Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Danes so se po odloku vlade odprla vrata vrtcev in šol za otroke s posebnimi potrebami. Otrokom s posebnimi potrebami, med njimi so tudi avtisti, lahko tako velike spremembe kot je najprej šolanje na daljavo, nato pa prihod nazaj, povzročijo stres. Tega bodo v naslednjih dneh na Centru za sluh in govor Maribor skušali ublažiti.

Kako so se na vrnitev v šolske klopi pripravljali zaposleni, otroci iz vrtca ter učenci šole Centra za sluh in govor Maribor nam je povedal direktor Samo Rumež.

Naj spomnimo na zakulisje dogajanja. Ustavno sodišče je vladi naročilo, naj omogoči izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami najpozneje 4. januarja. Včeraj so tako po zavodih opravili testiranja zaposlenih, danes pa so se v vrtce in šole vrnili otroci, ki zaradi svoje specifične situacije potrebujejo drugačno obravnavo. Na Centru za sluh in govor so se od dneva, ko so dobili sporočilo ministrstva, torej od 28. decembra 2020, pripravljali na ponovno delovanje v matičnih prostorih, veliko pozornost pa so posvetili otrokom in njihovim družinam, da bi stresno obdobje čim bolj ublažili. Otroci, še posebej avtisti, imajo namreč manjši socialni krog, drugačne navade, vajeni so rutine. Vsaka sprememba, sploh pa tako velika, ki se zgodi, ko šolanje postane na daljavo ali pa se vrne v vrtec in šolo, jim namreč lahko povzroči toliko stresa, da za nekaj časa to vpliva tudi na njihovo percepcijo in dojemanje zunanjega sveta ter njihov razvoj.

Na Podružnični osnovni šoli Sveti Duh na Ostrem Vrhu so se učenci razveselili novega urejenega igrišča z igrali, na katerih se bodo igrali tako učenci kot tudi otroci, ki obiskujejo vrtec. Sicer pa je tudi sama podružnica zasijala na novo, saj je bila pred kratkim deležna obnove.

Na Duhu na Ostrem Vrhu so veseli velike pridobitve, saj obnova šola in urejeno igrišče z igrali ne pomeni samo veselja za otroke, ampak je pomembno za ves kraj, ki sicer spada v občino Selnica ob Dravi, je poudarila županja Občine Selnica ob Dravi.

Podružnična šola in vrtec spadata pod Osnovno šolo Selnica ob Dravi, igrišče z igrali bodo uporabljali tako učenci kot otroci iz vrtca. Veseli pa so tudi vsega, kar so obnovili v sami šoli, je povedala ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi Manja Kokalj.

Igrala so takoj preskusili vsi otroci skupaj, potem pa še posebej.

Velike razlike med tistim, kar je bilo prej, in tistim, kar je zdaj, pa se zavedajo tudi učenci.

Da pa bo pouk prav tako odličen, pa so poskrbeli tudi z obnovo notranjih prostorov šole.

Fotogalerija:

V Mariboru in na Ptuju so že pripravljeni na začetek vpisa v vrtce za naslednje šolsko leto. Vpisi bodo večinoma februarja in marca, po njih pa se bo točno vedelo, kakšne so potrebe. Za zdaj podražitev še ne napovedujejo, se pa ponekod lotevajo novih naložb v vrtce.

V Mariboru predvidoma okoli tisoč prostih mest

Po zdaj razpoložljivih podatkih bo v naslednjem šolskem letu v mariborskih vrtcih na voljo okoli tisoč prostih mest, na Mestni občini Maribor pa pojasnjujejo, da bo natančno število znano septembra, ko se bo vedelo, koliko otrok bo vstopilo v prvi razred osnovne šole. V mariborskih javnih vrtcih je zdaj nekaj več kot 4200 otrok, ki so razdeljeni v 245 oddelkov. 1. marca pa načrtujejo odprtje novega oddelka prvega starostnega obdobja v enoti Vančka Šarha v Vrtcu Jožice Flander. Ni pa še znano, ali bo letos prišlo do podražitev, saj na občini preračun stroškov še opravljajo, so zapisali na STA. Če bodo ugotovili, da prihaja do bistvenih sprememb, bodo skladno s tem prilagodili tudi cene programov. Za letos napovedujejo nujna vzdrževalna dela v enoti Ribiška v Vrtcu Ivana Glinška. Ta je sicer v tem šolskem letu zaprt. Obnovili bodo tla, menjali sanitarno opremo in svetila, delno sanirali streho in ogrevalni sistem. Načrtujejo še novo kuhinjsko opremo ter dobavo nove opreme za vse štiri igralnice in telovadnico. Letos naj bi se lotili še gradnje dodatnih prostorov vrtca v Brezju, preverjajo pa še možne lokacije za gradnjo novega vrtca s šestimi oddelki.

Slika je simbolična

Slika je simbolična

Na Ptuju predvidenih dobrih 900 prostih mest

Pri vpisu otrok za novo šolsko leto na Ptuju ne pričakujejo velikih sprememb. Centralni vpis bo od 24. februarja, pričakujejo, da bodo potrebe po približno 950 ali manj prostih mestih. Zdaj v Vrtcu Ptuj deluje 54 oddelkov, obiskuje jih 930 otrok, od tega 766 otrok, pri katerih je občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev. V zasebnem vrtcu je takih še 26 otrok, 51 pa je takih, ki obiskujejo vrtce zunaj mestne občine. Z novim letom so odprli še dodaten oddelek za prvo starostno obdobje, čakajo pa na odgovor občine na še eno vlogo za dodaten oddelek. Tudi na Ptuju še ne razmišljajo o spremembah cen, bodo pa v skladu s pravilnikom preverili vzdržnost cen programov, ki veljajo od lanskega februarja.
Vir: STA

Ob podražitvi cen komunalnih storitev do 16 odstotkov, ki so jo svetniki na 6. seji Občine Ruše potrdili, je na dnevni red te seje županja Urška Repolusk predlagala tudi dvig cene vrtca, ki bi tako bil za prvo starostno obdobje dražji celo za 102 evra na mesec, kot to velja v sosednji občini Slovenska Bistrica. Odločitev o zvišanju cen so sicer prenesli na naslednjo sejo, saj so občinski svetniki opozorili svojo županjo Urško Repolusk in ravnatelja osnovne šole, pod katero spada tudi vrtec, Ladislava Pepelnika, da je zvišanje pretirano. Županja in ravnatelj morata sedaj do naslednje seje pripraviti predloge za ublažitev podražitve in poiskati rezerve v občinskem proračunu.

Ravnatelj Javnega zavoda Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik, ki je tudi občinski svetnik Občine Ruše je kot razlog za zviševanje cen navedel, da so uslužbenkam morali zvišati plače po zakonu, nekaterim bodo morali zvišati še za en plačni razred, ter da se je zvišala tudi minimalna plača. “Tako da stroški dela, ki predstavljajo največji strošek, so se seveda povečali. In to je glavni razlog za to, da predlagamo občinskemu svetu Občine Ruše, podražitev, kot je pač v gradivu,” je razlagal Pepelnik občinskim svetnikom.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Po novem predlogu naj bi znašale mesečne polne ekonomske cene programov v javnem vrtcu v Rušah
– za prvo starostno obdobje 535,13 evra (stara cena: 479,78 evra),
– za drugo starostno obdobje 383,59 evra (stara cena: 364 evra)
– za kombinirani oddelek 453,59 evra (stara cena: 396 evra).

Res je, da Občina Ruše, staršem otrok s stalnim bivališčem v Rušah, na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo, odbije 18 odstotkov cene staršem (npr. v Mariboru je to 23%), katerih otroci so v programu prvega starostnega obdobja; 10 odstotkov staršem, katerih otroci so v programu drugega starostnega obdobja in prav tako 10 odstotkov staršem, katerih otroci so vključeni v kombinirani oddelek. A polna ekonomska cena je tista, ki je osnova, in tista, ki bi se po predlogu županje Urške Repolusk Občine Ruše, ki je ustanoviteljica šole in vrtca, ter ravnatelja šole Pepelnika, podražila. Iz tega pa izhajajo vse ostale cene. Če se torej osnova podraži, je vse drugo prav tako dražje.

Ruške cene bi bile dražje od cen vrtcev sosednjih občin
Če primerjamo polne ekonomske cene za vrtec v Rušah s polnimi ekonomskimi cenami v vrtcih v Mariboru, Selnici ob Dravi, Šentilju in Slovenski Bistrici, se kaj hitro ugotovi, da Ruše spadajo med dražje. Pa vendar sta v razpravi s svetniki tako županja Urška Repolusk kot ravnatelj Ladislav Pepelnik poudarila, da Ruše niso najdražje. A številke po javno dostopnih podatkih govorijo drugače .

Ekonomske polne cene v javnih vrtcih

Za prvo starostno obdobje bi stal vrtec v Rušah po novem polna ekonomska cena 535 evra, v Mariboru je za 39 evrov nižja, v sosednji Selnici ob Dravi je za skoraj 70 evrov nižja, v Šentilju za 71 evrov, v Slovenski Bistrici pa kar za 102 evra. Za drugo starostno obdobje je po novem predlogu polna ekonomska cena vrtca v Rušah 383 evrov, v Mariboru je 22 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 33 evrov manj, v Šentilju je za 27 evrov manj, v Slovenski Bistrici pa za 74,9 evra. Za kombiniran oddelek pa je polna ekonomska cena vrtca v Rušah 453 evrov, v Mariboru skoraj 58 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 74,35 evrov manj, v Šentilju za 84,66 evrov manj ter v Slovenski Bistrici za 106,52 evra manj.

Odbor potrdil zvišanje cen vrtca, nekateri občinski svetniki bili proti
Odbor za družbene dejavnosti je zviševanje cene po Pepelnikovi predstavitvi razlogov potrdil. V razpravi pa so občinski svetniki opozorili tako županjo kot tudi ravnatelja Pepelnika, da gre za pretiran dvig cene vrtca in da naj razmislita o drugih možnostih. Darko Knez je poudaril, da je zvišanje cen vrtca neutemeljeno: “Glede na to, da je glavni razlog za povišanje cen povišanje cen v javnem sektorju, smatram, da takrat, ko se je to zgodilo, je tudi država povišala povprečnino z nakazili na samo občino.” Zanimalo ga je tudi, “kakšne ukrepe je osnovna šola sprejela, da bi optimizirala stroške, pa mogoče vse te stvari ne bi prevalila na starše, ampak bi znotraj proračuna občine in proračuna zavoda poskušala, da to podražitev ublaži.”  Martin Lesjak je izpostavil: “V  koalicijskih pogodbah in tudi v naših predvolilnih programih smo vsi zagovarjali, da bomo pomagali mladim družinam in tako dalje. S tem ukrepom, da bi mi povečevali ceno vrtca, čeprav na zunaj zgleda, da je to neka nuja, to ni popularni ukrep – zvišat ceno vrtca, zato jaz predlagam, da poskusimo na nek drug način te procente najti na občinski strani. Ne morem se strinjat s tem povečanjem cen.” Drago Bolčina je podal neposreden predlog Repoluskovi: “Kar se tiče tega povišanja, ker sem pač svetnik Levice, moram povedat, da tega predloga v taki obliki, kot ga je podal gospod ravnatelj, ne morem podpret. Ne morem podpret, ker se mi zdi zvišanje 10 % na hrani, 10 % na storitvi malo pretirano. Zato bi predlagal, županja, da malo razmislimo v tej smeri, ne da ponovno obremenjujemo občino in dodajamo dodatne procente k temu, ampak da razmislimo v tej smeri, da se zgodi povišanje, vendar v manjšem procentu. In da gremo postopoma.”

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Bolčina je vprašal tudi ravnatelja, kakšen pretres bi javni zavod imel, če bi se odločili za postopno zviševanje cen, ne pa za takojšnje. Pepelnik mu je odgovoril: “Poglejte, jaz pred vzgojiteljice ne morem s tem, da bodo imele s 1. 11. 2019  en plačni razred ali da bodo imele manjše plače. Notranjih rezerv več ni. Nekomu pač moramo izstaviti račun. Kaj pomeni teh 5 ali 6 % je, da bo na koncu leta zavod posloval negativno in da bo moral nekdo poravnati te račune. Kdo pa bo, pa vemo. To bo šlo na pleče občinskega proračuna.” na koncu razprave je dala občinska svetnica Katja Hrovatin Markač pobudo, da se na aktualni seji vendarle ne odloča o zvišanju cen vrtca, ampak se to prestavi na naslednjo sejo, ter da bi od občinske uprave dobili več podatkov in določene analize. S 14 glasovi za in edinim proti, ki ga je podal Ladislav Pepelnik, so občinski svetniki potrdili sklep, da bodo o zvišanju cene vrtca glasovali na novembrski seji. Kar pa ne pomeni, da do zvišanja cene ne more priti, občinski svetniki želijo imeti le več informacij.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Opozorila županji za drugačne ukrepe tudi na koncu seje
Na koncu seje nam je županja Urška Repolusk odgovorila na naša vprašanja v zvezi z odločitvijo svetnikov: “Tako, svetniki so predlagali, večina predlogov je bila, da se to breme prenese na proračun, mi pa moramo seveda vedeti, koliko naš proračun lahko prenese, tako da se bodo naredile simulacije, iz tega pa bomo potegnili neko odločitev.” Darko Knez pa je poudaril: “Danes smo v taki situaciji, da ne moremo vsega tega prenesti na pleče staršev. Jaz predlagam oziroma moja svetniška skupina, da to pač prevzame občina. Mi smo vseskozi opozarjali, da so vsi ti proračuni, rebalansi prenapihnjeni, nerealno oblikovani. Danes se kaže vse to v svoji vehementnosti.” Marjana Kotnik Poropat je dejala, da je proti zvišanju cen vrtcev: “Edina rešitev je bila, da se to prenese na naslednjo sejo, kajti povišanje za 10 %, za 12 % je prevelik znesek, ki seveda starše zelo udari po žepu. Moramo vedeti o tem, naš ravnatelj je govoril, da so se osebni dohodki v javnem sektorju povišali. Ja, ampak v podjetjih se pa niso povišali. In nekateri starši imajo res nizke dohodke. Res je, da se to upošteva, da plačajo manj, ampak kljub temu je, ko je malo denarja, velik problem.” Ravnodušen pa ni bil niti Blaž Sternad: “Tudi v občinskem odboru SDS Ruše smo to točko obravnavali in smo se odločili, da glasujemo, če bi bila na sporedu in ne bi bila umaknjena,  proti.  Kajti smo proti podražitvi, že sedanja cena je dovolj velika obremenitev za občanke in občane občine Ruše.” Tudi on meni, da je prav, da so umaknili odločitev na naslednjo sejo. Meni pa tudi, da “je občina tista, ki regulira, da cene niso ne previsoke, ne prenizke, Dejansko bi morala občina vnaprej predvidet napredovanja vseh teh učiteljev in osebja, ki delujejo tam,  in na podlagi tega vključiti posamezno postavko v proračun občine sredstva, s katerimi bi nekako zaflikali to luknjo, ki je nastala.”

Pri plačilu vrtca naj bi po anketi, ki jo je pred časom opravilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zamujala dobra petina staršev. Bolj natančnih podatkov o višini dolga in postopkih o prisilni izterjavi nimajo, saj evidenco vodijo vrtci, ustanoviteljice javnih zavodov pa so občine, ki so tudi pretežne financerke.

Vrtec Ruše

Kot so pojasnili na šolskem ministrstvu, se pri plačilu vrtca upošteva materialni položaj družine, v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pa se lahko socialno najšibkejšim družinam vrtec v celoti subvencionira.

Plačila za vrtec so tako oproščeni starši oziroma družine, kjer mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 185,43 evra. Plačila je tako zaradi slabega gmotnega položaja upravičenih 3200 otrok, kar predstavlja štiri odstotke vrtčevske populacije.

Zakon o vrtcih sicer vsebuje posebno določbo, ki narekuje dolžnost vrtcu, da v primeru, ko starši zamujajo s plačilom računa, tem najprej pošlje opomin in jih opozori pred izvršbo. Sodišča in drugi organi postopke izvršbe, ki jih vlagajo vrtci, obravnavajo prednostno in hitro. Vendar pa ta zakon ne vsebuje določbe, ki bi vrtcu omogočala enostransko izključitev otroka.

Po veljavni zakonodaji morajo vrtci izpeljati vse postopke za prisilno izterjavo neplačanih obveznosti s strani staršev, morebitni odpis dolga pa je določen v predpisih, ki urejajo javne finance, so še pojasnili na ministrstvu, niso pa navedli, ali kakšno od okolij ali katera od skupin posebej izstopa po plačilni nedisciplini.Poslanec NSi Jožef Horvat je sicer nedavno na ministrstvo naslovil poslansko vprašanje, v katerem navaja, da so se nanj obrnili nekateri ravnatelji vrtcev, v katere so vključeni tudi romski otroci. Ti naj bi se znašli v težkih razmerah, saj se jim kopičijo dolgovi zaradi neplačevanja obveznosti s strani nekaterih staršev.

Kljub stalnemu pošiljanju opominov naj se starši ne bi odzivali, ne zaleže niti grožnja z izvršbo, saj bi te bile neuspešne, zato si ravnatelji želijo sistemske rešitve.

Na novomeški občini so povedali, da je problematika neplačevanja pri njih prisotna ves čas, saj 80 odstotkov staršev obveznosti poravna v roku, večina ostalih pa do naslednjega obračuna. Problematiko neplačevanja in stisko dolžnikov vrtci rešujejo na različne načine, v vrtcu Pedenjped, kjer so vključeni tudi romski otroci pa pri tem sodeluje svetovalna služba s strokovnimi delavci Centra za socialno delo.

Ob tem so potrdili, da so v omenjenem vrtcu zaznali odstopanja pri plačilni disciplini. Problematiko rešujejo tako, da imajo s starši in CSD sklenjen dogovor o poravnanju mesečnih obveznosti, s katerim se starši zavezujejo, da bodo redno poravnavali obveznosti. V primeru neplačevanja oziroma nerednega plačevanja pa znesek odtegnejo od transferjev CSD.

V novomeški vrtcih zapadle obveznosti do 30 dni v povprečju znašajo okoli 500 evrov, nad 30 dni pa okoli 900 evrov. Če kljub vsem postopkom pri poplačilu niso uspešni, terjatev odpišejo. To običajno storijo, če stroški sodnega postopka presegajo znesek poplačila terjatev oziroma bi bili nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Tudi na murskosoboški občini pravijo, da določen, vendar manjši, delež staršev plačuje oskrbnino z zamudo oziroma po opominih, v primerih neplačila pa vrtci vložijo izvršbo. Po njihovem so največji problem starši, ki v Sloveniji nimajo zaposlitve in transakcijskega računa, na katerem bi izvedli izvršbo, pa tudi tisti, nad katerimi je bil uveden postopek osebnega stečaja.

Ob tem so še pojasnili, da njihov vrtec staršev ne ločuje po narodnosti, verski ali kateri koli drugi pripadnosti, da pa starši otrok, ki obiskujejo romska oddelka na Pušči, po plačevanju svojih obveznosti bistveno ne odstopajo od povprečja populacije. Ocenjujejo, da se v veliki meri zavedajo svojih pravic do uveljavljanja znižanega plačila, ki ga večinoma v rokih tudi uveljavljajo.

V mariborskih javnih vrtcih je trend neplačevanja s strani staršev realnost, ki pa v zadnjih desetih letih ostaja skoraj nespremenjena in predstavlja okoli 12 odstotkov na leto. Vrtci v takih primerih sledijo zakonodaji in najprej pošljejo opomin, v primeru neplačila pa se lotijo postopka izvršbe. Še pred njeno uresničitvijo se s starši skušajo dogovoriti o možnosti poravnave ali obročnega poplačila dolga, kar se velikokrat izkaže za uspešno.

Dolgovi staršev so od vrtca do vrtca različni, se pa gibljejo med 30.000 in 60.000 evri. V primerih, ko so izkoriščene vse zakonske možnosti, in ugotovijo, da je dolg neizterljiv in da povečuje stroške, podajo predlog na svet zavoda, ki oceni ali je mogoče dolg odpisati. Pri plačilni nedisciplini pa romska ali katerakoli druga skupina ne izstopa posebej, so še dodali.
Vir: STA

Mariborski mestni svet bo na aprilski seji odločal o dvigu cen vrtcev. Če bo predlog sprejet, bodo nove cene programov od maja v povprečju višje za nekaj manj kot sedem odstotkov. Za občane Maribora so na mestni občini predvideli znižanje plačila s subvencijo iz proračuna, ki bo za vsakega otroka mesečno v povprečju znašala 20,27 evra.

pust, vrtec zvonček

Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za 6,89 evra mesečno. Za občane MO Maribor so predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v MO Maribor. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna.

Stroški dela predstavljajo okrog 80 % delež cen vrtcev in najbolj vplivajo na višino cene. V času od sprejema trenutno veljavnih cen programov so se spremenila izhodišča za izračun stroškov dela zaposlenih. Vlada RS in sindikati javnega sektorja so namreč decembra 2018 sprejeli dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Dogovor pomeni rast vseh elementov cen programov vrtcev, ki predstavljajo stroške dela (plače, prispevki, drugi osebni prejemki). V prvih mesecih letošnjega leta je večina slovenskih občin sprejela odločitev o dvigu cen vrtcev.

Za občane MO Maribor so s “Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM” predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. “Najobsežnejše dodatno znižanje, namenjeno našim občanom je tako imenovano splošno znižanje in znaša od 7 – 23 % plačila, ki bi ga sicer starši morali plačati. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna,” pojasnjujejo na MO Maribor.  Poleg navedene subvencije sta iz mestnega proračuna plačni še dve dodatni znižanji plačil staršev, in sicer poletna rezervacija in znižano plačilo vrtca v primeru bolezni otroka. Vse tri dodatne subvencije plačil staršev za mariborske občane znašajo 1.438.000 evrov. Sredstva za njihovo plačilo so planirana v proračunih za leti 2019 in 2020, ki ju bo Mestni svet MO Maribor sprejemal na isti seji kot predlog cen vrtcev.

Plačniki storitev predšolske vzgoje so občine, v katerih imajo otroci stalno prebivališče in starši v vrtec vključenih otrok, katerim plačilo vrtca določi pristojni Center za socialno delo na osnovi njihovih dohodkov in premoženja. V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 % vseh stroškov, s strani staršev pa 23 %. Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu, prispevek staršev pa se zagotavlja s plačili staršev v odstotku od cene programa, v katerega je otrok vključen. Predlagana korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev pomeni višje plačilo staršev od 5,73 % do 6,54 %, kar v znesku pomeni od 1,84 evra do 17,81 evra oz. povprečno za 6,89 evra mesečno.
Povečanje plačila je odvisno od dohodkovnega položaja staršev in programa vrtca, ki ga otrok obiskuje.

V mariborskih vrtcih bo letošnji vpis potekal od 20. do 29. marca, o morebitni podražitvi pa na Mestni občini Maribor odločitve doslej še niso sprejeli. Dvig cen programov so na vzhodu Slovenije že potrdili na Ptuju, v Velenju in Murski Soboti, marca ga napovedujejo v Slovenj Gradcu, aprila tudi v Celju.

Novi vrtec Pekre.

Novi vrtec Pekre.

Po prvih informacijah bo v mariborski občini v prihodnjem šolskem letu na razpolago okoli 950 prostih mest. Kot pojasnjujejo na mestni občini, bo natančno število znano, ko bodo zaključeni postopki ugotavljanja pripravljenosti otrok za vstop v šolo, saj bo takrat znano tudi natančno število otrok, ki bo 1. septembra vstopilo v osnovno šolo.

V Mariboru za zdaj ocenjujejo, da bodo z razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi tudi v novem šolskem letu lahko prosto mesto zagotovili vsem zainteresiranim staršem s prebivališčem v njihovi mestni občini.

Ne bo pa po njihovem mogoče ugoditi želji staršev po točno določenem vrtcu oziroma enoti, ampak bodo otroci usmerjeni v tiste vrtce, v katerih so še prosta mesta. Ali bo v novem šolskem letu v katerem izmed vrtcev premalo prostih mest glede na vpis, pa bo znano šele, ko bodo zaključeni vsi postopki glede prvošolcev.

Na centralnem čakalnem seznamu je v tem šolskem letu ostalo 28 otrok tistih staršev, ki so želeli otroka vpisati samo v točno določen vrtec in niso želeli vpisa v drug vrtec, ki je še razpolagal s prostimi mesti.

Sicer pa 1. marca odpirajo dva oddelka prvega starostnega obdobja v Vrtcu Ivana Glinška Maribor, in sicer v enoti Gregorčičeva-Krekova ter v Vrtcu Jožice Flander Maribor, in sicer v enoti Vančka Šarha.

Glede morebitnega dviga cen so v Mariboru povedali, da za zdaj načrtujejo preračun cen programov vrtcev po izplačilu januarskih plač. V kolikor bo ugotovljeno, da so se stroški, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cene programov vrtcev bistveno spremenili, bodo predlagali prilagoditev cen programov v mariborskih javnih vrtcih.
Vir: Lokalec.si

Vrtec Pobrežje obeležuje 70 let. Slavnostni jubilej največjega vrtca v Mariboru so priredili v Dvorani Tabor. Poglejte si video utrinke praznovanja.

25 let je minilo, odkar je pričel v Mariboru obratovati prvi waldorfski vrtec. Ob tej priložnosti so v zasebnem vrtcu Studenček pripravili slavnostni kulturni program, prvi Jurijev sejem in sajenje vinske trte. Združili so starše in otroke vseh generacij. Preverite v videu.

Minilo je 25 let odkar je v Mariboru pričela delovati prva waldorfska vrtčevska skupina. Ob tej priložnosti to soboto, 14. aprila, v Waldorfskem vrtcu Studenček pripravljajo prvi Jurijev sejem. Oplemenitili so ga z dobrodelnostjo, v pomoč mariborskemu UP-orniku.

Obletnici in sejmu v popotnico bodo predstavniki vrtca pod strokovnim vodstvom mariborskega mestnega viničarja Staneta Kocutarja, svečano posadili vinske trte. “V prihodnosti želimo pridelati lastno grozdje za tradicionalno jesensko stiskanje grozdnega soka skupaj z otroki,” so zapisali predstavniki vrtca. Od 10h do 14h se bodo na sonaravnem vrtu vrtca srečali otroci in njihovi starši iz vseh generacij, vključno s prvo generacijo iz leta 1993/94. Slavnostni, kulturni program obletnice se bo pričel s pozdravnim nagovorom mariborskega župana Andreja Fištravca, v nadaljevanju pa se bodo zvrstile glasbene točke otrok in pestra sejemska ponudba z dobrodelno noto.

obletnica waldorfskega vrtca

Dobrodelno druženje namenjeno UP-orniku
“Vsa sredstva, pridobljena z organizacijo sejma, bo Inštitut Sofijin Izvir Maribor, Waldorfski vrtec Studenček, namenil humanitarnemu društvu UP-ornik in s tem podprl prizadevanja Borisa Krabonje in njegovih sodelavcev pri lajšanju stisk socialno ogroženih družin. Ponudbo na stojnicah so pripravili učenci in učitelji, v sodelovanju s starši, dobavitelji in partnerjev s področja ekoloških, rokodelskih in zdravilnih dejavnosti, pripravili ponudbo na stojnicah. Za otroke bodo na voljo delavnice in gibalne igre.

Tokrat v Občinskem informatorju:
– Do konca marca je odprt vpis v vrtce
– Mariborska Snaga pričela s poostrenim nadzorom ločevanja odpadkov
– Slavnostna akademija Janka Glazerja

– Mladi fotografi ob svetovnem dnevu voda razstavljali v Europarku
– Hoškim mamicam prepevali učenci podružnične šole
– Tamburaši in frajtonarji zaigrali mamam v poklon
– „Mulci proti doktorju Zlobi“ v Vuzenici
– Prvi, mednarodni Festival čilija in čokolade v Mariboru

Do konca marca je še odprt vpis v vrtce. V Mariboru jih je 8, z več enotami, ki za prihajajoče šolsko leto skupno nudijo približno 900 do 950 mest. Povprečna cena mesečnega plačila vrtca znaša približno 111 evrov, okoli 170 Mariborčanom pa vrtca ni treba plačati.

Kot smo zvedeli na Uradu za vzgojo in izobraževanje (Mestne občine Maribor), je cena vrtca že nekaj let nespremenjena, jo pa redno usklajujejo po standardizirani metodologiji. Tudi letos jo bodo, vendar vodja Urada Brigita Gajzer Pliberšek poudarja, da uskladitev ne bo pomenila drastičnega dviga. Višino mesečnega plačila vrtca določajo individualno, predvsem z izračunom višine dohodkov na družinskega člana. Približno 5% staršev, kar pomeni okoli 170 Mariborčanov, zaradi nizkih dohodkov sodi v prvi plač(il)ni razred, zato so plačila vrtca oproščeni. Koliko znašata najvišje in najnižje plačilo, pa preverite v njeni video izjavi.

Je pametno, da otrok ostane doma?
Na dilemo ali naj otrok obiskuje vrtec ali naj ostane v domači oskrbi, pri starih starših ali varuškah, je predsednica skupnosti mariborskih vrtcev Branka Šamec pojasnila, da je to stvar odločitve vsakega starša posebej. Je pa res, da vrtec še zdaleč ne nudi zgolj varstva, ampak številne vzgojne in pedagoške programe, s čimer je eden ključnih faktorjev socializacije otrok. “Navadijo se na umivanje rok, samostojnosti pri uporabi stranišča, upoštevanja sovrstnikov … V skupini so starejši in mlajši otroci, kar je podobno kot v družini. Naučijo se deliti igrače, nekomu dati prostor ali prednost … Mislim, da je prav, da se otroci socializirajo v vrtcu,” je dejala. Do konca tega meseca lahko starši v vrtec vpišejo otroke, ki bodo do 1.1. 2019 dopolnili 11 mesecev starosti. Kočno število prostih mest za vpis bo odvisno predvsem od števila otrok, ki bodo iz vrtca odšli v šolo. Največ kapacitet na območju Maribora imajo v vrtcu Pobrežje, najmanj v vrtcu Jadvige Golež. Pravilnik za vpis v vse mariborske vrtce pa je od konca lanskega leta enoten, kakor so enotne tudi cene.

O tem kako pomembno je varstvo naših najmlajših v javnih ali zasebnih vrtcih so vzgojiteljice in ravnateljice spregovorile z voditeljem v tokratni oddaji V Mariboru si. Vrtci delujejo dobro, so pa razlike med javnimi in zasebnimi vrtci

Več v videu: 

Tokrat smo poročali o pričetku šolskega in vrtčevskega leta, dražbi slik, s katero Mariborčani pomagajo sokrajanom, mladih talentih in opozarjanju na pravice živali. Rubrika šport je bila posvečena vijoličastim futsalistom.

– Župan pospremil prvošolce v Mariboru in Malečniku, ministrica v Kamnici
– V Selnici in na Sv. Duhu prvošolci dobili zaščitnike
– Otroci v novem vrtcu Pekre
– Mariborčani z dražbo slik pomagajo UPorniku
– Poletni tabor Attacca
– Kamenik s skokom v Dravo znova opozoril na pravice živali
ŠPORT: Mariborski futsalisti v novo sezono prenovljeni

Ta petek je 1. september, prvi šolski dan, za nekatere pa tudi dan, ko bodo prvič odšli v vrtec. V Pekrah bodo vstopili v popolnoma novega, med tem ko bodo starega in res dotrajanega zaprli. Po naših informacijah se starši in otroci vstopa v novi vrtec že veselijo, očitno pa se ga veselijo tudi pristojni.

Po letih razprav in čakanja na denar, je lani jeseni le pričel nastajati novi vrtec Pekre. Ta petek ga bodo uradno odprli, ko bo otroke, starše in zaposlene v novem vrtcu pozdravil tudi župan Mestne občine Maribor, Andrej Fištravec. Več v video izjavi.

Zaključna dela in urejanje okolice
Investicija, vredna nekaj manj kot milijon evrov, je bila ena izmed volilnih obljub aktualne ekipe mestne oblasti. Potem ko je precej časa trajalo, da so uspeli najti za mestno blagajno vzdržno rešitev, sedaj v vrtcu Pekre potekajo že zadnja, zaključna dela, predvsem pa urejajo okolico novogradnje. Pred dobrimi tremi tedni so že izvedli tehnični pregled, tako da za uporabno dovoljenje ni bilo več ovir. V novem vrtcu bo na voljo približno 640 kvadratnih metrov uporabnih površin. Z novim šolskim letom naj bi ga obiskovalo nekaj več kot 50 otrok v treh oddelkih oz. starostnih skupinah, kapaciteta nove stavbe pa je primerna za štiri, kar pomeni, da bodo lahko v prihodnje sprejeli 76 otrok.

Vir: arhiv TD Pekre