Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Včerajšnja predstavitvi kolesarskega poligona v Matavškovi jami, projekta, ki ga je začel nekdanji župan Ruš, Uroš Razpet, je razjasnila marsikatero dilemo občank in občanov in prav gotovo tudi občinskih svetnic in svetnikov.

Uroš Razpet na predstavitvi projekta "Matavškova jama"

Uroš Razpet na predstavitvi projekta “Matavškova jama”

Že takoj na začetku se je nekdanji ruški župan posul s pepelom, ko je dejal, da bi se takšna predstavitev morala zgoditi že veliko prej, vendar je bil prepričan, da bodo projekt uspeli dokončati že v njegovem mandatu in z njim nekako presenetiti občane in občanke. “To je pač bila neka moja odločitev takrat, ki verjetno ni bila najbolj modra, ampak zdaj smo tukaj,” je svoj uvodni nagovor zaključil Razpet.
Prisotni, med katerimi je bila tako zainteresirana javnost, kot nekateri občinski svetniki in aktualna županja Urška Repolusk, so se enoglasno strinjali, da je velika škoda, da predstavitev ni bila izpeljana že prej, saj bi tako prihranila marsikatero razburjenje v Rušah. Zaradi nejasnosti oziroma slabe obveščenosti o projektu je v občini Ruše krožilo tudi veliko neresničnih informacij kot je recimo ta, da projekt sploh nima gradbenega dovoljenja. Sicer je to podatek, ki ga lahko vsak preveri na upravni enoti, zato izjemno čudi dejstvo, da svetnik Martin Lesjak iz stranke SD pred kamero lokalnega medija trdi, da gradbenega dovoljenja ni videl. Včeraj je namreč direktor občinske uprave Občine Ruše, Dušan Lahe povedal, da projekt gradbeno dovoljenje ima že od vsega začetka.

Projekt je ima zgolj to napako, da je pa nekdo “pozabil” na upravni enoti prijaviti začetek del, vložiti dokument, ki ga po besedah bivšega župana na upravni enoti samo vložijo v spis projekta in ga nato “pospravijo” v predal, saj gre zgolj za formalni dokument o pričetku del. Včerajšnja predstavitev je razjasnila tudi, morda najbolj perečo dilemo, da bivši župan ni ravnal na svojo pest, saj je bil projekt v proračunu za leto 2018 ocenjen na 60.000,00 EUR, nato pa je bila njegova vrednost z rebalansom proračuna povečana na 120.000,00 EUR.

Torej so bila sredstva zakonito uporabljena. To je potrdil tudi sedanji direktor občinske uprave, Dušan Lahe, ki je to funkcijo opravljal tudi v mandatu Uroša Razpeta.

Projekt, ki je skorajda že zaključen, je, po besedah svetnika gospoda Martina Lesjaka, občino do 31.12.2018 stal 127.000,00 EUR, januarja 2019 pa je na občino prišel še račun v vrednosti 5.000 EUR, tako da je bilo do zdaj za projekt porabljenih 132.000 EUR. Po besedah bivšega župana pa bi bilo vanj potrebno vložiti še 50.000,00 EUR, preden se ga preda v upravljanje nekomu, ki se na to dejavnost opravlja s srcem in entuzijazmom. Potencialni upravljalec Matavškove jame je Tilen Frank iz Mariborskega bmx kolesarskega kluba BSX Racing Team Maribor, ki upravlja z mariborsko bmx progo in ima na tem področju veliko izkušenj.

Tilen Frank je tudi vodja Slovenske BMX reprezentance in želi v upravljanje prevzeti celoten objekt, saj bi na njem izvajal šolanja najmlajših, tekmovanja, treninge ekip iz drugih držav (BMX je olimpijska športna panoga) in dobrodelne prireditve v korist športa. Frank tako želi v Matavškovo jamo pripeljati tekmovanje za Evropski pokal, ki bi občini prineslo prihodke tako na področju namestitvenih kapacitet, kot tudi na področju gostinstva. Upam samo, da bo novo vodsrvo občine doseglo dogovor, ki bo Ruše postavil na zemljevid evropskih BMX prog, morda celo svetovnih. Projekt podpira tudi trenutna županja, Urška Repolusk, ki je kot kaže zdaj nekoliko spremenila mnenje, saj je še v začetku meseca februarja za časnik Večer podala naslednjo izjavo: “Bolje pa je, da so zapisani projekti realni, da jih vodimo transparentno, da se ne dogaja, da je projekt ocenjen na neko vrednost, na koncu pa stane nekajkrat več. Na tak način se jaz ne bom lotevala zadev. Primer je Matavškova gramoznica. Projekt je bil ocenjen na 30 tisoč evrov, stal je 150 tisoč evrov – in še ni zaključen. Zanjo recimo računi še prihajajo. Za projekt ni bila vložena niti vloga za začetek gradnje. Tako zdaj tam neka zadeva stoji, je zelo nevarna in če bi jo želeli sanirati do te mere, kot so zdaj neke želje, da se tam naredi BMX-park, bi morali vložiti še 90 tisoč evrov,”kar je nakazovalo, da županja projektu ni najbolj naklonjena. Včeraj pa je izjavila, da projekta ne bo zaustavila.

Letos spremljamo predčasne volitve rektorja Univerze v Mariboru. Prvi krog je razpisan 5. junija. Vse štiri, med katerimi bodo izbirali volilci in volilke, smo pozvali naj javnost seznanijo s ključnimi točkami svojega programa. Odzvali so se le trije, ki jih predstavljamo po abecednem vrstnem redu.

Zdravko Kačič

Zdravko Kačič

ZDRAVKO KAČIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ključni poudarki programa dela, ki ga definirajo naslednje točke:
1. Spodbujanje kulture dialoga, dosledno upoštevanje moralnih norm in etičnih standardov, negovanje konstruktivne kritične misli ter gradnja družbeno odgovorne in angažirane univerze. Vodenje konstruktivnega dialoga z vsemi deležniki na univerzi in drugimi deležniki, ki delujejo na področju visokega šolstva.
2. Odgovorno vodenje univerze in skrb za čim boljše delovne pogoje.
3. Krepitev kakovosti izvajanja izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti, doseganje kritične mase raziskovalnega potenciala na članicah in sinergično povezovanje raziskovalnih kapacitet v okviru multidisciplinarnih projektov. Internacionalizacija dejavnosti univerze s poudarkom na znanstvenoraziskovalnem, umetniškem in izobraževalnem delu, kjer bo pri slednjem poudarek na internacionalizaciji doktorskega študija, seveda v okviru zmožnosti posamezne članice.
4. Zagotavljanje ustreznega položaja in vloge študentk in študentov pri soodločanju na univerzi in zagotavljanje neodvisnega delovanja njihovih organov. Spodbujanje sodelovanja vseh deležnikov na in zunaj univerze, ki delujejo na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti.
5. Razvoj sistemskih rešitev in mehanizmov ter infrastrukture za prenos znanja in tehnologij ter spodbujanje mednarodnega povezovanja. Sinergično združevanje dela vseh deležnikov, ki delujejo na tem področju.
6. Sodelovanje pri pripravi ustreznih zakonskih rešitev s ciljem priznavanja izobraževalnih in raziskovalnih kapacitet visokošolskih delavk in delavcev, pasovnega financiranja javne službe na področju visokega šolstva ter ureditev položaja visokošolskih delavk in delavcev znotraj sistema plač v javnem sektorju.
7. Ureditev položaja strokovnih delavcev – primerljiva delovna mesta morajo biti primerljivo vrednotena.
8. Krepitev sistema notranje evalvacije in pospešeno nadaljevanje priprav na institucionalno reakreditacijo univerze
9. Priprava strategije razvoja UM za obdobje 2021 – 2030.

Žan Jan Oplotnik

Žan Jan Oplotnik

ŽAN JAN OPLOTNIK, Ekonomsko-poslovna fakultet (prorektor za finančne zadeve UM)
Zavzemal se bom za odličnost institucije, ki je utemeljena na zadovoljnih ljudeh. Vodenje univerze naj bo takšno, da bo vzpodbujalo odgovorno avtonomnost članic, na katerih naj vlada, se razvija, ceni in spoštuje akademska svoboda, radovednost duha in akademski mir,” je zapisal Oplotnik.
Poudarki in smeri prihodnjega mandata v skladu s strategijo razvoja in načrtom izboljšav UM:
1. Univerze ni brez ljudi, še posebej ne brez zadovoljnih ljudi, ki so edino zagotovilo za dobro opravljeno delo
2. Sem proti razvrednotenju dela, in sem »za« ustrezno plačilo za kakovostno opravljeno delo.
3. Posebna skrb gre študentom brez katerih nas ne bi bilo, zato je potrebno ustvarjati takšno odličnost inštitucije, ki jih bo navdihovala ter vodila do uspešne kariere in osebnega zadovoljstva na njihovi življenjski poti.
4. Podpora študentskemu organiziranju je nujna, prav tako vključenosti študentov v raziskovalno delo – »Izkušnje štejejo«, naj bo slogan za vključevanje študentov v raziskovalne projekte.
5. Univerza mora biti prisotna v okolju kjer ima svoj sedež ali enote, začuti naj potrebe okolja in skupaj z njim oblikuje vsebine, ki bodo kazale na njeno odličnost, družbeno odgovornost in trajnostno naravnanost.
6. Univerze naj sega tudi izven meja lokalnega in predstavlja most in vrata v globalno dogajanje, zatoo Internacionalizacija Univerze ni vprašanje ampak »naravno stanje«.
7. Zagovarjam jasna pravila in njihovo spoštovanje pri izvolitvah v naziv, prav tako mednarodno primerljivost, celovitost in predvsem enakopravnost obravnave vseh kandidatov.
8. Ustrezni materialni pogoji in stabilni viri financiranja so nujen predpogoj za normalno delovanje in razvoj univerze.
9. Zagovarjam vodenje z zgledom in močjo argumentov in ne argumentom moči.
10. Izrednega pomena je, da se investicijski cikel kontinuirano nadaljuje, in da podpremo prioritetne projekte (obnova FVV, FZV, trojčka fakultet na Koroški cesti in projekt sanacije tehniških fakultet ter projekt »Smart City Campus«, stavba FT in energetska sanacija FOV. Zavedati se moramo lokacij, posebnega pomena, kot je Meranovo, Botanični vrt, Sidro, ipd.

 

Niko Samec

Niko Samec

NIKO SAMEC, Fakulteta za strojništvo (prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost UM)
Nekaj prioritet programa:
-Zagotoviti dologoročnejše stabilno financiranje UM v večjem obsegu kot do sedaj, ker je že več let sistematično podfinancirana.
– Prizadevati si za vzpostavitev pasovnega financiranje raziskovalne dejavnosti.
– Intenzivno pospešiti izboljšanje infratstrukturnih pogojev UM, izgradnja prioritetnih infrastrukturnih objektov in obnova nekaterih fakultetnih stavb.
– Izboljšati raziskovalno razvojno opremo fakultet.
– Permanentna skrb za čim višjo kakovost izobraževanja in raziskovanja
– Zmanjšati birokracijo upravljalskih in delovnih procesov.
– Poenotenje standardov vrednotenja dela na vseh članicah univerze.
– Zagotavljati visoko raven akademskega dialoga med vsemi deležniki
– Vzpostaviti visoko raven moralno etičnih standardov na vseh področjih delovanja univerze.
– Povečati obseg sodelovanja z gospodarstvom tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju.