Aktualne oddaje

  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 25.4.2024. 

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič se je včeraj popoldne, v vlogi predsedujočega Partnerstvu za Pohorje, v Mariboru sestal z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom.

Na sestanku, na katerem sta bila še podžupanja MO Maribor Helena Kujundžić Lukaček in direktor Mariborske razvojne agencije Uroš Rozman, so ministru predstavili prednostne naložbe, ki so jih partnerji identificirali v nedavno sprejeti Strategiji razvoja Pohorja. Od ministra so želeli izvedeti, kakšni so koraki do uresničitve strategije, kje so možnosti za pridobitev evropskih sredstev za projekte v okviru te ter ali je rešitev zanje posebni zakon o Pohorju. Preko videopovezave so na sestanku sodelovali tudi predstavniki nekaterih drugih partnerjev projekta: Občine Ribnica na Pohorju, Marproma, Uniturja, podjetja Vabo, Razvojne agencije Savinjske regije in Regionalne razvojne agencije Koroška.

Minister je ocenil, da je Partnerstvo za Pohorje s povezovanjem in sprejetjem Strategije razvoja Pohorja naredilo revolucionaren korak, ki je lahko osnova za “vrhunske rezultate”.

Pomembno sodelovanje vseh partnerjev v projektu

Med prednostnimi projekti partnerstva je vzpostavitev povezane turistične destinacije Pohorje, ki pa bi za svoje delovanje potrebovala sredstva za promocijo in trženje. »Kar ste naredili, je revolucionaren korak, ki bo dal vrhunske rezultate,« je ocenil minister. Poudaril je, da je pri vseh nadaljnjih korakih pomembno, da še naprej tesno sodelujejo vsi deležniki – lokalne skupnosti, gospodarstvo in prebivalstvo –,ter da se vse, kar se bo delalo, dela za »turizem 365«. Partnerji so povedali, da, ob že vzpostavljenih (zimskih) aktivnostih v gorskih centrih, na Pohorju vsekakor načrtujejo razvoj celoletnega turizma. Programi na področju pohodništva, kolesarstva, naravnih in kulturnih znamenitosti namreč dajejo možnost multiplikativnih učinkov za razvoj gorskih centrov na območju Pohorja pa tudi za ostale dejavnosti v vseh partnerskih občinah.

Umestitev Pohorja na mednarodni turistični zemljevid

Za uspešno umestitev Pohorja na mednarodnem turističnem zemljevidu so nujno potrebne tudi investicije v infrastrukturo, žičniške naprave in ceste. Zaradi kritične povprečne starosti žičniških naprav (več kot 30 let) in njihove dotrajanosti so investicije v žičniško infrastrukturo na Pohorju nujne. “Ocenjujemo, da je skupna vrednost nujnih investicij v žičniške naprave, smučarske proge in zasneževanje 42 milijonov evrov. Ena odprednostnih je gotovo nakup krožnekabinske gondole Pesnik na Ribniškem Pohorju, ki ima ob Krvavcu edina že veljavno gradbeno dovoljenje. Pri ministru smo preverili, kateri razpisi so predvideni, tudi za ostala smučišča in žičniške naprave, ki potrebne dokumentacije še nimajo pripravljene,” so zapisali na MOM v sporočilu za javnost. Minister je napovedal, da bo iz sredstev EU za podporo razvoja gorskih centrov v Sloveniji rezerviranih 50 milijonov evrov: »To je mogoče malo za vso Slovenijo, a vseeno pomemben znesek, ki ga bomo znali pametno naložiti v gorske centre po vsej državi. Še posebej lahko na ta sredstva računajo tam, kjer je vzpostavljeno dobro sodelovanje med deležniki, zato lahko na sorazmeren del sredstev računate tudi za projekte v okviru Strategije razvoja Pohorja. Predvideni pa so še drugi razpisi za nepovratna sredstva iz Evropske unije.«

Že ob oktobrski javni predstavitvi Strategije razvoja Pohorja so partnerji napovedali, da bo njena vrednost tolikšna, kolikor bo imela zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih projektov. O možnostih podpore pri ključnih projektih s strani države je minister Počivalšek takrat poudaril: »Želim si, da bi prizadevanja občin za enovito razvojno politiko Pohorja temu območju prinesla več priložnosti za to, da bi sredstva, ki jih država namenja gospodarskemu in regionalnemu razvoju ter razvoju turizma, v večji meri prišla sem, v te kraje na Pohorju.«

Za finančno podprtost projekta

Po zagotovilu ministra, da bodo dobro pripravljeni projekti, ki zajemajo »širše zgodbe«in ki lahko dajo dobre rezultate, zagotovo tudi finančno podprti, je župan MOM Saša Arsenovič vse partnerje v Partnerstvu za Pohorje pozval, naj za svoje pohorske projekte, ki jih imajo pripravljene, čim prej zagotovijo tudi svoj del sredstev, da bodo lahko z njimi kandidirali za sofinanciranje. Glede možnosti za sprejetje posebnega zakona o Pohorju pa je minister poudaril, da je takšenzakon smiseln le, če bo imel vsebinsko in finančno osnovo: »Glede vsebine ste že s sprejeto strategijo naredilipomemben korak za pripravo zakona. Ker so v njej zapisani konkretni projekti, projekcije in številke, se mi zdijo možnost za zakon zelo realne. In pri tem smo vsekakor pripravljeni sodelovati z vami oziroma vam ponujamo pomoč pristojnih služb. Mestna občina Maribor je v okviru Partnerstva za Pohorje prošnjo za srečanja o temah, vezanih na operativne naloge na Pohorju, poslala tudi drugim pristojnim ministrstvom: za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano(kolesarske povezave, lesni center na Pohorju, razpisi LAS –Lokalne akcijskeskupine), za infrastrukturo (državne ceste na Pohorju) ter za okolje in prostor(Regijski park Pohorje). Z odgovorom, da se zavedajo pomembnosti teme, so vsa ministrstva povabilo sprejela in pričakujemo, da bodo sestanki relativno kmalu organizirani.

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerji in podporniki Partnerstva za Pohorje predstavila Strategijo razvoja Pohorja. Gre za prvi strateški dokument, ki pokriva širok spekter izzivov ter ima podporo 28 partnerjev na celotnem območju Pohorja. Njena vrednost bo tolikšna, kolikor bo v prihodnosti zastavljenih ciljev in predvsem uresničenih projektov.

Vir: FB Visit Pohorje

Zaveza Partnerstva za Pohorje je bila, da bodo začeli usklajevati cilje in projekte, s pomočjo katerih bo Pohorje postalo zelena destinacija z evropsko uveljavljeno tržno znamko. Pomemben korak k temu je bil narejen s pripravo »Strategije razvoja Pohorja«, ki prvič celovito združuje vsa področja, ki v tem trenutku predstavljajo izziv na Pohorju. V njej so bili analizirani ključni problemi in potrebe, s pomočjo katerih so bili določeni ukrepi za njihov razvoj ter jih finančno ovrednotili.

Predsednik Partnerstva za Pohorje, župan MO Maribor Saša Arsenovič je v nagovoru strategije uvodoma zapisal: “Kar delamo, je zgodovinsko” in dodal: “Že v preteklosti so v občinah okoli Pohorja čutili enako močno željo, da se z vseh strani, z vrha in obronkov, povežemo na tem našem skupnem hribu. A mi smo prvi, ki to željo uresničujemo.” Na novinarski konferenci je župana MO Maribor nadomeščal podžupan Samo Peter Medved, ki je dejal, da je bilo v preteklosti že več poskusov povezovanja med sosednjimi občinami, vendar nikdar v smislu partnerstva vseh občin, ki mejijo na Pohorje. Občin in pridruženih deležnikov v partnerstvu je kar 28. Slednje vsekakor nakazuje na zgodovinski dogodek, saj je bila prvič ustvarjena tudi skupna razvojna strategija na področjih zaščite narave, turizma, gospodarstva, infrastrukture in kvalitete bivanja.

Počivalšek: Pohorje ima vse predispozicije, da natančno sledi usmeritvam slovenskega turizma

Miselni premik v obravnavi Pohorja kot razvojne priložnosti za širšo regijo pozdravlja tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki poudarja, “da ima Pohorje vse predispozicije, da natančno sledi usmeritvam slovenskega turizma: butično, petzvezdično in trajnostno.” S pripravo strategije je bil narejen pomemben strateški korak glede soglasja o želeni prihodnosti razvoja Pohorja in prednostnih naložbah. “Med prioritetnimi projekti je vzpostavitev povezane turistične Destinacije Pohorje z vso potrebno infrastrukturo, ki je osnova za razvoj turizma. Naslednji pomemben projekt je vezan na za Pohorje zelo pomembno gospodarsko panogo – sečnjo in predelavo lesa, ki jo želimo dodatno spodbuditi z vzpostavitvijo lesarskih centrov. Tretji nosilni projekt predstavlja vzpostavitev Regijskega parka Pohorje, kjer bi zavarovali in vzpostavili nadzor nad naravovarstveno najbolj ohranjenimi deli Pohorja,” pojasnjuje Uroš Rozman, vodja priprave strategije in direktor Mariborske razvojne agencije.

Podžupan MOM Samo Peter Medved in direktor MRA Uroš Rozman na predstavitvi Strategije razvoja Pohorja. Vir: MOM

O možnostih podpore pri ključnih projektih s strani države minister Zdravko Počivalšek poudarja: “Želim si, da bi prizadevanja občin za enovito razvojno politiko Pohorja temu območju prinesla več priložnosti za to, da bi sredstva, ki jih država namenja gospodarskemu in regionalnemu razvoju ter razvoju turizma, v večji meri prišla sem, v te kraje na Pohorju” in dodaja: “Spodbujati bo treba mlade in jim ponuditi možnosti, da bodo svoje ambicije razvijali doma, spodbujati in nagrajevati bo treba poslovne spodbude in nenazadnje Pohorje je treba mrežiti, se pravi vzpostaviti infrastrukturo, ki ga bo povezala s svetom. Povezovanje in sodelovanje 19 občin, skupaj 28 partnerjev je revolucionarno in Pohorje že ima mesto na zemljevidu naših interesov.”

Kako zelo pomembno bo, da bo Pohorje dobilo podporo tako s strani občin kot države, se zaveda in dodaja tudi Rozman: “Pomoč države pričakujemo pri projektih prenove državnih cest, gradnje in prenove žičnic, vzpostavitvijo Regijskega parka Pohorje ter lesnega centra ter drugih finančnih spodbud v podporo podjetništvu in promociji destinacije. Predvsem pa si želimo, da bi bilo Pohorje v novi finančni perspektivi deležno večjega deleža evropskih sredstev, kot do sedaj. Skupaj z občinami in drugimi deležniki na Pohorju pa lahko vzpostavimo povezano turistično destinacijo ter poskrbimo za ustreznejšo ureditev kolesarskih in pešpoti ter boljšo informacijsko infrastrukturo. Veliko pa lahko občine naredijo tudi s sprejemom ustreznih prostorskih planov, ki bodo zagotavljali razvoj nujno potrebne infrastrukture na Pohorju.”

O nujnosti ureditve ključne infrastrukture (cestne, žičniške, kolesarske, …) na Pohorju se strinja tudi eden izmed treh največjih turističnih ponudnikov na Pohorju in ustanovni partner Partnerstva za Pohorje, Boštjan Paradiž, direktor podjetja Vabo in dodaja: “Gospodarski subjekti si v prvi meri želimo, da se dobro povežemo in navzven delujemo enotno, ob tem pa imamo urejeno infrastrukturo, s čimer bi lahko zaokrožili poletno-zimski turizem na Pohorju.”

Na pobudo mariborskega župana Saša Arsenoviča se je povezalo 19 občin, ki so danes na razglednem stolpu Pot pod krošnjami Pohorje podpisale plaketo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje. Skupaj s sopodpisniki – tremi ključnimi nosilci turistične ponudbe ter šestimi članicami – so se zavezale za usklajevanje ciljev in projektov za turistični in infrastrukturni razvoj Pohorja pod skupno blagovno znamko. Njihova skupna želja je ohraniti naravne in kulturne danosti ter spodbuditi skladen gospodarski in turistični razvoj s poudarkom na trajnostni rabi naravnih virov.

Mariborski župan Saša Arsenovič je kot pobudnik povezovanja in predsednik partnerstva ob podpisu dejal, da je v preteklosti že bilo več podobnih pobud oziroma strategij, ki pa niso uspele. Prepričan je, da bodo zdaj s povezovanjem uspeli, a le če bodo vsi usklajeni. Poudaril je, da je najpomembnejša vsebina, ki pa jo bodo še določili, pa je vseeno, ali tej vsebini rečejo zakon, strategija ali partnerstvo. Ivan Žagar, bistriški župan, je po predstavitvi omenil, da bi denar lahko črpali tudi preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Arsenovič pa je omenil, da bo treba počakati na državo in njen odgovor. Zreški župan Boris Podvršnik meni, da bo partnerstvo za vse občine velik izziv, prav tako tudi hoški župan Marko Soršak, ki si želi, da bi čim prej opredelili konkretne cilje.

Mariborska razvojna agencija (MRA) ima v tem projektu vlogo koordinatorja partnerstva, njen direktor Uroš Rozman pa meni, da bi lahko dolgoročno vzpostavili enotno upravljanje Pohorja kot turistično-naravnega parka.

Ob podpisu pa je bila tudi direktorica Direktorata za turizem Helena Cvikl, ki se strinja s tem, da so občine partnerice pristopile k projektu, ki mu bodo dale skupno vsebino, cilje in projekte.