Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Proračunska seja Občine Ruše je na včerajšnji dan po besedah opozicije razkrila koruptivni proračun in po njihovo tudi nezakonita delovanja vodstva Občine Ruše ob sprejemanju proračuna za leto 2019. Svetnik Darko Knez (ZA) je na seji predstavil mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da bi se moral podžupan Občine Ruše Jernej Ajd v primeru proračunske podelitve sredstev Društva prijateljev mladine (DPM) Ruše izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja. Še več, celo sam je predlagal amandman, s katerim je zagotovil novo postavko DPM Ruše v vrednosti 30.000 evrov in na ta način zagotovil sredstva v vrednosti 19.766,00 evrov za plačo njegove dolgoletne partnerke Katje.

Mnenje KPK: Podžupan bi se moral izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja.

Mnenje KPK: Podžupan bi se moral izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja.

Njihovo celotno trditev potrjuje tudi Finančni plan Društva prijateljev mladine Ruše 2019, ki nam ga je posredovala Občina Ruše, kjer je v njem jasno zapisano, da je od 30.000,00 evrov, ki jih prejmejo po sklepu Občinskega sveta Občine Ruše iz proračuna, kar 19.726,00 evrov za strošek dvanajstih plač Katje (partnerke podžupana Jerneja Ajda).

Preglednica Finančni plan DPM 2019

Županja Urška Repolusk bi lahko koruptivno dejanje preprečila

Če ne na seji, pa bi lahko županja Urška Repolusk vse skupaj ustavila ob prejetju finančnega poročila DPM Ruše, kjer je jasno razvidno, da bo denar s strani Občine, namenjen zaposleni Katji, partnerki podžupana Jerneja Ajda. Prav tako so vse te mesece na Občini prejemali s strani DPM Ruše tudi zahtevke za izplačila, v katerih jasno piše, da bo njihov denar v veliki meri porabljen za plače. Tako je DPM Ruše 19. 6. 2019 samo 23 dni od sprejetja proračuna posredoval Občini Ruše zahtevke za izplačilo v vrednosti 11.549,16 evra.

Županja in podžupan kljub mnenju KPK vztrajata, da ni nič narobe

Vsi ti argumenti pa včeraj svetnikov in županje niso odvrnili od tega, da bi v prvem branju proračuna za novo leto ponovno potrdili postavko DPM Ruše in po besedah skupine ZA ZDRUŽENA AKCIJA podprli koruptivni proračun. Na mizo pa so predočili člene zakonov, po katerih naj bi bilo izvedeno koruptivno dejanje.

Darko Knez je na sami seji opozoril: “Občinski proračun je kontaminiran in obremenjen s korupcijsko postavko financiranja DPM. Spomnimo se, da je občinski svet ob sprejemanju prejšnjega proračuna na amanda, ki ga je vložil podžupan Jernej Ajd OSOR sprejel sklep brez vseh finančnih planov in načrtov porabe sredstev v višini 30.000 evrov za direktno financiranje društva, kjer je zaposlena njegova partnerka.”  Ob tem je opozoril na finančni plan DPM za leto 2019, ki naj bi ga sami pridobili, ker ga jim ni dala občina, in dodal: “V tem planu je zelo jasno zapisano, da so sredstva, podeljena DPM, iz odločitve OSOR-ja namenjena za 12-kratnik izplačila osebnega dohodka podžupanove partnerke v višini več kot 19.000 evrov. Zato smo se v svetniški skupini obrnili na KPK in pridobili pojasnilo glede uporabe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v tem danem primeru.” Kot smo prikazali višje, bi se moral po mnenju KPK podžupan Ajd izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja. Pa se ni. Knez je pozval svetnike, da proračun za letos v takšni obliki zavrnejo.

V zvezi s tem je županja Repoluskova občinskemu svetniku Knezu odgovorila: “Kar se tiče KPK-ja, tukaj ne gre za uradno osebo in kršitev uradne osebe, gre za kolektivni organ in to je občinski svet, ki je sprejel sklep s takrat potrebno večino.”  A v občinskem svetu je bil in še vedno je podžupan Jernej Ajd, ki je bil predlagatelj in je hkrati tudi glasoval. Vprašljiva je torej na prvem mestu njegova vloga in njegov glas, ki pa je prav tako prispeval, da je bil sklep sprejet.

V včerajšnji razpravi na seji se je oglasil v tem delu tudi podžupan Jernej Ajd, ki je odgovoril tako: “Je bilo to, kako je bil vložen amandma legalno? Ja! Je legitimno? Ja! Je politično nespretno? Ja! Tako da ne vem, kje so zdaj tu težave.”

Ob koncu včerajšnje seje je podžupan Ajd še enkrat na vprašanje, kako odgovarja na očitke opozicije, ponovil besede: “Imam izjavo. Zadeva je bila izpeljana legalno, legitimno. In tu ni kaj dodajati. Vse je zakonito. V zvezi s predpisi, z vsemi predpisi, tako da jaz mislim, da je to pač politično obračunavanje in to je to.” Na vprašanje, da pa vendarle mnenje KPK pravi drugače, je Ajd odgovoril: “Kot sem povedal, vse je bilo legalno izpeljano in tu ni kaj dodati.”

Členi ZIntPK so jasni in nedvoumni

13. točka 4. člena ZIntPK določa, da zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.

37. člen ZIntPK določa, da uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.

ZIntPK v 38. členu določa, da če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati. Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita uradno osebo.

Ob podražitvi cen komunalnih storitev do 16 odstotkov, ki so jo svetniki na 6. seji Občine Ruše potrdili, je na dnevni red te seje županja Urška Repolusk predlagala tudi dvig cene vrtca, ki bi tako bil za prvo starostno obdobje dražji celo za 102 evra na mesec, kot to velja v sosednji občini Slovenska Bistrica. Odločitev o zvišanju cen so sicer prenesli na naslednjo sejo, saj so občinski svetniki opozorili svojo županjo Urško Repolusk in ravnatelja osnovne šole, pod katero spada tudi vrtec, Ladislava Pepelnika, da je zvišanje pretirano. Županja in ravnatelj morata sedaj do naslednje seje pripraviti predloge za ublažitev podražitve in poiskati rezerve v občinskem proračunu.

Ravnatelj Javnega zavoda Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik, ki je tudi občinski svetnik Občine Ruše je kot razlog za zviševanje cen navedel, da so uslužbenkam morali zvišati plače po zakonu, nekaterim bodo morali zvišati še za en plačni razred, ter da se je zvišala tudi minimalna plača. “Tako da stroški dela, ki predstavljajo največji strošek, so se seveda povečali. In to je glavni razlog za to, da predlagamo občinskemu svetu Občine Ruše, podražitev, kot je pač v gradivu,” je razlagal Pepelnik občinskim svetnikom.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer Ruše Ladislav Pepelnik meni, da je dvig cene vrtca upravičen.

Po novem predlogu naj bi znašale mesečne polne ekonomske cene programov v javnem vrtcu v Rušah
– za prvo starostno obdobje 535,13 evra (stara cena: 479,78 evra),
– za drugo starostno obdobje 383,59 evra (stara cena: 364 evra)
– za kombinirani oddelek 453,59 evra (stara cena: 396 evra).

Res je, da Občina Ruše, staršem otrok s stalnim bivališčem v Rušah, na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo, odbije 18 odstotkov cene staršem (npr. v Mariboru je to 23%), katerih otroci so v programu prvega starostnega obdobja; 10 odstotkov staršem, katerih otroci so v programu drugega starostnega obdobja in prav tako 10 odstotkov staršem, katerih otroci so vključeni v kombinirani oddelek. A polna ekonomska cena je tista, ki je osnova, in tista, ki bi se po predlogu županje Urške Repolusk Občine Ruše, ki je ustanoviteljica šole in vrtca, ter ravnatelja šole Pepelnika, podražila. Iz tega pa izhajajo vse ostale cene. Če se torej osnova podraži, je vse drugo prav tako dražje.

Ruške cene bi bile dražje od cen vrtcev sosednjih občin
Če primerjamo polne ekonomske cene za vrtec v Rušah s polnimi ekonomskimi cenami v vrtcih v Mariboru, Selnici ob Dravi, Šentilju in Slovenski Bistrici, se kaj hitro ugotovi, da Ruše spadajo med dražje. Pa vendar sta v razpravi s svetniki tako županja Urška Repolusk kot ravnatelj Ladislav Pepelnik poudarila, da Ruše niso najdražje. A številke po javno dostopnih podatkih govorijo drugače .

Ekonomske polne cene v javnih vrtcih

Za prvo starostno obdobje bi stal vrtec v Rušah po novem polna ekonomska cena 535 evra, v Mariboru je za 39 evrov nižja, v sosednji Selnici ob Dravi je za skoraj 70 evrov nižja, v Šentilju za 71 evrov, v Slovenski Bistrici pa kar za 102 evra. Za drugo starostno obdobje je po novem predlogu polna ekonomska cena vrtca v Rušah 383 evrov, v Mariboru je 22 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 33 evrov manj, v Šentilju je za 27 evrov manj, v Slovenski Bistrici pa za 74,9 evra. Za kombiniran oddelek pa je polna ekonomska cena vrtca v Rušah 453 evrov, v Mariboru skoraj 58 evrov manj, v Selnici ob Dravi za 74,35 evrov manj, v Šentilju za 84,66 evrov manj ter v Slovenski Bistrici za 106,52 evra manj.

Odbor potrdil zvišanje cen vrtca, nekateri občinski svetniki bili proti
Odbor za družbene dejavnosti je zviševanje cene po Pepelnikovi predstavitvi razlogov potrdil. V razpravi pa so občinski svetniki opozorili tako županjo kot tudi ravnatelja Pepelnika, da gre za pretiran dvig cene vrtca in da naj razmislita o drugih možnostih. Darko Knez je poudaril, da je zvišanje cen vrtca neutemeljeno: “Glede na to, da je glavni razlog za povišanje cen povišanje cen v javnem sektorju, smatram, da takrat, ko se je to zgodilo, je tudi država povišala povprečnino z nakazili na samo občino.” Zanimalo ga je tudi, “kakšne ukrepe je osnovna šola sprejela, da bi optimizirala stroške, pa mogoče vse te stvari ne bi prevalila na starše, ampak bi znotraj proračuna občine in proračuna zavoda poskušala, da to podražitev ublaži.”  Martin Lesjak je izpostavil: “V  koalicijskih pogodbah in tudi v naših predvolilnih programih smo vsi zagovarjali, da bomo pomagali mladim družinam in tako dalje. S tem ukrepom, da bi mi povečevali ceno vrtca, čeprav na zunaj zgleda, da je to neka nuja, to ni popularni ukrep – zvišat ceno vrtca, zato jaz predlagam, da poskusimo na nek drug način te procente najti na občinski strani. Ne morem se strinjat s tem povečanjem cen.” Drago Bolčina je podal neposreden predlog Repoluskovi: “Kar se tiče tega povišanja, ker sem pač svetnik Levice, moram povedat, da tega predloga v taki obliki, kot ga je podal gospod ravnatelj, ne morem podpret. Ne morem podpret, ker se mi zdi zvišanje 10 % na hrani, 10 % na storitvi malo pretirano. Zato bi predlagal, županja, da malo razmislimo v tej smeri, ne da ponovno obremenjujemo občino in dodajamo dodatne procente k temu, ampak da razmislimo v tej smeri, da se zgodi povišanje, vendar v manjšem procentu. In da gremo postopoma.”

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Razlogi za povišanje cene vrtca naj bi bili tudi v tem, da so se povišali stroški dela zaradi višjih plač v javnem sektorju.

Bolčina je vprašal tudi ravnatelja, kakšen pretres bi javni zavod imel, če bi se odločili za postopno zviševanje cen, ne pa za takojšnje. Pepelnik mu je odgovoril: “Poglejte, jaz pred vzgojiteljice ne morem s tem, da bodo imele s 1. 11. 2019  en plačni razred ali da bodo imele manjše plače. Notranjih rezerv več ni. Nekomu pač moramo izstaviti račun. Kaj pomeni teh 5 ali 6 % je, da bo na koncu leta zavod posloval negativno in da bo moral nekdo poravnati te račune. Kdo pa bo, pa vemo. To bo šlo na pleče občinskega proračuna.” na koncu razprave je dala občinska svetnica Katja Hrovatin Markač pobudo, da se na aktualni seji vendarle ne odloča o zvišanju cen vrtca, ampak se to prestavi na naslednjo sejo, ter da bi od občinske uprave dobili več podatkov in določene analize. S 14 glasovi za in edinim proti, ki ga je podal Ladislav Pepelnik, so občinski svetniki potrdili sklep, da bodo o zvišanju cene vrtca glasovali na novembrski seji. Kar pa ne pomeni, da do zvišanja cene ne more priti, občinski svetniki želijo imeti le več informacij.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Občinski svetniki so prestavili predlog županje in ravnatelja za dvig cene vrtca na naslednjo sejo.

Opozorila županji za drugačne ukrepe tudi na koncu seje
Na koncu seje nam je županja Urška Repolusk odgovorila na naša vprašanja v zvezi z odločitvijo svetnikov: “Tako, svetniki so predlagali, večina predlogov je bila, da se to breme prenese na proračun, mi pa moramo seveda vedeti, koliko naš proračun lahko prenese, tako da se bodo naredile simulacije, iz tega pa bomo potegnili neko odločitev.” Darko Knez pa je poudaril: “Danes smo v taki situaciji, da ne moremo vsega tega prenesti na pleče staršev. Jaz predlagam oziroma moja svetniška skupina, da to pač prevzame občina. Mi smo vseskozi opozarjali, da so vsi ti proračuni, rebalansi prenapihnjeni, nerealno oblikovani. Danes se kaže vse to v svoji vehementnosti.” Marjana Kotnik Poropat je dejala, da je proti zvišanju cen vrtcev: “Edina rešitev je bila, da se to prenese na naslednjo sejo, kajti povišanje za 10 %, za 12 % je prevelik znesek, ki seveda starše zelo udari po žepu. Moramo vedeti o tem, naš ravnatelj je govoril, da so se osebni dohodki v javnem sektorju povišali. Ja, ampak v podjetjih se pa niso povišali. In nekateri starši imajo res nizke dohodke. Res je, da se to upošteva, da plačajo manj, ampak kljub temu je, ko je malo denarja, velik problem.” Ravnodušen pa ni bil niti Blaž Sternad: “Tudi v občinskem odboru SDS Ruše smo to točko obravnavali in smo se odločili, da glasujemo, če bi bila na sporedu in ne bi bila umaknjena,  proti.  Kajti smo proti podražitvi, že sedanja cena je dovolj velika obremenitev za občanke in občane občine Ruše.” Tudi on meni, da je prav, da so umaknili odločitev na naslednjo sejo. Meni pa tudi, da “je občina tista, ki regulira, da cene niso ne previsoke, ne prenizke, Dejansko bi morala občina vnaprej predvidet napredovanja vseh teh učiteljev in osebja, ki delujejo tam,  in na podlagi tega vključiti posamezno postavko v proračun občine sredstva, s katerimi bi nekako zaflikali to luknjo, ki je nastala.”