Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Pred tedni smo poročali o tem, da je županja občine Ruše, Urška Repolusk zamudila zakonski rok prijave deleža stanovanja KPK-ju.

Zdaj pa so iz Komisije za preprečevanje korupcije, poslali medijem, ki smo o tem poročali, obvestilo o zaključku postopka. Zapisali so, da je pravnomočno zaključen tudi prekrškovni postopek v zvezi z zadevo, o kateri smo spraševali.

Na spletni strani KPK zapišejo:

Odločitev glede premoženjskega stanja: Urška Repolusk

Komisija je zoper kršiteljico Urško Repolusk vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 43. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrškov po dvanajsti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 27. 3. 2024. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Urška Repolusk

OPIS OKOLIŠČIN: Županja v zakonsko določenem roku Komisiji ni sporočila podatkov o spremembi premoženjskega stanja.

SANKCIJA: izrečena globa 400 evrov

Torej, ker županja Ruš v zakonsko določenem roku KPK ni sporočila podatkov o spremembi premoženjskega stanja, so ji izrekli kazen v višini 400 evrov. Vsaka sprememba premoženjskega stanja mora biti namreč komisiji sporočena najkasneje do 31. januarja za preteklo leto. V tem primeru pa je Repoluskova spremembo premoženja javila 26. januarja 2024, na dan objave članka portala Necenzurirano, ki je prvi poročal o tem, da je “Občinsko neprofitno stanovanje končalo v rokah županje”. Spremembo premoženja bi morala javiti do konca januarja 2023, torej je to storila eno leto prepozno, zdaj pa jo čaka nekaj sto evrska globa.

V četrtek bo v Domu kulture Ruše seja občinskega sveta Ruše.

Omenjena seja bo zaprta za medije, kljub temu, da je že sredi meseca maja (18.5.) županja sporočila preklic Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa, ta je javnosti na voljo na tej povezavi.

Odredba o preklicu Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa objavljena na spletni strani Občine Ruše, dne 19.5.2020.

V vabilu na 9. redno sejo, pa županja Urška Repolusk pod opombo zapiše: “Zaradi trenutne epidemiološke situacije seja ne bo odprta za javnost. Gradivo za sejo je javno objavljeno na občinski spletni strani, kjer bo prav tako objavljen sam video posnetek seje.”

Iz BK TV so na Urad županje pisno naslovili prošnjo za izjavo pred kamero po končani seji, odgovora na elektronsko sporočilo pa v dogovorjenem roku, do 16. ure, niso dobili. Glede na to, da se ukrepi postopoma sproščajo, se poraja vprašanje ali se s tem, da na seji ni medijev županja izogiba vprašanjem, ki bi jih lahko postavili predstavniki sedme sile neposredno po končani seji.

Glede na to, da bo video gradivo zagotovljeno, se lahko sklepa, da nekdo bo za snemanje moral poskrbeti, zakaj torej ne sejo ne smejo medijske hiše oz. novinarji? Tudi le-ti poskrbijo za higienske ukrepe, kot so razkuževanje rok in obrazna maska, prav tako kot svetniki, za katere pa je pravzaprav prisotnost na seji nujna. Tako namreč v vabilu svetnike nagovori županja: “Prosimo, da se seje zagotovo udeležite. V primeru zadržanosti sporočite svojo odsotnost.”

Dan po objavi zgornjega članka so iz Občine Ruše sporočili: “Glede na vaše vsakodnevno poročanje o epidemiološki situaciji v Sloveniji, verjamemo, da ste seznanjeni tudi z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki se uporablja šele od 31. maja 2020, kar pomeni, da smo danes še vedno v obdobju epidemije. Trenutno so torej še vedno v veljavi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in glede na število udeležencev na seji – svetnikov, poročevalcev, občinske uprave, tehničnega osebja in glede na prostorske zmogljivosti, ne moremo zagotoviti zadostne socialne distance, kot jo zahtevajo preventivni ukrepi.”

Pojasnili so še, da Občina Ruše zagotavlja javnost seje občinskega sveta v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Ruše, prav tako bo seja snemana in objavljena na spletni strani Občine Ruše takoj, ko bo to tehnično mogoče. Po seji bo županja tudi podala izjavo za javnost.

Na dopisni seji Občine Ruše so razreševali direktorja CEZAM-a brez vsake razprave, prav tako pa imenovali novo v. d. direktorice Lucijo Smolnik, ki ob svoji predstavitvi ni pripravila nobenega videnja in programa delovanja CEZAM-a in so jo svetniki koalicije podprli na podlagi pisnega gradiva, ki ga je županja svetnikom na dopisni seji predložila ter vsebuje dve strani osebne predstavitve in informacijo, da je županja s kandidatko opravila osebni razgovor.

Žal odgovora na vprašanja o dopisni seji in kateri pogoji niso bili dani za sklic redne seje, še vedno nismo prejeli od županje Urške Repolusk, prav tako si pri tako nujnih opravilih, kot je razreševanje direktorja CEZAM-a in imenovanju nove direktorice, ni našla časa, da bi podala izjavo pred kamero. Iz preteklosti pa lahko predvidevamo, da bo to storila za svoje plačane medije.

Urška Repolusk neodzivna na predloge direktorja in sveta zavoda

Že od meseca septembra smo lahko spremljali neodzivnost županje Urške Repolusk, ki se na vse predloge in pozive k uskladitvi, ki jih je posredoval direktor in svet zavoda CEZAM ni odzvala. Prav tako svojih obveznosti sodelovanja z zavodom ni pričela celo po tem, ko ji je s sklepom to naložil občinski svet v mesecu decembru. Po več mesecih neaktivnosti pa je, v svetnikom posredovanih razlogih za izvedbo dopisne seje, želela ustvariti občutek nujnosti takšnega ukrepa zaradi domnevno nevzdržnega stanja na CEZAM-u, o čemer je očitno prepričala tudi koalicijske svetnike.

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Zakonita izvolitev nove v. d. direktorice CEZAM-a pod vprašajem

Pri imenovanju nove v. d. direktorice se je v gradivu županja Urška Repolusk sklicevala na ZUJIK, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v 38 členu govori: “Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.” Tako je novo v. d. direktorice imenoval ustanovitelj oziroma Občinski svet.
Vendar v 39. členu ZUJIK govori: “(podrobnejša ureditev) Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki jih mora izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti.” Ta akt pa v 27. členu govori, da v. d. direktorja CEZAM-a imenuje svet zavoda. Tako se na tem mestu postavlja vprašanje, ali je bila nova v. d. direktorice sploh zakonito imenovana.

Tomi Prosnik

Tomi Prosnik

Postopek razrešitve pod vprašajem

Prav tako se je med svetniki pojavilo vprašanje, ali je bil postopek razrešitve Tomija Prosnika izpeljan v skladu z zakonodajo. Iz gradiv za dopisno sejo je namreč razbrati, da je Tomi Prosnik s strani županje Urške Repolusk prejel razloge za razrešitev, na katere je pripravil odgovore oz. se je do razlogov, navedenih v seznanitvi tudi opredelil, županja pa je v gradivo za obravnavo na Občinskemu svetu vključila še dodatna pojasnila in dopolnila, zaradi česar svetniki v končno odločanje niso dobili istih dokumentov, kot so bili predloženi direktorju in svetu zavoda.

Vsa vprašanja smo želeli postaviti tudi županji Urški Repolusk, a nam vse do danes ni podala termina.

V letošnjem letu so športna društva v Rušah pri financiranju prepuščena na milost in nemilost nove županje občine Ruše, Urške Repolusk.

Kot smo že poročali, so se športna društva znašla v velikih finančnih težavah, saj razpisa za financiranje športa ni bilo vse do konca aprila, denarja pa društva na podlagi prijave a razpis še vse do danes niso prejela.

Da denarja še ni, so krivi športniki sami
Županja Urška Repolusk za zamudo sprejetja letnega programa športa in s tem razpisa, krivdo vali kar na športno sfero ruš, saj naj ne bi dovolj hitro pripravila predloga letnega programa športa. Na naše vprašanje, zakaj Letni program športa ni bil pripravljen prej smo iz Občine Ruše dobili naslednji odgovor: “Letni program športa ni bil pripravljen prej, saj nismo prejeli usmeritev s strani športne sfere.” Nato smo kontaktirali Športno zvezo Ruše in jih prosili za pojasnilo. Športna zveza Ruše županji jasno odgovarja: “11.12.2018 je Športna zveza Ruše (v nadaljevanju: ŠZR) na Občino Ruše (v nadaljevanju: občina) naslovila prošnjo za sestanek z županjo. Prejeli smo termin 21.12.2018 ob 10. uri, ki pa žal predstavnikom ŠZR ni ustrezal, saj so funkcije v ŠZR volonterske, neprofesionalne narave, za predlagani termin pa bi bila potrebna daljša odsotnost iz službe. Po prošnji za nov termin, smo uskladili termin 22.2.2019 ob 8. uri. Na omenjenem sestanku smo županji predstavili celovito problematiko športa v občini z vidika ŠZR. Pri tem smo opozorili na odsotnost dolgoročne strategije o razvoju športa, o preteklem slabem sodelovanju občine in ŠZR pri pripravi Letnega programa športa in posledično na financiranja, o odsotnosti dialoga in neposlušnosti za potrebna povečanja sredstev za delovanje društev in načrtovanju investicij brez upoštevanja mnenj ŠZR. Opozorili smo tudi na pozno sprejemanje Letnega programa športa in proračuna in posledično izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje in pričetka financiranja društev. 12.2.2019 smo na občino posredovali spremembe lanskoletnega dokumenta Letni program športa, v katerem smo predlagali spremembo višine sredstev za sofinanciranje izvajalcev programov športa, in sicer iz dosedanjih, in hkrati aktualnih, 142.796,00€ na 155.131,87€. Tako menimo, da bi bil dokument lahko sprejet na marčevski seji Občinskega sveta Občine Ruše. V prihodnje si želimo, da bi bil Letni program športa sprejet v preteklem letu za naslednjo leto, saj je le-ta osnova za financiranje športnih programov in kot tak predstavlja podlago za pripravo proračuna. Pravočasni sprejem Letnega programa športa bi omogočil tudi zgodnejšo izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini.”

Dan rekreativnega športa Ruše

Dan rekreativnega športa Ruše

 

Županja z manipulacijsko izjavo med Rušane
Občina Ruše je včeraj na svoji občinski strani objavila, da razpisov niso mogli speljati prej, ker se je čakalo na proračun. Med drugim je na občinski spletni strani mogoče prebrati naslednje: “Razpisi za financiranje društev so bili vezani na sprejem proračuna in so bili objavljeni nekoliko kasneje, kot je to običajno. Kot je znano, smo v Občini Ruše želeli sprejeti realen proračun, ki bo po vseh postavkah deloval tudi v praksi. Zato se društvom za kasnejšo razdelitev sredstev opravičujemo. Odločitev o začasnih finančnih sofinanciranjih društev nismo sprejeli, ker bi lahko potrjen proračun bil drugačen od načrtovanega in bi društvom, ki bi na začasnih shemah načrtovali svoje aktivnosti, povzročil škodo. Ob tej priložnosti naj omenimo, da bomo v sodelovanju z društvi in preostalimi deležniki prilagodili pravilnike, ki bodo olajšali financiranje društev v naši občini.” A kot smo že poročali, za izvedbo razpisa za financiranje športa ni potreben sprejet proračun, ampak letni program športa Ruše, ki pa ga je imela županja na mizi že v začetku meseca februarja. Športna društva pa denarja še danes niso prejela. Je pa zanimivo, da je županja sklicala izredno sejo za direktno financiranje Društva prijateljev mladine Ruše in podala predlog, da se društvu nameni 30.000 EUR, kljub temu, da na seji ni predložila finančnega in programskega programa delovanja društva. Ali za vsem tem stoji politično kupčkanje naj presodijo občani in občanke sami, a vsekakor ni zanemarljivo, da je v Društvu prijateljev mladine Ruše zaposlena dolgoletna partnerka podžupana in svetnika neodvisne liste 2×2, Jerneja Ajda.

Dvojna merila pri razumevanju in sodelovanju z mladimi
V včerajšnji izjavi na strani Občine Ruše lahko preberemo, da bo skrbela za mlade. V študentskem klubu KURS so nad to izjavo presenečeni. Županja Urška Repolusk si kljub prizadevanjem članov KURS-a vse do danes ni vzela časa za sestanek, torej po več kot 6 mesecih svojega županovanja se ni niti sestala z najbolj aktivnim Študentskim klubom v Rušah. Tim Šenveter iz KURS-a nam je povedal naslednje: “Ob menjavi občinskega vodstva smo novoizvoljeni županji Urški Repolusk želeli predstaviti naš letni plan. Načeloma imamo vsaj enega ali dva večja dogodka pri katerih je bila do zdaj občina vedno pripravljena pomagati. Finančno ali kakšno drugo obliko pomoči. Letos pa iz občine nismo bili deležni nobene pomoči. Imeli smo sicer že dogovorjen termin za sestanek z županjo, katerega je občina preklicala le dan pred dogovorjenim srečanjem, zaradi prezaposlenosti županje. Nato smo se dogovorili za drugi termin, na katerega smo morali čakati skoraj en mesec. Nato se je zgodba ponovila. Tik pred dogovorjenim terminom ga je občina, brez kakršnekoli razlage, vnovič odpovedala. Verjetno je vsakemu jasno, da ob takšni praksi, tretjega termina nismo več želeli.” Šenvetra smo nato zaprosili za komentar o takšnem načinu komuniciranja z mladimi in zapisu na spletni strni občine, kjer občinsko vodstvo želi, da se v prihodnje v delovanje društev vključi čim več mladih in otrok. Šenveter je zadevo komentiral takole: “Mislim, da lahko govorim z večinskim glasom vseh mladih v Rušah, ki smo mnenja, da na občini za nas ni pravega posluha. Tako je bil letošnji, že 6. KURS Fest izpeljan popolnoma brez občinske podpore in prvič se je zgodilo, da na naših plakatih ni bilo občinskega grba.” 

Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.

Dan rekreativnega športa Ruše je zmeraj dobro obiskan. Predvsem med mladimi.

Prav tako so želeli mladi iz večih društev ustanoviti Mladinski svet, katerega glavni pobudnik je bil Blaž Sternad, trenutni občinski svetnik Slovenske demokratske stranke. Z ustanovitvijo Mladinskega sveta so nekako želeli vplivati na županjo, da mladim nameni več denarja, saj je zanje namenjenega občutno premalo. “Pri tem pa žal nismo bili uspešni. Predlagali smo kar nekaj postavk v proračunu, najbolj pomembna je bila prav gotovo postavka o sofinanciranju neprofitnih mladinskih organizacij v kateri smo predlagali sredstva v višini 10.000 evrov. S tem bi vzpodbujali ustvarjanje mladih, povečali kvaliteto življenja mladih in jim dali informacijo, da v občini nekaj pomenijo ter tako dobijo priložnost za razvoj v regiji in sami občini. Občina je nato vse naše predloge obravnavala kot nepopolne, saj so bili časovno omejeni. Mi smo vse predloge poslali po elektronski pošti, od koder so takoj romali v koš za nepopolne predloge. Takšen način se mi zdi popolnoma zgrešen, saj smo želeli poskrbeti za boljše življenje mladih od občine pa dobili zgolj odgovor, da so naši predlogi nepopolni. Takšen odnos občine se mi zdi skrajno nesmiselen in neprofesionalen. Predlagali smo tudi 8.000 evrov za sanacijo športnega objekta NK Pohorje, kjer je včlanjenih 150 otrok, vendar je bil tudi ta predlog zavrnjen.”

Vse torej kaže, da ima Občina Ruše pri skrbi za društva dvojna merila. Za eno društvo, ki se ukvarja z mladimi je županja celo sklicala izredno sejo in jim s podporo koalicijskih svetnikov namenila direktno financiranje oziroma denar brez razpisa, med tem, ko ostali ne pridejo niti do sestanka z županjo ali možnostjo financiranja Mladinskega sveta Ruše. Mladi v Rušah so torej upravičeno zaskrbljeni nad trenutnim dogajanjem.

Županja Ruš, Urška Repolusk je sklicala 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri je podala predlog za neposredno financiranje Društva prijateljev mladine Ruše (DPM) v višini 30.000 EUR, katere je v proračunu z amandmajem zagotovil predlagatelj Jernej Ajd iz Neodvisne liste 2×2.

Neposredno financiranje se sme uporabljati pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost in to je očitno zaznala županja Urška Repolusk in njen podžupan Jernej Ajd, katerega dolgoletna partnerica je zaposlena prav pri tem društvu.

Županja je želela podeliti denar DPM Ruše kar brez finančnega načrta
Da je sklic izredne seje pravi fijasko so opozorili koalicijski in opozicijski svetniki. Županja Urška Repolusk je namreč želela, da se DPM Ruše dodelijo sredstva direktno brez razpisa brez kakršnegakoli finančnega plana. Na seji tako ni bilo jasno za kaj bo društvo denar porabilo, svetniki niso dobili programskih usmeritev društva in nobenih podatkov o številu otrok, ki dnevno obišče društvo, niti števila zaposlenih. Na vse to je opozoril tudi koalicijski svetnik Drago Bolčina: “V sklepu tudi piše, da mora društvo predložiti finančni načrt za leto 2019, ki bo sestavni del pogodbe z občino. Ta finančni načrt, bi tudi moral biti del gradiva, ki smo ga prejeli svetniki za lažje odločevanje. Pa ga med prilogami ni bilo.”

Tudi Bojana Muršič, koalicijska svetnica Socialnih demokratov, je imela za predlagatelja gradiva, kar nekaj vprašanj.

Zanimivo, da je bil nad predlogom sklepa in gradivom razočaran tudi Lovro Bačun, saj ga je v sprejetje predlagala Neodvisna lista 2×2, katere član je tudi sam. “Morda bi se marsikdo strinjal s takšnim načinom financiranja, če bi poznal samo podlago, zakaj se takšno financiranje sploh predlaga. Upam, da v prihodnosti ne bo prihajalo več do takšnih situacij, ko bomo pred sabo imeli premalo gradiva in informacij,” je pomisleke opozicije razumel Lovro Bačun, svetnik 2×2 Neodvisne liste. Nekoliko nenavadna in predvsem neusklajena situacija, saj je predlagatelj sredstev v proračun Jernej Ajd, prav tako iz iste liste. Ali to pomeni, da je Jernej Ajd predlagal sredstva za katera sploh ne ve, kje in kako se bodo porabila, ali pa je šlo zgolj za to, da gredo sredstva iz občinskega proračuna direktno društvu v katerem je zaposlena njegova dolgoletna partnerica? Presodite sami.
Še bolj slikovita je bila Barbara Jert, članica liste ZA – Združena akcija, ki je dejala: “Koliko otrok sploh obiskuje te delavnice oziroma DPM, koliko je tam vzgojiteljic, kakšen program izvajajo? Ima društvo kakšne normative, kolikšno je najvišje število otrok, ki jih še lahko pazi ena vzgojiteljica? Ali je v letošnjem letu toliko povečan vpis otrok, da je potrebno dodatno financiranje? Gre za povečanje programov? Mi nismo dobili v gradivu nobenega podatka, zato sploh ne vem o čem se odločam. Ali je morda ogrožena dejavnost tudi v drugih društvih, ki ne morejo kriti plač oziroma prispevkom tistim, ki pri njih izvajajo neko dejavnost? Pomeni, da bi si direktno financiranje zaslužila vsa društva. Zadeva je zelo pristranska do drugih društev v Rušah, ki prav tako delujejo v interesu otrok.”
Nekateri opozicijski svetniki so videli predvsem priviligiranje določenih društev v občini in “trhle temelje” na katerih stoji predlog o direktnem financiranju Društva prijateljev mladine.

Direktno financiranje društva, ki svoje delavnice izvaja v dopoldanskem času
DPM Ruše je dvigovalo prah že v preteklosti, saj so leteli očitki, da se izvaja vrtčevsko dejavnost in ne le delavnic, prav tako se izvaja dopoldansko varstvo otroka od 9.00 ure do 14.00 ure za precej nižji mesečni znesek, kot nekateri starši, ki za vrtec plačujejo tudi do 350 EUR. Na dodaten problem je opozorila svetnica Silvija Belčič, ki je dejala: “Mi bomo torej nekaj direktno financirali, pa sploh ne vemo kaj. Še posebej pa se mi zdi diskriminatorno do vseh tistih otrok, ki ustvarjalnih delavnic ne morejo koristiti, zato ker potekajo med 9. in 14. uro. Zakaj je vsem otrokom, ki so vpisani v redne vrtce in šolo, onemogočeno koristenje programa oziroma delavnic DPM?”
Na društvu prijateljev mladine Maribor, ki prav tako izvaja delavnice so nam danes potrdili, da se njihove delavnice izven časa počitnic izključno izvajajo popoldan med 15. in 19. uro. Tako v Mariboru njihovih delavnic niso prikrajšani otroci, ki so redno vpisani v vrtec ali šolo.

Izredna seja za DPM Ruše, za športna društva v Rušah pa ni bilo posluha
Županja je namreč brez kakršnegakoli gradiva in finančne konstrukcije, ki so jo zahtevali tudi svetniki, sklicala izredno sejno za Društvo prijateljev mladine Ruše, po drugi strani pa je Športna zveza Ruše že 12.2.2019 pripravila program in finančno konstrukcijo, denarja pa športna društva še danes niso dobila. Zakaj je torej Društvo prijateljev mladine “priviligirano”, da je bilo zanj potrebno sklicati izredno sejo in izglasovati, da od občine dobi denar direktno, brez razpisa in to vse brez predloženega finančnega načrta? Odgovora na to žal nimamo, upamo le, da ni to politično kupčkanje in vračanje usluge Jerneju Ajdu in neodvisni listi 2×2 za podporo v volilni kampanji.
Na  izjemno slabo pripravljeno gradivo in posledično izgubo časa, je opozoril tudi Martin Lesjak, svetnik Socialnih demokratov. Občinsko vodstvo pa je sklic izredne seje utemeljevalo z dejstvom, da je delovanje DPM Ruše finančno ogroženo. Očitno to pojasnilo velja le za določena društva, saj, ko so na nevzdržnost delovanja opozarjala športna društva, sklica izredne seje za njih ni bilo. Darko Knez, ZA – Združena akcija je po seji dejal: S sklicom seje bi lahko počakali dva tedna in tako bi privarčevali davkoplačevalski denar Rušanov, ki se je potrošil za sejnine in sklic izredne seje, da ne govorimo, da nismo danes prejeli nobenega finančnega plana zakaj se bo denar sploh porabil. Torej smo glasovali kar na pamet.

Koalicija zagotovila DPM Ruše direktno financiranje in še prijavo na ostale razpise
Zaradi velikega nezadovoljstva svetnikov, da nimajo nikakršnih podatkov in finančnega ali programskega poročila DPM Ruše, je županja Urška Repolusk umaknila svoj sklep in odredila 15 minutni odmor. Po odmoru pa je nastopil še večji preobrat, saj nov predlagan sklep ni več vseboval, točke, ki govori o direktno namenjenem znesku DPM v višini 30.000 EUR, ampak se bodo direktno krile plače in materialni stroški pri čemer se odbijejo prispevki staršev. So pa s spremembo sklepa, ki so ga na izredni seji sprejeli koalicijski svetniki, Društvu prijateljev mladine (DPM) še dodatno pomagali. Zdaj se lahko DPM poleg zagotovljenega direktnega financiranja, prijavi tudi na ostale občinske razpise vezane na društva. Ne samo, da bodo dobili dodaten denar, preko razpisov bodo lahko “jemali” denar še ostalim društvom kot so Nogometni klub Pohorje, Planinsko društvo Ruše, Strelsko društvo I. Pohorskega bataljona Ruše, Športno društvo Ruše, Kulturno umetniško društvo Svoboda, Društvo invalidov Ruše, Klub KURS, Likovno društvo Rulik Ruše, Športno društvo Bistrica ob Dravi, Športno društvo Bezena, Kulturno umetniško društvo Godba Ruše, Društvo za razvoj LIRA Ruše, Društvo Sena, Šahovsko društvo Messer Slovenija, Kulturno umetniško društvo Bezena in drugi. Ostala društva dobijo namreč samo finance, ki so vezane na razpis. DPM se tako zraven fiksno določene vsote iz občinskega proračuna, lahko prijavlja še na razpise.

Status javnega interesa ima v Rušah kar 20 društev a ti nimajo direktnega financiranja
Jasne in podrobne razlage, zakaj je Društvo prijateljev mladine v občini Ruše tako pomembno, oziroma bolj pomembno od ostalih 20 društev s statusom javnega interesa, svetniki tako niso prejeli. Je pa zanimivo, da ima povsem enak status iz enakega ministerstva še osem društev v Rušah, ki direktnega financiranja iz strani Občine Ruše nimajo zagotovljenega.
“Po natančnem pregledu tega sklepa ne morem podpreti. Kot je že bilo povedano, me je najbolj zmotilo dejstvo, da v gradivu ni nikakršnega plana delovanja. Predvsem bi si želel videti finančni in vsebinski plan društva, ki želi direktno financiranje občine,” je svojo odločitev utemeljil Blaž Sternad, svetnik Slovenske demokratske stranke.

Demokracija komuniciranja županje ponovno povožena
Kot smo že vajeni je županja Urška Repolusk na začetku seje ponovno določila, kateri del seje lahko kamere posnamejo in katerega ne. S tem je občankam in občanom ponovno preprečila, da vidijo celotno dogajanje na seji. Prav tako po seji ni bila na voljo za izjavo za naš portal.

Svet zavoda CEZAM je že od februarja, ko je bil sklic prve ustanovne seje sveta zavoda v nepopolni sestavi. Svet zavoda je sestavljen iz dveh članov občinskega sveta, ki ju predlaga občina, enega člana s strani delavcev in dveh članov zainteresirane javnosti od katerih enega izbere direktor, drugega pa županja Občine Ruše. Županja pa kljub pozivu vse do danes ni imenovala oziroma izbrala člana sveta zavoda iz strani zainteresirane javnosti.

CEZAM ima svoje prostore v Domu kulture Ruše

CEZAM ima svoje prostore v Domu kulture Ruše

Tako v tem trenutku svet zavoda sestavljajo zgolj trije člani, saj je vmes iz sveta izstopila predstavnica občine, Ruška županja pa kljub štirim popolnim vlogam, ki so prispele na CEZAM, ne želi v svet zavoda imenovati predstavnika zainteresirane javnosti. “Samega dejanja jaz ne morem komentirati, lahko pa povem, da smo mi po nalogu sveta zavoda v ta namen pridobili pravno mnenje, ki je tudi povedalo na kakšen način te zadeve potekajo. To mnenje smo posredovali ustanovitelju. Pričakujemo, da bo ustanovitelj ravnal oziroma ukrepal v skladu s tem. Kar pa se tiče samega sveta zavoda, pa jaz kot direktor, lahko povem, da je svet zavoda operativen. Trije člani so imenovani in je svet tako tudi sklepčen. Kar se mene tiče, svet zavoda deluje. Odgovornost ustanovitelja pa je, da imenuje preostale člane in da zadevo rešijo,” je uvodoma zaplet komentiral direktor CEZAM-a, Tomi Prosnik.
Pravzaprav ni jasno, zakaj županja ni želela nikogar imenovati, saj so prispele vloge bile popolne in je pravzaprav njena dolžnost, da nekoga izbere. Kandidati so bili namreč predlagani iz strani aktivnih društev v občini.

Predstavnik zaposlenih v svetu zavoda sicer meni, da okrnjen svet zavoda ne vpliva na delovanje Cezama, kljub vsemu pa županja zaposlenim s takšnim postopanjem daje slab signal. “CEZAM lahko vseeno poslovno normalno deluje. Je pa res, da je to slab signal ljudem, zaposlenim na CEZAM-u in mogoče tudi celim Rušam,” je bil direkten Marko Ozim. Sicer pa nepopoln svet zavoda ni največja težava CEZAM-a. V letošnjem letu je CEZAM-u županja Urška Repolusk, namenila tudi precej manj sredstev za delovanje.

Po besedah direktorja Prosnika se bo krčenje sredstev prav gotovo poznalo na aktivnostih in pogostosti teh aktivnosti. “Se mi zdi škoda opuščati neke zadeve, ki so uspešne in dobre, po drugi strani pa ne priti z nekimi rešitvami. Seveda potem nastaja slaba volja in vse ostalo. Vsekakor pa smo mi za to tukaj, da zadeve speljemo tako kot so, saj smo ustanovljeni iz strani Občine Ruše in odgovornost za vse, kar se bo dogajalo naprej, je na koncu dneva pri njih,” je o krčenju proračuna CEZAM-a še komentiral Prosnik. Da se bo krčenje sredstev poznalo na delovanju CEZAM-a je prepričan tudi predstavnik delavcev v svetu zavoda.

Minuli vikend se je v Športnem parku ruše odvijal “Dan rekreativnega športa”, ki je pokazal, kako lahko šport poveže različne generacije in da športni park v Rušah živi. Zato je bilo ob namerah nove županje, ki lahko ogrozijo pestrost tudi tega dogodka, med organizatorji in uporabniki precej nezadovoljstva.

Bomo torej v prihodnosti v Rušah lahko spremljali nadaljnji razvoj že uspešnih in utečenih projektov ali zgolj boj za lasten ego in rušenje vsega, kar je uspelo zgraditi nekdanje občinsko vodstvo?

Brez zapletov na občinski seji Občine Ruše tudi tokrat ni šlo. 4. redna seja se je namreč začela zelo podobno kot 3., saj je županja Urška Repolusk tudi tokrat sejo začela s podukom medijem, katere točke dnevnega reda seje bo dovolila snemati in katerih ne.

Opozicija se je tudi tokrat čudila praksi županje in ji očitala, da sejo zapira za javnost ter jo prosila za razlago, čemu je temu tako. Županja je na očitke odgovorila, da seje ne zapira pred javnostjo, ampak izkorišča zgolj 25. člen poslovnika, ki ki predsedujočemu omogoča omejitev slikovnega in glasovnega snemanja oziroma na izrecno prošnjo medija lahko predsedujoči dovoli slikovno in zvočno snemanje določenih delov seje. Tako se je po lastni presoji, ne glede na prošnjo medija BK TV, da bi snemali dele vseh točk, odločila, da bo dovolila snemanje le 4. točke dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 – druga obravnava), 5. točke (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ruše) in 6. točke (Zaključni račun proračuna Občine Ruše za leto 2018). Opozicije z odgovorom kljub vsemu ni prepričala, saj so mediji sicer sejo lahko spremljali v celoti, zainteresirana javnost pa je pri spremljanju omejena, saj dvorana ne sprejme vseh občanov Ruš, kar pomeni, da se mora večina občank in občanov zadovoljiti s poročanjem izbranega lokalnega medija s strani županje in medija BK TV. In prav to je zmotilo opozicijo, ki ne vidi razloga, zakaj se seje ne smejo snemati v celoti, kot je bila to praksa do sedaj in je praksa tudi v sosednji mariborski občini. Več v videu.

Proračun sprejet brez upoštevanja opozicije
Že takoj na začetku je občinsko vodstvo postreglo s podatkom, da so za proračun v času javne razgrnitve, prejeli kar 113 mnenj oziroma predlogov občanov za njegovo izboljšavo. Od tega jih je bilo 94 podanih pravočasno v skladu z zakonsko časovnico. Županja je zatrdila, da so jih upoštevali kar 64. Kljub vsemu je opozicija županji očitala, da proračun ni razvojno naravnan, predvsem pa se vidi ponavljanje vseslovenske prakse, da se ob zamenjavi občinskega vodstva, zamenjajo tudi prioritete in se tako pozabi na nekatere nedokončane dobre projekte prejšnjega občinskega vodstva. Županja je na očitke odgovorila, da je proračun osnovala na podlagi predlogov občank in občanov, ki si želijo boljših cest in boljše komunalne infrastrukture. Koalicijski svetnik neodvisne liste #Skupaj, Ladislav Pepelnik, pa je opoziciji odgovoril, da proračun ohranja vse njihove dobre projekte, je pa jasno, da ima trenutna županja drugačne prioritete od prejšnjega vodstva.
Kljub temu so se pri sprejemanju proračuna kopija lomila prav pri amandmajih opozicijske svetniške skupine ZA – Združena akcija, ki je vložila amandma, ki bi sredstva, predvidena za nakup avtomobila in za nakup pisarniškega materiala, prerazporedil za dokončanje projekta Matavškove jame. Skupaj bi bilo po predlogu opozicije za dokončanje projekta na voljo še 50.000 EUR. Amandma je tako odprl daljšo razpravo, saj so predvsem koalicijski svetniki prepričani v mnoge finančne in druge nepravilnosti projekta, kljub zagotovilom direktorja občinske uprave, Dušana Laheta, ki je funkcijo opravljal tudi pri nekdanjem županu Urošu Razpetu. Opozicija je tako soglasno napovedala revizijo projekta, ki ji je že dlje časa trn v peti. “Razmislite o smotrnosti revizije, saj bi bilo to podobno metanju denarja skozi okno,” je na napoved revizije dejal Razpet in dodal, da je amandma vložil, ker čuti odgovornost, da se projekt zaključi, hkrati pa izrazil prepričanje, da revizija ne bo razkrila nobenih nepravilnosti. Opozicijski svetniki so predlagali še amandma, ki bi znižal sredstva namenjena informiranju in nabavi pisarniškega materiala, ta denar pa bi namenili ukrepom za spodbujanje malega gospodarstva, katerim je županja Urška Repolusk v letu 2019 odvzela skoraj 49.000 evrov. Opozicija županji tako očita, da ni naklonjena ustvarjanju novih zaposlitev v občini. Barbara Jert (ZA – Združena akcija) je zato proračun ocenila za prenapihnjen, predvsem pa premalo socialno naravnan. “Socialni ukrep bi bil podpora malemu gospodarstvu,” je zaključila Jertova.
Za daljšo debato je nato poskrbel še amandma koalicijske 2×2 Neodvisne liste, ki predvideva višanje proračunske postavke za Društvo prijateljev mladine za 30.000 evrov, kar naj bi omogočilo dodatno redno zaposlitev. Amandma je vložila tudi županja, ki je predvideval višanje postavke za Letno gledališče za 26.500 evrov v namen obnove kulturne dediščine. Oba koalicijska amandmaja sta bila sprejeta z desetimi glasovi za, amandmaja opozicije pa oba zvrnjena s tesnim izidom z osmimi glasovi za in devetimi proti. Tako je koalicija najverjetneje nakazala, kako se bodo sprejemali pomembni akti skozi celotni mandat. Več v videu.

Kljub vsemu je nekdanji župan Ruš Uroš Razpet, proračun za leto 2019 podprl, saj je dejal, da ni v občinskem svetu zato, da bi jezil županjo. “Nisem tukaj zato, da bi komurkoli od vas, ki seveda imate legitimno pravico, ugotovljeno na volitvah, da na nek način vodite kraj, nagajal. Rad bi pomagal, rad bi, da neke projekte speljemo, rad bi, da smo toliko pametni, da ne počnemo tega, kar počnemo v tej državi že cel čas, da ob zamenjavi oblasti, vse tisto, kar se je počelo prej, zmečemo stran pa gremo na novo,” je svojo podporo proračunu utemeljil Razpet, obenem pa izrazil željo zadostni finančni podpori, ki bi omogočila dokončanje projekta Matavškova jama. Kot rečeno je opozicija pokazala drugačen obraz in predlog zavrnila. Tako v proračunu ostaja za projekt zgolj 20.000 evrov od željenih 50.000.

Svetnikom omejen dostop do dokumentacije
Svetnik Darko Knez iz ZA – Združena akcija je občinsko vodstvo opozoril, da je imel željo za dostop do dokumentacije, ki jo hrani občina a je ni dobil.  Boštjan Petek iz Oddelka za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor  mu je odgovoril: “Ker gre za informacijo javnega značaja se na odgovor čaka dvajset delovnih dni,”. Ob tem se je takoj oglasila Katja Markač Hrovatin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinsko vodstvo podučila, da mora imeti vsak svetnik takojšen vpogled v vso občinsko dokumentacijo.
Temu je pritrdila tudi svetnica SD, Bojana Muršič. “Drži. Tudi jaz kot poslanka imam možnost takojšnjega vpogleda v vso državno oziroma državnozborsko dokumentacijo o kateri se zanimam.” Vse torej kaže, da občinsko vodstvo še ne pozna vseh postopkov, predvsem pa nekoliko skrbi dejstvo, da takšni manevri precej spominjajo na poskus nekega zavlačevanja oziroma prikrivanja, sicer bi Knez dokumentacijo že zdavnaj dobil v vpogled. Tudi, če bi veljali zakonski roki, nikjer ne piše, da ni možno odgovora dobiti še pred iztekom zakonsko določenega roka za podajo odgovora oziroma željene dokumentacije.

S tesnim izidom potrjen tudi zaključni račun za leto 2018
Svetniki so razpravljali še o zaključnem računu za leto 2018, ki je svetnike spet razdelil na koalicijo in opozicijo. Opozicijo je zmotilo že dejstvo, da je bil proračun v letu 2018 izveden v 93%, svetnico Katjo Markač Hrovatin pa je še dodatno zmotilo, da so bila v lanskem letu planirana sredstva za nakup stvarnega premičnega premoženja v vrednosti 30.000 EUR, v zaključnem računu pa so prikazana porabljena sredstva v višini 68.000 EUR. V tem primeru je šlo za nakup dveh avtomobilov in viličarja, ki so bili namenjeni Režijskemu obratu Ruše. Ob tem jo je svetnik Mihael Hleb Oset iz Neodvisna lista za varnost in pomoč – NLVP opozoril, da so bila vozila, ki so se nabavila nujna, saj stara vozila niso bila več izpravna. “Jaz bi vsakega svetnika prosil, da se pred Režijskim obratom ustavi in pogleda, ko pozimi naši delavci čistijo sneg, poleti kosijo travo in me zanima, kako bi oni gledali na nas, ko razpravljamo o takšnih zadevah. Mislim, da je jasno, da morajo biti njihova delovna sredstva izpravna,” je zaključil Hleb Oset. Svetniki so nato zaključni račun, s sedmimi glasovi za in šestimi proti, podprli.

Občinski svetniki so potrdili tudi Letni program športa v Občini Ruše, ki je programsko identičen prejšnjemu. Prišlo je zgolj do manjših prerazporeditev sredstev iz programov namenjenim starejšim in invalidom k programom prostočasnih dejavnosti in športa mladih. Je pa zanimivo, da se je Letni program športa, ki omogoča sofinanciranje športnih društev v Rušah sprejel tako pozno, saj podlaga za sprejetje ni sprejet proračun, kar dokazuje praksa iz občine Maribor. Tako bodo športna društva občinska sredstva prejela šele čez dober mesec ali dva, v primeru, da pride do kakšnih pritožb, kar pomeni, da bodo športna društva večino leta morala funkcionirati brez nujnega sofinanciranja občine.

Nedostopnost za medije, kljub drugačnim objlubam

Prav tako je županja, kljub začetnim obljubam, da bo po seji, ki je ni dovolila v celoti zvočno in slikovno posneti, na voljo za medije, na koncu pokazala drugačen obraz, saj je na izrecno prošnjo medija BK TV za izjavo pred kamero odgovorila, da ne bo dala izjave, lahko pa ji vsa vprašanja pošljejo pisno in bo nanje pisno odgovorila. Prav tako to velja za naš portal, za svoj plačan medij pa daje izjave takoj po seji.

Včerajšnja predstavitvi kolesarskega poligona v Matavškovi jami, projekta, ki ga je začel nekdanji župan Ruš, Uroš Razpet, je razjasnila marsikatero dilemo občank in občanov in prav gotovo tudi občinskih svetnic in svetnikov.

Uroš Razpet na predstavitvi projekta "Matavškova jama"

Uroš Razpet na predstavitvi projekta “Matavškova jama”

Že takoj na začetku se je nekdanji ruški župan posul s pepelom, ko je dejal, da bi se takšna predstavitev morala zgoditi že veliko prej, vendar je bil prepričan, da bodo projekt uspeli dokončati že v njegovem mandatu in z njim nekako presenetiti občane in občanke. “To je pač bila neka moja odločitev takrat, ki verjetno ni bila najbolj modra, ampak zdaj smo tukaj,” je svoj uvodni nagovor zaključil Razpet.
Prisotni, med katerimi je bila tako zainteresirana javnost, kot nekateri občinski svetniki in aktualna županja Urška Repolusk, so se enoglasno strinjali, da je velika škoda, da predstavitev ni bila izpeljana že prej, saj bi tako prihranila marsikatero razburjenje v Rušah. Zaradi nejasnosti oziroma slabe obveščenosti o projektu je v občini Ruše krožilo tudi veliko neresničnih informacij kot je recimo ta, da projekt sploh nima gradbenega dovoljenja. Sicer je to podatek, ki ga lahko vsak preveri na upravni enoti, zato izjemno čudi dejstvo, da svetnik Martin Lesjak iz stranke SD pred kamero lokalnega medija trdi, da gradbenega dovoljenja ni videl. Včeraj je namreč direktor občinske uprave Občine Ruše, Dušan Lahe povedal, da projekt gradbeno dovoljenje ima že od vsega začetka.

Projekt je ima zgolj to napako, da je pa nekdo “pozabil” na upravni enoti prijaviti začetek del, vložiti dokument, ki ga po besedah bivšega župana na upravni enoti samo vložijo v spis projekta in ga nato “pospravijo” v predal, saj gre zgolj za formalni dokument o pričetku del. Včerajšnja predstavitev je razjasnila tudi, morda najbolj perečo dilemo, da bivši župan ni ravnal na svojo pest, saj je bil projekt v proračunu za leto 2018 ocenjen na 60.000,00 EUR, nato pa je bila njegova vrednost z rebalansom proračuna povečana na 120.000,00 EUR.

Torej so bila sredstva zakonito uporabljena. To je potrdil tudi sedanji direktor občinske uprave, Dušan Lahe, ki je to funkcijo opravljal tudi v mandatu Uroša Razpeta.

Projekt, ki je skorajda že zaključen, je, po besedah svetnika gospoda Martina Lesjaka, občino do 31.12.2018 stal 127.000,00 EUR, januarja 2019 pa je na občino prišel še račun v vrednosti 5.000 EUR, tako da je bilo do zdaj za projekt porabljenih 132.000 EUR. Po besedah bivšega župana pa bi bilo vanj potrebno vložiti še 50.000,00 EUR, preden se ga preda v upravljanje nekomu, ki se na to dejavnost opravlja s srcem in entuzijazmom. Potencialni upravljalec Matavškove jame je Tilen Frank iz Mariborskega bmx kolesarskega kluba BSX Racing Team Maribor, ki upravlja z mariborsko bmx progo in ima na tem področju veliko izkušenj.

Tilen Frank je tudi vodja Slovenske BMX reprezentance in želi v upravljanje prevzeti celoten objekt, saj bi na njem izvajal šolanja najmlajših, tekmovanja, treninge ekip iz drugih držav (BMX je olimpijska športna panoga) in dobrodelne prireditve v korist športa. Frank tako želi v Matavškovo jamo pripeljati tekmovanje za Evropski pokal, ki bi občini prineslo prihodke tako na področju namestitvenih kapacitet, kot tudi na področju gostinstva. Upam samo, da bo novo vodsrvo občine doseglo dogovor, ki bo Ruše postavil na zemljevid evropskih BMX prog, morda celo svetovnih. Projekt podpira tudi trenutna županja, Urška Repolusk, ki je kot kaže zdaj nekoliko spremenila mnenje, saj je še v začetku meseca februarja za časnik Večer podala naslednjo izjavo: “Bolje pa je, da so zapisani projekti realni, da jih vodimo transparentno, da se ne dogaja, da je projekt ocenjen na neko vrednost, na koncu pa stane nekajkrat več. Na tak način se jaz ne bom lotevala zadev. Primer je Matavškova gramoznica. Projekt je bil ocenjen na 30 tisoč evrov, stal je 150 tisoč evrov – in še ni zaključen. Zanjo recimo računi še prihajajo. Za projekt ni bila vložena niti vloga za začetek gradnje. Tako zdaj tam neka zadeva stoji, je zelo nevarna in če bi jo želeli sanirati do te mere, kot so zdaj neke želje, da se tam naredi BMX-park, bi morali vložiti še 90 tisoč evrov,”kar je nakazovalo, da županja projektu ni najbolj naklonjena. Včeraj pa je izjavila, da projekta ne bo zaustavila.

Volilni upravičenci imajo vsake štiri leta možnost, da z glasovanjem ocenijo delo župana oziroma županje in na podlagi te ocene izberejo njegovega naslednika ali aktualnemu ponudijo vodenje občine še za naslednja štiri leta. V vsakem primeru pa občanke in občani svoj glas v dobri veri namenijo tistemu kandidatu ali kandidatki, ki naj bi občino vodil oziroma vodila še bolje kot do zdaj. Pa drži, da volitve vedno prinesejo izboljšave in boljši občinski servis za vse? So torej občanke in občani v Rušah z novo županjo dejansko dobili boljši servis za občane ali zgolj spomin na predvolilne obljube o povezanih barvah, ki se vedno bolj razlivajo v sivino?

Občutek je, da županja, vsaj v prvih meseceh “vladanja” veliko pozornosti posveča neresnicam in manipulacijam, da iz strani medijev ne bi prejemala neprijetnih vprašanj, ki bi morda razkrila, kakšen je v resnici njen način vodenja občine. Že to, da je za častnik Večer dejala, da je bila po občinski seji, na kateri je po petnajstih minutah zahtevala, da mediji ugasnejo kamere, na razpolago za medije, ne drži. Izjave za BK TV ni želela dati, kakor tudi vsi koalicijski svetniki ne. Za izjave BK televiziji niso bili na voljo tudi na prejšnji seji. Pravzaprav županja Urška Repolusk od prve seje, ki jo je vodila kot novoizvoljena županja, za televizijo BK TV ne želi dati izjave.

Zakaj ne daje izjav mediju, ki kritično poroča o njenem delu, ve samo ona.

Neresnice kot orodje za nižanje finančne pomoči
V predlogu proračuna občine Ruše za leto 2019 je Urška Repolusk namreč postavko za vzpodbujanje malega gospodarstva in podjetništva iz 68.744,25 EUR zmanjšala na zgolj 20.000 EUR. Nižanje sredstev je pojasnila z neresnico, da so si v preteklosti iz te postavke podjetniki kupovali smuči in čolne. Imenovati podjetnike iz Ruš, da so goljufi je žaljivka, ki v javnosti, pred celo slovenijo, Ruške podjetnike meče v slabo luč.


Vir: Kanal A

Kakšno škodo je Ruškim podjetjem s tem povzročila vedo le tisti, ki vsak dan v svojih privatnih podjetjih trdo delajo in se borijo iz meseca v mesec. Iz občine Ruše smo namreč dobili odgovor, da občina nikdar ni nakazala denarja podjetju za kupovanje sredstev za osebne namene, kot je to na Kanalu A zatrdila županja Urška Repolusk.  Iz občine Ruše smo napreč na to temo prejeli takšen odgovor: “Noben prijavitelj ne dobi odobrenih in nakazanih sredstev, če ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa. Sredstva se odobrijo na podlagi že plačanih računov, če nabavljeno ustreza pogojem razpisa. Komisija je po pregledu vlog nepravilne vloge oziroma vlogam priložene račune, ki niso ustrezali pogojem, zavrnila. Noben vlagatelj ni prejel sredstev iz občinskega proračuna za nabavo opreme za zasebno rabo.” Sicer smo v zvezi s tem na občino naslovili še vsaj 10 nedvoumnih vprašanj, vendar konkretnega odgovora na vsako zastavljeno vprašanje še nismo dobili, čeprav je za odgovor zakonski rok že potekel. V odgovor smo dobili zgolj kratko pojasnilo, kako se te zadeve financirajo in ugotovitve komisije.
Gre torej razumeti, da finančna spodbuda in podjetja, ki so jo v preteklosti prejela za zagon in nakup opreme, naenkrat postanejo goljufiva in izkoriščevalci razpisa občine. Zanimivo, bi bilo videti kako bi županja reagirala, če bi bila predsednica Evropske unije in bi nespametno potezo naredil Lovro Bačun, kar se je tudi v resnici zgodilo. Lovro Bačun se je namreč prijavil na LAS, ki ga financira EU, projekt so mu odobrili, nato pa je od projekta odstopil in ga nikdar izvedel. A bi ukinila vsa EU sredstva za Ruše, Slovenijo, kar celo Evropo?

Čakanje na občinske odgovore
Kot omenjeno že v prejšnjem odstavku ima županja oziroma Občina Ruše izjemne težave z odgovarjanjem na naša novinarska vprašanja, saj odgovore velikokrat dobimo po izteku zakonsko določenega roka (6. točka 45. člena Zakona o medijih govori o tem, da morajo organi medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki). Tako mora bi zahtevkih za odgovore velikokrat posredovati informacijska pooblaščenka, saj očitno županja zakonodaje ne pozna dovolj dobro. Velikokrat jo je skušala tudi izigrati, ko na naša nedvoumno postavljena vprašanja, nismo dobili konkretnega odgovora, kot ponazarja naslednji primer:

Primer odgovora Občine Ruše na nedvoumno postavljeno vprašanje

Primer odgovora Občine Ruše na nedvoumno postavljeno vprašanje

 

Tudi v tem primeru je morala posredovati informacijska pooblaščenka, ki je ugotovila nepravilnosti pri vsebini odgovora Občine Ruše na naše vprašanje. Mnenje informacijske pooblaščenke na takšno odgovarjanje je sledeče: “Iz navedb prosilca tako izhaja, da na njegova vprašanja, niste vsebinsko odgovorili v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanj v pisni obliki, kot to določa šesti odstavek 45. člena ZMed, obenem pa mu, v skladu z določbo četrtega odstavka 45. člena ZMed, tudi do konca naslednjega delovnega dne po prejemu vprašanj niste sporočili, da boste odgovor zavrnili ali delno zavrnili. Ob tem IP poudarja, da lahko organ mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ (torej, če predstavljajo izjeme po 5.a členu in 1. odstavku 6. člena ZDIJZ ali ne izpolnjujejo kriterijev po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ).”  

Bankomat Bistrica
Županja je pri prikrivanju svojih napak izjemno spretna, predvsem pri izbiri medija, ki javnost obvešča o njenem delu. V zadnjih dnevih lahko namreč beremo plačan prispevek občine Ruše v enem izmed medijev, kako si občina prizadeva za ohranitev bankomata v Bistrici ob Dravi, ki ob izgubi trgovine in pošte, velja za degradirano območje. Vse kaže, da se mora najprej v občini odviti najhujši scenarij, da županja odreagira. V tem konkretnem primeru je morala Nova kreditna banka Maribor svoj bankomat odstranit, da se je občina pričela pogovarjati z banko. Iz občine Ruše so nam sporočili, da so šele 14.3.2019 stopili z banko v kontakt, saj da županja o tem prej ni bila obveščena. Iz odgovora občine Ruše je namreč razvidno, da županja o odstranitvi bankomata naj ne bi bila uradno predhodno obveščena, prav tako na občini ni evidentirano, da bi županjo na odstranitev predhodno opozorili občani ali občanke. Tudi v tem primeru gre za neresnico, ki jo tudi s pomočjo plačanega medija, županja širi v javnost. Županja je bila namreč že 20.2.2019 na sestanku, kjer je bila tudi sama prisotna, obveščena o odstranitvi bankomata, dan kasneje, 21.2.2019 pa je bila županja o odstranitvi obveščeni celo po SMS sporočilu. Sprašujemo se torej, zakaj je potrebno širiti neresnice? Da bodo volivci še naprej prepričani v pravilno izbiro na minulih lokalnih volitvah in v dejstvo, da županja deluje v dobro občank in občanov?

Županjine manipulacije
Tudi pri svojem predlogu proračuna za leto 2019, ki so ga tudi nekateri koalicijski svetniki označili za neprimernega, je županja postregla z manipulacijami. Umik predloga iz točke dnevnega reda občinske seje je namreč argumentirala z dejstvom, da je za 300.000 EUR obveznosti iz preteklosti. Županja pa ob tem pozablja, da se občina Ruše ni ustanovila z njeno izvolitvijo. V teh 300.000 EUR je bil namreč denar za povračilo stroškov gasilskim društvom, plačilo dokončanja kolesarske steze, avtobusnih postaj, dokončanja trga v Bistrici ob Dravi in še nekaj drugih projektov, ki so še v teku. Predvidevamo, da bo županja na otvoritvah, ob dokončanju prej omenjenih projektov, prisotna in morda del zaslug pripisali tudi sebi. Če ne prej, čez dobra tri leta, ko bomo ponovno volili župane in županje. Vnovič se torej sprašujemo, zakaj je potrebno manipulirati z Rušani? A je tako težko priznati, da ob prevzemu nove funkcije pač ne moremo poznati vseh podrobnosti, tudi dejstva, da se določena sredstva prenesejo v naslednje leto oziroma, v tem primeru, naslednji mandat. Znano je namreč, da župani nekatere projekte svojega programa planirajo za daljše časovno obdobje, ki lahko presega njihov mandat. O čemer je na družbenem omrežju govoril tudi nekdanji župan Ruš, Uroš Razpet.

Vir: Facebook

Vir: Facebook

V Mariborski občini je novoizvoljeni župan Saša Arsenovič od svojega predhodnika podedoval vsaj tri večje projekte (rolkarski park, podvoz pod železniškimi tiri na Ljubljanski ulici, obnova severnega in južnega podtribunja Ljudskega vrta), ki so se začeli že v mandatu župana Fištravca in se bodo končali v njegovem mandatu, kar pomeni, da bo zanje moral prevzeti tudi del finančnega bremena pa zaradi tega ni umaknil predloga proračuna iz dnevnega reda seje. Gre torej za ustaljeno prakso, ki je, kot kaže, Urška Repolusk do zdaj ni poznala. Svoje nepoznavanje pa raje ovila v manipulacije kot pa iskreno priznanje.

Pravilnik kot izgovor za zapiranje seje
Vsak običajen občan ali občanka prav gotovo verjame v tezo, da ko človek nima ničesar skrivati, tega tudi ne počne. Županja Urška Repolusk pa je zadnjo, 3. redno občinsko sejo, po petnajstih minutah zaprla za televizijske kamere  in tako izkoristila 25. člen občinskega pravilnika, ki ji prepoved slikovnega in zvočnega snemanja tudi dovoljuje.

Dejanje, ki temelji na zapiranju medijev, spominja predvsem na vladavino Viktorja Orbana na Madžarskem. Za mnenje smo namreč vprašali številne druge medije, predsednico Društva novinarjev Slovenije, Poslanske skupine strank v Državnem zboru, ki so vsi prepričani v pozitivne učinke snemanja sej, predvsem kar se tiče transparentnosti in obveščanja javnosti brez možnosti manipulacij. Prav tako so bili vsi enotnega mennja, da če ni razlogov za prikrivanje, ne prihaja do prepoved snemanja. Morda pa spet vse to, da mediji in Rušani, ne bi videli resnice, županja pa lahko s plačanim medijem in objavami na družbenih omrežjih, manipulira. Svoj pogled na prepoved snemanja občinske seje je podala tudi predsednica Društva novinarjev Slovenije, Petra Lesjak Tušek.

Kje je ostalo predvolilno povezovanje barv?
Od predvolilnih obljub o povezovanju barv, kar se je nanašalo predvsem na pisan občinski svet, županja za seboj pušča zgolj sivino, razdvojevanje in deljenje Rušanov na moje in tvoje.

Tako županja za politično podporo, umika pravne postopke proti svetnici z razlago, da bo občini tako zmanjšala pravniške stroške. Zanimiva razlaga, saj vemo, da ima občina Ruše pavšalno pogodbo z odvetniško pisarno Kac v višini 1350 EUR mesečno, tako je za proračun pravzaprav vseeno, če občino zastopajo na sodišču ali občina tožbo umakne. O tem govori tudi mnenje odvetnika za kazensko pravo, ki pravi takole: “Smiselnost odstopa od pregona je odvisna od več dejavnikov, eden izmed teh je seveda lahko tudi strošek, vendar glede na dejstvo, da naj bi bil postopek v zaključni fazi, je večji del stroškov že tako nastal.” Lahko se torej upravičeno vprašamo, zakaj županja umika tožbo proti osebi, ki je pred širno Slovenijo, v ustni in pisni obliki dejanje priznala, in si celo odpustek kupila s plačilom sredstev na Rdeči križ. Torej lahko filozofijo ruške županje v tem primeru razumemo tako, da bo vsakič ob prijetju roparjev v občini Ruše, potrebno zgolj vrniti ukradeno in denar nakazati na Rdeči križ, kar bo zadostovalo za umik kazenskega pregona. S tem bi prav gotovo poskrbeli za manjšo zasedenost slovenskih zaporov, verjetno pa povečali število izvedenih ropov in goljufij.

Kot smo že poročali je prvi osnutek oziroma županjin predlog proračuna za leto 2019 bil slabo pripravljen s čimer so se takrat strinjali tudi nekateri koalicijski svetniki. Opozicija je županji očitala predvsem to, da je prvi osnutek proračuna pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Tako je točko o proračunu kar sama črtala iz dnevnega reda občinske seje.

Urška Repolusk med vodenjem občinske seje

Urška Repolusk med vodenjem občinske seje

Nov predlog proračuna za leto 2019
Zdaj je županja Urška Repolusk pripravila nov predlog, ki kaže na to, da bo županja do svojih interesov precej radodarna medtem, ko je znižala precej sredstev na področju investicij in rednega vzdrževanja. Nov osnutek oziroma predlog proračuna za leto 2019 med drugim predvideva kar 52.500 eurov več za pisarniški in splošni material, kar bi lahko pomenilo županjino željo po prenovi občinske pisarne. Tudi postavka županje se je, potem, ko jo je Repoluskova že v prvem predlogu povišala za skoraj polovico (iz 47.951 eurov na 90.635 eurov), zdaj zvišala še za dodatnih 2.000 eurov. Po naših informacijah bi si naj s tem povišanjem županja privoščila nakup novega računalnika. Vse kaže, da bo županja družabno naravnana, saj je za izvedbo protokolarnih dogodkov namenila kar 17.500 eurov več kot v prvem predlogu in 20.000 eurov več kot je za to namenil njen predhodnik Uroš Razpet. Tukaj gre predvsem za stroške proslav, prireditev in sprejemov. Prav tako se za 42.325 eurov viša postavka za plače zaposlenih, kar najverjetneje kaže na nove zaposlitve na občini. Prav tako se je zvišala postavka izdatkov za službena potovanja. V novem predlogu prav tako ostaja željen nakup novega avtomobila v višini 25.000 eurov. Kaže, da bo županja na občini naredila celotno revizijo preteklega poslovanja, saj je za to namenila kar 30.000 eurov oziroma 22.000 eurov več kot je predlagala v prvem osnutku proračuna za leto 2019.
Po drugi strani pa je županja precej manj radodarna do adaptacije Kulturnega doma Ruše, kateri je zmanjšala sredstva za dobrih 193.000 eurov. Prav tako županja za dobrih 16.000 eurov zmanjšuje sredstva za umetniški program, kamor so vštete tudi plače Centra za mlade Ruše (CEZAM). Za kar 55.700 eurov pa je županja zmanjšala postavko za šport in prostočasne aktivnosti, kamor so vštete tudi investicije na tem področju. Je pa za 20.000 eurov povišala sredstva za medgeneracijski center, kjer domuje društvo Zavetje, katerega predsednica je koalicijska svetnica Irena Kukovec Stajan. Županja prav tako ne predvideva sofinanciranja programov za mlade, kljub temu, da so, po naših informacijah, na tem področju občino prosili za sofinanciranje v višini 7.000 eurov. Prav tako je županja v novem predlogu za kar 181.372 eurov znižala sredstva za investicije k čemur spadajo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Še vedno pa ni jasna vizija županje kar se tiče financiranja izgradnje doma starostnikov. So pa stroški informiranja ostali približno enaki kot prejšnja leta, četudi jih je županja želela minimalizirati, saj je v ta namen že ukinila izhajanje Ruških novic in snemanja občinskih sej.

Nov predlog proračuna je tako naravnan predvsem v prid županji, ki pri sebi ni toliko varčevala, saj si želi privoščiti novo pisarno, sodelavce, avto, proslave, prireditve in sprejeme. Po drugi strani pa ne nameni nič za sofinanciranje programov za mlade, zmanjšuje sredstva na področju športa in prostočasnih aktivnosti, umetniškemu programu in investicijam v novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Prav tako je iz razvojnega programa razvidno, da se je zmanjšalo investicijsko vzdrževanje kanalizacije iz predvidenih 490.000 eurov na 350.000 eurov.

Dne 29.1.2019 smo lahko na FB strani Občine Ruše prebrali “Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oziroma prejšnjega mandata.” Zapis je skrajno čuden, saj to, da bi se projekti predhodnih županov prekinili, ko se imenuje novi župan ni možno opaziti nikjer. Še bolj čudno pa je, da županja pripravi predlog proračuna in ga javno objavi, v njem pa ne upošteva osnovnih računovodskih standardov, morda pa je bilo županji v mesecu decembru in januarju bolj pomembno zapravljati davkoplačevalski denar za razne obiske, sprejeme in darila, namesto, da bi se konkretno spoznala z delovanjem občine in pripravo proračuna (o tem bomo še poročali).

2.redna seja OS Ruse.01_05_33_09.Still003

Očitno v tem času ni vedela, da se na Bistrici ob Dravi gradi trg, da se izvaja kolesarska pot in druge investicije. Pozabila je tudi na gasilce, ki v potrebno opremo investirajo vse leto, konec leta pa občini izstavijo račun. In to bi naj bile stvari, ki so jo presenetile? Res neprimeren izgovor za slabo pripravljen proračun. Naj spomnimo, da je županja oziroma Občina Ruše javno objavila, da je bil eden izmed razlogov umik predloga proračuna na seji, zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oziroma prejšnjega mandata.

Županja ne pozna delovanja občine?
Glede na to, da je ruška županja Urška Repolusk oziroma občina šele 29. januarja 2019 objavila zapis na družbenem omrežju, kar se tiče “dolga” prejšnjega mandata, lahko upravičeno dvomimo o županjinem poznavanju delovanja občine. Gre namreč za neke periodične investicije občine, kot je recimo investicija v gasilstvo, kjer je praksa, da gasilska društva čez leto sama investirajo v potrebno opremo, konec leta pa občini priložijo poročilo in račune za investicije, občina pa jim v naslednjem letu na podlagi tega vložena sredstva vrne. Kako lahko županja takšno postavko razume kot dolg, ki ga je občini pustil bivši župan? Tukaj ne gre za nikakršne dolgove, ki bi jih trenutni županji preneslo bivše občinsko vodstvo, ampak za prejete račune za opravljeno delo v letu 2018, ki bodo plačani v proračunu 2019 in prenesene nerealizirane naloge in potrebna sredstva za dokončanje teh projektov. Gre namreč za investicije v gasilstvo v višini 26.666,66 EUR, v dokončanje kolesarske poti v višini 30.000,00 EUR, ureditev avtobusnih postajališč v višini 25.000,00 EUR, polnilne električne postaje za vozila v višini 3.000,00 EUR, investicija v pokopališče Ruše v višini 48.000,00 EUR, ureditev Matavškove gramoznice v višini 15.000,00 EUR, ureditev trga v Bistrici ob Dravi v višini 75.000,00 EUR, investicija v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v višini 6.776,00 EUR, investicije v parkirišča – ureditev dostopa do čolnarne v višini 3.733,20 EUR, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – javna razsvetljava Log v višini 4.746,41 EUR, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v višini 8.292,69 EUR, investicijsko vzdrževanje javnih poti v višini 41.953,18 EUR, investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 8.926,94 EUR in vzdrževanje bazena – zamenjava požarne centrale v višini 2.322,97 EUR. Gre torej za dokončanje investicij oziroma nujne, ciklične investicije in ne za ustvarjanje dolga. Med drugim gre za nekatere projekte, ki se izvajajo praktično vsako leto, ko govorimo o vzdrževanju cest in javne razsvetljave, zato je županjino začudenje precej nerazumljivo. Podatki, ki so zapisani so posredovani iz strani Občine Ruše.
Med drugim gre tudi za nekoliko večje projekte kot je ureditev trga v Bistrici ob Dravi, Dravsko kolesarsko pot, kjer bo prav gotovo županja ob otvoritvi slavnostno prerezala trak ali bo morda takrat protokol prepustila bivšemu županu, ki je projekt začel? Prav gotovo takrat ne bo govorila o dolgovih, ki ji ga je zaradi tega projekta pustil bivši župan Uroš Razpet.

Morda se je tudi zaradi tega na družbenem omrežju odzval bivši župan Ruš in se vprašal naslednje: “Morda nekoliko zahtevna tema za javno uradnico? Na žalost je pri vsaki menjavi tako. Županja verjetno misli, da se je čas (in občina) začela z njo, vendar na srečo ni tako.”

Uroš Razpet, nekdanji župan Občine Ruše.

Uroš Razpet, nekdanji župan Občine Ruše.

Sicer so županji na zadnji seji že opozicijski svetniki očitali, da je proračun slabo pripravljen s čimer so se takrat strinjali tudi nekateri koalicijski svetniki. Opozicija županji očita predvsem to, da je prvi osnutek proračuna pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Kaže, da je pri tem šlo zgolj za predvolilni spin, ki je po izvolitvi postal zgolj že večkrat slišano predvolilno leporečenje. Opozicijski svetniki ji namreč očitajo, da z njimi sploh ne komunicira. Samoiniciativni umik razprave o proračunu na zadnji seji občinskega sveta Občine Ruše kaže, da je tudi županja ugotovila, da je odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 slabo pripravljen. Zanimivo je tudi to, da je županja umik predloga o proračunu za leto 2019, komentirala kar na Facebook strani občine in tako izbrala informiranje pri katerem je v večini starejša populacija, nevešča rokovanja z računalniki in socialnimi omrežji, prikrajšana. Zapis na družbenem omrežju je vseboval tudi razlago samoiniciativnega umika razprave o proračunu na zadnji seji, zaradi ugotovitve dolga v višini 300.000 EUR iz prejšnjega mandata. Tako smo lahko na družbenem omrežju zasledili zasuk, saj je bilo iz zapisa mogoče razbrati, da bo županja upoštevala prispele predloge svetnikov, ki jih je pri pripravi prvega osnutka, popolnoma preslišala.
Na zapis se je takrat burno odzval nekdanji župan Uroš Razpet in pojasnil, da dolgov iz prejšnjega mandata ni. Po njegovih besedah se občina v zadnjih štirih letih ni zadolžila, zato je izrazil upanje, da bo županja uspela ohraniti tako dobro kondicijo občine tudi v bodoče. Kar pa se tiče obveznosti v višini 300.000 EUR pa gre za investicije, ki so se začele v prejšnjem mandatu, vendar se še niso končale, kar je pravzaprav običajna praksa vseh občin, saj se nekaterih projektov zaradi birokratskih in drugih ovir pač ne da končati v štirih letih oziroma v času enega županskega mandata.

2.redna seja OS Ruše

2.redna seja OS Ruše

V času volilne kampanje je namreč Urška Repolusk, takrat še kandidatka za županjo in zdajšnja županja Občine Ruše, občane pozivala naj ji dajo priložnost, da poveže barve v občinskem svetu, ter da skupaj oblikujejo boljše življenje v občini. Danes je na povezovanje barv že pozabila.

Samoiniciativni umik razprave o proračunu kaže, da je tudi županja ugotovila, da je odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2019 slabo pripravljen. Da je proračun slabo pripravljen se strinjajo tudi nekateri koalicijski svetniki, opozicijski pa prav vsi. Predvsem županji očitajo, da je proračun pripravila brez predhodnega usklajevanja z opozicijskimi svetniškimi skupinami, kot je obljubljala v predvolilnem času s sloganom “povezane barve”. Kaže, da je pri tem šlo zgolj za predvolilni spin, ki je po izvolitvi postal zgolj že večkrat slišano predvolilno leporečenje. Opozicijski svetniki ji namreč očitajo, da z njimi sploh ne komunicira.

Zaplet pri imenovanju članov odborov in komisij
Prav tako je na 2. redni seji prišlo do zapleta pri imenovanju odborov in komisij pri čemer je bilo pozabljeno “povezanje barv”. Predstavnik največje opozicijske stranke oziroma liste, ki ima v občinskem svetu največ sedežev, je v imenu celotne liste protestno umaknil vse njihove predloge zaradi nestrinjanja s kadrovanjem odborov in komisij. Prepričani so, da v tem primeru gre za nespoštovanje volilnih rezultatov.

Koalicija je nato le sklicala 15 minutni odmor, da so se člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko sestali in na novo imenovali člane v odbore ter komisije. Sicer je koalicijski svetnik Martin Lesjak, listi ZA-združena akcija očital, da ima dvojna merila, saj so se v prejšnjem mandatu, ko so bili na oblasti, posluževali enake razporeditve članov v odborih in komisijah. Knez je na očitke odgovoril, da ne držijo, saj so se kvote vedno spoštovale, četudi so bili člani po odborih morda drugače razporejeni. V zdajšnjem primeru kadrovanja pa gre po besedah Darka Kneza za “povoženo demokracijo”.

Nezadovoljni s kadrovanjem v odbore in komisije so bili tudi drugi opozicijski svetniki, ki se prav tako počutijo “odrinjene” iz strani koalicije, saj tudi njihovi predlogi niso bili upoštevani.

Buren odziv nekdanjega župana
Zanimivo je tudi to, da je županja umik predloga o proračunu za leto 2019, komentirala kar na Facebook strani občine in tako izbrala informiranje pri katerem je v večini starejša populacija, nevešča rokovanja z računalniki in socialnimi omrežji, prikrajšana. Na zapise občine oziroma županje, kjer lahko zasledimo zasuk, saj lahko preberemo zapis, da bo županja upoštevala prispele predloge svetnikov, ki jih je pri pripravi prvega osnutka, popolnoma preslišala. Na ta zapis se je burno odzval nekdanji župan Uroš Razpet. “Saj ne bi rad pametoval ampak glede na to da zupanja se niti ni pozvala svetnikov in svetniskih skupin k predlogom ne razumem ravno o karerih prispelih predlogih tece beseda. Kot najvecja svetniska skupina (in s tem predstavniki najvec Rusanov) se sploh nismo bili pozvani k nikakrsnim predlogom pa zupanja ze zeli predlagati proracun? NEZASLISANO!!! Pa se to….dolgov seveda ni…zadolzili se nismo v 4 letih cisto nic, upam da bo zupanja uspela ohraniti tako dobro kondicijo obcine tudi v bodoce. Se pa seveda obveznosti do dolocenih projektov, ki so v teku. Morda nekoliko zahtevna tema za javno uradnico? Na zalost je pri vsaki menavi tako. Zupanja verjetno misli, da se je cas (in obcina) zacela z njo, vemdar na sreco ni tako. Nekaj znanja o proracunu ne bi skodilo preden se govori o taksnih nonsensih…ponudeno pomoc pa zupanja vztrajno zavraca ? No, pa vso sreco kljub temu!” 

Vir: Facebook stran Občine Ruše

Vir: Facebook stran Občine Ruše

 

Na podlagi odgovorov ruške županje Urške Repolusk na naša novinarska vprašanja, ki so bila vezana na šport v Rušah, lahko sklepamo, da županja, vsaj zaenkrat, neke jasne strategije na tem področju nima.

Na podlagi zelo jasno izraženih želja športnih delavcev v občini Ruše, kaj pričakujejo od novega občinskega vodstva, smo novoizvoljeni županji občine Ruše zastavili jasna vprašanja na katera nismo dobili konkretnih odgovorov. V oddaji Na glas, ki je na sporedu vsak četrtek ob 20.00 uri na BK televiziji smo namreč 13.12.2018 gostili športne delavce v občini Ruše s katerimi smo se med drugim pogovarjali tudi o tem, kaj na športnem področju pričakujejo od nove županje Urške Repolusk.

Oddaja Na glas, 13.12.2018

Oddaja Na glas, 13.12.2018

Renato Kolmanko, predsednik Plavalnega kluba Ruše in predstavnik športnega društva NLP (Naše lepo Pohorje) je takrat dejal:“Želim si predvsem boljšega razvoja na področju športnega turizma, kjer ne bo prednjačilo zgolj kolesarstvo, ampak, da bodo imele vse športne panoge, ki so prisotne v občini Ruše, enake razvojne možnosti. Predvsem pa si želim, da bo nova županja prisluhnila vsem športnim klubom ter društvom v Rušah.”
Ljubo Germič, predsednik strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše in podpredsednik Športne zveze Ruše je v oddaji svoje želje izrazil takole: “Najbolj si želim odprtega dialoga in enakopravne obravnave vseh športnih društev in klubov v občini na način, da se odkrito pogovorijo o problemih in nato skušajo skupaj s športno sfero oblikovati rešitve, ki bi jih županja ponotranjila in šport razumela kot razvojno priložnost občine.”
Jure Brečko iz društva Aktivni smo pa je k temu dodal še to:“Želimo si predvsem pomoči pri razvoju športnega turizma s katerim se naše društvo aktivno ukvarja in ga skuša razvijati in kompromisa oziroma nekega dogovora z lastniki zemljišč, ki povzročajo preglavice predvsem društvom, ki se ukvarjajo s kolesarstvom. Velika želja je je tudi obnova športne dvorane, kjer bi lahko zagnali več dejavnosti kot sedaj.”
S temi pogledi smo nato, 18.12.2018, pisno soočili ruško županjo Urško Repolusk in prosili za njene odgovore na to, kakšen pogled ima na vse in ali bo športnim delavcem pri teh željah stopila naproti? Zanimalo nas je tudi, kakšna je pravzaprav vizija županje na športnem področju?
Na odgovore smo čakali veliko dlje od zakonsko določenega roka sedmih delovnih dni in šele po našem vnovičnem posredovanju 10.1.2019, da bomo v primeru ignoriranja naših vprašanj prisiljeni odgovore zahtevati preko informacijske pooblaščenke, smo 14.1.2019, torej skoraj mesec dni po poslanih vprašanjih na naslov urada županje, le prejeli odgovor, ki se je glasil takole: “Spoštovani. Opravičujemo se vam za pozni odgovor. Vprašanja smo dobili nekaj dni po prevzemu poslov in smo dokument spregledali. V zvezi z vašimi vprašanji vam lahko v tem trenutku odgovorimo, da se bomo v kratkem sestali s predstavniki Športne zveze in upravljalci športnih objektov v Rušah. Najprej bomo sploh evidentirali odprta vprašanja ter področja, kje se mora občina aktivno vključiti. Enako velja za vprašanje koriščenja zemljišč za kolesarsko dejavnost. Ne glede na to pa ugotavljamo, tudi iz vaših vprašanj, da smo podedovali precej odprtih vprašanj na področju športa, ki jih prejšnja vodstva občine očitno niso rešila.”
Odgovori županje so precej suhoparni in nepopolni, saj na vprašanje, kakšna je pravzaprav vizija županje na športnem področju, odgovora nismo dobili. Tudi dejstvo, da so šele naša vprašanja županji “odprla oči” in je ugotovila, da je podedovala precej oprtih vprašanj na področju športa, kaže na dejstvo, da se županja pred tem in v času predvolilne kampanje s tem področjem ni kaj prida ukvarjala. Tudi odgovora na vprašanje ali bo županja, eksaktno in nedvoumno izraženim željam športnih delavcev v Rušah, stopila naproti, nismo dobili. Pri teh dejstvih je kakršnakoli druga interpretacija kot to, da županja nima vizije na športnem področju, težko razumljiva.