Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Mestna občina Maribor je sporočila izvajalce programa Čarobnega decembra 2019, ki se bo odvil na osrednjem prizorišču od 29. novembra do 31. decembra 2019. Med nastopajočimi bodo Nina Pušlar, Tony Cetinski, Challe Salle, Crvena jabuka, Senidah, skupini Muff in Gadi ter več lokalnih skupin. Na silvestrovo bo za vstop v novo leto poskrbela skupina Big foot mama.

Čarobni december 2017, foto: M. Pigac

Čarobni december 2017, foto: M. Pigac

Agencija Damn, ki jo je Mestna občina Maribor izbrala kot producenta, je namreč podpisala pogodbe z izvajalci, ki bodo decembra nastopali na Trgu Leona Štuklja. Poleg že omenjenih bodo nastopile še lokalne skupine, kot so Alo!Stari, Papir, Groovokado, ter drugi slovenski izvajalci. Obljubljajo tudi stand-up večer z znanimi stand-up komiki Evo Virc, Rokom Škrlepom, Maticem Kokošarjem in komikom presenečenja. Med tednom bodo za glasbeni program s tematskimi večeri skrbeli didžeji; DJ Stojko, DJ Maj, DJ Berny, DJ Ney, DJ Skok in DJ Lexy. Pripravljajo tudi večer elektronske glasbe, za katerega bosta skrbela didžeja Tim Urbanya in Mike Vale.

Čarobni december 2017, foto: M. Pigac

Čarobni december 2017, foto: M. Pigac

Letos uvajajo tudi novost: produkcijo videokoncertov oziroma posnetkov koncertov največjih svetovnih zvezd: Sting, AC/DC, Coldplay, The Rolling Stones, Ed Sheeran, v času božičnih praznikov pa še Andrea Bocelli. Na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja bodo v nekaterih popoldnevih tudi druge prireditve. Konec decembra pa se bo od vseh, ob odhodu v svoje pohorsko domovanje, tudi letos poslovil Dedek Mraz.

Ministrstvo za zdravje Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Maribor ni odobrilo posebnega programa na področju anesteziologije, na podlagi katerega bi lahko sklepali podjemne pogodbe tudi z domačimi anesteziologi. Zato še vedno krpajo kadrovske luknje z anesteziologi iz drugih slovenskih bolnišnic. Kako dolgo bo tako šlo, ne znajo povedati.

ukc mariborS posebnim programom na področju anesteziologije, ki ga je avgusta potrdil svet zavoda, so po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina želeli nadomestiti anesteziologe, ki prihajajo v UKC Maribor pomagati iz drugih slovenskih bolnišnic, medtem ko so izpad hrvaških anesteziologov, ki so prihajali prek sporne pogodbe z Inštitutom za raziskave v medicini (IRM), uspeli nadomestiti z dodatnimi zaposlitvami na oddelku.

Cilj je, da na koncu ne bi potrebovali več nobene zunanje pomoči. A do ustrezne kadrovske popolnitve oddelka za anesteziologijo bo trajalo še nekaj časa, zato so kot najbolj ekonomično rešitev za vmesni čas predlagali sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi anesteziologi za delo izven rednega delovnega časa. To naj bi bilo tudi finančno ugodnejše, kot pa plačevanje anesteziologov iz drugih bolnišnic.

A na ministrstvu za zdravje niso imeli posluha za to. “Ministrstvo za zdravje je predlagalo, naj pred podpisom pogodb poskusimo z drugimi organizacijskimi oblikami in doslej z domačimi anesteziologi še nismo sklepali nobenih podjemnih pogodb,” so povedali v UKC Maribor.

Na ministrstvu ponavljajo, da sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni dovoljeno. “Mogoče jih je sklepati le pod pogoji določenimi v 53.c členu zakona o zdravstveni dejavnosti oz. v okviru posebnih programov, ki jih minister lahko določi tudi na ravni posameznega zavoda. V primeru UKC Maribor sklep o posebnem programu za anesteziologijo ni bil izdan,” je bilo vse, kar so povedali.

UKC Maribor zaenkrat pokriva potrebe z domačimi anesteziologi v rednem delovnem času ter prihodi pogodbenikov iz UKC Ljubljana in ostalih slovenskih bolnišnic. “Zaenkrat na takšen način uspevamo organizirati delo tako, da je dogovorjeni dnevni obseg delovišč pokrit. Kako zadosten je ta obseg, da do podaljševanja čakalnih dob ne bi prihajalo, pa je z gotovostjo težko reči,” pravijo v kliničnem centru.

“Vsekakor je za enovitejši strokovni razvoj ter nadzor oddelka in s tem boljšo organizacijo dela in posledično tudi produktivnost smiselno, da je odvisnost od zunanje pomoči čim manjša, kar brez dodatnega angažmaja domačih anesteziologov na ta način ne bo izvedljivo,” še dodajajo.

Trenutno dnevno prihaja v UKC Maribor pet gostujočih anesteziologov, po novem letu bodo po napovedih prihajali štirje.
Vir: STA

Letos spremljamo predčasne volitve rektorja Univerze v Mariboru. Prvi krog je razpisan 5. junija. Vse štiri, med katerimi bodo izbirali volilci in volilke, smo pozvali naj javnost seznanijo s ključnimi točkami svojega programa. Odzvali so se le trije, ki jih predstavljamo po abecednem vrstnem redu.

Zdravko Kačič

Zdravko Kačič

ZDRAVKO KAČIČ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Ključni poudarki programa dela, ki ga definirajo naslednje točke:
1. Spodbujanje kulture dialoga, dosledno upoštevanje moralnih norm in etičnih standardov, negovanje konstruktivne kritične misli ter gradnja družbeno odgovorne in angažirane univerze. Vodenje konstruktivnega dialoga z vsemi deležniki na univerzi in drugimi deležniki, ki delujejo na področju visokega šolstva.
2. Odgovorno vodenje univerze in skrb za čim boljše delovne pogoje.
3. Krepitev kakovosti izvajanja izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti, doseganje kritične mase raziskovalnega potenciala na članicah in sinergično povezovanje raziskovalnih kapacitet v okviru multidisciplinarnih projektov. Internacionalizacija dejavnosti univerze s poudarkom na znanstvenoraziskovalnem, umetniškem in izobraževalnem delu, kjer bo pri slednjem poudarek na internacionalizaciji doktorskega študija, seveda v okviru zmožnosti posamezne članice.
4. Zagotavljanje ustreznega položaja in vloge študentk in študentov pri soodločanju na univerzi in zagotavljanje neodvisnega delovanja njihovih organov. Spodbujanje sodelovanja vseh deležnikov na in zunaj univerze, ki delujejo na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti.
5. Razvoj sistemskih rešitev in mehanizmov ter infrastrukture za prenos znanja in tehnologij ter spodbujanje mednarodnega povezovanja. Sinergično združevanje dela vseh deležnikov, ki delujejo na tem področju.
6. Sodelovanje pri pripravi ustreznih zakonskih rešitev s ciljem priznavanja izobraževalnih in raziskovalnih kapacitet visokošolskih delavk in delavcev, pasovnega financiranja javne službe na področju visokega šolstva ter ureditev položaja visokošolskih delavk in delavcev znotraj sistema plač v javnem sektorju.
7. Ureditev položaja strokovnih delavcev – primerljiva delovna mesta morajo biti primerljivo vrednotena.
8. Krepitev sistema notranje evalvacije in pospešeno nadaljevanje priprav na institucionalno reakreditacijo univerze
9. Priprava strategije razvoja UM za obdobje 2021 – 2030.

Žan Jan Oplotnik

Žan Jan Oplotnik

ŽAN JAN OPLOTNIK, Ekonomsko-poslovna fakultet (prorektor za finančne zadeve UM)
Zavzemal se bom za odličnost institucije, ki je utemeljena na zadovoljnih ljudeh. Vodenje univerze naj bo takšno, da bo vzpodbujalo odgovorno avtonomnost članic, na katerih naj vlada, se razvija, ceni in spoštuje akademska svoboda, radovednost duha in akademski mir,” je zapisal Oplotnik.
Poudarki in smeri prihodnjega mandata v skladu s strategijo razvoja in načrtom izboljšav UM:
1. Univerze ni brez ljudi, še posebej ne brez zadovoljnih ljudi, ki so edino zagotovilo za dobro opravljeno delo
2. Sem proti razvrednotenju dela, in sem »za« ustrezno plačilo za kakovostno opravljeno delo.
3. Posebna skrb gre študentom brez katerih nas ne bi bilo, zato je potrebno ustvarjati takšno odličnost inštitucije, ki jih bo navdihovala ter vodila do uspešne kariere in osebnega zadovoljstva na njihovi življenjski poti.
4. Podpora študentskemu organiziranju je nujna, prav tako vključenosti študentov v raziskovalno delo – »Izkušnje štejejo«, naj bo slogan za vključevanje študentov v raziskovalne projekte.
5. Univerza mora biti prisotna v okolju kjer ima svoj sedež ali enote, začuti naj potrebe okolja in skupaj z njim oblikuje vsebine, ki bodo kazale na njeno odličnost, družbeno odgovornost in trajnostno naravnanost.
6. Univerze naj sega tudi izven meja lokalnega in predstavlja most in vrata v globalno dogajanje, zatoo Internacionalizacija Univerze ni vprašanje ampak »naravno stanje«.
7. Zagovarjam jasna pravila in njihovo spoštovanje pri izvolitvah v naziv, prav tako mednarodno primerljivost, celovitost in predvsem enakopravnost obravnave vseh kandidatov.
8. Ustrezni materialni pogoji in stabilni viri financiranja so nujen predpogoj za normalno delovanje in razvoj univerze.
9. Zagovarjam vodenje z zgledom in močjo argumentov in ne argumentom moči.
10. Izrednega pomena je, da se investicijski cikel kontinuirano nadaljuje, in da podpremo prioritetne projekte (obnova FVV, FZV, trojčka fakultet na Koroški cesti in projekt sanacije tehniških fakultet ter projekt »Smart City Campus«, stavba FT in energetska sanacija FOV. Zavedati se moramo lokacij, posebnega pomena, kot je Meranovo, Botanični vrt, Sidro, ipd.

 

Niko Samec

Niko Samec

NIKO SAMEC, Fakulteta za strojništvo (prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost UM)
Nekaj prioritet programa:
-Zagotoviti dologoročnejše stabilno financiranje UM v večjem obsegu kot do sedaj, ker je že več let sistematično podfinancirana.
– Prizadevati si za vzpostavitev pasovnega financiranje raziskovalne dejavnosti.
– Intenzivno pospešiti izboljšanje infratstrukturnih pogojev UM, izgradnja prioritetnih infrastrukturnih objektov in obnova nekaterih fakultetnih stavb.
– Izboljšati raziskovalno razvojno opremo fakultet.
– Permanentna skrb za čim višjo kakovost izobraževanja in raziskovanja
– Zmanjšati birokracijo upravljalskih in delovnih procesov.
– Poenotenje standardov vrednotenja dela na vseh članicah univerze.
– Zagotavljati visoko raven akademskega dialoga med vsemi deležniki
– Vzpostaviti visoko raven moralno etičnih standardov na vseh področjih delovanja univerze.
– Povečati obseg sodelovanja z gospodarstvom tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju.