Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Ob podražitvi cen komunalnih storitev do 16 odstotkov, ki so jo svetniki na 6. seji Občine Ruše potrdili, je na dnevni red te seje županja Urška Repolusk predlagala tudi dvig cene vrtca, ki bi tako bil za prvo starostno obdobje dražji celo za 102 evra na mesec, kot to velja v sosednji občini Slovenska Bistrica. Odločitev o zvišanju cen so sicer prenesli na naslednjo sejo, saj so občinski svetniki opozorili svojo županjo Urško Repolusk in ravnatelja osnovne šole, pod katero spada tudi vrtec, Ladislava Pepelnika, da je zvišanje pretirano. Županja in ravnatelj morata sedaj do naslednje seje pripraviti predloge za ublažitev podražitve in poiskati rezerve v občinskem proračunu.

Ravnatelj Javnega zavoda Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik, ki je tudi občinski svetnik Občine Ruše je kot razlog za zviševanje cen navedel, da so uslužbenkam morali zvišati plače po zakonu, nekaterim bodo morali zvišati še za en plačni razred, ter da se je zvišala tudi minimalna plača. “Tako da stroški dela, ki predstavljajo največji strošek, so se seveda povečali. In to je glavni razlog za to, da predlagamo občinskemu svetu Občine Ruše, podražitev, kot je pač v gradivu,” je razlagal Pepelnik občinskim svetnikom.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Po novem predlogu naj bi znašale mesečne polne ekonomske cene programov v javnem vrtcu v Rušah
– za prvo starostno obdobje 535,13 evra (stara cena: 479,78 evra),
– za drugo starostno obdobje 383,59 evra (stara cena: 364 evra)
– za kombinirani oddelek 453,59 evra (stara cena: 396 evra).

Res je, da Občina Ruše, staršem otrok s stalnim bivališčem v Rušah, na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo, odbije 18 odstotkov cene staršem (npr. v Mariboru je to 23%), katerih otroci so v programu prvega starostnega obdobja; 10 odstotkov staršem, katerih otroci so v programu drugega starostnega obdobja in prav tako 10 odstotkov staršem, katerih otroci so vključeni v kombinirani oddelek. A polna ekonomska cena je tista, ki je osnova, in tista, ki bi se po predlogu županje Urške Repolusk Občine Ruše, ki je ustanoviteljica šole in vrtca, ter ravnatelja šole Pepelnika, podražila. Iz tega pa izhajajo vse ostale cene. Če se torej osnova podraži, je vse drugo prav tako dražje.

Ruške cene bi bile dražje od cen vrtcev sosednjih občin
Če primerjamo polne ekonomske cene za vrtec v Rušah s polnimi ekonomskimi cenami v vrtcih v Mariboru, Selnici ob Dravi, Šentilju in Slovenski Bistrici, se kaj hitro ugotovi, da Ruše spadajo med dražje. Pa vendar sta v razpravi s svetniki tako županja Urška Repolusk kot ravnatelj Ladislav Pepelnik poudarila, da Ruše niso najdražje. A številke po javno dostopnih podatkih govorijo drugače .

Ekonomske polne cene v javnih vrtcih

Za prvo starostno obdobje bi stal vrtec v Rušah po novem polna ekonomska cena 535 evra, v Mariboru je za 39 evrov nižja, v sosednji Selnici ob Dravi je za skoraj 70 evrov nižja, v Šentilju za 71 evrov, v Slovenski Bistrici pa kar za 102 evra. Za drugo starostno obdobje je po novem predlogu polna ekonomska cena vrtca v Rušah 383 evrov, v Mariboru je 22 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 33 evrov manj, v Šentilju je za 27 evrov manj, v Slovenski Bistrici pa za 74,9 evra. Za kombiniran oddelek pa je polna ekonomska cena vrtca v Rušah 453 evrov, v Mariboru skoraj 58 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 74,35 evrov manj, v Šentilju za 84,66 evrov manj ter v Slovenski Bistrici za 106,52 evra manj.

Odbor potrdil zvišanje cen vrtca, nekateri občinski svetniki bili proti
Odbor za družbene dejavnosti je zviševanje cene po Pepelnikovi predstavitvi razlogov potrdil. V razpravi pa so občinski svetniki opozorili tako županjo kot tudi ravnatelja Pepelnika, da gre za pretiran dvig cene vrtca in da naj razmislita o drugih možnostih. Darko Knez je poudaril, da je zvišanje cen vrtca neutemeljeno: “Glede na to, da je glavni razlog za povišanje cen povišanje cen v javnem sektorju, smatram, da takrat, ko se je to zgodilo, je tudi država povišala povprečnino z nakazili na samo občino.” Zanimalo ga je tudi, “kakšne ukrepe je osnovna šola sprejela, da bi optimizirala stroške, pa mogoče vse te stvari ne bi prevalila na starše, ampak bi znotraj proračuna občine in proračuna zavoda poskušala, da to podražitev ublaži.”  Martin Lesjak je izpostavil: “V  koalicijskih pogodbah in tudi v naših predvolilnih programih smo vsi zagovarjali, da bomo pomagali mladim družinam in tako dalje. S tem ukrepom, da bi mi povečevali ceno vrtca, čeprav na zunaj zgleda, da je to neka nuja, to ni popularni ukrep – zvišat ceno vrtca, zato jaz predlagam, da poskusimo na nek drug način te procente najti na občinski strani. Ne morem se strinjat s tem povečanjem cen.” Drago Bolčina je podal neposreden predlog Repoluskovi: “Kar se tiče tega povišanja, ker sem pač svetnik Levice, moram povedat, da tega predloga v taki obliki, kot ga je podal gospod ravnatelj, ne morem podpret. Ne morem podpret, ker se mi zdi zvišanje 10 % na hrani, 10 % na storitvi malo pretirano. Zato bi predlagal, županja, da malo razmislimo v tej smeri, ne da ponovno obremenjujemo občino in dodajamo dodatne procente k temu, ampak da razmislimo v tej smeri, da se zgodi povišanje, vendar v manjšem procentu. In da gremo postopoma.”

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Bolčina je vprašal tudi ravnatelja, kakšen pretres bi javni zavod imel, če bi se odločili za postopno zviševanje cen, ne pa za takojšnje. Pepelnik mu je odgovoril: “Poglejte, jaz pred vzgojiteljice ne morem s tem, da bodo imele s 1. 11. 2019  en plačni razred ali da bodo imele manjše plače. Notranjih rezerv več ni. Nekomu pač moramo izstaviti račun. Kaj pomeni teh 5 ali 6 % je, da bo na koncu leta zavod posloval negativno in da bo moral nekdo poravnati te račune. Kdo pa bo, pa vemo. To bo šlo na pleče občinskega proračuna.” na koncu razprave je dala občinska svetnica Katja Hrovatin Markač pobudo, da se na aktualni seji vendarle ne odloča o zvišanju cen vrtca, ampak se to prestavi na naslednjo sejo, ter da bi od občinske uprave dobili več podatkov in določene analize. S 14 glasovi za in edinim proti, ki ga je podal Ladislav Pepelnik, so občinski svetniki potrdili sklep, da bodo o zvišanju cene vrtca glasovali na novembrski seji. Kar pa ne pomeni, da do zvišanja cene ne more priti, občinski svetniki želijo imeti le več informacij.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Opozorila županji za drugačne ukrepe tudi na koncu seje
Na koncu seje nam je županja Urška Repolusk odgovorila na naša vprašanja v zvezi z odločitvijo svetnikov: “Tako, svetniki so predlagali, večina predlogov je bila, da se to breme prenese na proračun, mi pa moramo seveda vedeti, koliko naš proračun lahko prenese, tako da se bodo naredile simulacije, iz tega pa bomo potegnili neko odločitev.” Darko Knez pa je poudaril: “Danes smo v taki situaciji, da ne moremo vsega tega prenesti na pleče staršev. Jaz predlagam oziroma moja svetniška skupina, da to pač prevzame občina. Mi smo vseskozi opozarjali, da so vsi ti proračuni, rebalansi prenapihnjeni, nerealno oblikovani. Danes se kaže vse to v svoji vehementnosti.” Marjana Kotnik Poropat je dejala, da je proti zvišanju cen vrtcev: “Edina rešitev je bila, da se to prenese na naslednjo sejo, kajti povišanje za 10 %, za 12 % je prevelik znesek, ki seveda starše zelo udari po žepu. Moramo vedeti o tem, naš ravnatelj je govoril, da so se osebni dohodki v javnem sektorju povišali. Ja, ampak v podjetjih se pa niso povišali. In nekateri starši imajo res nizke dohodke. Res je, da se to upošteva, da plačajo manj, ampak kljub temu je, ko je malo denarja, velik problem.” Ravnodušen pa ni bil niti Blaž Sternad: “Tudi v občinskem odboru SDS Ruše smo to točko obravnavali in smo se odločili, da glasujemo, če bi bila na sporedu in ne bi bila umaknjena,  proti.  Kajti smo proti podražitvi, že sedanja cena je dovolj velika obremenitev za občanke in občane občine Ruše.” Tudi on meni, da je prav, da so umaknili odločitev na naslednjo sejo. Meni pa tudi, da “je občina tista, ki regulira, da cene niso ne previsoke, ne prenizke, Dejansko bi morala občina vnaprej predvidet napredovanja vseh teh učiteljev in osebja, ki delujejo tam,  in na podlagi tega vključiti posamezno postavko v proračun občine sredstva, s katerimi bi nekako zaflikali to luknjo, ki je nastala.”

Nekoč prijazna Občina Ruše do gospodarstva in občanov se vse bolj spreminja, dvigom cen pa ni videti konca. Tako se je včeraj na dnevnem redu, ki ga je predlagala županja Urška Repolusk znašla tudi podražitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, ki so jo svetniki tudi potrdili, a svetniki opozarjajo, da je to šele začetek.

In če županji in ravnatelju včeraj ni uspelo dvigniti cene vrtca (več v jutrišnjem prispevku), pa je županji in občinskim svetnikom uspelo dvigniti ceno za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Ena od točk dnevnega reda šeste seje Občinskega sveta Občine Ruše je bila namreč tudi »usklajevanje« cen za storitev Nigrada. Usklajevanje pa tudi tokrat pomeni dvig cen.

Po predlogu dnevnega reda županje Urške Repolusk naj bi namreč gospodinjstva v Rušah za to storitev plačevala 12 odstotkov več kot do zdaj, podjetja pa za 16 odstotkov. Odbor za gospodarske dejavnosti je podprl predlog o podražitvi cen. Že v razpravi je nekaj svetnikov dejalo, da se prav tako strinja z višjimi cenami. Martin Lesjak je dejal, da gre za nizko ceno, ga je pa zanimalo, kaj je Nigrad v zadnjem času delal in ali vse male čistilne naprave delajo, a na koncu ni potrdil dviga cene. Ladislav Pepelnik je dejal, da z dvigom cen lovijo zadnji vlak in tudi, da »tako poceni kot smo imeli do zdaj, ne bomo imeli več« in glasoval za podražitev.

Podobno, namreč, da se bodo cene komunalnih storitev zagotovo še zviševale, meni tudi Blaž Sternad iz SDS, prav tako občinski svetnik Občine Ruše. Rekel je, da gre »za privajanje na cene, ki bodo sledile.“ Po mnenju Sternada takšen dvig ni bil potreben in bi jih lahko občina s pogajanji do Nigrada zmanjšala: »Možno je, to je v bistvu celotno breme na občinski strani. Dejansko se lahko podpišejo pogodbe za večletno sodelovanje in na podlagi te pogodbe se določijo dejanske cene, ki bodo bremenile občane in občanke.« Na kocu pa vseeno dvignil roko za dvig cene.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje odpadnih voda.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za odvajanje in  čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Kdo je glasoval za dvig cene v Rušah

Za dvig cene so glasovali: Drago Bolčina (Levica), Katja Markač Hrovatin in Lovro Bačun (Lista 2×2), Ladislav Pepelnik, Miha Krajnčevič in Sonja Irena Kukovec Stajan (lista SKUPAJ), Blaž Sternad (SDS), in Andrej Pliberšek (SD).

Proti dvigu cene so bili: Peter Juhart, Darko Knez, Barbara Jert in Petra Mušič (ZA), Marjana Kotnik Poropat (DESUS), Martin Lesjak (SD).

Šest svetnikov proti dvigu cene

Šest svetnikov je bilo proti, predvsem zato, ker opažajo, da se cene za komunalne storitve, komunalni prispevki vse bolj višajo in pričakujejo na podlagi izkušenj iz drugih občin, kjer že imajo centralne čistilne naprave, da se bodo cene v prihodnje na žalost še višale. Prav tako tako tudi menijo, da bi morala občina najprej poiskati rezerve pri sebi, ne pa, da prelagajo breme na občane in gospodarstvo.
Tako meni tudi Darko Knez, ki smatra, da storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda Nigrad ne izvaja korektno, glede na to, da je država letos občini zagotovila več sredstev iz naslova glavarine na občana, bi pa lahko ta poiskala sredstva v proračunu in ne na plečih občanov. Marjana Kotnik Poropat iz Desusa pravi: »Ja, veste, za čiščenje komunalnih odpadnih voda je že zdaj tako visoka cena, da to zaenkrat jaz in Desus ne odobravamo. Tako da jaz nisem glasovala za dvig cene.« Ob tem pa je poudarila, da se bo cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotovo še dvigovala, tako postopoma kot ob izgradnji čistilne naprave, ko in če bo ta narejena in zato sedaj ni pravi čas za dvig cene.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Občinski svet Občine Ruše: Glasovanje o dvigu cen za čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Županja Urška Repolusk prvič po seji podala izjavo in dovolila snemanje seje

Po 10 mesecih županovanja pa je županja Urška Repolusk prvič dovolila kameram snemanje celotne seje, prav tako pa po seji prvič podala izjavo za BK TV in www.lokalec.si. Tako je na podražitev županja Urška Repolusk ob koncu seje povedala: “Na osnovi elaborata, ki smo ga pač dobili, je ta dvig bil predviden, svetniki so se seveda odločili, kot so se odločili, to se pravi za dvig teh cen.“