Aktualne oddaje

  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 25.4.2024. 

Na dopisni seji Občine Ruše so razreševali direktorja CEZAM-a brez vsake razprave, prav tako pa imenovali novo v. d. direktorice Lucijo Smolnik, ki ob svoji predstavitvi ni pripravila nobenega videnja in programa delovanja CEZAM-a in so jo svetniki koalicije podprli na podlagi pisnega gradiva, ki ga je županja svetnikom na dopisni seji predložila ter vsebuje dve strani osebne predstavitve in informacijo, da je županja s kandidatko opravila osebni razgovor.

Žal odgovora na vprašanja o dopisni seji in kateri pogoji niso bili dani za sklic redne seje, še vedno nismo prejeli od županje Urške Repolusk, prav tako si pri tako nujnih opravilih, kot je razreševanje direktorja CEZAM-a in imenovanju nove direktorice, ni našla časa, da bi podala izjavo pred kamero. Iz preteklosti pa lahko predvidevamo, da bo to storila za svoje plačane medije.

Urška Repolusk neodzivna na predloge direktorja in sveta zavoda

Že od meseca septembra smo lahko spremljali neodzivnost županje Urške Repolusk, ki se na vse predloge in pozive k uskladitvi, ki jih je posredoval direktor in svet zavoda CEZAM ni odzvala. Prav tako svojih obveznosti sodelovanja z zavodom ni pričela celo po tem, ko ji je s sklepom to naložil občinski svet v mesecu decembru. Po več mesecih neaktivnosti pa je, v svetnikom posredovanih razlogih za izvedbo dopisne seje, želela ustvariti občutek nujnosti takšnega ukrepa zaradi domnevno nevzdržnega stanja na CEZAM-u, o čemer je očitno prepričala tudi koalicijske svetnike.

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Županja Občine Ruše Urška Repolusk

Zakonita izvolitev nove v. d. direktorice CEZAM-a pod vprašajem

Pri imenovanju nove v. d. direktorice se je v gradivu županja Urška Repolusk sklicevala na ZUJIK, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki v 38 členu govori: “Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.” Tako je novo v. d. direktorice imenoval ustanovitelj oziroma Občinski svet.
Vendar v 39. členu ZUJIK govori: “(podrobnejša ureditev) Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki jih mora izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti.” Ta akt pa v 27. členu govori, da v. d. direktorja CEZAM-a imenuje svet zavoda. Tako se na tem mestu postavlja vprašanje, ali je bila nova v. d. direktorice sploh zakonito imenovana.

Tomi Prosnik

Tomi Prosnik

Postopek razrešitve pod vprašajem

Prav tako se je med svetniki pojavilo vprašanje, ali je bil postopek razrešitve Tomija Prosnika izpeljan v skladu z zakonodajo. Iz gradiv za dopisno sejo je namreč razbrati, da je Tomi Prosnik s strani županje Urške Repolusk prejel razloge za razrešitev, na katere je pripravil odgovore oz. se je do razlogov, navedenih v seznanitvi tudi opredelil, županja pa je v gradivo za obravnavo na Občinskemu svetu vključila še dodatna pojasnila in dopolnila, zaradi česar svetniki v končno odločanje niso dobili istih dokumentov, kot so bili predloženi direktorju in svetu zavoda.

Vsa vprašanja smo želeli postaviti tudi županji Urški Repolusk, a nam vse do danes ni podala termina.