podlag za to. Prav gotovo pa ne bi želel sodelovati v delu nezakonite seje. Lahko se namreč zgodi, da vse današnje sklepe, kasneje nek organ na višji instanci, zaradi nezakonitosti zavrne.” In tukaj je, ne glede na to, da Statutarna komisija ni podala svojega mnenja in da si je županja kršenje statuta ter poslovnika razlagala po svoje, moč pokazalo županjino “zavezništvo” oziroma koalicija, ki je brez zadržkov, izglasovala nadaljevanje 5. redne seje Občine Ruše. Tako so, brez pravne podlage, za nadaljevanje seje glasovali Jernej Ajd (2×2 Neodvisna lista), Lovro Bačun (2×2 Neodvisna lista), Irena Kukovec Stajan (Neodvisna lista #SKUPAJ), Katja Markač Hrovatin (2×2 Neodvisna lista), Bojana Muršič (SD), Martin Lesjak (SD), Mihael Krajnčevič (Neodvisna lista #SKUPAJ), Andrej Pliberšek (SD), Ladislav Pepelnik (Neodvisna lista #SKUPAJ), Drago Bolčina (Levica).
Seja se je tako nemoteno nadaljevala, opozicija pa je napovedala, da bo zaplet dala v presojo tudi Ministrstvu za javno upravo. Darko Knez je nato pri pregledu realizacije sklepov in potrditvi zapisnika 4. redne seje in 1. izredne seje, dejal, da se z zapisanim odgovorom županje v zapisniku ne more strinjati in zato zahteval, ustrezno dopolnitev zapisnika tako, da bo iz njega jasno razvidno, da je prejel zavajajoče in neresnične odgovore s strani občine. “Na moje vprašanje glede izbire medija javnega obveščanja sem namreč prejel odgovor, da se je pri izbiri medija letos postopalo enako kot v letih 2017 in 2018. To pa seveda ne drži, saj takrat ni bilo javnih naročil. Prav tako želim, da se zapisnik primerno popravi oziroma doda dejstvo, da odgovora javnega značaja od županje nisem dobil v zakonitem roku 20-ih dni. Hkrati pa nisem prejel odgovora, ampak zavrnilno odločbo,” je dopolnitev zapisnika zahteval Knez. In spet je svojo moč pokazal županjin ustroj in izglasoval, da se popravki ne uvrstijo v zapisnik, ki so ga koalicijski svetniki potrdili, brez popravkov, v obliki, kot ga je pripravila županja oziroma občina. Komentar Kneza na to dejstvo je bil precej kratek, vendar jasen.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Verjetno najpomembnejša tema 5. redne seje Občine Ruše je prav gotovo bila izgradnja čistilnih naprav in kanalizacije v Rušah. Dokumentacija je bila dobro pripravljena in tudi razlagalki gradiva sta svetnikom razumljivo pojasnili vse možnosti izgradnje, financiranja in javno zasebnega partnerstva. Tudi vodja Oddelka za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor, mag. Saša Ajd je skušal odgovoriti na vsa vprašanja svetnikov in zagotovil, da bo občina prav gotovo izbrala varianto, ki bo finančno vzdržna za vse, tako uporabnike, kot občino. Najbolj, kar lahko občane in občanke pri tem skrbi je dejstvo, da se bo položnica komunalnih storitev prav gotovo podražila. Za točno koliko se bo podražila, Ajd včeraj še ni imel odgovora, predvideval pa je, da se bo gibala okoli cene, ki jo danes plačujejo v občini Maribor. “Prav gotovo bo za kakšen evro nižja, jasno pa je, da brez podražitve ne bo šlo. Danes je cena tako nizka, ker še ne izvajamo celotnega servisa,” je še dodal mag. saša Ajd.

Zaključni račun 2018 in plan dela CEZAM-a za leto 2019
Za daljšo debato svetnikov in svetnic sta poskrbeli tudi točki dnevnega reda, ki sta obravnavali zaključni račun CEZAM-a za leto 2018 in program dela ter finančni načrt za leto 2019. Svetniki so družno potrdili, da je direktor CEZAM-a, Tomi Prosnik, gradivo pripravil zelo dobro, vendar kljub vsemu koalicijski svetniki niso želeli potrditi zaključnega računa za leto 2018. Precej zanimivo, saj zaključni račun zgolj navaja dejstva poslovanja CEZAM-a v letu 2018. Sicer zaključni račun izkazuje dolg v višini 36.808 evrov, zaradi neplačane najemnine bazenskega kompleksa občini, ki pa je nastal zaradi prenesenih stroškov občine na CEZAM, kar se tiče vzdrževanja bazena. Prej je namreč te stroške pokrivala občina, zdaj pa je to naložila CEZAM-u. Tako je imel CEZAM v letu 2018 za 38.237 evrov dodatnih stroškov z vzdrževanjem bazena. Sicer pa v oči nekoliko bode že samo dejstvo, da Občina Ruše svojemu javnemu zavodu zaračunava najemnino in mu tako manjša finančno moč. Gre namreč za neobičajno prakso, ki je, vsaj okoliške občine, ne poznajo. Mestna občina Maribor, namreč Športnim objektom Maribor, ki upravljajo z vso občinsko športno infrastrukturo, tudi ne zaračunava najemnine za objekte, tudi ne za stadion Ljudski vrt. Zanimivo razmišljanje svetnikov, saj smo v preteklosti že imeli primer, ko je v lokalu CEZAMa zmanjkalo za 25.000 evrov sendvičev, pa teh ljudi to dejstvo takrat ni preveč skrbelo. Zanimivo predvsem zato, ker takrat, eden izmed aktualnih svetnikov, ki je takrat bil direktor, odgovornosti za to nikoli ni sprejel. Občutek je zato bil, da svetniki niso želeli potrditi zaključnega računa, predvsem, zaradi nestrinjanja s programom CEZAM-a, kar pa ni bila tema razprave. So pa zato sprejeli finančni načrt za leto 2019, vendar tisto verzijo, ki je predvidena v občinskem proračunu in predvideva zmanjšanje sredstev iz dobrih 500.000 evrov na 404.000 evrov, kar po besedah direktorja CEZAM-a pomeni okrnjen program in še kakšno posledico, ki v tem trenutku morda še ni vidna.

Za včeraj je bila sklicana 5. redna seja občinskega sveta Ruše, ki je bila v letnem planu sej po izjavah svetnikov predvidena za mesec juniju, vendar jo je županja iz njim ne znanih razlogov prestavila v začetek meseca julija.
Tako so očitno načrtovani dopusti koaliciskih in opozicijskih svetnikov botrovali, da seja ni bila sklepčna. Na seji je bilo namreč prisotnih manj kot polovica svetnikov, kar je onemogočilo kakršnokoli glasovanje. Tudi podžupan Jernej Ajd pripisuje osip svetnikov dopustom, a vseeno takšnega usipa ni pričakoval.

Opozicija nezadovoljna s komunikacijo
Poklicali smo tudi svetnike, ki se seje niso udeležili, saj smo želeli preveriti razloge njihove odsotnosti na seji. Darko Knez, svetnik ZA – Združena akcija, nam je povedal naslednje: “Županja in svetniki, ki so iz njene koalicije dajejo izjave, da smo manjkali neupravičeno. Ne vem od kod jim ta ideja, gre namreč za neke vrste laž, saj sem preko elektronske pošte izostanek opravičil. Tudi jaz namreč hodim v službo in moram planirati dopust mesece vnaprej. Mi smo na občinskih sejah sami sprejemali plan dela in 5. redna seja ni bila planirana za 2. julij 2019. Trenutno sem namreč v tujini in je bilo nemogoče, da se udeležim seje. Sicer pa je mnenje celotne svetniške skupine, da neko sklicevanje sej v vrednosti okoli 7 milijonov evrov oziroma o odločanju o večih milijonih evrih v času dopustov ni sprejemljivo in v skladu s poslovnikom Občinskega sveta občine Ruše (OSOR). Predvsem v 4. členu in v nasprotju s sprejetim programom dela OSOR v letu 2019, kjer 5. redna seja ni predvidena za 2. julij 2019. Takšna kršitev poslovnika je za nas nesprejemljiva. Nesprejemljiva pa je predvsem zato, ker ni pred sklicom te seje izven plana dela OSOR, potekala nobena komunikacija med uradom županje in nami, svetniki za določitev okvirnega datuma izvedbe predvidene seje. V primeru, da gre za nujnost sklica seje, kot trdi županja, pa bi bilo potrebno, po poslovniku, sklicati izredno sejo. Seveda po pogovoru s svetniki glede datuma izvedbe za zagotovitev sklepčnosti. Še vedno pa sklepčnost zagotavlja najprej koalicija sama. Tukaj bi še izpostavil na manjkajoča gradiva za nekatere točke dnevnega reda, kar kaže na ignoranco in podcenjevanje, nas svetnikov.”
V tujino smo uspeli poklicati tudi Mihaela Hleba Oseta iz svetnika Neodvisne liste za varnost in pomoč. Tudi on je izpostavil pomanjkanje komunikacije med županjo in predvsem opozicijskimi svetniki: “Seja je bila prestavljena. Praktično ne poznam občine, ki bi imela redno sejo v mesecu juliju. Žal moram reči, da komunikacije med nami svetniki in županjo ni. Če bi županja nujno potrebovala svetnike na seji, bi, kar se mene tiče, bil dovolj en telefonski klic, kjer bi se, zaradi nujnosti, uskladili glede datuma izvedbe 5. redne seje Občine Ruše. Če se jaz počutim kot del ekipe, pa ni važno ali sem v koaliciji ali opoziciji, zame so volitve že zdavnaj mimo, sem se pripravljen tudi iz dopusta pripeljati na sejo, če gre za neko nujno in pomembno odločanje. Žal pa te komunikacije med županjo in nami ni. Zato sem nekoliko razočaran. Še enkrat pa ponavljam, če bi čutil, kljub drugačnem političnem prepričanju, da vseeno gre za neko pripadnost med nami kot občinskega sveta, pa bi se prav gotovo tudi iz dopusta pripeljal na sejo. Žal pa je, že vse od začetka županovanja Urške Repolusk, problem komunikacija.”

Koalicija ni uspela zagotoviti sklepčnosti
Sicer pa na seji nista bila prisotna tudi koalicijska svetnika Irena Kukovec Stajan in Miha Krajnčevič iz največje koaliciske liste. Do manjkajočih svetnikov je bil precej kritičen koaliciski svetnik Martin Lesjak, ki je dejal, da so seje obveznost vseh svetnikov. “Tudi jaz imam svoj dopust pa sem si vseeno vzel čas!”

Za komentar na nastalo situacijo smo prosili tudi ruško županjo Urško Repolusk, ki si kot kaže sogovornike iz novinarskih krogov izbira po simpatičnosti in prijaznosti le-teh. Kdor do županje ni prijazen pač ne dobi izjave. Več v videu.

Nesklepčnost ruških svetnikov je tako naplavila še nekaj. Vsak župan ali županja mora namreč dobro vedeti, zakaj se sestavlja koalicija. V prvi vrsti, zaradi zagotavljanja nemotenega dela občinskega sveta.

Več v Občinskem informatorju danes ob 18.30.

NK Pohorje iz Ruš je po vseh zapletih okrog tega, kdo bi moral urediti nogometni stadion, okolico stadiona in pokositi travo,  sprožil akcijo in preko družbenega omrežja pozval ljudi za pomoč pri urejanju. Ker so hoteli rešiti “zadeve glede vzdrževanj športnih površin v glasu razuma”, kot so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

NK Pohorje se je lotil organiziranja akcije in jo izpeljal, čeprav klub oziroma društvo ni upravitelj igrišča, kot zatrjuje Občina Ruše. O tem sporu smo že poročali in zapisali, da Občina Ruše v svojih navedbah NK Pohorje imenuje za upravitelja igrišča in s tem zavaja, saj je klub le najemnik, dejanski lastnik pa je Občina Ruše. Tako namreč določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), kjer je zapisano, da  je upravljavec občinskega stvarnega premoženja (nepremičnega in premičnega) občina ali druga oseba javnega prava. Društvo pa ni oseba javnega prava. Lastnik in hkrati upravljavec, torej Občina Ruše na čelu z županjo Urško Repolusk, bi torej moral poskrbeti za ravnanje s svojim stvarnim premoženjem in na svoj račun (po zakonu na račun lastnika) izvesti vse pravice in dolžnosti, povezane s tem stvarnim premoženjem. Torej tudi urediti okolico stadiona in pokositi travo. A tega občina ni naredila, ampak se je sklicevala na to, da je NK Pohorje upravitelj, ker je najemnik.

Pri NK Pohorju pa so ugotovili, da Občina Ruše ne namerava narediti, kar ji veleva zakon, zato so se lotili akcije urejanja okolice sami. Na družbenem omrežju Facebook so tako prejšnji teden pozvali občane in občanke, da jim pomagajo pri petkovi akciji. Kot so nam povedali na NK Pohorje, so se “za akcijo odločili tako trenerji kot tudi igralci”.

Poziv NK Pohorje na družbenem omrežju za urejanje okolice in košnjo trave. Vir: Facebook

Poziv NK Pohorje na družbenem omrežju za urejanje okolice in košnjo trave. Vir: Facebook

Akcijo urejanja so nato dejansko tudi izvedli v petek, 21. junija, in jo dokumentirali. Na pobudo se je, po podatkih kluba, udeležilo več kot 20 občanov, med njimi pa ni bilo predstavnikov občine.

Objava na družbenem omrežju o uspešno izpeljani akciji urejanja stadiona. Vir: Facebook stran NK Pohorje

Objava na družbenem omrežju o uspešno izpeljani akciji urejanja stadiona. Vir: Facebook stran NK Pohorje

V NK Pohorje pa kljub vsem zapletom upajo, da se bodo lahko čim prej usedli z županjo in drugimi predstavniki občine Ruše, saj, kot pravijo, “objekta ne more vzdrževati en sam hišnik in ekipa, ampak je treba najti ustrezno rešitev. Kar pa ne velja samo za nogometni stadion, ampak za vse objekte v Rušah.”

Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar. Urejanje stadiona in okolice nogometnega igrišča v Rušah. Vir: FB stran NK Pohorje, foto Tona Kozar.

Pohorje Ultra Trail je edinstvena priložnost, da doživite tek po stezah neokrnjene narave Pohorja. Teče preko vinorodnih gričev, razglednih grebenov, po smučarskih strminah, mimo gostoljubnih koč, skozi strnjene gozdove, čez številne potočke, mimo samotnih jezer, po mehkih, z mahom obraslih stezicah barij in skozi divje soteske.

Doživi nepozabno tekaško izkušnjo in pri tem spoznaj značilne lokalne lepote, kot so vinogradi na Meranovem, Bolfenk, Bellevue, Mariborska koča, Areh, Trije Kralji, Črno jezero, Osankarica, Tiho jezero, pohorska barja, Klopni vrh, Koča Šumik, Smolnik, Bistriški vintgar, slap Šumik, soteska Lobnice, pragozd Šumik in še mnogo skritih kotičkov neokrnjene narave. Tekmovalci bodo imeli na voljo štiri trase; 85-kilometrsko, 53-kilometrsko, 35-kilometrsko in 17-kilometrsko. Več o trasah pa v video prispevku.

Sicer pa bo letošnji, že peti Pohorje Ultra Trail poskrbel za kar nekaj sprememb. Prva je vidna že pri imenu oziroma blagovni znamki, ki bo od letos naprej, drugačna.

Za novo celostno podobo je poskrbel Matej Dečko, ki je poskrbel tudi za vse promocijske materiale. Za naš portal je povedal, kaj je bilo njegovo vodilo pri spremembi blagovne znamke. “Zmeraj, ko delam, preverim kakšno je stanje v panogi. In pri trail tekih se vedno pojavljajo divje zveri, smreke, gore ali reke. In mene to ni najbolj navdušilo in sem si rekel, da moram zadevo narediti nekoliko drugače. Tako je logotip na koncu izpadel kot vsem znana planinska markacija, čeprav v osnovi to ni bil moj namen. Želel sem se namreč nekoliko distancirati, se umakniti od glavnine. Mislim, da mi je to tudi uspelo,” je zaključil Dečko.
Z novo podobo je prišlo tudi novo sodelovanje. Letos so se organizatorji Pohorje Ultra Traila namreč povezali s Športnim parkom Ruše.

K dogodku je aktivno pristopil tudi Zavod za turizem Maribor-Pohorje, saj v tem vidi dober turistični potencial. “Prireditve in dogodki v takšnih obsegih so tisti, ki v našo destinacijo privabijo veliko obiskovalcev in stem je povezanih tudi več nočitev. Pohorje Ultra Trail je namreč povezal vse to, kar na Pohorju imamo v teh sodelujočih občinah. Pomeni vse deležnike, tako turistične ponudnike in naravne znamenitosti Pohorja. Gre torej za nek produkt, ki je še v nastajanju in ga lahko uporabimo tudi za drugačne namene oziroma za pripravo turistično cenovno ovrednotenih paketov. Večina deležnikov se namreč že zelo dobro zaveda, da lahko na Pohorju zeleni turizem prinaša celo več kot zimski,” je dejala Karmen Razlag in Zavoda za turizem Maribor-Pohorje.

Med tem, ko županja sklicuje izredno sejo, kjer predlaga direktno financiranje brez razpisa Društvu prijateljev mladine (DPM) v višini 30.000 EUR, na uradni Facebook strani Občine Ruše obračunava z NK Pohorje in jih poziva, da kot upravitelj igrišča, ki je v lasti občine, poskrbi za košnjo trave. Občina Ruše v svojih navedbah NK Pohorje celo imenuje upravitelj igrišča. Na tem mestu naj županjo Urško Repolusk in občino spomnimo, da od leta 2008 društva, po zakonu, ne morejo več biti upravitelji občinske lastnine, ampak mora zanjo skrbeti občina sama.

Na Facebook profilu Občine Ruše je bila včeraj namreč objavljena informacija, ki je vsaj netočna, če ne že namerno zavajajoča.

Objava na uradni Facebook strani Občine Ruše

Objava na uradni Facebook strani Občine Ruše

Ne drži namreč, da je NK Pohorje upravljavec stadiona. Občinski uradniki občine Ruše to seveda zelo dobro vedo, saj so NK Pohorje že pred leti opozorili, da je društvo lahko le najemnik in od takrat dalje velja, da občina skrbi za svojo lastnino sama. Posledica tega je bil sprejet nov zakon, ki je nad pogodbo, ki sta jo imela NK Pohorje in Občina Ruše. Podobno kot na primer vsa kulturna društva uporabljajo kulturne domove, ki jih ne vzdržujejo. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) govori, da  je upravljavec občinskega stvarnega premoženja (nepremičnega in premičnega) občina ali druga oseba javnega prava. Društvo pa ni oseba javnega prava.
Upravljavec je pristojen za ravnanje s stvarnim premoženjem in v imenu lastnika ter za račun lastnika izvršuje vse pravice in obveznosti, povezane s stvarnim premoženjem. Upravljanje stvarnega premoženja je skrb za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa in tako dalje.
Da je lastnik in upravljavec stadiona NK Pohorje občina, dokazujejo tudi vsa vzdrževalna in investicijska dela, ki jih je občina v prejšnjem mandatu izvedla na tem področju kot so recimo razsvetljava, namakalni sistem na igrišču, ureditev tribun in tako dalje. Pri vzdrževanju so do sedaj zgledno sodelovali člani kluba, delavci režijskega obrata in javni delavci, ki pa jih letos ni več. Da zadeva drži potrjuje tudi praksa iz Občine Maribor, kjer NK Maribor prav tako ni upravljavec stadiona, ampak zgolj njegov najemnik. Tako obnovitev zahodne tribune financira Občina Maribor in ne NK Maribor. O tem priča tudi zapis na uradni strani NK Maribor: “Seznanjeni smo s celotno zadevo o upravljanju Ljudskega vrta. Kot klub ravnamo vestno, izpolnjujemo obveznosti in delujemo po črki zakona, tako da tudi v tem primeru, ko se upravljanje objekta prenaša na javni zavod Športni objekti Maribor, ne vidimo razlogov za polemike ali morebitne spore. Prevzem upravljanja ni nič drugega kot zakonska obveza. Športna društva po zakonskih predpisih ne morejo biti upravljavci javne infrastrukture, lahko so le uporabniki. Posledično je povsem razumljivo, da lastnik posameznih objektov z njimi tudi upravlja. Menimo, da so mestni svetniki pri glasovanju opravili svojo nalogo v skladu z obstoječimi zakoni.”

Dopis iz uradne strani NK Maribor

Dopis iz uradne strani NK Maribor

NK Pohorje je na novo občinsko vodstvo v Rušah večkrat posredovalo pobude ter predloge za sodelovanje in reševanje urejanja območja. Prav tako so bili aktivni pri pripravi proračuna za leto 2019. Žal brez uspeha in brez odgovora županje. To so pojasnili tudi z objavo na uradni Facebook strani Občine Ruše, kjer jih poziva, da poskrbijo za košnjo trave na tribuni stadiona.

Objava NK Pohorje na uradni Facebook strani Občine Ruše

Objava NK Pohorje na uradni Facebook strani Občine Ruše

Športna društva še vedno brez občinskega denarja
Je pa mogoče iz medijskih objav Občine Ruše razbrati, da naj bi bil šport v preteklosti v občini privilegiran. To je najbrž tudi razlog, da so koalicijski svetniki in županja s posebnim sklepom, brez razpisa, enemu samemu privilegiranemu društvu namenili direktno financiranje iz katerega se bodo krile plače in materialni stroški pri čemer se odbijejo prispevki staršev, kjer je za nekaj posameznikov zagotovljeno cenejše varstvo njihovih otrok in kjer je zaposlena partnerica podžupana Jerneja Ajda. Tudi to društvo ima ob tej darežljivi podpori na razpolago občinske prostore in pokrito vzdrževanje ter druge materialne stroške.
Najbrž pa je vsem občanom in tudi širši javnosti razumljivo, da NK Pohorje in ostala športna društva, kjer so množično prisotni otroci, ne morejo biti toliko depriviligirani, da bi za razliko od drugih društev morali sami nositi stroške vzdrževanja občinskih nepremičnin. Še posebej, ker občini v petih mesecih letošnjega leta žal ni uspelo pripraviti razpisa za delovanje športnih društev. Tako so zaenkrat treningi za več kot 180 otrok v celoti na finančnih plečih članov kluba. Bližamo se koncu meseca junija, športna društva oziroma člani Športne zveze Ruše pa še vedno niso dobili denarja. NK Pohorje namreč nima nobenih sredstev za financiranje urejanja okolja, saj z lastnimi viri komaj urejajo igralne površine. So pa, po naših podatkih, pripravljeni na sodelovanje, če bo županja in občinska uprava to želela.

Občani se sprašujejo, kako so zadeve lahko normalno tekle v preteklosti oziroma od ustanovitve občine, kjer so se zadeve urejale brez javnega obračunavanja.

Komentarja občanov na Facebook strani Občine Ruše

Komentarja občanov na Facebook strani Občine Ruše

Društvu prijateljev mladine Ruše direktni denar, a nedosegljivi za javnost
Po Rušah lahko v zadnjih mesecih večkrat slišimo “Morda je čas, da se v občini preneha z obsojanjem in začne z delom”. Precej hitro je pričelo prihajati do anomalij pod vodstvom nove županje Urške Repolusk, ki za vse slabo krivi prejšnjo oblast ob tem pa pozablja, da je županja že skoraj 8 mesecev.  Kot dosežek si lahko šteje, da je  s sklicem izredne seje Društvu prijateljev mladine Ruše (DPM) omogočila direktno financiranje. Tako smo od občine že pred 20 dnevi želeli izvedeti kaj več o tem društvu in nanjo naslovili vprašanja o (številu zaposlenih, podjemnih pogodb  in koliko plač je bilo ogroženih). Občina Ruše je na podlagi tega posredovala DPM sledeč mail, ki smo ga tudi mi prejeli v vednost: “Občina Ruše je 28. 5. 2019 prejela novinarsko vprašanje, ki se nanaša na število zaposlitev, sklenjenih avtorskih in podjemih pogodb v Društvu prijateljem mladine Ruše. Kot pristojni organizaciji vam v prilogi odstopamo v reševanje navedeno novinarsko vprašanje.”
Kako transparentno deluje DPM, za katerega je bila sklicana s strani županje Urške Repolusk celo izredna seja, kjer je bilo sprejeto direktno financiranje plač in ostalih materialnih stroškov, priča dejstvo, da odgovora do danes še nismo prejeli ne od njih in ne od Občine Ruše. Pričakovati je, da bodo javnosti, tudi na poziv občine, takšne podatke razkrili. Kot kaže je DPM Ruše priviligirano društvo, kot je bilo tudi ob sprejetju sklepa o direktnem financiranju, kjer predhodno finančno poročilo ali program dela nista bila priložena. Med tem pa se lahko ostala športna in kulturna društva prijavljajo na razpis, ki ga občina objavi precej pozno, za denar, ki ga prejmejo, pa morajo občini polagati račune in pripravljati poročila. Ob vsem tem pa športna sfera in društva pod okriljem Športne zveze Ruše za letošnje leto še vedno niso dobila denarja. Nad dosedanjim delom novega občinskega vodstva so razočarani tudi nekateri občani.

Komentar občana na uradni Facebook strani Občine Ruše

Komentar občana na uradni Facebook strani Občine Ruše

Želeli smo priti resnici do dna, kar se tiče Ruškega splava. Po večdnevnem čakanju smo dobili v zvezi s tem tudi odgovore iz Občine Ruše

Ruški splav v zalivu pri "Teti Fridi" v Limbuškem nabrežju

Ruški splav v zalivu pri “Teti Fridi” v Limbuškem nabrežju

Kot smo že poročali se turizem na Dravi s splavi uspešno razvija v Mariboru, Podvelki, Muti in Dravogradu, in k tej uspešni zgodbi so se želele priključiti tudi Ruše. V tem trenutku pa so vse bolj glasni Rušani, ki govorijo o zamujenih turističnih priložnostih. Prav zato, ker v občini krožijo različne zgodbe okoli turističnega splava na Dravi smo že pred časom prosili za razlago Turistično društvo Maribor (TD Ruše), ki je upravljalec splava in lastnika, Občino Ruše.

Odgovor TD Maribor
Upravitelj TD Maribor ima za splav dovoljenja in registracijo, zato so Občino Ruše večkrat pozvali na razgovor, da se dogovorijo o nadaljnjih korakih. Sestanek so dočakali 17.4. 2019 in takrat občino pozvali, da zaradi bližajoče se sezone, najkasneje do 31.5.2019 sprejme odlok o plovnosti v skladu z vsemi obstoječimi ponudniki dejavnosti na reki Dravi in v skladu z republiškim zakonom o plovbi na celinskih vodah. Ker se to ni zgodilo je TD Maribor samo izvedlo testno vožnjo od Ruš do Bresterniškega jezera, kjer so varno pristali in zavarovali plovilo. “Glede na to, da nam privez, ki je bil na prejšnji lokaciji ni ustrezal, glede varnosti plovila, vandalizma ali celo možnosti poškodb smo uspešno našli drugo, primernejšo lokacijo za splav. Splav je zdaj varno privezan v zavarovanem zalivu, kjer ni možnosti dostopa fizičnih oseb in mulja, ki onemogoča izhod plovila,” nam je povedal Zlatko Jesenik, predsednik TD Maribor in dodal: Splav ima vse papirje in je zavarovan. Ima torej vse potrebno za plovbo, manjka samo še ključni papir, to je Splošni odlok o plovbi na Ruški občini. Ta odlok je potrebno skladno z republiškim zakonom sprejeti. Zdaj je pa na novi občinski strukturi, da to zadevo uredi.” Jesenik pove, da obstaja možnost enodnevne plovbe, četudi občina še ni sprejela Splošnega odloka o plovbi: “Res je, da sprejetje takšnega odloka vzame nekaj časa, vendar ima vsaka občina možnost, da sprejme odlok o enkratnem dogodku, kar počenjajo tudi nekatere druge občine, ki se prav tako ukvarjajo s turističnim splavarjenjem. Občina Ruše, namere o tem, zaenkrat še ni pokazala,” in dodaja: “Mi smo večkrat želeli stopiti v stik z novo županjo, tudi s konkretnimi predlogi, vendar smo potrebovali, kar nekaj časa, da smo prišli do nje. Zdaj smo stik vzpostavili, vendar gredo pogovori v smer, da morda Občina Ruše ne bi bila več lastnica splava. Kljub vsemu pa želja Občine Ruše ostaja, da še naprej sodelujemo in da se v plovbo vključi tudi ruška občina oziroma ta del reke Drave. Tudi zaradi tega smo splav prestavili, da nekoliko pospešimo zadeve, saj je bil splav na privezu v Rušah večkrat tarča vandalizma, bali smo se tudi tega, da bi ga nekdo iz objestnosti odvezal in spustil po reki. Tako smo morali odreagirati. Zdaj smo ga postavili v zaliv pri Teti Fridi, kjer je splav na varnem,” . Tako v tem trenutku splav lahko pluje po delu Dravi, ki spada v Mariborsko občino v Rušah pa ne, saj še ni sprejet odlok. Občutek je, da se občina Ruše ne želi s tem ukvarjati, saj ima lastnik splava z njim določene obveznosti. Zato obstaja tudi možnost, da splav odkupimo mi. Smo se pa na zadnjem sestanku z županjo kljub vsemu dogovorili za sodelovanje. Tako bo občina poskrbela za odlok o plovbi in uredila pristan ter možnost priveza,” na koncu še pove Jesenik.

Odgovor Občine Ruše
Prilagamo še odgovore Občine Ruše na temo turističnega splava. Zraven odgovorov puščamo tudi naša vprašanja.
Kolikokrat so člani Turističnega društva Maribor prosili za sestanek z županjo in v katerem časovnem obdobju (od kdaj do kdaj)?
“Potrebno je poudariti, da Občina Ruše vseskozi zelo dobro sodeluje s Turističnim društvom Maribor. S tem namenom so bili člani društva v letošnjem letu dvakrat na sestanku na Občini Ruše.”
Ste bili od kogarkoli obveščeni, da je lastnina Občine Ruše, splav, ogrožena zaradi dviga mulja in vandalizma?
“O tem nas je obvestilo Turistično društvo Maribor, ki je upravljavec splava.”
Kakšni so vaši načrti s splavom in splavarjenjem na reki Dravi na območju Občine Ruše?
“Načrti za trženje plovila so tako pogojeni s sprejemom Uredbe in na njeni podlagi Odloka o urejanju plovnega režima na tem delu reke Drave.”
Ali ste bili pozvani, da sprejmete odlok o enkratnem dogodku, kar bi omogočilo enkratno plovbo splava, kljub temu, da Občina Ruše še ni sprejela odloka o plovnosti?
“Občina Ruše je v zvezi s tem prejela dopis s strani Turističnega društva Maribor. Plovba s plovili na motorni pogon na tem delu reke Drave ni dovoljena, prav v ta namen je Občina Ruše že nekaj let pobudnik ureditve plovnega režima, ki bo to omogočal. Vse to z namenom in ciljem izkoristiti potencial reke Drave v turistične in športne namene.”
Ali drži, da Občina Ruše razmišlja o prodaji splava?
“O nadaljnjih aktivnostih s splavom boste obveščeni na ustrezen način. Občina je lastnik splava in to tudi ostaja.”

Zdaj si lahko, na podlagi vseh odgovorov, sliko o zadevi ustvarite sami. Je pa potrebno še dodati, da televizija BK TV na izjavo županje Urške Repolusk oziroma podžupanov ali direktorja občinske uprave, pred kamero, kjer bi morda dobili še nekoliko podrobnejšo razlago, še vedno čaka.

V letošnjem letu so športna društva v Rušah pri financiranju prepuščena na milost in nemilost nove županje občine Ruše, Urške Repolusk.

Kot smo že poročali, so se športna društva znašla v velikih finančnih težavah, saj razpisa za financiranje športa ni bilo vse do konca aprila, denarja pa društva na podlagi prijave a razpis še vse do danes niso prejela.

Da denarja še ni, so krivi športniki sami
Županja Urška Repolusk za zamudo sprejetja letnega programa športa in s tem razpisa, krivdo vali kar na športno sfero ruš, saj naj ne bi dovolj hitro pripravila predloga letnega programa športa. Na naše vprašanje, zakaj Letni program športa ni bil pripravljen prej smo iz Občine Ruše dobili naslednji odgovor: “Letni program športa ni bil pripravljen prej, saj nismo prejeli usmeritev s strani športne sfere.” Nato smo kontaktirali Športno zvezo Ruše in jih prosili za pojasnilo. Športna zveza Ruše županji jasno odgovarja: “11.12.2018 je Športna zveza Ruše (v nadaljevanju: ŠZR) na Občino Ruše (v nadaljevanju: občina) naslovila prošnjo za sestanek z županjo. Prejeli smo termin 21.12.2018 ob 10. uri, ki pa žal predstavnikom ŠZR ni ustrezal, saj so funkcije v ŠZR volonterske, neprofesionalne narave, za predlagani termin pa bi bila potrebna daljša odsotnost iz službe. Po prošnji za nov termin, smo uskladili termin 22.2.2019 ob 8. uri. Na omenjenem sestanku smo županji predstavili celovito problematiko športa v občini z vidika ŠZR. Pri tem smo opozorili na odsotnost dolgoročne strategije o razvoju športa, o preteklem slabem sodelovanju občine in ŠZR pri pripravi Letnega programa športa in posledično na financiranja, o odsotnosti dialoga in neposlušnosti za potrebna povečanja sredstev za delovanje društev in načrtovanju investicij brez upoštevanja mnenj ŠZR. Opozorili smo tudi na pozno sprejemanje Letnega programa športa in proračuna in posledično izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje in pričetka financiranja društev. 12.2.2019 smo na občino posredovali spremembe lanskoletnega dokumenta Letni program športa, v katerem smo predlagali spremembo višine sredstev za sofinanciranje izvajalcev programov športa, in sicer iz dosedanjih, in hkrati aktualnih, 142.796,00€ na 155.131,87€. Tako menimo, da bi bil dokument lahko sprejet na marčevski seji Občinskega sveta Občine Ruše. V prihodnje si želimo, da bi bil Letni program športa sprejet v preteklem letu za naslednjo leto, saj je le-ta osnova za financiranje športnih programov in kot tak predstavlja podlago za pripravo proračuna. Pravočasni sprejem Letnega programa športa bi omogočil tudi zgodnejšo izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini.”

Dan rekreativnega športa Ruše

Dan rekreativnega športa Ruše

 

Županja z manipulacijsko izjavo med Rušane
Občina Ruše je včeraj na svoji občinski strani objavila, da razpisov niso mogli speljati prej, ker se je čakalo na proračun. Med drugim je na občinski spletni strani mogoče prebrati naslednje: “Razpisi za financiranje društev so bili vezani na sprejem proračuna in so bili objavljeni nekoliko kasneje, kot je to običajno. Kot je znano, smo v Občini Ruše želeli sprejeti realen proračun, ki bo po vseh postavkah deloval tudi v praksi. Zato se društvom za kasnejšo razdelitev sredstev opravičujemo. Odločitev o začasnih finančnih sofinanciranjih društev nismo sprejeli, ker bi lahko potrjen proračun bil drugačen od načrtovanega in bi društvom, ki bi na začasnih shemah načrtovali svoje aktivnosti, povzročil škodo. Ob tej priložnosti naj omenimo, da bomo v sodelovanju z društvi in preostalimi deležniki prilagodili pravilnike, ki bodo olajšali financiranje društev v naši občini.” A kot smo že poročali, za izvedbo razpisa za financiranje športa ni potreben sprejet proračun, ampak letni program športa Ruše, ki pa ga je imela županja na mizi že v začetku meseca februarja. Športna društva pa denarja še danes niso prejela. Je pa zanimivo, da je županja sklicala izredno sejo za direktno financiranje Društva prijateljev mladine Ruše in podala predlog, da se društvu nameni 30.000 EUR, kljub temu, da na seji ni predložila finančnega in programskega programa delovanja društva. Ali za vsem tem stoji politično kupčkanje naj presodijo občani in občanke sami, a vsekakor ni zanemarljivo, da je v Društvu prijateljev mladine Ruše zaposlena dolgoletna partnerka podžupana in svetnika neodvisne liste 2×2, Jerneja Ajda.

Dvojna merila pri razumevanju in sodelovanju z mladimi
V včerajšnji izjavi na strani Občine Ruše lahko preberemo, da bo skrbela za mlade. V študentskem klubu KURS so nad to izjavo presenečeni. Županja Urška Repolusk si kljub prizadevanjem članov KURS-a vse do danes ni vzela časa za sestanek, torej po več kot 6 mesecih svojega županovanja se ni niti sestala z najbolj aktivnim Študentskim klubom v Rušah. Tim Šenveter iz KURS-a nam je povedal naslednje: “Ob menjavi občinskega vodstva smo novoizvoljeni županji Urški Repolusk želeli predstaviti naš letni plan. Načeloma imamo vsaj enega ali dva večja dogodka pri katerih je bila do zdaj občina vedno pripravljena pomagati. Finančno ali kakšno drugo obliko pomoči. Letos pa iz občine nismo bili deležni nobene pomoči. Imeli smo sicer že dogovorjen termin za sestanek z županjo, katerega je občina preklicala le dan pred dogovorjenim srečanjem, zaradi prezaposlenosti županje. Nato smo se dogovorili za drugi termin, na katerega smo morali čakati skoraj en mesec. Nato se je zgodba ponovila. Tik pred dogovorjenim terminom ga je občina, brez kakršnekoli razlage, vnovič odpovedala. Verjetno je vsakemu jasno, da ob takšni praksi, tretjega termina nismo več želeli.” Šenvetra smo nato zaprosili za komentar o takšnem načinu komuniciranja z mladimi in zapisu na spletni strni občine, kjer občinsko vodstvo želi, da se v prihodnje v delovanje društev vključi čim več mladih in otrok. Šenveter je zadevo komentiral takole: “Mislim, da lahko govorim z večinskim glasom vseh mladih v Rušah, ki smo mnenja, da na občini za nas ni pravega posluha. Tako je bil letošnji, že 6. KURS Fest izpeljan popolnoma brez občinske podpore in prvič se je zgodilo, da na naših plakatih ni bilo občinskega grba.” 

Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.

Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.

Prav tako so želeli mladi iz večih društev ustanoviti Mladinski svet, katerega glavni pobudnik je bil Blaž Sternad, trenutni občinski svetnik Slovenske demokratske stranke. Z ustanovitvijo Mladinskega sveta so nekako želeli vplivati na županjo, da mladim nameni več denarja, saj je zanje namenjenega občutno premalo. “Pri tem pa žal nismo bili uspešni. Predlagali smo kar nekaj postavk v proračunu, najbolj pomembna je bila prav gotovo postavka o sofinanciranju neprofitnih mladinskih organizacij v kateri smo predlagali sredstva v višini 10.000 evrov. S tem bi vzpodbujali ustvarjanje mladih, povečali kvaliteto življenja mladih in jim dali informacijo, da v občini nekaj pomenijo ter tako dobijo priložnost za razvoj v regiji in sami občini. Občina je nato vse naše predloge obravnavala kot nepopolne, saj so bili časovno omejeni. Mi smo vse predloge poslali po elektronski pošti, od koder so takoj romali v koš za nepopolne predloge. Takšen način se mi zdi popolnoma zgrešen, saj smo želeli poskrbeti za boljše življenje mladih od občine pa dobili zgolj odgovor, da so naši predlogi nepopolni. Takšen odnos občine se mi zdi skrajno nesmiselen in neprofesionalen. Predlagali smo tudi 8.000 evrov za sanacijo športnega objekta NK Pohorje, kjer je včlanjenih 150 otrok, vendar je bil tudi ta predlog zavrnjen.”

Vse torej kaže, da ima Občina Ruše pri skrbi za društva dvojna merila. Za eno društvo, ki se ukvarja z mladimi je županja celo sklicala izredno sejo in jim s podporo koalicijskih svetnikov namenila direktno financiranje oziroma denar brez razpisa, med tem, ko ostali ne pridejo niti do sestanka z županjo ali možnostjo financiranja Mladinskega sveta Ruše. Mladi v Rušah so torej upravičeno zaskrbljeni nad trenutnim dogajanjem.

Županja Ruš, Urška Repolusk je sklicala 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri je podala predlog za neposredno financiranje Društva prijateljev mladine Ruše (DPM) v višini 30.000 EUR, katere je v proračunu z amandmajem zagotovil predlagatelj Jernej Ajd iz Neodvisne liste 2×2.

Neposredno financiranje se sme uporabljati pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost in to je očitno zaznala županja Urška Repolusk in njen podžupan Jernej Ajd, katerega dolgoletna partnerica je zaposlena prav pri tem društvu.

Županja je želela podeliti denar DPM Ruše kar brez finančnega načrta
Da je sklic izredne seje pravi fijasko so opozorili koalicijski in opozicijski svetniki. Županja Urška Repolusk je namreč želela, da se DPM Ruše dodelijo sredstva direktno brez razpisa brez kakršnegakoli finančnega plana. Na seji tako ni bilo jasno za kaj bo društvo denar porabilo, svetniki niso dobili programskih usmeritev društva in nobenih podatkov o številu otrok, ki dnevno obišče društvo, niti števila zaposlenih. Na vse to je opozoril tudi koalicijski svetnik Drago Bolčina: “V sklepu tudi piše, da mora društvo predložiti finančni načrt za leto 2019, ki bo sestavni del pogodbe z občino. Ta finančni načrt, bi tudi moral biti del gradiva, ki smo ga prejeli svetniki za lažje odločevanje. Pa ga med prilogami ni bilo.”

Tudi Bojana Muršič, koalicijska svetnica Socialnih demokratov, je imela za predlagatelja gradiva, kar nekaj vprašanj.

Zanimivo, da je bil nad predlogom sklepa in gradivom razočaran tudi Lovro Bačun, saj ga je v sprejetje predlagala Neodvisna lista 2×2, katere član je tudi sam. “Morda bi se marsikdo strinjal s takšnim načinom financiranja, če bi poznal samo podlago, zakaj se takšno financiranje sploh predlaga. Upam, da v prihodnosti ne bo prihajalo več do takšnih situacij, ko bomo pred sabo imeli premalo gradiva in informacij,” je pomisleke opozicije razumel Lovro Bačun, svetnik 2×2 Neodvisne liste. Nekoliko nenavadna in predvsem neusklajena situacija, saj je predlagatelj sredstev v proračun Jernej Ajd, prav tako iz iste liste. Ali to pomeni, da je Jernej Ajd predlagal sredstva za katera sploh ne ve, kje in kako se bodo porabila, ali pa je šlo zgolj za to, da gredo sredstva iz občinskega proračuna direktno društvu v katerem je zaposlena njegova dolgoletna partnerica? Presodite sami.
Še bolj slikovita je bila Barbara Jert, članica liste ZA – Združena akcija, ki je dejala: “Koliko otrok sploh obiskuje te delavnice oziroma DPM, koliko je tam vzgojiteljic, kakšen program izvajajo? Ima društvo kakšne normative, kolikšno je najvišje število otrok, ki jih še lahko pazi ena vzgojiteljica? Ali je v letošnjem letu toliko povečan vpis otrok, da je potrebno dodatno financiranje? Gre za povečanje programov? Mi nismo dobili v gradivu nobenega podatka, zato sploh ne vem o čem se odločam. Ali je morda ogrožena dejavnost tudi v drugih društvih, ki ne morejo kriti plač oziroma prispevkom tistim, ki pri njih izvajajo neko dejavnost? Pomeni, da bi si direktno financiranje zaslužila vsa društva. Zadeva je zelo pristranska do drugih društev v Rušah, ki prav tako delujejo v interesu otrok.”
Nekateri opozicijski svetniki so videli predvsem priviligiranje določenih društev v občini in “trhle temelje” na katerih stoji predlog o direktnem financiranju Društva prijateljev mladine.

Direktno financiranje društva, ki svoje delavnice izvaja v dopoldanskem času
DPM Ruše je dvigovalo prah že v preteklosti, saj so leteli očitki, da se izvaja vrtčevsko dejavnost in ne le delavnic, prav tako se izvaja dopoldansko varstvo otroka od 9.00 ure do 14.00 ure za precej nižji mesečni znesek, kot nekateri starši, ki za vrtec plačujejo tudi do 350 EUR. Na dodaten problem je opozorila svetnica Silvija Belčič, ki je dejala: “Mi bomo torej nekaj direktno financirali, pa sploh ne vemo kaj. Še posebej pa se mi zdi diskriminatorno do vseh tistih otrok, ki ustvarjalnih delavnic ne morejo koristiti, zato ker potekajo med 9. in 14. uro. Zakaj je vsem otrokom, ki so vpisani v redne vrtce in šolo, onemogočeno koristenje programa oziroma delavnic DPM?”
Na društvu prijateljev mladine Maribor, ki prav tako izvaja delavnice so nam danes potrdili, da se njihove delavnice izven časa počitnic izključno izvajajo popoldan med 15. in 19. uro. Tako v Mariboru njihovih delavnic niso prikrajšani otroci, ki so redno vpisani v vrtec ali šolo.

Izredna seja za DPM Ruše, za športna društva v Rušah pa ni bilo posluha
Županja je namreč brez kakršnegakoli gradiva in finančne konstrukcije, ki so jo zahtevali tudi svetniki, sklicala izredno sejno za Društvo prijateljev mladine Ruše, po drugi strani pa je Športna zveza Ruše že 12.2.2019 pripravila program in finančno konstrukcijo, denarja pa športna društva še danes niso dobila. Zakaj je torej Društvo prijateljev mladine “priviligirano”, da je bilo zanj potrebno sklicati izredno sejo in izglasovati, da od občine dobi denar direktno, brez razpisa in to vse brez predloženega finančnega načrta? Odgovora na to žal nimamo, upamo le, da ni to politično kupčkanje in vračanje usluge Jerneju Ajdu in neodvisni listi 2×2 za podporo v volilni kampanji.
Na  izjemno slabo pripravljeno gradivo in posledično izgubo časa, je opozoril tudi Martin Lesjak, svetnik Socialnih demokratov. Občinsko vodstvo pa je sklic izredne seje utemeljevalo z dejstvom, da je delovanje DPM Ruše finančno ogroženo. Očitno to pojasnilo velja le za določena društva, saj, ko so na nevzdržnost delovanja opozarjala športna društva, sklica izredne seje za njih ni bilo. Darko Knez, ZA – Združena akcija je po seji dejal: S sklicom seje bi lahko počakali dva tedna in tako bi privarčevali davkoplačevalski denar Rušanov, ki se je potrošil za sejnine in sklic izredne seje, da ne govorimo, da nismo danes prejeli nobenega finančnega plana zakaj se bo denar sploh porabil. Torej smo glasovali kar na pamet.

Koalicija zagotovila DPM Ruše direktno financiranje in še prijavo na ostale razpise
Zaradi velikega nezadovoljstva svetnikov, da nimajo nikakršnih podatkov in finančnega ali programskega poročila DPM Ruše, je županja Urška Repolusk umaknila svoj sklep in odredila 15 minutni odmor. Po odmoru pa je nastopil še večji preobrat, saj nov predlagan sklep ni več vseboval, točke, ki govori o direktno namenjenem znesku DPM v višini 30.000 EUR, ampak se bodo direktno krile plače in materialni stroški pri čemer se odbijejo prispevki staršev. So pa s spremembo sklepa, ki so ga na izredni seji sprejeli koalicijski svetniki, Društvu prijateljev mladine (DPM) še dodatno pomagali. Zdaj se lahko DPM poleg zagotovljenega direktnega financiranja, prijavi tudi na ostale občinske razpise vezane na društva. Ne samo, da bodo dobili dodaten denar, preko razpisov bodo lahko “jemali” denar še ostalim društvom kot so Nogometni klub Pohorje, Planinsko društvo Ruše, Strelsko društvo I. Pohorskega bataljona Ruše, Športno društvo Ruše, Kulturno umetniško društvo Svoboda, Društvo invalidov Ruše, Klub KURS, Likovno društvo Rulik Ruše, Športno društvo Bistrica ob Dravi, Športno društvo Bezena, Kulturno umetniško društvo Godba Ruše, Društvo za razvoj LIRA Ruše, Društvo Sena, Šahovsko društvo Messer Slovenija, Kulturno umetniško društvo Bezena in drugi. Ostala društva dobijo namreč samo finance, ki so vezane na razpis. DPM se tako zraven fiksno določene vsote iz občinskega proračuna, lahko prijavlja še na razpise.

Status javnega interesa ima v Rušah kar 20 društev a ti nimajo direktnega financiranja
Jasne in podrobne razlage, zakaj je Društvo prijateljev mladine v občini Ruše tako pomembno, oziroma bolj pomembno od ostalih 20 društev s statusom javnega interesa, svetniki tako niso prejeli. Je pa zanimivo, da ima povsem enak status iz enakega ministerstva še osem društev v Rušah, ki direktnega financiranja iz strani Občine Ruše nimajo zagotovljenega.
“Po natančnem pregledu tega sklepa ne morem podpreti. Kot je že bilo povedano, me je najbolj zmotilo dejstvo, da v gradivu ni nikakršnega plana delovanja. Predvsem bi si želel videti finančni in vsebinski plan društva, ki želi direktno financiranje občine,” je svojo odločitev utemeljil Blaž Sternad, svetnik Slovenske demokratske stranke.

Demokracija komuniciranja županje ponovno povožena
Kot smo že vajeni je županja Urška Repolusk na začetku seje ponovno določila, kateri del seje lahko kamere posnamejo in katerega ne. S tem je občankam in občanom ponovno preprečila, da vidijo celotno dogajanje na seji. Prav tako po seji ni bila na voljo za izjavo za naš portal.

Svet zavoda CEZAM je že od februarja, ko je bil sklic prve ustanovne seje sveta zavoda v nepopolni sestavi. Svet zavoda je sestavljen iz dveh članov občinskega sveta, ki ju predlaga občina, enega člana s strani delavcev in dveh članov zainteresirane javnosti od katerih enega izbere direktor, drugega pa županja Občine Ruše. Županja pa kljub pozivu vse do danes ni imenovala oziroma izbrala člana sveta zavoda iz strani zainteresirane javnosti.

CEZAM ima svoje prostore v Domu kulture Ruše

CEZAM ima svoje prostore v Domu kulture Ruše

Tako v tem trenutku svet zavoda sestavljajo zgolj trije člani, saj je vmes iz sveta izstopila predstavnica občine, Ruška županja pa kljub štirim popolnim vlogam, ki so prispele na CEZAM, ne želi v svet zavoda imenovati predstavnika zainteresirane javnosti. “Samega dejanja jaz ne morem komentirati, lahko pa povem, da smo mi po nalogu sveta zavoda v ta namen pridobili pravno mnenje, ki je tudi povedalo na kakšen način te zadeve potekajo. To mnenje smo posredovali ustanovitelju. Pričakujemo, da bo ustanovitelj ravnal oziroma ukrepal v skladu s tem. Kar pa se tiče samega sveta zavoda, pa jaz kot direktor, lahko povem, da je svet zavoda operativen. Trije člani so imenovani in je svet tako tudi sklepčen. Kar se mene tiče, svet zavoda deluje. Odgovornost ustanovitelja pa je, da imenuje preostale člane in da zadevo rešijo,” je uvodoma zaplet komentiral direktor CEZAM-a, Tomi Prosnik.
Pravzaprav ni jasno, zakaj županja ni želela nikogar imenovati, saj so prispele vloge bile popolne in je pravzaprav njena dolžnost, da nekoga izbere. Kandidati so bili namreč predlagani iz strani aktivnih društev v občini.

Predstavnik zaposlenih v svetu zavoda sicer meni, da okrnjen svet zavoda ne vpliva na delovanje Cezama, kljub vsemu pa županja zaposlenim s takšnim postopanjem daje slab signal. “CEZAM lahko vseeno poslovno normalno deluje. Je pa res, da je to slab signal ljudem, zaposlenim na CEZAM-u in mogoče tudi celim Rušam,” je bil direkten Marko Ozim. Sicer pa nepopoln svet zavoda ni največja težava CEZAM-a. V letošnjem letu je CEZAM-u županja Urška Repolusk, namenila tudi precej manj sredstev za delovanje.

Po besedah direktorja Prosnika se bo krčenje sredstev prav gotovo poznalo na aktivnostih in pogostosti teh aktivnosti. “Se mi zdi škoda opuščati neke zadeve, ki so uspešne in dobre, po drugi strani pa ne priti z nekimi rešitvami. Seveda potem nastaja slaba volja in vse ostalo. Vsekakor pa smo mi za to tukaj, da zadeve speljemo tako kot so, saj smo ustanovljeni iz strani Občine Ruše in odgovornost za vse, kar se bo dogajalo naprej, je na koncu dneva pri njih,” je o krčenju proračuna CEZAM-a še komentiral Prosnik. Da se bo krčenje sredstev poznalo na delovanju CEZAM-a je prepričan tudi predstavnik delavcev v svetu zavoda.

Minuli vikend se je v Športnem parku ruše odvijal “Dan rekreativnega športa”, ki je pokazal, kako lahko šport poveže različne generacije in da športni park v Rušah živi. Zato je bilo ob namerah nove županje, ki lahko ogrozijo pestrost tudi tega dogodka, med organizatorji in uporabniki precej nezadovoljstva.

Bomo torej v prihodnosti v Rušah lahko spremljali nadaljnji razvoj že uspešnih in utečenih projektov ali zgolj boj za lasten ego in rušenje vsega, kar je uspelo zgraditi nekdanje občinsko vodstvo?

Brez zapletov na občinski seji Občine Ruše tudi tokrat ni šlo. 4. redna seja se je namreč začela zelo podobno kot 3., saj je županja Urška Repolusk tudi tokrat sejo začela s podukom medijem, katere točke dnevnega reda seje bo dovolila snemati in katerih ne.

Opozicija se je tudi tokrat čudila praksi županje in ji očitala, da sejo zapira za javnost ter jo prosila za razlago, čemu je temu tako. Županja je na očitke odgovorila, da seje ne zapira pred javnostjo, ampak izkorišča zgolj 25. člen poslovnika, ki ki predsedujočemu omogoča omejitev slikovnega in glasovnega snemanja oziroma na izrecno prošnjo medija lahko predsedujoči dovoli slikovno in zvočno snemanje določenih delov seje. Tako se je po lastni presoji, ne glede na prošnjo medija BK TV, da bi snemali dele vseh točk, odločila, da bo dovolila snemanje le 4. točke dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 – druga obravnava), 5. točke (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše) in 6. točke (Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2018). Opozicije z odgovorom kljub vsemu ni prepričala, saj so mediji sicer sejo lahko spremljali v celoti, zainteresirana javnost pa je pri spremljanju omejena, saj dvorana ne sprejme vseh občanov Ruš, kar pomeni, da se mora večina občank in občanov zadovoljiti s poročanjem izbranega lokalnega medija s strani županje in medija BK TV. In prav to je zmotilo opozicijo, ki ne vidi razloga, zakaj se seje ne smejo snemati v celoti, kot je bila to praksa do sedaj in je praksa tudi v sosednji mariborski občini. Več v videu.

Proračun sprejet brez upoštevanja opozicije
Že takoj na začetku je občinsko vodstvo postreglo s podatkom, da so za proračun v času javne razgrnitve, prejeli kar 113 mnenj oziroma predlogov občanov za njegovo izboljšavo. Od tega jih je bilo 94 podanih pravočasno v skladu z zakonsko časovnico. Županja je zatrdila, da so jih upoštevali kar 64. Kljub vsemu je opozicija županji očitala, da proračun ni razvojno naravnan, predvsem pa se vidi ponavljanje vseslovenske prakse, da se ob zamenjavi občinskega vodstva, zamenjajo tudi prioritete in se tako pozabi na nekatere nedokončane dobre projekte prejšnjega občinskega vodstva. Županja je na očitke odgovorila, da je proračun osnovala na podlagi predlogov občank in občanov, ki si želijo boljših cest in boljše komunalne infrastrukture. Koalicijski svetnik neodvisne liste #Skupaj, Ladislav Pepelnik, pa je opoziciji odgovoril, da proračun ohranja vse njihove dobre projekte, je pa jasno, da ima trenutna županja drugačne prioritete od prejšnjega vodstva.
Kljub temu so se pri sprejemanju proračuna kopija lomila prav pri amandmajih opozicijske svetniške skupine ZA – Združena akcija, ki je vložila amandma, ki bi sredstva, predvidena za nakup avtomobila in za nakup pisarniškega materiala, prerazporedil za dokončanje projekta Matavškove jame. Skupaj bi bilo po predlogu opozicije za dokončanje projekta na voljo še 50.000 EUR. Amandma je tako odprl daljšo razpravo, saj so predvsem koalicijski svetniki prepričani v mnoge finančne in druge nepravilnosti projekta, kljub zagotovilom direktorja občinske uprave, Dušana Laheta, ki je funkcijo opravljal tudi pri nekdanjem županu Urošu Razpetu. Opozicija je tako soglasno napovedala revizijo projekta, ki ji je že dlje časa trn v peti. “Razmislite o smotrnosti revizije, saj bi bilo to podobno metanju denarja skozi okno,” je na napoved revizije dejal Razpet in dodal, da je amandma vložil, ker čuti odgovornost, da se projekt zaključi, hkrati pa izrazil prepričanje, da revizija ne bo razkrila nobenih nepravilnosti. Opozicijski svetniki so predlagali še amandma, ki bi znižal sredstva namenjena informiranju in nabavi pisarniškega materiala, ta denar pa bi namenili ukrepom za spodbujanje malega gospodarstva, katerim je županja Urška Repolusk v letu 2019 odvzela skoraj 49.000 evrov. Opozicija županji tako očita, da ni naklonjena ustvarjanju novih zaposlitev v občini. Barbara Jert (ZA – Združena akcija) je zato proračun ocenila za prenapihnjen, predvsem pa premalo socialno naravnan. “Socialni ukrep bi bil podpora malemu gospodarstvu,” je zaključila Jertova.
Za daljšo debato je nato poskrbel še amandma koalicijske 2×2 Neodvisne liste, ki predvideva višanje proračunske postavke za Društvo prijateljev mladine za 30.000 evrov, kar naj bi omogočilo dodatno redno zaposlitev. Amandma je vložila tudi županja, ki je predvideval višanje postavke za Letno gledališče za 26.500 evrov v namen obnove kulturne dediščine. Oba koalicijska amandmaja sta bila sprejeta z desetimi glasovi za, amandmaja opozicije pa oba zvrnjena s tesnim izidom z osmimi glasovi za in devetimi proti. Tako je koalicija najverjetneje nakazala, kako se bodo sprejemali pomembni akti skozi celotni mandat. Več v videu.

Kljub vsemu je nekdanji župan Ruš Uroš Razpet, proračun za leto 2019 podprl, saj je dejal, da ni v občinskem svetu zato, da bi jezil županjo. “Nisem tukaj zato, da bi komurkoli od vas, ki seveda imate legitimno pravico, ugotovljeno na volitvah, da na nek način vodite kraj, nagajal. Rad bi pomagal, rad bi, da neke projekte speljemo, rad bi, da smo toliko pametni, da ne počnemo tega, kar počnemo v tej državi že cel čas, da ob zamenjavi oblasti, vse tisto, kar se je počelo prej, zmečemo stran pa gremo na novo,” je svojo podporo proračunu utemeljil Razpet, obenem pa izrazil željo zadostni finančni podpori, ki bi omogočila dokončanje projekta Matavškova jama. Kot rečeno je opozicija pokazala drugačen obraz in predlog zavrnila. Tako v proračunu ostaja za projekt zgolj 20.000 evrov od željenih 50.000.

Svetnikom omejen dostop do dokumentacije
Svetnik Darko Knez iz ZA – Združena akcija je občinsko vodstvo opozoril, da je imel željo za dostop do dokumentacije, ki jo hrani občina a je ni dobil.  Boštjan Petek iz Oddelka za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor  mu je odgovoril: “Ker gre za informacijo javnega značaja se na odgovor čaka dvajset delovnih dni,”. Ob tem se je takoj oglasila Katja Markač Hrovatin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinsko vodstvo podučila, da mora imeti vsak svetnik takojšen vpogled v vso občinsko dokumentacijo.
Temu je pritrdila tudi svetnica SD, Bojana Muršič. “Drži. Tudi jaz kot poslanka imam možnost takojšnjega vpogleda v vso državno oziroma državnozborsko dokumentacijo o kateri se zanimam.” Vse torej kaže, da občinsko vodstvo še ne pozna vseh postopkov, predvsem pa nekoliko skrbi dejstvo, da takšni manevri precej spominjajo na poskus nekega zavlačevanja oziroma prikrivanja, sicer bi Knez dokumentacijo že zdavnaj dobil v vpogled. Tudi, če bi veljali zakonski roki, nikjer ne piše, da ni možno odgovora dobiti še pred iztekom zakonsko določenega roka za podajo odgovora oziroma željene dokumentacije.

S tesnim izidom potrjen tudi zaključni račun za leto 2018
Svetniki so razpravljali še o zaključnem računu za leto 2018, ki je svetnike spet razdelil na koalicijo in opozicijo. Opozicijo je zmotilo že dejstvo, da je bil proračun v letu 2018 izveden v 93%, svetnico Katjo Markač Hrovatin pa je še dodatno zmotilo, da so bila v lanskem letu planirana sredstva za nakup stvarnega premičnega premoženja v vrednosti 30.000 EUR, v zaključnem računu pa so prikazana porabljena sredstva v višini 68.000 EUR. V tem primeru je šlo za nakup dveh avtomobilov in viličarja, ki so bili namenjeni Režijskemu obratu Ruše. Ob tem jo je svetnik Mihael Hleb Oset iz Neodvisna lista za varnost in pomoč – NLVP opozoril, da so bila vozila, ki so se nabavila nujna, saj stara vozila niso bila več izpravna. “Jaz bi vsakega svetnika prosil, da se pred Režijskim obratom ustavi in pogleda, ko pozimi naši delavci čistijo sneg, poleti kosijo travo in me zanima, kako bi oni gledali na nas, ko razpravljamo o takšnih zadevah. Mislim, da je jasno, da morajo biti njihova delovna sredstva izpravna,” je zaključil Hleb Oset. Svetniki so nato zaključni račun, s sedmimi glasovi za in šestimi proti, podprli.

Občinski svetniki so potrdili tudi Letni program športa v Občini Ruše, ki je programsko identičen prejšnjemu. Prišlo je zgolj do manjših prerazporeditev sredstev iz programov namenjenim starejšim in invalidom k programom prostočasnih dejavnosti in športa mladih. Je pa zanimivo, da se je Letni program športa, ki omogoča sofinanciranje športnih društev v Rušah sprejel tako pozno, saj podlaga za sprejetje ni sprejet proračun, kar dokazuje praksa iz občine Maribor. Tako bodo športna društva občinska sredstva prejela šele čez dober mesec ali dva, v primeru, da pride do kakšnih pritožb, kar pomeni, da bodo športna društva večino leta morala funkcionirati brez nujnega sofinanciranja občine.

Nedostopnost za medije, kljub drugačnim objlubam

Prav tako je županja, kljub začetnim obljubam, da bo po seji, ki je ni dovolila v celoti zvočno in slikovno posneti, na voljo za medije, na koncu pokazala drugačen obraz, saj je na izrecno prošnjo medija BK TV za izjavo pred kamero odgovorila, da ne bo dala izjave, lahko pa ji vsa vprašanja pošljejo pisno in bo nanje pisno odgovorila. Prav tako to velja za naš portal, za svoj plačan medij pa daje izjave takoj po seji.

V Rušah se te dni športna društva ukvarjajo s finančnimi likvidnostnimi težavami, namesto da bi se ukvarjali z dobrim delom in razvojem športa med mladimi. Občina Ruše v slabih 5 mesecih leta 2019 ni uspela poskrbeti za financiranje športnih društev in kot kaže društva še vsaj 2 meseca sredstev na svoj račun ne bodo prejela, saj občina vse do danes še ni poskrbela za razpis sofinanciranja športa v občini Ruše.

Med drugim je potrebno izpostaviti, da je pogoj za pričetek postopka razpisa za sofinanciranja športa v Rušah,  sprejet LETNI PROGRAM ŠPORTA na občinski seji in ne proračun občine. Tako bi lahko občina Ruše že v mesecu januarju, februarju ali marcu ob sprejetju LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA izvedla razpis in ne bi rabila čakati na sprejetje proračuna, kar Zakon o športu po 19.členu tudi dopušča, a do sprejetja kljub temu ni prišlo.

obcina ruse

V Mestni občini Maribor danes že odpirajo prispele vloge

V Mestni občini Maribor so ravno na podlagi sklicevanja na zakon o športu, brez sprejetega proračuna izvedli razpis že meseca marca, kljub temu da gre za veliko bolj kompleksnejšo občino. Tudi v mariborski občini se je, enako kot v Rušah, z lanskim letom zamenjalo vodstvo.

ODZIV ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE RUŠE

Svoje videnje o vsem skupaj je podal tudi predsednik Športne zveze Ruše, Renato Kolmanko: „Traja zaradi teh političnih zadev, ki se pač dogajajo na občini, to je jasno, v to kaj se pa dogaja, pa se kot predsednik Športne zveze Ruše nebi spuščal.“ Kot predsednik dveh športnih društev NLP in Plavalnega društva pa pove, da imajo probleme funkcionirati, enako kot ostala društva.

Renato Kolmanko

Peter Frumen iz Športnega društva Ruše ocenjuje, da je to velik problem za društva in njihovo delovanje, na podlagi tega so na društvu sprejeli sklep, ki so ga občini posredovali, da naj prične s financiranjem po dvanajstinah. „To je velik problem za vse tekmovalne športe in rekreativne športe, panožne zveze zahtevajo članarine, izobraževanja kadrov se izvajajo v začetku leta in če se teh ne udeležiš nimaš niti možnosti izvajanja in to je velik problem.

Peter Frumen

V enem večjih društev v Rušah so bili v preteklih mesecih zelo aktivni, nam pojasni predsednik Ivan Čerič: „Začeli smo s tekmovanji že februarja, marca smo že imeli kvalifikacije za državno prvenstvo, izvedli državno prvenstvo, denarja pa od občine pa še ni bilo. Seveda če ni bilo razpisa, tudi denarja ni.

Ivan Čerič

Na NK Pohorje si želijo, da do tovrstnih problemov ne bi prihajalo, saj bi lahko šola nogometa tako potekala nemoteno. Sekretar društva Marko Ozim nam je povedal: „Če bo razpis danes, dejansko sredstev društva še ne bodo videla vsaj dva meseca, če ne bo pritožb.“ Prav tako ne vedo kako bodo poravnali tekmovalne in organizacijske stroške, ki nastajajo v teh mesecih. So v situaciji, ko zalagajo svoj denar, prosjačijo sponzorje, starše.

Marko Ozim

Medtem, ko se športna društva v Rušah ukvarjajo z golim preživetjem, pa podjetja, ki skrbijo za odnose z javnostjo in dober ugled občine v javnosti, sredstva za svoje delo nemoteno prejemajo brez kakršnega koli razpisa. Do danes sta za to skrbeli že dve podjetji, po naših informacijah, pa se bo delu PR-a pridružilo še kakšno podjetje in posameznik.

O zadevi so te dni poročali tudi na BK TV kjer so želeli izjavo županje Urške Repolusk, a kot so poročali, ta za izjavo pred kamero ni imela časa.

Včerajšnja predstavitvi kolesarskega poligona v Matavškovi jami, projekta, ki ga je začel nekdanji župan Ruš, Uroš Razpet, je razjasnila marsikatero dilemo občank in občanov in prav gotovo tudi občinskih svetnic in svetnikov.

Uroš Razpet na predstavitvi projekta "Matavškova jama"

Uroš Razpet na predstavitvi projekta “Matavškova jama”

Že takoj na začetku se je nekdanji ruški župan posul s pepelom, ko je dejal, da bi se takšna predstavitev morala zgoditi že veliko prej, vendar je bil prepričan, da bodo projekt uspeli dokončati že v njegovem mandatu in z njim nekako presenetiti občane in občanke. “To je pač bila neka moja odločitev takrat, ki verjetno ni bila najbolj modra, ampak zdaj smo tukaj,” je svoj uvodni nagovor zaključil Razpet.
Prisotni, med katerimi je bila tako zainteresirana javnost, kot nekateri občinski svetniki in aktualna županja Urška Repolusk, so se enoglasno strinjali, da je velika škoda, da predstavitev ni bila izpeljana že prej, saj bi tako prihranila marsikatero razburjenje v Rušah. Zaradi nejasnosti oziroma slabe obveščenosti o projektu je v občini Ruše krožilo tudi veliko neresničnih informacij kot je recimo ta, da projekt sploh nima gradbenega dovoljenja. Sicer je to podatek, ki ga lahko vsak preveri na upravni enoti, zato izjemno čudi dejstvo, da svetnik Martin Lesjak iz stranke SD pred kamero lokalnega medija trdi, da gradbenega dovoljenja ni videl. Včeraj je namreč direktor občinske uprave Občine Ruše, Dušan Lahe povedal, da projekt gradbeno dovoljenje ima že od vsega začetka.

Projekt je ima zgolj to napako, da je pa nekdo “pozabil” na upravni enoti prijaviti začetek del, vložiti dokument, ki ga po besedah bivšega župana na upravni enoti samo vložijo v spis projekta in ga nato “pospravijo” v predal, saj gre zgolj za formalni dokument o pričetku del. Včerajšnja predstavitev je razjasnila tudi, morda najbolj perečo dilemo, da bivši župan ni ravnal na svojo pest, saj je bil projekt v proračunu za leto 2018 ocenjen na 60.000,00 EUR, nato pa je bila njegova vrednost z rebalansom proračuna povečana na 120.000,00 EUR.

Torej so bila sredstva zakonito uporabljena. To je potrdil tudi sedanji direktor občinske uprave, Dušan Lahe, ki je to funkcijo opravljal tudi v mandatu Uroša Razpeta.

Projekt, ki je skorajda že zaključen, je, po besedah svetnika gospoda Martina Lesjaka, občino do 31.12.2018 stal 127.000,00 EUR, januarja 2019 pa je na občino prišel še račun v vrednosti 5.000 EUR, tako da je bilo do zdaj za projekt porabljenih 132.000 EUR. Po besedah bivšega župana pa bi bilo vanj potrebno vložiti še 50.000,00 EUR, preden se ga preda v upravljanje nekomu, ki se na to dejavnost opravlja s srcem in entuzijazmom. Potencialni upravljalec Matavškove jame je Tilen Frank iz Mariborskega bmx kolesarskega kluba BSX Racing Team Maribor, ki upravlja z mariborsko bmx progo in ima na tem področju veliko izkušenj.

Tilen Frank je tudi vodja Slovenske BMX reprezentance in želi v upravljanje prevzeti celoten objekt, saj bi na njem izvajal šolanja najmlajših, tekmovanja, treninge ekip iz drugih držav (BMX je olimpijska športna panoga) in dobrodelne prireditve v korist športa. Frank tako želi v Matavškovo jamo pripeljati tekmovanje za Evropski pokal, ki bi občini prineslo prihodke tako na področju namestitvenih kapacitet, kot tudi na področju gostinstva. Upam samo, da bo novo vodsrvo občine doseglo dogovor, ki bo Ruše postavil na zemljevid evropskih BMX prog, morda celo svetovnih. Projekt podpira tudi trenutna županja, Urška Repolusk, ki je kot kaže zdaj nekoliko spremenila mnenje, saj je še v začetku meseca februarja za časnik Večer podala naslednjo izjavo: “Bolje pa je, da so zapisani projekti realni, da jih vodimo transparentno, da se ne dogaja, da je projekt ocenjen na neko vrednost, na koncu pa stane nekajkrat več. Na tak način se jaz ne bom lotevala zadev. Primer je Matavškova gramoznica. Projekt je bil ocenjen na 30 tisoč evrov, stal je 150 tisoč evrov – in še ni zaključen. Zanjo recimo računi še prihajajo. Za projekt ni bila vložena niti vloga za začetek gradnje. Tako zdaj tam neka zadeva stoji, je zelo nevarna in če bi jo želeli sanirati do te mere, kot so zdaj neke želje, da se tam naredi BMX-park, bi morali vložiti še 90 tisoč evrov,”kar je nakazovalo, da županja projektu ni najbolj naklonjena. Včeraj pa je izjavila, da projekta ne bo zaustavila.

Volilni upravičenci imajo vsake štiri leta možnost, da z glasovanjem ocenijo delo župana oziroma županje in na podlagi te ocene izberejo njegovega naslednika ali aktualnemu ponudijo vodenje občine še za naslednja štiri leta. V vsakem primeru pa občanke in občani svoj glas v dobri veri namenijo tistemu kandidatu ali kandidatki, ki naj bi občino vodil oziroma vodila še bolje kot do zdaj. Pa drži, da volitve vedno prinesejo izboljšave in boljši občinski servis za vse? So torej občanke in občani v Rušah z novo županjo dejansko dobili boljši servis za občane ali zgolj spomin na predvolilne obljube o povezanih barvah, ki se vedno bolj razlivajo v sivino?

Občutek je, da županja, vsaj v prvih meseceh “vladanja” veliko pozornosti posveča neresnicam in manipulacijam, da iz strani medijev ne bi prejemala neprijetnih vprašanj, ki bi morda razkrila, kakšen je v resnici njen način vodenja občine. Že to, da je za častnik Večer dejala, da je bila po občinski seji, na kateri je po petnajstih minutah zahtevala, da mediji ugasnejo kamere, na razpolago za medije, ne drži. Izjave za BK TV ni želela dati, kakor tudi vsi koalicijski svetniki ne. Za izjave BK televiziji niso bili na voljo tudi na prejšnji seji. Pravzaprav županja Urška Repolusk od prve seje, ki jo je vodila kot novoizvoljena županja, za televizijo BK TV ne želi dati izjave.

Zakaj ne daje izjav mediju, ki kritično poroča o njenem delu, ve samo ona.

Neresnice kot orodje za nižanje finančne pomoči
V predlogu proračuna občine Ruše za leto 2019 je Urška Repolusk namreč postavko za vzpodbujanje malega gospodarstva in podjetništva iz 68.744,25 EUR zmanjšala na zgolj 20.000 EUR. Nižanje sredstev je pojasnila z neresnico, da so si v preteklosti iz te postavke podjetniki kupovali smuči in čolne. Imenovati podjetnike iz Ruš, da so goljufi je žaljivka, ki v javnosti, pred celo slovenijo, Ruške podjetnike meče v slabo luč.


Vir: Kanal A

Kakšno škodo je Ruškim podjetjem s tem povzročila vedo le tisti, ki vsak dan v svojih privatnih podjetjih trdo delajo in se borijo iz meseca v mesec. Iz občine Ruše smo namreč dobili odgovor, da občina nikdar ni nakazala denarja podjetju za kupovanje sredstev za osebne namene, kot je to na Kanalu A zatrdila županja Urška Repolusk.  Iz občine Ruše smo napreč na to temo prejeli takšen odgovor: “Noben prijavitelj ne dobi odobrenih in nakazanih sredstev, če ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa. Sredstva se odobrijo na podlagi že plačanih računov, če nabavljeno ustreza pogojem razpisa. Komisija je po pregledu vlog nepravilne vloge oziroma vlogam priložene račune, ki niso ustrezali pogojem, zavrnila. Noben vlagatelj ni prejel sredstev iz občinskega proračuna za nabavo opreme za zasebno rabo.” Sicer smo v zvezi s tem na občino naslovili še vsaj 10 nedvoumnih vprašanj, vendar konkretnega odgovora na vsako zastavljeno vprašanje še nismo dobili, čeprav je za odgovor zakonski rok že potekel. V odgovor smo dobili zgolj kratko pojasnilo, kako se te zadeve financirajo in ugotovitve komisije.
Gre torej razumeti, da finančna spodbuda in podjetja, ki so jo v preteklosti prejela za zagon in nakup opreme, naenkrat postanejo goljufiva in izkoriščevalci razpisa občine. Zanimivo, bi bilo videti kako bi županja reagirala, če bi bila predsednica Evropske unije in bi nespametno potezo naredil Lovro Bačun, kar se je tudi v resnici zgodilo. Lovro Bačun se je namreč prijavil na LAS, ki ga financira EU, projekt so mu odobrili, nato pa je od projekta odstopil in ga nikdar izvedel. A bi ukinila vsa EU sredstva za Ruše, Slovenijo, kar celo Evropo?

Čakanje na občinske odgovore
Kot omenjeno že v prejšnjem odstavku ima županja oziroma Občina Ruše izjemne težave z odgovarjanjem na naša novinarska vprašanja, saj odgovore velikokrat dobimo po izteku zakonsko določenega roka (6. točka 45. člena Zakona o medijih govori o tem, da morajo organi medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki). Tako mora bi zahtevkih za odgovore velikokrat posredovati informacijska pooblaščenka, saj očitno županja zakonodaje ne pozna dovolj dobro. Velikokrat jo je skušala tudi izigrati, ko na naša nedvoumno postavljena vprašanja, nismo dobili konkretnega odgovora, kot ponazarja naslednji primer:

Primer odgovora Občine Ruše na nedvoumno postavljeno vprašanje

Primer odgovora Občine Ruše na nedvoumno postavljeno vprašanje

 

Tudi v tem primeru je morala posredovati informacijska pooblaščenka, ki je ugotovila nepravilnosti pri vsebini odgovora Občine Ruše na naše vprašanje. Mnenje informacijske pooblaščenke na takšno odgovarjanje je sledeče: “Iz navedb prosilca tako izhaja, da na njegova vprašanja, niste vsebinsko odgovorili v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanj v pisni obliki, kot to določa šesti odstavek 45. člena ZMed, obenem pa mu, v skladu z določbo četrtega odstavka 45. člena ZMed, tudi do konca naslednjega delovnega dne po prejemu vprašanj niste sporočili, da boste odgovor zavrnili ali delno zavrnili. Ob tem IP poudarja, da lahko organ mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ (torej, če predstavljajo izjeme po 5.a členu in 1. odstavku 6. člena ZDIJZ ali ne izpolnjujejo kriterijev po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ).”  

Bankomat Bistrica
Županja je pri prikrivanju svojih napak izjemno spretna, predvsem pri izbiri medija, ki javnost obvešča o njenem delu. V zadnjih dnevih lahko namreč beremo plačan prispevek občine Ruše v enem izmed medijev, kako si občina prizadeva za ohranitev bankomata v Bistrici ob Dravi, ki ob izgubi trgovine in pošte, velja za degradirano območje. Vse kaže, da se mora najprej v občini odviti najhujši scenarij, da županja odreagira. V tem konkretnem primeru je morala Nova kreditna banka Maribor svoj bankomat odstranit, da se je občina pričela pogovarjati z banko. Iz občine Ruše so nam sporočili, da so šele 14.3.2019 stopili z banko v kontakt, saj da županja o tem prej ni bila obveščena. Iz odgovora občine Ruše je namreč razvidno, da županja o odstranitvi bankomata naj ne bi bila uradno predhodno obveščena, prav tako na občini ni evidentirano, da bi županjo na odstranitev predhodno opozorili občani ali občanke. Tudi v tem primeru gre za neresnico, ki jo tudi s pomočjo plačanega medija, županja širi v javnost. Županja je bila namreč že 20.2.2019 na sestanku, kjer je bila tudi sama prisotna, obveščena o odstranitvi bankomata, dan kasneje, 21.2.2019 pa je bila županja o odstranitvi obveščeni celo po SMS sporočilu. Sprašujemo se torej, zakaj je potrebno širiti neresnice? Da bodo volivci še naprej prepričani v pravilno izbiro na minulih lokalnih volitvah in v dejstvo, da županja deluje v dobro občank in občanov?

Županjine manipulacije
Tudi pri svojem predlogu proračuna za leto 2019, ki so ga tudi nekateri koalicijski svetniki označili za neprimernega, je županja postregla z manipulacijami. Umik predloga iz točke dnevnega reda občinske seje je namreč argumentirala z dejstvom, da je za 300.000 EUR obveznosti iz preteklosti. Županja pa ob tem pozablja, da se občina Ruše ni ustanovila z njeno izvolitvijo. V teh 300.000 EUR je bil namreč denar za povračilo stroškov gasilskim društvom, plačilo dokončanja kolesarske steze, avtobusnih postaj, dokončanja trga v Bistrici ob Dravi in še nekaj drugih projektov, ki so še v teku. Predvidevamo, da bo županja na otvoritvah, ob dokončanju prej omenjenih projektov, prisotna in morda del zaslug pripisali tudi sebi. Če ne prej, čez dobra tri leta, ko bomo ponovno volili župane in županje. Vnovič se torej sprašujemo, zakaj je potrebno manipulirati z Rušani? A je tako težko priznati, da ob prevzemu nove funkcije pač ne moremo poznati vseh podrobnosti, tudi dejstva, da se določena sredstva prenesejo v naslednje leto oziroma, v tem primeru, naslednji mandat. Znano je namreč, da župani nekatere projekte svojega programa planirajo za daljše časovno obdobje, ki lahko presega njihov mandat. O čemer je na družbenem omrežju govoril tudi nekdanji župan Ruš, Uroš Razpet.

Vir: Facebook

Vir: Facebook

V Mariborski občini je novoizvoljeni župan Saša Arsenovič od svojega predhodnika podedoval vsaj tri večje projekte (rolkarski park, podvoz pod železniškimi tiri na Ljubljanski ulici, obnova severnega in južnega podtribunja Ljudskega vrta), ki so se začeli že v mandatu župana Fištravca in se bodo končali v njegovem mandatu, kar pomeni, da bo zanje moral prevzeti tudi del finančnega bremena pa zaradi tega ni umaknil predloga proračuna iz dnevnega reda seje. Gre torej za ustaljeno prakso, ki je, kot kaže, Urška Repolusk do zdaj ni poznala. Svoje nepoznavanje pa raje ovila v manipulacije kot pa iskreno priznanje.

Pravilnik kot izgovor za zapiranje seje
Vsak običajen občan ali občanka prav gotovo verjame v tezo, da ko človek nima ničesar skrivati, tega tudi ne počne. Županja Urška Repolusk pa je zadnjo, 3. redno občinsko sejo, po petnajstih minutah zaprla za televizijske kamere  in tako izkoristila 25. člen občinskega pravilnika, ki ji prepoved slikovnega in zvočnega snemanja tudi dovoljuje.

Dejanje, ki temelji na zapiranju medijev, spominja predvsem na vladavino Viktorja Orbana na Madžarskem. Za mnenje smo namreč vprašali številne druge medije, predsednico Društva novinarjev Slovenije, Poslanske skupine strank v Državnem zboru, ki so vsi prepričani v pozitivne učinke snemanja sej, predvsem kar se tiče transparentnosti in obveščanja javnosti brez možnosti manipulacij. Prav tako so bili vsi enotnega mennja, da če ni razlogov za prikrivanje, ne prihaja do prepoved snemanja. Morda pa spet vse to, da mediji in Rušani, ne bi videli resnice, županja pa lahko s plačanim medijem in objavami na družbenih omrežjih, manipulira. Svoj pogled na prepoved snemanja občinske seje je podala tudi predsednica Društva novinarjev Slovenije, Petra Lesjak Tušek.

Kje je ostalo predvolilno povezovanje barv?
Od predvolilnih obljub o povezovanju barv, kar se je nanašalo predvsem na pisan občinski svet, županja za seboj pušča zgolj sivino, razdvojevanje in deljenje Rušanov na moje in tvoje.

Tako županja za politično podporo, umika pravne postopke proti svetnici z razlago, da bo občini tako zmanjšala pravniške stroške. Zanimiva razlaga, saj vemo, da ima občina Ruše pavšalno pogodbo z odvetniško pisarno Kac v višini 1350 EUR mesečno, tako je za proračun pravzaprav vseeno, če občino zastopajo na sodišču ali občina tožbo umakne. O tem govori tudi mnenje odvetnika za kazensko pravo, ki pravi takole: “Smiselnost odstopa od pregona je odvisna od več dejavnikov, eden izmed teh je seveda lahko tudi strošek, vendar glede na dejstvo, da naj bi bil postopek v zaključni fazi, je večji del stroškov že tako nastal.” Lahko se torej upravičeno vprašamo, zakaj županja umika tožbo proti osebi, ki je pred širno Slovenijo, v ustni in pisni obliki dejanje priznala, in si celo odpustek kupila s plačilom sredstev na Rdeči križ. Torej lahko filozofijo ruške županje v tem primeru razumemo tako, da bo vsakič ob prijetju roparjev v občini Ruše, potrebno zgolj vrniti ukradeno in denar nakazati na Rdeči križ, kar bo zadostovalo za umik kazenskega pregona. S tem bi prav gotovo poskrbeli za manjšo zasedenost slovenskih zaporov, verjetno pa povečali število izvedenih ropov in goljufij.

Na redni programsko-volilni skupščini Športne zveze Ruše so izvolili nove člane organov za obdobje 2019-2023.

Športna zveza je tako dobila novega predsednika, saj se dosedanji predsednik Matjaž Vodušek ni odločil za vnovično kandidaturo.

Vodušek je še poudaril, da je ponosen, da športna zveza v takšnem okolju deluje, da se veča zavest po potrebi takšne organizacije, saj tako lažje kandidirajo za sredstva na republiškem nivoju. Minulih štirih let mandata predsednika se Vodušek spominja predvsem po zanimivostih, dinamiki in dejstvu, da so uspeli ohraniti ekipne športe, pojavu novih individualnih, predvsem borilnih športov. Je pa kritično pripomnil, da prostori za borilne športe še niso urejeni, kar po njegovem pomeni izziv za novo vodstvo. V zadnjem letu delovanja pa je Vodušek najbolj ponosen na tako imenovano “pohorsko grčo”, ki predstavlja neorganiziran množični šport, kamor so pritegnili okoliščane iz celotne Dravske doline, da so se vzpenjali na okoliške hribe. “To je eden od uspehov promocije množičnega športa,” je še dodal Vodušek. Od novega predsednika pa pričakuje predvsem nove ideje, novo energijo in ohranjanje vsega dobrega tudi v prihodnosti.

Na programsko-volilni skupščini so tako za novega predsednika Športne zveze Ruše, člani izvolili Renata Kolmanka.

Se pa Kolmanko zaveda, da je šport vezan na finance. Financira se iz programa športa, zato je prepričan, da se lahko s programi poveča tudi financiranje. “Trudili se bomo delati predvsem na mladih, tako na rekreativnem kot profesionalnem področju.” Občina je sicer v preteklosti vložila veliko sredstev v promocijo in podporo predvsem kolesarskih športov in turizma, nova županja pa tolikšne podpore na tem področju ne predvideva več. “To mi ne predstavlja neke ovire, saj sem prepričan, da moramo za to poskrbeti sami, niti si ne predstavljam, da bi samo občina skrbela za to področje,” je povedal Kolmanko. Za kandidaturo se je odločil zaradi lastne dejavnosti preko društva NLP (Naše lepo Pohorje), kjer se ukvarjajo predvsem z zimskimi športi in kolesarstvom in bodo lahko tudi brez občinske pomoči, zgodbo individualno peljali naprej. Prav tako ima že jasno zastavljene prve korake, ki jih po naredil kot novoizvoljeni predsednik Športne zveze Ruše.

Na skupščini so izvolili še novega-starega podpredsednika športne zveze Ljuba Germiča in ostale člane upravnega odbora, ki ga sestavljajo Jure Brečko, Ivan Čerič, Matic Frumen, Zoran Kajser, Andrej Sande, Drago Plohl in Iztok Štraus.
Predsednik nadzornega odbora bo Aleš Trop, ostala člana pa Josip Ajd in Boštjan Čertalič. Zdaj že nekdanji predsednik športne zveze Matjaž Vodušek je postal predsednik častnega razsodišča, člana pa Janez Trup in Tine Marinšek. Sekretarka zveze pa ostaja Mojca Potrč.

Krajani Bistrice ob Dravi so nas opozorili, da Nova Kreditna banka Maribor iz poslovnih prostorov nekdanje trgovine Klasek, odstranjuje tamkajšnji bankomat, ki je edini v njihovem kraju.

Odstranitev bankomata

Odstranitev bankomata

Po odgovore smo se obrnili na Občino Ruše in Novo Kreditno banko Maribor. Iz banke so nam odgovorili, da strokovne službe Nove KBM bankomat pred odstranitvijo redno spremljajo in v primeru, da je le ta nerentabilen, sprejmejo odločitev o odstranitvi. “Pri tem obvestimo najemodajalca in predvideno odstranitev komuniciramo tudi na lokaciji, kjer se nahaja bankomat v obliki obvestila. Ob tem naj poudarimo, da se bančništvo spreminja, da vse bolj narašča uporaba spletne in mobilne banke. V razvoj slednjih banka vlaga sredstva in znanje. Nova KBM je prav tako najbolj dostopna banka v Sloveniji, naši komitenti lahko koristijo več kot 800 bančnih točk. Vse pogostejša so tudi plačila na POS terminalih, ki jih večina vse pogosteje koristi,” so še sporočili iz banke in dodali, da se zavedajo, da se posameznikom spremembe včasih zdijo nepotrebne in stresne, a vendar te spremembe narekujejo stranke. “Dvigi gotovine na nekaterih bankomatih v Sloveniji že dlje časa upadajo, bankomati pa so nerentabilni. Umik teh bankomatov je logična poslovna odločitev,” so še dodali na koncu.

Odstranitev bankomata

Odstranitev bankomata

Prav tako smo se obrnili na Občino Ruše, saj nas je zanimalo, koliko so se zavzeli za občane in občanke oziroma krajane in krajanke Bistrice ob Dravi in pri banki “lobirali”, da bankomata ne odstrani. Odgovora zaenkrat še nismo prejeli, so pa dobili odgovor Nove Kreditne banke Maribor, kjer jim aktinosti občine Ruše niso znane. To dejstvo precej čudi, saj gre za degradirano območje, kjer so pred časom ostali brez trgovine, nato pošte in kot kaže, zdaj še bankomata. Kaže, da za občino Bistričani niso pomembni.

Na pustni torek so rajali tudi v Rušah. Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM je v Domu kulture Ruše organiziral Pustovanje za otroke in odrasle.

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Najprej so v programu nastopili čisto pravi gusarji (otroci CICI delavnic Društva prijateljev mladine Ruše). Nato pa je sledila animacija s čarovnico Mico (v izvedbi pevke Claudia Hercog) in seveda pravi plesni žur.

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustne maske vseh oblik in barv ter starosti so plesale in se zabavale ter sladkale z malinovcem in s slastnimi krofi. Prav tako je potekal izbor štirih najlepših skupinskih mask in štirih najlepših posameznih mask, ki so prejele tudi nagrade. Za nagrade skupinskim in posameznim maskam so poskrbeli v Okrepčevalnici Onix, Green cafeju, Okrepčevalnici Zala, Hotelu Veter, Gostilni Vernik, Restavraciji Vodni stolp, Mercatorju Ruše, Pekarni Žito in Športnemu parku Ruše. Prireditev je sofinancirala tudi občina Ruše.

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Da je veselo pustovanje uspelo pa priča velik obisk in zadovoljstvo vseh mask.

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Pustovanje v Domu kulture Ruše, Vir: Facebook CEZAM

Včeraj ob 16.00 uri se je pričela 3. redna seja na kateri je bila tudi točka dnevnega reda prva obravnava odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2019. A še preden se je zares začelo je županja Urška Repolusk zahtevala, da snemalci po prvih 15-ih minutah seje s snemanjem prekinejo. Tako so morali snemalci ob 16.15 prenehati snemati. Točno takrat, ko se je začela obravnava proračuna v prvem branju. Torej interes nove oblasti ni, da bi bili občani občine Ruše objektivno obveščeni o tem kaj se skozi celotno sejo dogaja, ampak bo županja izkoriščala 25.člen poslovnika Občinskega sveta občine Ruše, kjer ona določi kaj se lahko snema in kaj ne. Pri tem pa moramo vedeti, kot je povedala mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije, da se prav z vpogledom novinarjev v delo županov in svetnikov zagotavlja, da si oblast ne dovoli spornih praks – če ni česa skrivati in ni nič spornega, gotovo tudi sama ne bi smela imeti razloga za skrivalnice.

Županja izkoristila poslovnik
Županji poslovnik Občinskega sveta občine Ruše v 25. točki namreč dopušča, da lahko določi kaj se lahko snema in kaj ne. Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. Tako je na ustno zahtevo novinarja BK TV pred sejo dovolila le snemanje prvih 15 minut in izkoristila besedo posameznih delov poslovnika, ki ne določa ali je ta del dolg 1 sekundo ali 4 ure in kateri del seje dovoljuje.
Vse do včerajšnje seje, prisotnost kamer na seji ni motila nikogar. Snemanja Ruških sej ni bilo prekinjeno pod županovanjem prejšnjih županov in sestavov občinskih svetov, ne v času delovanja nove županje in novega občinskega sveta. Vse do včeraj.

Odziv predsednice Društva novinarjev Slovenije
“V demokratičnih družbah je nadzor medijev nad delovanjem oblasti eden temeljev – in zadeva tudi javnost, odprtost in transparentnost delovanja oblastnih vzvodov na lokalni ravni. Da so denimo tudi seje občinskih svetov odprte za javnost – z izjemo delov, ko bi res obravnavali na primer zelo zasebne podatke občanov, kar pa je redko ali pa ob res izrednih okoliščinah – je ključno. V tem smislu se mi zdi, da mora biti – ker se občine sklicujejo tudi na informiranje svojih občanov, ko imajo med drugim tudi svoja glasila – praviloma dovoljeno tudi snemanje sej v celoti, da imajo občani vpogled v delovanje svetov, saj tako lahko najbolj neposredno spremljajo politično odločanje izvoljenih predstavnikov. To so namreč javni sveti, ne pa kakšna zasebna združenja. Poskusi, da bi župani kjerkoli seje zapirali in tendence, da bi celo v poslovnikih prilagajali razloge za to, se mi zdi ne le nedopusten, ampak tudi nevaren proces, ki lahko škoduje demokratičnim praksam. Občine in župani tudi morajo vedno (tudi vsebinsko, ne le tehnično) odgovarjati na vprašanja medijev – ne le, ker jih k pojasnilom zavezuje medijska zakonodaja, ampak ker so dolžni pojasnjevati, kako upravljajo z javnim – in so za svoje odločitve tudi odgovorni – in morajo, če ne sprejmejo nič spornega, zanje brez težav in v vsakem trenutku odgovarjati tudi javno,” pove mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije.

“Zakoni in pravila so zato, da se jih držimo in če je županja uporabila 25. člen poslovnika zato, da bo omejevala delo novinarjev BK TV je to njena odločitev. Snemalec je na zahtevo Urške Repolusk po 15 minutah tudi nehal snemati. Sprašujem se, čemu je dobro to omejevanje, vse skupaj me počasi v Rušah spominja na lokalno “Orbanizacijo”. Prav bi bilo, da bi tudi županja občine Ruše Urška Repolusk, v skladu z zakonom, odgovarjala na vprašanja novinarjev BK TV, ne pa, da moramo konstantno občino in županjo opominjati, da je zakonski rok za odgovor potekel, celo obračati se moramo po odgovore k informacijski pooblaščenki,” pove Boštjan Lesjak, odgovorni urednik BK TV.

Vse kaže, da občani Ruš, na takšen način ne bi nikoli izvedeli, da so včerajšnjo 3. redno sejo protestno bojkotirali nekateri občinski svetniki; Uroš Razpet (ZA – Združena akcija), Petra Mušič (ZA – Združena akcija), Darko Knez (Za – Združena akcija), Barbara Jert (Za – Združena akcija), Marjana Kotnik Poropat (DeSUS) in predstavnika Neodvisne liste za varnost in pomoč – NLVP, Mihael Hleb Oset ter Silverija Belčič, kar so napovedali že pred sejo.

Občani, zaradi prepovedi snemanja občinske seje, prav tako ne bodo mogli videti, kdo so tisti koalicijski svetniki, ki bi obračunavali z bivšo oblastjo in kdo so tisti, ki tega ne bi počeli. Nikdar ne bodo videli odziva Urške Repolusk, ki je Ireno Kukovec Stajan in njeno društvo Zavetje branila in celo dejala, da ne vidi problema v tem, če bi bila povezava med občino in društvom Zavetje. Prav tako občani in občanke Ruš nikdar ne bi videli kako so koalicijski partnerji in županja, brez opozicijskih svetnikov, ki niso povezani v barve, kot je županja obljubljala pred volitvami, “gladko” sprejeli proračun za leto 2019 že v prvem branju.
Zato ne čudi, da so ob tem dejstvu, še bolj zaskrbljeni starejši občani občine Ruše in zainteresirana javnost, kateri je bilo do sedaj omogočeno spremljanje celotnih sej po televiziji in na spletu. Med anketo, ki smo jo izvedli smo lahko slišali različne komentarje:
G. Peter je dejal, da ga takšna praksa oziroma odločitve spominjajo na čase iz prejšnjega stoletja, ko so novinarje in politične nasprotnike, ki niso bili poslušni pošiljali na en otok, kako se je zgodba končala pa vemo vsi.
Ga. Marjeta je zaskrbljena: “Sedaj ne bomo nikoli vedeli kaj je res in kaj ne, ko smo lahko spremljali celotne seje sem točno vedela kaj je kdo rekel, kako je svoje besede uporabil v pogovoru in kako je argumentiral svoje odločitve. Sedaj naj berem zapisnike, ki ne vsebujejo vsega izrečenega. Na koncu si zapisnike koalicija kar sama potrjuje, kako naj potem vem ali niso česa zamolčali?”
G. Robi je dejal, da če nimaš kaj skrivati pač ne skrivaš. “Ga. Repolusk se je tako rada na FB profilu kazala v mini krilu v času volitev, čudi me, da se sedaj skriva pred kamerami,” je na koncu še dodal g. Robi.

Kot smo že poročali je prvi osnutek oziroma županjin predlog proračuna za leto 2019 bil slabo pripravljen s čimer so se takrat strinjali tudi nekateri koalicijski svetniki. Opozicija je županji očitala predvsem to, da je prvi osnutek proračuna pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Tako je točko o proračunu kar sama črtala iz dnevnega reda občinske seje.

Urška Repolusk med vodenjem občinske seje

Urška Repolusk med vodenjem občinske seje

Nov predlog proračuna za leto 2019
Zdaj je županja Urška Repolusk pripravila nov predlog, ki kaže na to, da bo županja do svojih interesov precej radodarna medtem, ko je znižala precej sredstev na področju investicij in rednega vzdrževanja. Nov osnutek oziroma predlog proračuna za leto 2019 med drugim predvideva kar 52.500 eurov več za pisarniški in splošni material, kar bi lahko pomenilo županjino željo po prenovi občinske pisarne. Tudi postavka županje se je, potem, ko jo je Repoluskova že v prvem predlogu povišala za skoraj polovico (iz 47.951 eurov na 90.635 eurov), zdaj zvišala še za dodatnih 2.000 eurov. Po naših informacijah bi si naj s tem povišanjem županja privoščila nakup novega računalnika. Vse kaže, da bo županja družabno naravnana, saj je za izvedbo protokolarnih dogodkov namenila kar 17.500 eurov več kot v prvem predlogu in 20.000 eurov več kot je za to namenil njen predhodnik Uroš Razpet. Tukaj gre predvsem za stroške proslav, prireditev in sprejemov. Prav tako se za 42.325 eurov viša postavka za plače zaposlenih, kar najverjetneje kaže na nove zaposlitve na občini. Prav tako se je zvišala postavka izdatkov za službena potovanja. V novem predlogu prav tako ostaja željen nakup novega avtomobila v višini 25.000 eurov. Kaže, da bo županja na občini naredila celotno revizijo preteklega poslovanja, saj je za to namenila kar 30.000 eurov oziroma 22.000 eurov več kot je predlagala v prvem osnutku proračuna za leto 2019.
Po drugi strani pa je županja precej manj radodarna do adaptacije Kulturnega doma Ruše, kateri je zmanjšala sredstva za dobrih 193.000 eurov. Prav tako županja za dobrih 16.000 eurov zmanjšuje sredstva za umetniški program, kamor so vštete tudi plače Centra za mlade Ruše (CEZAM). Za kar 55.700 eurov pa je županja zmanjšala postavko za šport in prostočasne aktivnosti, kamor so vštete tudi investicije na tem področju. Je pa za 20.000 eurov povišala sredstva za medgeneracijski center, kjer domuje društvo Zavetje, katerega predsednica je koalicijska svetnica Irena Kukovec Stajan. Županja prav tako ne predvideva sofinanciranja programov za mlade, kljub temu, da so, po naših informacijah, na tem področju občino prosili za sofinanciranje v višini 7.000 eurov. Prav tako je županja v novem predlogu za kar 181.372 eurov znižala sredstva za investicije k čemur spadajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Še vedno pa ni jasna vizija županje kar se tiče financiranja izgradnje doma starostnikov. So pa stroški informiranja ostali približno enaki kot prejšnja leta, četudi jih je županja želela minimalizirati, saj je v ta namen že ukinila izhajanje Ruških novic in snemanja občinskih sej.

Nov predlog proračuna je tako naravnan predvsem v prid županji, ki pri sebi ni toliko varčevala, saj si želi privoščiti novo pisarno, sodelavce, avto, proslave, prireditve in sprejeme. Po drugi strani pa ne nameni nič za sofinanciranje programov za mlade, zmanjšuje sredstva na področju športa in prostočasnih aktivnosti, umetniškemu programu in investicijam v novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Prav tako je iz razvojnega programa razvidno, da se je zmanjšalo investicijsko vzdrževanje kanalizacije iz predvidenih 490.000 eurov na 350.000 eurov.

Kljuka dobrote je dobrodelni projekt izmenjave stvari, kjer lahko na bencinskem servisu avstrijskega podjetja OMV v Bezeni darujete stvari, ki jih več ne potrebujete, obenem pa lahko s poličke oziroma obešalnika vzamete stvar, ki jo potrebujete.

Kljuka dobrote

Kljuka dobrote

Ideja pa ne prihaja od avstrijskega vodstva podjetja, ampak kar od zaposlene, ki je idejo dobila v tujini. Ker gre za bencinsko črpalko, ki je dobila priznanje “prijazna črpalka”, takšna ideja pravzaprav ne preseneča, saj se ves čas trudijo, da bi ljudem ponudili nekaj več od ostalih servisov.
Kljuka dobrote je pravzaprav projekt, ki poskrbi, da se odvečne stvari ljudem ne kopičijo doma, ampak jih lahko kar med dolivanjem goriva odložijo na poličko pred vhodom v poslovalnico servisa. Ljudje lahko podarijo oblačila, obutev in tudi hrano. Gre za pomoč ljudem v stiski, ki si iz poličke lahko vzamejo potrebne stvari brez kakršnegakoli nadzora zaposlenih na servisu. Izmenjavo dobrin lahko stori tudi vsak, ki na poličko daruje.
Polička oziroma stojalo na bencinskem servisu deluje vse od leta 2017, ko so ljudje na polico postavili prve vrečke z različnimi stvarmi. Tako se izmenjave lahko posluži čisto vsak, ki se ustavi na črpalki. Veliko ljudi pa poličko obišče ponoči, saj se še vedno sramujejo svojega socialnega statusa, čeprav morda za njega niti niso sami odgovorni.

Dne 29.1.2019 smo lahko na FB strani Občine Ruše prebrali “Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oziroma prejšnjega mandata.” Zapis je skrajno čuden, saj to, da bi se projekti predhodnih županov prekinili, ko se imenuje novi župan ni možno opaziti nikjer. Še bolj čudno pa je, da županja pripravi predlog proračuna in ga javno objavi, v njem pa ne upošteva osnovnih računovodskih standardov, morda pa je bilo županji v mesecu decembru in januarju bolj pomembno zapravljati davkoplačevalski denar za razne obiske, sprejeme in darila, namesto, da bi se konkretno spoznala z delovanjem občine in pripravo proračuna (o tem bomo še poročali).

2.redna seja OS Ruse.01_05_33_09.Still003

Očitno v tem času ni vedela, da se na Bistrici ob Dravi gradi trg, da se izvaja kolesarska pot in druge investicije. Pozabila je tudi na gasilce, ki v potrebno opremo investirajo vse leto, konec leta pa občini izstavijo račun. In to bi naj bile stvari, ki so jo presenetile? Res neprimeren izgovor za slabo pripravljen proračun. Naj spomnimo, da je županja oziroma Občina Ruše javno objavila, da je bil eden izmed razlogov umik predloga proračuna na seji, zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oziroma prejšnjega mandata.

Županja ne pozna delovanja občine?
Glede na to, da je ruška županja Urška Repolusk oziroma občina šele 29. januarja 2019 objavila zapis na družbenem omrežju, kar se tiče “dolga” prejšnjega mandata, lahko upravičeno dvomimo o županjinem poznavanju delovanja občine. Gre namreč za neke periodične investicije občine, kot je recimo investicija v gasilstvo, kjer je praksa, da gasilska društva čez leto sama investirajo v potrebno opremo, konec leta pa občini priložijo poročilo in račune za investicije, občina pa jim v naslednjem letu na podlagi tega vložena sredstva vrne. Kako lahko županja takšno postavko razume kot dolg, ki ga je občini pustil bivši župan? Tukaj ne gre za nikakršne dolgove, ki bi jih trenutni županji preneslo bivše občinsko vodstvo, ampak za prejete račune za opravljeno delo v letu 2018, ki bodo plačani v proračunu 2019 in prenesene nerealizirane naloge in potrebna sredstva za dokončanje teh projektov. Gre namreč za investicije v gasilstvo v višini 26.666,66 EUR, v dokončanje kolesarske poti v višini 30.000,00 EUR, ureditev avtobusnih postajališč v višini 25.000,00 EUR, polnilne električne postaje za vozila v višini 3.000,00 EUR, investicija v pokopališče Ruše v višini 48.000,00 EUR, ureditev Matavškove gramoznice v višini 15.000,00 EUR, ureditev trga v Bistrici ob Dravi v višini 75.000,00 EUR, investicija v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v višini 6.776,00 EUR, investicije v parkirišča – ureditev dostopa do čolnarne v višini 3.733,20 EUR, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – javna razsvetljava Log v višini 4.746,41 EUR, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v višini 8.292,69 EUR, investicijsko vzdrževanje javnih poti v višini 41.953,18 EUR, investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 8.926,94 EUR in vzdrževanje bazena – zamenjava požarne centrale v višini 2.322,97 EUR. Gre torej za dokončanje investicij oziroma nujne, ciklične investicije in ne za ustvarjanje dolga. Med drugim gre za nekatere projekte, ki se izvajajo praktično vsako leto, ko govorimo o vzdrževanju cest in javne razsvetljave, zato je županjino začudenje precej nerazumljivo. Podatki, ki so zapisani so posredovani iz strani Občine Ruše.
Med drugim gre tudi za nekoliko večje projekte kot je ureditev trga v Bistrici ob Dravi, Dravsko kolesarsko pot, kjer bo prav gotovo županja ob otvoritvi slavnostno prerezala trak ali bo morda takrat protokol prepustila bivšemu županu, ki je projekt začel? Prav gotovo takrat ne bo govorila o dolgovih, ki ji ga je zaradi tega projekta pustil bivši župan Uroš Razpet.

Morda se je tudi zaradi tega na družbenem omrežju odzval bivši župan Ruš in se vprašal naslednje: “Morda nekoliko zahtevna tema za javno uradnico? Na žalost je pri vsaki menjavi tako. Županja verjetno misli, da se je čas (in občina) začela z njo, vendar na srečo ni tako.”

Uroš Razpet, nekdanji župan Občine Ruše.

Uroš Razpet, nekdanji župan Občine Ruše.

Sicer so županji na zadnji seji že opozicijski svetniki očitali, da je proračun slabo pripravljen s čimer so se takrat strinjali tudi nekateri koalicijski svetniki. Opozicija županji očita predvsem to, da je prvi osnutek proračuna pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Kaže, da je pri tem šlo zgolj za predvolilni spin, ki je po izvolitvi postal zgolj že večkrat slišano predvolilno leporečenje. Opozicijski svetniki ji namreč očitajo, da z njimi sploh ne komunicira. Samoiniciativni umik razprave o proračunu na zadnji seji občinskega sveta Občine Ruše kaže, da je tudi županja ugotovila, da je odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 slabo pripravljen. Zanimivo je tudi to, da je županja umik predloga o proračunu za leto 2019, komentirala kar na Facebook strani občine in tako izbrala informiranje pri katerem je v večini starejša populacija, nevešča rokovanja z računalniki in socialnimi omrežji, prikrajšana. Zapis na družbenem omrežju je vseboval tudi razlago samoiniciativnega umika razprave o proračunu na zadnji seji, zaradi ugotovitve dolga v višini 300.000 EUR iz prejšnjega mandata. Tako smo lahko na družbenem omrežju zasledili zasuk, saj je bilo iz zapisa mogoče razbrati, da bo županja upoštevala prispele predloge svetnikov, ki jih je pri pripravi prvega osnutka, popolnoma preslišala.
Na zapis se je takrat burno odzval nekdanji župan Uroš Razpet in pojasnil, da dolgov iz prejšnjega mandata ni. Po njegovih besedah se občina v zadnjih štirih letih ni zadolžila, zato je izrazil upanje, da bo županja uspela ohraniti tako dobro kondicijo občine tudi v bodoče. Kar pa se tiče obveznosti v višini 300.000 EUR pa gre za investicije, ki so se začele v prejšnjem mandatu, vendar se še niso končale, kar je pravzaprav običajna praksa vseh občin, saj se nekaterih projektov zaradi birokratskih in drugih ovir pač ne da končati v štirih letih oziroma v času enega županskega mandata.

2.redna seja OS Ruše

2.redna seja OS Ruše

V času volilne kampanje je namreč Urška Repolusk, takrat še kandidatka za županjo in zdajšnja županja Občine Ruše, občane pozivala naj ji dajo priložnost, da poveže barve v občinskem svetu, ter da skupaj oblikujejo boljše življenje v občini. Danes je na povezovanje barv že pozabila.

Samoiniciativni umik razprave o proračunu kaže, da je tudi županja ugotovila, da je odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 slabo pripravljen. Da je proračun slabo pripravljen se strinjajo tudi nekateri koalicijski svetniki, opozicijski pa prav vsi. Predvsem županji očitajo, da je proračun pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Kaže, da je pri tem šlo zgolj za predvolilni spin, ki je po izvolitvi postal zgolj že večkrat slišano predvolilno leporečenje. Opozicijski svetniki ji namreč očitajo, da z njimi sploh ne komunicira.

Zaplet pri imenovanju članov odborov in komisij
Prav tako je na 2. redni seji prišlo do zapleta pri imenovanju odborov in komisij pri čemer je bilo pozabljeno “povezanje barv”. Predstavnik največje opozicijske stranke oziroma liste, ki ima v občinskem svetu največ sedežev, je v imenu celotne liste protestno umaknil vse njihove predloge zaradi nestrinjanja s kadrovanjem odborov in komisij. Prepričani so, da v tem primeru gre za nespoštovanje volilnih rezultatov.

Koalicija je nato le sklicala 15 minutni odmor, da so se člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko sestali in na novo imenovali člane v odbore ter komisije. Sicer je koalicijski svetnik Martin Lesjak, listi ZA-združena akcija očital, da ima dvojna merila, saj so se v prejšnjem mandatu, ko so bili na oblasti, posluževali enake razporeditve članov v odborih in komisijah. Knez je na očitke odgovoril, da ne držijo, saj so se kvote vedno spoštovale, četudi so bili člani po odborih morda drugače razporejeni. V zdajšnjem primeru kadrovanja pa gre po besedah Darka Kneza za “povoženo demokracijo”.

Nezadovoljni s kadrovanjem v odbore in komisije so bili tudi drugi opozicijski svetniki, ki se prav tako počutijo “odrinjene” iz strani koalicije, saj tudi njihovi predlogi niso bili upoštevani.

Buren odziv nekdanjega župana
Zanimivo je tudi to, da je županja umik predloga o proračunu za leto 2019, komentirala kar na Facebook strani občine in tako izbrala informiranje pri katerem je v večini starejša populacija, nevešča rokovanja z računalniki in socialnimi omrežji, prikrajšana. Na zapise občine oziroma županje, kjer lahko zasledimo zasuk, saj lahko preberemo zapis, da bo županja upoštevala prispele predloge svetnikov, ki jih je pri pripravi prvega osnutka, popolnoma preslišala. Na ta zapis se je burno odzval nekdanji župan Uroš Razpet. “Saj ne bi rad pametoval ampak glede na to da zupanja se niti ni pozvala svetnikov in svetniskih skupin k predlogom ne razumem ravno o karerih prispelih predlogih tece beseda. Kot najvecja svetniska skupina (in s tem predstavniki najvec Rusanov) se sploh nismo bili pozvani k nikakrsnim predlogom pa zupanja ze zeli predlagati proracun? NEZASLISANO!!! Pa se to….dolgov seveda ni…zadolzili se nismo v 4 letih cisto nic, upam da bo zupanja uspela ohraniti tako dobro kondicijo obcine tudi v bodoce. Se pa seveda obveznosti do dolocenih projektov, ki so v teku. Morda nekoliko zahtevna tema za javno uradnico? Na zalost je pri vsaki menavi tako. Zupanja verjetno misli, da se je cas (in obcina) zacela z njo, vemdar na sreco ni tako. Nekaj znanja o proracunu ne bi skodilo preden se govori o taksnih nonsensih…ponudeno pomoc pa zupanja vztrajno zavraca ? No, pa vso sreco kljub temu!” 

Vir: Facebook stran Občine Ruše

Vir: Facebook stran Občine Ruše

 

V tokratni oddaji Na glas smo se, kot je v navadi, brez dlake na jeziku pogovarjali o športu v občini Ruše. Sicer je v času mandata, zdaj že bivšega župana Uroša Razpeta, šport v Rušah močno napredoval, vendar so nekateri mnenja, da preveč ciljano, saj so večino pozornosti dobili urbani športi in kolesarstvo.
Kakšne so torej vizije športnih delavcev v Rušah in kaj pričakujejo od nove županje Urške Repolusk smo se pogovarjali z Ljubom Germičem, podpredsednikom Športne zveze Ruše in predsednikom strelskega društva I. Pohorski bataljon, Juretom Brečkom iz društva Aktivni smo in Renatom Kolmankom iz športnega društva NLP (Naše lepo Pohorje), ki je tudi predsednik plavalnega kluba Ruše in član upravnega odbora Športne zveze Ruše. Njihova vizija in želje so jasne, če pa jih bo upoštevala tudi nova županja, pa bo pokazal čas. Več v oddaji Na glas.

Na podlagi odgovorov ruške županje Urške Repolusk na naša novinarska vprašanja, ki so bila vezana na šport v Rušah, lahko sklepamo, da županja, vsaj zaenkrat, neke jasne strategije na tem področju nima.

Na podlagi zelo jasno izraženih želja športnih delavcev v občini Ruše, kaj pričakujejo od novega občinskega vodstva, smo novoizvoljeni županji občine Ruše zastavili jasna vprašanja na katera nismo dobili konkretnih odgovorov. V oddaji Na glas, ki je na sporedu vsak četrtek ob 20.00 uri na BK televiziji smo namreč 13.12.2018 gostili športne delavce v občini Ruše s katerimi smo se med drugim pogovarjali tudi o tem, kaj na športnem področju pričakujejo od nove županje Urške Repolusk.

Oddaja Na glas, 13.12.2018

Oddaja Na glas, 13.12.2018

Renato Kolmanko, predsednik Plavalnega kluba Ruše in predstavnik športnega društva NLP (Naše lepo Pohorje) je takrat dejal:“Želim si predvsem boljšega razvoja na področju športnega turizma, kjer ne bo prednjačilo zgolj kolesarstvo, ampak, da bodo imele vse športne panoge, ki so prisotne v občini Ruše, enake razvojne možnosti. Predvsem pa si želim, da bo nova županja prisluhnila vsem športnim klubom ter društvom v Rušah.”
Ljubo Germič, predsednik strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše in podpredsednik Športne zveze Ruše je v oddaji svoje želje izrazil takole: “Najbolj si želim odprtega dialoga in enakopravne obravnave vseh športnih društev in klubov v občini na način, da se odkrito pogovorijo o problemih in nato skušajo skupaj s športno sfero oblikovati rešitve, ki bi jih županja ponotranjila in šport razumela kot razvojno priložnost občine.”
Jure Brečko iz društva Aktivni smo pa je k temu dodal še to:“Želimo si predvsem pomoči pri razvoju športnega turizma s katerim se naše društvo aktivno ukvarja in ga skuša razvijati in kompromisa oziroma nekega dogovora z lastniki zemljišč, ki povzročajo preglavice predvsem društvom, ki se ukvarjajo s kolesarstvom. Velika želja je je tudi obnova športne dvorane, kjer bi lahko zagnali več dejavnosti kot sedaj.”
S temi pogledi smo nato, 18.12.2018, pisno soočili ruško županjo Urško Repolusk in prosili za njene odgovore na to, kakšen pogled ima na vse in ali bo športnim delavcem pri teh željah stopila naproti? Zanimalo nas je tudi, kakšna je pravzaprav vizija županje na športnem področju?
Na odgovore smo čakali veliko dlje od zakonsko določenega roka sedmih delovnih dni in šele po našem vnovičnem posredovanju 10.1.2019, da bomo v primeru ignoriranja naših vprašanj prisiljeni odgovore zahtevati preko informacijske pooblaščenke, smo 14.1.2019, torej skoraj mesec dni po poslanih vprašanjih na naslov urada županje, le prejeli odgovor, ki se je glasil takole: “Spoštovani. Opravičujemo se vam za pozni odgovor. Vprašanja smo dobili nekaj dni po prevzemu poslov in smo dokument spregledali. V zvezi z vašimi vprašanji vam lahko v tem trenutku odgovorimo, da se bomo v kratkem sestali s predstavniki Športne zveze in upravljalci športnih objektov v Rušah. Najprej bomo sploh evidentirali odprta vprašanja ter področja, kje se mora občina aktivno vključiti. Enako velja za vprašanje koriščenja zemljišč za kolesarsko dejavnost. Ne glede na to pa ugotavljamo, tudi iz vaših vprašanj, da smo podedovali precej odprtih vprašanj na področju športa, ki jih prejšnja vodstva občine očitno niso rešila.”
Odgovori županje so precej suhoparni in nepopolni, saj na vprašanje, kakšna je pravzaprav vizija županje na športnem področju, odgovora nismo dobili. Tudi dejstvo, da so šele naša vprašanja županji “odprla oči” in je ugotovila, da je podedovala precej oprtih vprašanj na področju športa, kaže na dejstvo, da se županja pred tem in v času predvolilne kampanje s tem področjem ni kaj prida ukvarjala. Tudi odgovora na vprašanje ali bo županja, eksaktno in nedvoumno izraženim željam športnih delavcev v Rušah, stopila naproti, nismo dobili. Pri teh dejstvih je kakršnakoli druga interpretacija kot to, da županja nima vizije na športnem področju, težko razumljiva.

V občini Ruše je v drugem krogu lokalnih volitev – po do sedaj znanih neuradnih podatkih – županski stolček zasedla Urška Repolusk, ki je v drugem krogu dobila 53,23 odstotkov glasov. Njen protikandidat Tomi Prosnik pa je dobil 46,77 odstotkov glasov.

Urška Repolusk

Ruše bo prihodnja štiri leta vodila načelnica tamkajšnje upravne enote Urška Repolusk. “Ruše bodo postale urejeno mesto z razvitimi primestnimi naselji, privlačne za mlade družine in mlade podjetnike, s polnim servisom za starejše občane, z urejenim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda ter privlačne za turiste,” je dejala za STA.

Že tradicionalno bodo v mesecu decembru, oziroma natančneje v petek, 30. 11. 2018, ob 18:00, zasvetile Svetlice v Rušah v organizaciji CEZAM-a in Občine Ruše in tako odprle vrata veselju in sladkostim, ki jih prinaša mesec december.

Praznično vzdušje v Parku pred Občino Ruše bodo ob prižigu luči pričarali pevski zbori Osnovne šole Janka Glazerja Ruše pod vodstvom Darinke Jesenko, temu bo sledila predstava z laser show-om. Prav tako pripravljajo z otroci OŠ janka Glazerja Ruše novo praznično okrasitev, katere idejna avtorica je Vlasta Čobal Sedmak. Park pred Občino Ruše bodo krasile zvezdice, ki jih bodo izdelali otroci. Vsak bo izdelal svojo. Prižig luči oziroma svetlic pa je samo košček programa v mozaiku decembrskega praznovanja, ki ga občina pripravlja skupaj z društvi in organizacijami v občini Ruše.

Laser show iz leta 2017

Laser show iz leta 2017

Več o programu pa na tej povezavi.