Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Vse je kazalo, da se bo županjin ponovni sklic 5. redne seje občinskega sveta Občine Ruše, saj ob prvem sklicu, 2.7.2019, za sklepčnost ni bilo prisotnih dovolj svetnikov, vnovič spremenil v fiasko, pa je županjin ustroj imenovan koalicija poskrbel, da se je seja, kljub napačnemu sklicu, nadaljevala.

Še preden se je seja začela, je Darko Knez v imenu svetniške skupine ZA – Združena akcija, županjo Urško Repolusk opozoril, da je sejo sklicala nelegitimno, saj se pri tem ni držala Občinskega poslovnika.

V takšnih primerih mora nato, svoje ugotovitve in tolmačenje statuta ter poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše, obvezno podati Statutarno pravna komisija. Vendar komisija na včerajšnji 5. redni seji Občine Ruše, zaradi odsotnosti ene članice, ni bila sklepčna in tako ni mogla podati svojega mnenja. Tako je bilo pričakovati, da se bo seja prekinila, saj ni bilo jasno ali je legitimna in s tem tudi vse sprejete odločitve svetnic in svetnikov. Vendar je županja zadevo vzela v svoje roke in si poslovnik tolmačila po svoje ter nekatere napake popravila kar na sami seji.

Takšno postopanje je takoj zmotilo najstarejšo svetnico Marjano Kotnik Poropat iz DeSUSa, kateri se je zdelo skrajno neprimerno, da županja, ko se je seja že začela, popravlja napake iz sklica seje. “Kadar gre za takšno napako, ko so napačno uporabljeni členi poslovnika, tega ni možno spreminjati na sami seji. Če bi županja pred sejo ugotovila, da je prišlo do pomote oziroma napake in bi svetnike ter svetnice o popravku napake obvestila pred začetkom seje, bi to bilo še sprejemljivo, zdaj, ko pa smo vsi že na seji in se je ta že začela, se to na tak način ne more več popravljati. Mislim, da današnja seja ni sklicana v skladu s poslovnikom, predvsem pa ne v skladu s statutom Občine Ruše, zato se seja ne more nadaljevati. To vaše tolmačenje je nezakonito. Vi si zaradi stiske, kot županja uzurpirate pravico, da brez pravne podlage rečete, da se bo seja nadaljevala. Mislim, da ste kot županja dolžna spoštovati zakone in akte te občine. Razmislite ali je res tako nujno, da speljete današnjo sejo in s tem povozite vse predpise, zato, da se vaša volja uveljavi. To je res skrajno arogantno in nedopustno ravnanje,” je svoje stališče jasno izrazila Kotnik Poropatova. Županja se ji je zahvalila za pripombo in dodala, da je svoj pogled na zadevo že pojasnila, zato iz njene strani ni nikakršnih zadržkov, da se seja ne bi nadaljevala. Nato je Knez po 42. členu statuta predlagal, da se na pobudo četrtine vseh svetnikov izvede javno in poimensko glasovanje o tem ali se seja nadaljuje ali ne. Ob tem se je oglasil koalicijski svetnik Levice, Drago Bolčina: “Moram priznati, da se bom zdaj s težkim srcem odločil ali sem za nadaljevanje seje ali za prekinitev, zaradi tega, ker nimam ustreznih pravnih podlag za to. Prav gotovo pa ne bi želel sodelovati v delu nezakonite seje. Lahko se namreč zgodi, da vse današnje sklepe, kasneje nek organ na višji instanci, zaradi nezakonitosti zavrne.” In tukaj je, ne glede na to, da Statutarna komisija ni podala svojega mnenja in da si je županja kršenje statuta ter poslovnika razlagala po svoje, moč pokazalo županjino “zavezništvo” oziroma koalicija, ki je brez zadržkov, izglasovala nadaljevanje 5. redne seje Občine Ruše. Tako so, brez pravne podlage, za nadaljevanje seje glasovali Jernej Ajd (2×2 Neodvisna lista), Lovro Bačun (2×2 Neodvisna lista), Irena Kukovec Stajan (Neodvisna lista #SKUPAJ), Katja Markač Hrovatin (2×2 Neodvisna lista), Bojana Muršič (SD), Martin Lesjak (SD), Mihael Krajnčevič (Neodvisna lista #SKUPAJ), Andrej Pliberšek (SD), Ladislav Pepelnik (Neodvisna lista #SKUPAJ), Drago Bolčina (Levica).
Seja se je tako nemoteno nadaljevala, opozicija pa je napovedala, da bo zaplet dala v presojo tudi Ministrstvu za javno upravo. Darko Knez je nato pri pregledu realizacije sklepov in potrditvi zapisnika 4. redne seje in 1. izredne seje, dejal, da se z zapisanim odgovorom županje v zapisniku ne more strinjati in zato zahteval, ustrezno dopolnitev zapisnika tako, da bo iz njega jasno razvidno, da je prejel zavajajoče in neresnične odgovore s strani občine. “Na moje vprašanje glede izbire medija javnega obveščanja sem namreč prejel odgovor, da se je pri izbiri medija letos postopalo enako kot v letih 2017 in 2018. To pa seveda ne drži, saj takrat ni bilo javnih naročil. Prav tako želim, da se zapisnik primerno popravi oziroma doda dejstvo, da odgovora javnega značaja od županje nisem dobil v zakonitem roku 20-ih dni. Hkrati pa nisem prejel odgovora, ampak zavrnilno odločbo,” je dopolnitev zapisnika zahteval Knez. In spet je svojo moč pokazal županjin ustroj in izglasoval, da se popravki ne uvrstijo v zapisnik, ki so ga koalicijski svetniki potrdili, brez popravkov, v obliki, kot ga je pripravila županja oziroma občina. Komentar Kneza na to dejstvo je bil precej kratek, vendar jasen.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Verjetno najpomembnejša tema 5. redne seje Občine Ruše je prav gotovo bila izgradnja čistilnih naprav in kanalizacije v Rušah. Dokumentacija je bila dobro pripravljena in tudi razlagalki gradiva sta svetnikom razumljivo pojasnili vse možnosti izgradnje, financiranja in javno zasebnega partnerstva. Tudi vodja Oddelka za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor, mag. Saša Ajd je skušal odgovoriti na vsa vprašanja svetnikov in zagotovil, da bo občina prav gotovo izbrala varianto, ki bo finančno vzdržna za vse, tako uporabnike, kot občino. Najbolj, kar lahko občane in občanke pri tem skrbi je dejstvo, da se bo položnica komunalnih storitev prav gotovo podražila. Za točno koliko se bo podražila, Ajd včeraj še ni imel odgovora, predvideval pa je, da se bo gibala okoli cene, ki jo danes plačujejo v občini Maribor. “Prav gotovo bo za kakšen evro nižja, jasno pa je, da brez podražitve ne bo šlo. Danes je cena tako nizka, ker še ne izvajamo celotnega servisa,” je še dodal mag. saša Ajd.

Zaključni račun 2018 in plan dela CEZAM-a za leto 2019
Za daljšo debato svetnikov in svetnic sta poskrbeli tudi točki dnevnega reda, ki sta obravnavali zaključni račun CEZAM-a za leto 2018 in program dela ter finančni načrt za leto 2019. Svetniki so družno potrdili, da je direktor CEZAM-a, Tomi Prosnik, gradivo pripravil zelo dobro, vendar kljub vsemu koalicijski svetniki niso želeli potrditi zaključnega računa za leto 2018. Precej zanimivo, saj zaključni račun zgolj navaja dejstva poslovanja CEZAM-a v letu 2018. Sicer zaključni račun izkazuje dolg v višini 36.808 evrov, zaradi neplačane najemnine bazenskega kompleksa občini, ki pa je nastal zaradi prenesenih stroškov občine na CEZAM, kar se tiče vzdrževanja bazena. Prej je namreč te stroške pokrivala občina, zdaj pa je to naložila CEZAM-u. Tako je imel CEZAM v letu 2018 za 38.237 evrov dodatnih stroškov z vzdrževanjem bazena. Sicer pa v oči nekoliko bode že samo dejstvo, da Občina Ruše svojemu javnemu zavodu zaračunava najemnino in mu tako manjša finančno moč. Gre namreč za neobičajno prakso, ki je, vsaj okoliške občine, ne poznajo. Mestna občina Maribor, namreč Športnim objektom Maribor, ki upravljajo z vso občinsko športno infrastrukturo, tudi ne zaračunava najemnine za objekte, tudi ne za stadion Ljudski vrt. Zanimivo razmišljanje svetnikov, saj smo v preteklosti že imeli primer, ko je v lokalu CEZAMa zmanjkalo za 25.000 evrov sendvičev, pa teh ljudi to dejstvo takrat ni preveč skrbelo. Zanimivo predvsem zato, ker takrat, eden izmed aktualnih svetnikov, ki je takrat bil direktor, odgovornosti za to nikoli ni sprejel. Občutek je zato bil, da svetniki niso želeli potrditi zaključnega računa, predvsem, zaradi nestrinjanja s programom CEZAM-a, kar pa ni bila tema razprave. So pa zato sprejeli finančni načrt za leto 2019, vendar tisto verzijo, ki je predvidena v občinskem proračunu in predvideva zmanjšanje sredstev iz dobrih 500.000 evrov na 404.000 evrov, kar po besedah direktorja CEZAM-a pomeni okrnjen program in še kakšno posledico, ki v tem trenutku morda še ni vidna.