Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Mariborski svetniki so na včerajšnji maratonski seji mestnega sveta in burni debati potrdili dvig cene odvoza blata s 57 evrov na 169 evrov na tono. To pomeni, da bo povprečno gospodinjstvo, ki zdaj plačuje mesečno za to približno 1,7 evra, od 1. junija naprej za odvoz blata plačevalo mesečno 5,2 evra. Novo ceno so mestni svetniki potrdili s 25 glasovi za in z osmimi glasovi proti.

Točka je bila sicer že dvakrat umaknjena s seje, na včerajšnji seji pa so se kljub burni razpravi in nasprotovanju nekaterih svetniki odločili za podražitev. Stojan Auer iz LPR je tudi po seji vztrajal, da bi morali poiskati drugo rešitev. Mariborski župan Saša Arsenovič pa je ob koncu obravnavane točke dejal, da je situacija težka, da druge rešitve ni in da bodo trajno rešitev še iskali. Še pred obravnavo je podžupan Samo Peter Medved dejal, da nobena odločitev ni dobra in da bo treba poiskati neko drugo trajno rešitev.

PO besedah direktorja Energetike Alana Perca so se s klavzulo v pogodbi s Surovino, ki je zmagala na razpisu za odvoz blata, zavarovali, da če bo cena odvoza blata na trgu padla, bo morala Surovina znižati ceno. Če tega ne bodo storili, lahko Energetika odpove pogodbo s Surovino. Pravi pa, da so zadovoljni.

Toda Stojan Auer opozarja, da bi bilo vseeno treba poiskati drugo rešitev. Po njegovem bi občina morala kupiti napravo za predelavo blata, tako da bi ga predelali v kompozitni material in ne nazadnje bi lahko s tem še služila, stroški nakupa pa bi bili po njegovem povrnjeni v enem letu. Dejal je, da je Cerod iz Puconcev, kjer že imajo tako napravo, pripravljen prevzeti eno tretjino blata, ostalo pa bi prevzeli v Novem mestu. Da bi Maribor to zagnal sam, pa bi bilo treba urediti še okoljevarstveno dovoljenje.

Podžupan Medved je še dejal, da Maribor nima skladišča, v katerega bi lahko spravljali blato, tako da bi morali blato odvažati drugam, da pa bi lahko naredili projektno nalogo, kako bodo z blatom ravnali, a da se ega ne da narediti čez noč.

Čeprav pa so mestni svetniki danes ob enih ponoči potrdili 300-odstotno podražitev blata, pa po besedah direktorja Energetike sodeč po pogodbi s Surovino, ta ne bo že danes ali jutri začela odvažati blato. Po pogodbi je skrajni rok za začetek odvoza 1. oktober. Kdaj najhitreje pa bi odvoz blata začeli, pa ponoči še ni.

Je pa Stojan Auer še opozoril, da Surovina sama ne odvaža blata, ampak ima po njegovih besedah podizvajalca za to. Perc pa izpostavlja, da se v razpisu in v pogodbi ni zahtevalo, da se nominalno izreče, ali ima Surovina za to podizvajalca in kdo je to. Pa vendar meni Auer, da bi bila cena odvoza blata manjša, če bi v verigi bilo manj posrednikov.

Če bodo mestni svetniki naslednji teden na seji mestnega sveta potrdili predlagane cene, se v Mariboru obeta občutna podražitev komunalnih storitev. Povprečno mariborsko gospodinjstvo bo plačevalo več za 4,45 evra. Vodstvo občine in vodje javnih podjetij so danes povedali, da gre dvig cen pripisati predvsem zvišanju minimalne plače in drugih stroškov.

Mariborski župan Saša Arsenovič je na današnji novinarski seji povedal: “Dvig cen se bo seveda poznal, a če vemo, da do tega prihaja v največji meri zaradi dviga minimalnih plač, mislim, da je to prav, ker so to ljudje, ki tukaj živijo in si za svoje dobro delo zaslužijo tudi več kot minimalno plačo. Za to pa vemo, da ob vseh drugih dvigih cen ne zadostuje za spodobno življenje.” Poudaril je še, da je najprej kazalo na nujen skupen dvig cen v višini osmih evrov, a so z optimizacijo izvajanja komunalnih storitev uspeli doseči predlagano podražitev za 4,45 evra mesečno, “kar je štiri kave na mesec ali dva soka”. Ob tem je dodal: “Če želimo ohraniti kvaliteto storitev, moramo v to vlagati.” K podražitvi je po besedah direktorjev javnih podjetij ob dvigu minimalne plače prispevala tudi posledična nujna napredovanja drugih zaposlenih, višje cene odvzema odpadkov, nujna vlaganja v posodobitev voznega parka Snage, podražitve energentov ter širjenje obsega storitev.

Vir: Marprom facebook

Vir: Marprom facebook

Širjenje obsega storitev ima na primer pri Marpromu zaradi skorajšnje pridobitve drugega vozila za brezplačne prevoze po mestu Maister in tudi daljših voženj avtobusov zaradi obvozov zaradi del na cestah, se je izvedelo na konferenci, direktor Marproma Bernard Majhenič pa je izpostavil: “Naše cene se niso spremenile že 19 let, obseg dela in stroškov pa se stalno veča.” Cena avtobusne vozovnice za enkratno vožnjo, kupljena v predprodaji, naj bi se zdaj podražila s sedanjih 0,8 evra na en evro.

pokopališče, grobovi, dan spomina na mrtve

Za pitno vodo naj bi povprečno gospodinjstvo plačevalo nekaj več kot evro več na mesec, pol evra več za odvajanje komunalnih vod, za odvoz odpadkov v individualnih hišah pa evro. Nove cene naj bi začele veljati s 1. marcem. Podražile pa se bodo tudi storitve Pogrebnega podjetja Maribor, grobnine pa naj bi, po besedah direktorice Lidije Pliberšek, bile še vedno najnižje v Sloveniji.

Naslednji teden še o rebalansu občinskega proračuna za letošnje leto

Na seji mestnega sveta bodo naslednji teden med drugim obravnavali tudi rebalans občinskega proračuna za letošnje leto. Ta se zvišuje z 136 milijonov na 154 milijonov evrov. “Ob tem, da od države dobimo vsako leto manj denarja, glede na dejstvo, da stroški naraščajo, je sestavljanje proračuna vsako leto bolj zahtevno,” je povedala vršilka dolžnosti direktorice mestne uprave Mateja Cekić. Njeno mesto bo sicer naslednji teden prevzela mestna svetnica Arsenovičeve liste Nataša Rodošek. Kot je danes povedal župan, je ta že opustila svoje delovanje v mestnem svetu in tako izpolnila pogoje za imenovanje za novo v. d. direktorice mestne uprave.
Vir: STA

Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim dajali soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v občini. Ta bo uporabnike po novem stala 37 centov več na uro, kar je slabih sedem odstotkov več kot lani.

Po navedbah mestne uprave je podražitev pomoči na domu, tako kot pred tem že vrtcev, posledica višjih stroškov dela, materiala in storitev. Ob tem poudarjajo, da imajo občani možnost uveljavljanja različnih olajšav, zato zaradi tega ne pričakujejo večjega udarca na njihove žepe.

Po več preložitvah te točke naj bi mestni svetniki danes le sprejemali tudi nov odlok o pokopališkem redu in načinu opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v občini, ki sta potrebna zaradi uskladitve z nacionalno zakonodajo. Prav tako naj bi se izjasnili o možnosti uvedbe sistema izposoje oziroma souporabe koles v mestu.

Na dnevnem redu je tudi sprememba statuta občine, ki bi omogočila imenovanje četrtega podžupana. To mesto naj bi zasedla Alenka Iskra (SD), vendar bo za odobritev te spremembe treba zbrati dvotretjinsko večino, torej 30 glasov mestnih svetnikov. Županova koalicija lahko zagotovi največ 29 od skupno 45 glasov v mestnem svetu.

V nasprotju s pričakovanji pa mestni svetniki danes še ne bodo odločali o ustanovitvi javnega holdinga, čeprav vodstvo občine vztraja pri nujnosti takšne reorganizacije javnih podjetij. Po besedah župana Saše Arsenoviča so potrebni še nekateri manjši popravki predlaganega odloka, zato bodo to točko prestavili na naslednjo sejo.
Vir: Lokalec.si

Mariborski mestni svet bo na aprilski seji odločal o dvigu cen vrtcev. Če bo predlog sprejet, bodo nove cene programov od maja v povprečju višje za nekaj manj kot sedem odstotkov. Za občane Maribora so na mestni občini predvideli znižanje plačila s subvencijo iz proračuna, ki bo za vsakega otroka mesečno v povprečju znašala 20,27 evra.

pust, vrtec zvonček

Povprečno se bodo cene vrtcev zvišale za 6,89 evra mesečno. Za občane MO Maribor so predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v MO Maribor. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna.

Stroški dela predstavljajo okrog 80 % delež cen vrtcev in najbolj vplivajo na višino cene. V času od sprejema trenutno veljavnih cen programov so se spremenila izhodišča za izračun stroškov dela zaposlenih. Vlada RS in sindikati javnega sektorja so namreč decembra 2018 sprejeli dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Dogovor pomeni rast vseh elementov cen programov vrtcev, ki predstavljajo stroške dela (plače, prispevki, drugi osebni prejemki). V prvih mesecih letošnjega leta je večina slovenskih občin sprejela odločitev o dvigu cen vrtcev.

Za občane MO Maribor so s “Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MOM” predvidena tudi različna dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. “Najobsežnejše dodatno znižanje, namenjeno našim občanom je tako imenovano splošno znižanje in znaša od 7 – 23 % plačila, ki bi ga sicer starši morali plačati. Za posameznega otroka znaša ta subvencija mesečno povprečno 20,27 evra in je plačana iz mestnega proračuna,” pojasnjujejo na MO Maribor.  Poleg navedene subvencije sta iz mestnega proračuna plačni še dve dodatni znižanji plačil staršev, in sicer poletna rezervacija in znižano plačilo vrtca v primeru bolezni otroka. Vse tri dodatne subvencije plačil staršev za mariborske občane znašajo 1.438.000 evrov. Sredstva za njihovo plačilo so planirana v proračunih za leti 2019 in 2020, ki ju bo Mestni svet MO Maribor sprejemal na isti seji kot predlog cen vrtcev.

Plačniki storitev predšolske vzgoje so občine, v katerih imajo otroci stalno prebivališče in starši v vrtec vključenih otrok, katerim plačilo vrtca določi pristojni Center za socialno delo na osnovi njihovih dohodkov in premoženja. V mariborskih javnih vrtcih je s strani proračuna pokritih 77 % vseh stroškov, s strani staršev pa 23 %. Proračunska sredstva so zagotovljena v proračunu, prispevek staršev pa se zagotavlja s plačili staršev v odstotku od cene programa, v katerega je otrok vključen. Predlagana korekcija cen programov mariborskih javnih vrtcev pomeni višje plačilo staršev od 5,73 % do 6,54 %, kar v znesku pomeni od 1,84 evra do 17,81 evra oz. povprečno za 6,89 evra mesečno.
Povečanje plačila je odvisno od dohodkovnega položaja staršev in programa vrtca, ki ga otrok obiskuje.