Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Fundacija Mima je je objavila razpis, v katerem mladim mariborskim športnikom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 200 evrov.

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Merila dodeljevanja sredstev so oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno.

Donacije so zbirali tudi na lanskem festivalu palačink in teniškem turnirju

Preko donacij podpornikov in dobrodelnih dogodkov, kot je Dobrodelni festival palačink na Trgu Svobode v Mariboru ter prvi vseslovenski teniški turnir za lovoriko Mime Jaušovec, ki se je odvil junija 2020 v RCU Lukovica in na katerem so se pomerili vsi najboljši slovenski teniški igralci, so v preteklih letih do danes zbrali 3.000 evrov donacij.

Mima Jaušovec: izvedba prvega razpisa dodatna motivacija za zbiranje sredstev

Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, predsednica upravnega odbora Fundacije Mima, je izpostavila: “Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi profesionalno, je bilo v preteklosti dostopnejše in cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila ur vadbe, organiziranih prevozov na treninge ali tekme ter udeležbo na tekmovanjih. Dodaten izziv predstavlja pandemija in z njo povezani finančni primanjkljaji, ki je starše iz socialno šibkih okolij še dodatno prizadela. Velika pohvala in zahvala gre motiviranim staršem, ki si resnično iz meseca v mesec prizadevajo priskrbeti sredstva za športno vadbo otrok kljub temu, da je njihov socialni status ob več otrocih v družini krepko pod življenjskim standardom. Izvedba prvega razpisa, na katerega se je prijavilo kar 90 staršev, nam daje dodatno motivacijo, da nadaljujemo z zbiranjem sredstev in v letošnjem letu ponovno pomagamo najšibkejšim a obenem najmočnejšim družinam mladih športnikov.”

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev

• Da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
• da ima družina športnika šibek socialni status,
• da je državljan Republike Slovenije,
• da ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
• da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo (priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo:
• dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
• fotokopijo zadnje dohodninske odločbe obeh staršev ali skrbnikov,
• priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
• priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore.

Zadnji rok za oddajo vloge je 7. maj 2021

V razpisanem roku prispele popolne vloge obravnava komisija. Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po zaključku razpisa. Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 7. maj 2021. Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov: Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor, s pripisom: za razpis fundacije.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija.

Evropsko sofinancirani program Urbact, za katerega je v Sloveniji pristojno ministrstvo za okolje in prostor, je nedavno objavil zadnji razpis v tem programskem obdobju. Gre za razpis za nova akcijska omrežja, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive, v njem pa lahko sodelujejo vse slovenske občine.

maribor iz luftaKot so ta teden pojasnili na uvodnem info dnevu v Mariboru, v omrežjih sodeluje do deset partnerskih mest oziroma občin iz različnih evropskih držav, ki lahko izmenjujejo izkušnje in se učijo ena od druge. Partnerji v okviru dveletnega sodelovanja na mednarodni in lokalni ravni razvijajo celostne akcijske načrte, s katerimi naslovijo pereče probleme.

Ob tem so deležni strokovne podpore s strani vodilnega strokovnjaka, ki strokovno usmerja delo omrežja, na voljo pa so jim tudi različne oblike usposabljanj in podpore v strani programa. Novost tokratnega razpisa je, da bodo lahko partnerska mesta manjše rešitve preizkusila v obliki pilotnih aktivnosti.

Občine imajo s sodelovanjem v omrežju možnost oblikovati partnerstvo na lokalni ravni, s pomočjo katerega vzpostavijo kakovosten dialog z lokalnimi deležniki na določeno temo, skupaj razvijajo nove rešitve in oblikujejo akcijske načrte.

Urbact je med leti 2014 in 2018 financiral že 20 akcijskih omrežij, ki so združevala 205 mest iz vse Evrope. S pomočjo njihove metode so ta mesta v okviru lokalnih skupin usposobila lokalne deležnike za sooblikovanje celostnih akcijskih načrtov.

V več kot 66 odstotkih mest so pripravljene celostne akcijske načrte sprejeli mestni oziroma občinski sveti, skoraj polovica jih je zagotovila sredstva za izvajanje načrtov in več kot 80 odstotkov je načrte že začelo izvajati.

V začetku decembra so potrdili novih 23 projektov, v katerih sodelujeta tudi Mestna občina Ljubljana in občina Idrija. Prestolnica bo vodila omrežje na temo Čebelje poti, v Idriji pa bodo dobro prakso prenašali iz nemškega mesta Altena.

V Ljubljani si poleg izmenjave izkušenj in iskanja skupnih rešitev od projekta obetajo vzpostavitev trdne mreže mest z urbanim čebelarjenjem, kar bi omogočalo oblikovanje skupnih razvojnih vizij in medsebojno pomoč na tem področju tudi v bodoče.

Idrija se je pridružila manjšim evropskim mestom, ki se bodo osredotočila na razvijanje intervencij, ki temeljijo na lokalnih zmožnostih. Njihov cilj je zaustaviti in izboljšati dolgotrajno nazadovanje teh mest na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju.
Vir: STA

Mestna občina Maribor, ki se letos ponaša z nazivom Evropsko mesto športa 2018, bo prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje sofinancirala prireditve in dogodke v višini 500 EUR. Na voljo je 25.000 EUR sredstev, ki se bodo razdeljevala po sistemu pravočasno prijetih popolnih prijav. Razpis se prične z dnevom objave in poteče 20. 9. 2018.

Naziv Evropsko mesto športa 2018 je mesto pridobilo na podlagi vlaganja v športno infrastrukturo, povečanja športnega turizma in aktivnega športnega dogajanja, ki ga skozi vsa leta izvajajo športna društva, zveze in posamezna podjetja. Na občini se zavedajo, da je organizacija športnih prireditev in dogodkov velik finančni zalogaj, ki marsikateremu izvajalcu predstavlja izziv pri organizaciji. Prav zato so si v programu projekta Evropsko mesto športa zastavili cilj, da del sredstev namenijo sofinanciranju dogodkov in prireditev, ki so se že oziroma se bodo organizirale v Mestni občini Maribor v letu 2018.

Vir: MO Maribor

Vir: MO Maribor

Župan je ob najavi razpisa poudaril, da želijo ob vsakoletnem povečanju vlaganja sredstev v športno infrastrukturo, letos je za to namenjenih 7,9 mio EUR, povečati višino sredstev tudi za programe izvajalcev letnega programa športa. “Z objavo dodatnega programskega razpisa, ko nosimo naziv Evropsko mesto športa, bomo tako prijavitelje delno razbremenili stroškov organizacije in jih spodbudili k izvedbi še kakšnega športnega dogodka v letu 2018. Maribor ima izjemno veliko aktivnih organizatorjev športnih prireditev katerim gre zahvala, da smo Mariborčani nad evropskim povprečjem športno aktivnih občanov,” je zaključil župan Fištravec.

Besedilo razpisa se skupaj z vsemi obrazci in dokumentacijo nahaja med novicami na spletni strani www.mariborsport.si in www.maribor.si.

Švica razpisuje štipendije za raziskovalce in umetnike. S švicarskega veleposlaništva v Sloveniji so vse slovenske univerze obvestili, da so objavili razpis za štipendije švicarske vlade za obdobje 2019-2020. Prijavijo se lahko tudi mariborski študentje.

vir: arhiva Lokalec.si

vir: arhiva Lokalec.si

Razpis za štipendije odličnosti švicarske vlade za 2019-2020 je odprt na različnih področjih:
– študij likovne umetnosti
– doktorski študij
– podoktorskih študijev
– raziskave.
Razpis bo odprt bo do konca novembra, selekcijo med kandidati pa bodo opravljali predvsem na podlagi pregleda profila ter referenc prijavljenih, kakovosti njihovega raziskovanja ali umetniškega dela, ki ga opravljajo prijavljeni, ter izkazan potencial sinergijskih učinkov za nadaljnje znanstveno raziskovanje. Podrobne informacije o različnih tipih štipendij in pogojih lahko kandidati preverijo na SPLETNI STRANI Zvezne komisije za štipendije za tuje študente FCS.

UKC Maribor je objavil razpis za delovno mesto strokovnega direktorja. Aktualni dir. Darji Arko namreč konec aprila poteče(že drugi) mandat. Ali bo ponovno kandidirala, zaenkrat še ni znano. Pričakovati pa je, da bo izbira zaključena do konca marca.

Rok za prijavo je 12 dni. Med pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, so: diploma medicinske fakultete, naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete in najmanj pet let izkušenj s strokovnim vodenjem. Kandidati morajo (poleg življenjepisa) k prijavi priložiti potrdilo o nekaznovanosti ter program dela in strokovnega razvoja kliničnega centra. V skladu s statutom UKC Maribor bodo člani razpisne komisije (ki so jo imenovali na torkovi seji sveta zavoda) preverili, kdo izmed na razpis (pravočasno) prijavljenih kandidatov/-tk izpolnjuje pogoje. Nato bodo člani sveta zavoda med njimi izbrali strokovnega direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta in direktorja UKC Maribor Vojka Flisa. Mandat strokovnega direktorja traja štiri leta.

ukc maribor

Kakšna bo (tokratna) odločitev Arkove?
Aktualno strokovno direktorico je na funkcijo povabil nekdanji (dolgoletni) direktor UKC Maribor Gregor Pivec. Arkova to funkcijo opravlja že dva mandata: prvič je bila kot dotedanja predstojnica oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk za strokovno direktorico imenovana aprila 2010. Po pretresih v UKC Maribor, ki so vodili k odstopu dolgoletnega direktorja Pivca, je Arkova februarja lani ponudila odstop, ker v nastalih razmerah naj ne bi mogla ustrezno opravljati svojega dela. Ko jo je podprl strokovni svet bolnišnice, je umaknila predlog in ostala na položaju, češ da ima UKC Maribor že tako ali tako ogromno težav, zato ga ne želi dodatno obremenjevati s predčasnim iskanjem novega strokovnega direktorja.

V času njenega mandata pa jo je k odstopu pozval zdravniški sindikat Fides, in sicer zaradi nastalih kadrovskih težav na anesteziologiji. Takrat je Arkova poudarila, da je ves čas aktivno sodelovala pri reševanju situacije, da je podajala predloge za reševanje težav, vendar ti niso bili v celoti upoštevani. Spomnila je tudi, da lahko strokovni direktor v skladu s statutom UKC Maribor samo daje predloge direktorju, ne more pa o tem odločati samostojno. Kako se bo odločila o morebitni ponovno kandidaturi pa še ni jasno.
Vir: STA

Študentski domovi Univerze v Mariboru so objavili dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentske domove Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018. Prošnjo za sprejem je mogoče oddati do 1. maja 2018.

Elektronske vloge za sprejem v domove na spletnem portalu eVŠ. Razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje, so objavljene na spletni strani Študentskih domov UM.

Pisarna za študentske domove bo o prošnjah za sprejem, ki bodo vložene do vsakega petega v mesecu (prvič do 5. 1. 2018 in nato do 5. 2. 2018, 5. 3. 2018, 5. 4. 2018 in 1. 5. 2018), odločila v 30 dneh in na spletni strani študentskih domov objavila prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št 22/01 s spremembami in dopolnitvami) in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika. Na vselitev bodo vsak mesec povabljeni vsi študenti s pozitivno rešenimi prošnjami in bodo lahko še v tem študijskem letu 2017/18 izkoristili prednosti bivanja v študentskih domovih.

amfiteater ff um, študenti

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo; niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v RS v istem obdobju, imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija in niso izključeni iz študentskega doma.

Študentski domovi Univerze v Mariboru, ki se nahajajo v petih naseljih (v bližini fakultet in centra mesta), nudijo študentom 2.663 ležišč, od tega 730 ležišč v enoposteljnih sobah. Poleg ugodne cene bivanja (med 73 in 138 evri na mesec), nudijo študentom številne ugodnosti, od sob z neomejeno uporabo interneta in priključkom za CTV, souporabe kuhinj in kopalnic, možnosti uporabe pralnega in sušilnega stroja, pa vse do uporabe sob za študij, obštudijsko dejavnost, možnosti uporabe športnih objektov in najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in Smetanovi.

V tisku je danes objavljen razpis za novega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Pred nekaj manj kot letom dni je namreč odstopil dolgoletni direktor Gregor Pivec, zatem imenovanemu vršilcu dolžnosti direktorja Janezu Lavretu pa sredi poletja poteče enoletni mandat.

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, so izobrazba druge stopnje, najmanj pet let izkušenj z organizacijo, vodenjem in upravljanjem ter znanje angleškega ali nemškega jezika. Kandidat mora tudi izkazati poznavanje organiziranosti in delovanja zdravstvenega zavoda in zdravstva nasploh. K prijavi z življenjepisom mora priložiti potrdilo o nekaznovanosti ter program dela in razvoja kliničnega centra.

Rok za prijavo je 12 dni po današnji objavi razpisa. Nekateri člani sveta zavoda so na torkovi seji želeli nekoliko daljši rok za prijavo, a se je izkazalo, da so s časom za izvedbo vseh potrebnih postopkov zelo na tesnem. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Nov direktor znan konec aprila

Razpisna komisija po torkovi odločitvi sveta zavoda ostaja v enaki sestavi kot lanska, znova jo vodi Stanislava Naterer. Po novem razpisna komisija, ki jo sestavljajo člani sveta zavoda, ne bo več opravila ožjega izbora kandidatov, ampak bo samo preverila, kdo izpolnjuje pogoje. Tako se bodo svetu zavoda lahko predstavili vsi ti kandidati. Ime direktorja s polnim štiriletnim mandatom bi lahko bilo znano že konec aprila, po potrditvi na seji sveta zavoda pa mu mora dati zeleno luč še vlada. Lavre je potrdil, da se bo prijavil na razpis: “S tem namenom sem tudi prišel v Maribor,” je povedal v torek.

Janez Lavre je veljal tudi za favorita ministrice za zdravje.

Janez Lavre, v.d. direktorja UKC Maribor in Gregor Pivec, nekdanji direktor UKC Maribor

Položaj direktorja UKC Maribor se je sprostil šele po 20 letih, ko je Pivec po številnih pritiskih, predvsem zaradi neuspešnega reševanja težav zaradi pomanjkanja anesteziologov, 20. aprila lani podal odstop z direktorskega položaja in se vrnil na delovno mesto zdravnika. Svet zavoda ni bil zadovoljen z nobenim od prijavljenih kandidatov za njegovega naslednika, ampak je 14. junija za eno leto imenoval vršilca dolžnosti direktorja, in sicer tedanjega direktorja slovenjgraške bolnišnice Lavreta, ki je imel podporo ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc.

VIR: STA