Aktualne oddaje

  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 25.4.2024. 

Oddaja glasov za predloge, ki ustrezajo vsem predpisanim merilom za uvrstitev na seznam za glasovanje v participativnem proračunu, je zaradi epidemioloških razmer podaljšano do 23. decembra.

S podaljšanjem glasovanja do 23. decembra želijo na Mestni občini Maribor omogočiti glasovanje za enega ali več od 131 predlogov projektov tudi občankam in občanom, ki niso vešči računalnika in bi pri tem potrebovali pomoč.

Brez naročanja obisk referentov na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti zaradi aktualne epidemiološke situacije ni mogoč, kar otežuje oziroma celo onemogoča nudenje pomoči občanom v roku, določenem za glasovanje. Mestne četrti in krajevne skupnosti bodo omenjenim občankam in občanom nudili pomoč na sedežu v njihovem poslovnem času. S telefonskim klicem na sedež mestne četrti ali krajevne skupnosti bodo občani dobili svoj termin, v katerem se bodo oglasili na izbrano mestno četrt ali krajevno skupnost, kjer bodo na voljo tudi seznami predlogov projektov v fizični obliki, zaposleni pa jim bodo nato pomagali pri oddajanju glasov. Kljub fizičnemu glasovanju bo to potekalo ob strogem upoštevanju predpisov in priporočil NIJZ.

Pomoč in podporo glede registracije bosta še naprej nudili tudi projektni pisarni Zavoda PIP in Fundacije Prizma na tel. št. 070 331 507. Glasovanje sicer poteka preko spletne platforme Čuj sodeluj. Za glasovanje se je še vedno treba registrirati z geslom, ki ga na svojo elektronsko pošto posameznik dobi ob vpisu svojega imena in priimka ter EMŠO-številke. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, star/-a vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat za »košarico« predlogov v skupni vrednosti 40.000 evrov. Glasuje lahko v enem od štirih območij po lastni izbiri tako, da znotraj izbranega območja izbere predloge projektov, ki so mu všeč.

Ta teden se je končalo zbiranje idej občanov Mestne občine Maribor za projekte v sklopu participativnega proračuna v mestu. Prejeli so kar 328 idej, največ projektov, kar 148 je prejelo območje 4. Glasovanje se bo odvili v decembru, do takrat pa bo podrobnejšo analizo opravila strokovna komisija.

Občani so izkoristili priložnost soodločanja o porabi denarja v občini, saj so poslali več kot 300 predlogov za projekte v participativnem proračunu. Največ projektov, kar  148 je prejelo območje 4 (MČ-desni breg: MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, MČ Pobrežje, MČ Tezno, MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tabor, MČ Nova vas, MČ Radvanje)  s 117 predlogi mu sledi območje 2 (MČ-levi breg: MČ Ivan Cankar, MČ Center, MČ Koroška vrata), s 37 predlogi območje (KS – levi breg: KS Malečnik-Ruperče, KS Kamnica, KS Bresternica-Gaj)  in  26 predlogi območje 3 (KS- desni breg: KS Razvanje, KS Limbuš, KS Pekre).

Občani z raznolikimi idejami

Okvirno 15 odstotkov je čisto mehkih vsebin, kot so dogodki, delavnice, brošure… Večina projektov je kombinacija vsebine in infrastrukture, ki jo omogoča (prostori za druženje, igrišča, parki, prostori za druženje) bodisi na novo narejeni ali samo ureditve, izboljšave. Manjši delež so čisto infrastrukturni projekti (ceste, pločniki, kanalizacija, ležeči policaji, osvetljava), nekaj je klopi, košev in pitnikov. Nekaj pa je tudi predlogov  s področja kulture (razstavišča, umetniški projekti)

Glasovanje se prične 3. decembra, traja pa en teden. Takrat bodo občani lahko odločali o projektnih predlogih.

Izboljšanje na področjih kjer so manjki in potrebe

Na Mestni občini Maribor so nam zaupali, da so projektni predlogi zelo raznoliki, predvsem pa gre za rešitve, ki so jih občani podali za izboljšanje na področjih kjer so manjki in potrebe. Ljudje vidijo degradiran območja in zapuščene prostore in bi si želeli, da se uporabijo za javno koristne zadeve, da dobijo koristno funkcionalnost.

Minuli teden, natančneje 7. novembra so v Občini Lovrenc na Pohorju zaključili fazo glasovanja o prejetih predlogih v okviru projekta participativnega proračuna »Po maje bi šlo«.

Občina Lovrenc na Pohorju

Glasovanja se je udeležilo 119 občank in občanov. Udeležba po naseljih je bila najvišja za naselje Ruta, kjer se je glasovanja udeležilo dobrih 14% prebivalcev, najnižja pa v naselju Lovrenc, kjer je glasovalo 2,7% prebivalcev. Za naselje Puščava predlogi niso prispeli, pojasnjujejo na občini.

Vrednost projektov po naseljih ni smela preseči maksimalnega zneska

Skladno s postopkovnikom je Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, skupaj z Občinsko upravo, pregledal vse prejete glasovnice ter pripravil pregled projektov po naseljih, ki so prejeli največ glasov oz. njihova skupna ocenjena vrednost po posameznem naselju ni presegla maksimalnega zneska (t.j. 20.000 evrov – v primeru, da je zadnji projekt po številu prejetih glasov presegel finančni okvir v naselju, se je preskočil in se je vključil naslednji projektni predlog glede na število glasov, ki še ustreza finančnemu okvirju).

“Vsi zgoraj navedeni izbrani projekti se bodo predlagali v potrditev Občinskemu svetu Občine Lovrenc na Pohorju v okviru proračuna za leto 2021 in 2022. V teh dveh letih bodo tudi izvedeni,” še sporočajo iz Občine Lovrenc na Pohorju.

Za preostanke sredstev bodo postopek zbiranja predlogov izvedli ponovno v naslednjem letu

Za zgoraj navedene preostanke sredstev po naseljih, vključno s celotnim zneskom v naselju Puščava, kar skupno predstavlja 40.100 evrov, bodo postopek zbiranja predlogov po naseljih in glasovanja, izvedli ponovno v naslednjem letu.

Več kot 120 projektnih predlogov za izboljšanje našega življenjskega prostora je do danes, 6. novembra 2020, že oddanih na spletni strani participativnega proračuna Mestne občine Maribor www.mariborsodeluj.si, izbrani predlogi bodo v naslednjih letih soustvarili okolje te mestne občine.

Inovativne ideje, kot so prvi hibridni muzej starodobnikov na svetu, kolesarski poligon oz. »pumptrack«, razstavišče na prostem, medgeneracijsko igrišče, eko pametne klopi, strategija za odstranjevanje grafitov, javna stranišča, fitnes na prostem, informativne table o pticah in igrala za starejše otroke je le nekaj že oddanih predlogov, ki po mnenju občank in občanov koristijo
skupnosti MO Maribor.

Predlogi naslavljajo tudi nekatere pomanjkljivosti, kot so preveč prometne ulice, odprte avtobusne postaje, odlaganje odpadkov, propadajoče stavbe, otroška igrala v slabem stanju, neurejene parkirne prostore ter nekatere slabo označene kolesarske in sprehajalne poti.

“Skozi predlagane projekte vidimo veliko zanimanje občanov za aktivno participacijo, povezovanje in sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju, kar je tudi glavni cilj uvedbe participativnega proračuna v MO Maribor,” so zapisali na MO Maribor. Predlagatelji, ki so svoje predloge že oddali, jih lahko v aplikaciji do 10. novembra še spreminjajo, dopolnijo, dodajo fotografijo ali kakšen drug dokument, ki bo še dodatno prepričal občane, da glasujejo za njihov predlog. Pri pripravi predlogov v aplikaciji naj bodo pozorni tudi na ustrezno umestitev lokacije predlogov v eno izmed štirih območij.

Za pomoč pri uporabi aplikacije ter pripravo in oddajo projektnih predlogov sta občanom na voljo projektni pisarni:
– Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, Maribor
– Fundacija PRIZMA, Tkalski prehod 4, Maribor

Kontaktne informacije, na katere se občani lahko obrnejo:
– telefon: 02 234 21 46 ali 070 331 507
– e-pošta: sodeluj@maribor.si

Fizična oddaja predlogov na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti žal ni možna, saj so te zaradi epidemije zaprte.

Oddajanje projektnih predlogov bo zaključeno v torek, 10. novembra, sledil bo pregled projektnih predlogov iz strani komisije, ki bo preverila, ali so predlogi izvedljivi, skladni z zakonodajo, znotraj občinskih meja, če imajo realno oceno vrednosti ter ali so v skladu z drugimi merili in pogoji. Od 3. do 10. decembra bodo za izbrane projekte glasovali še občani s stalnim prebivališčem v MO Maribor, ki imajo dopolnjenih 15 let. O napredovanju izvedbe projektov bodo občani obveščeni od 21. decembra naprej.

Zavod PIP je organiziral novinarsko konferenco na kateri so predstavili pravilno izvajanje participativnega proračuna.

Fotografija je simbolična.

Na novinarski konferenci so pozvali Mestno občino Maribor, k dokončanju izvedbe, saj so s prestavitvijo časovnice poudarili, da je skrajni čas za začetek izvedbe postopkov.

Več v videoprispevku.

Lokalni odbor Levica Ruše-Lovrenc-Selnica je v domu krajanov Ruše organiziral predstavitev ideje participativnega proračuna, s katerim bi spodbudili, da bi pri odločanju o porabi proračuna sodelovali tudi občani.

Svoje mnenje o ideji je podal tudi župan občine Ruše, Uroš Razpet, ki pravi, da je vsaka aktivna vloga občana dobrodošla. Je pa ob tem izrazil tudi pomisleke.

Tokrat v Občinskem informatorju:
– 500 let reformacije, proslavili v Mariboru
– 15. posvet Mladi in kriminal
– Mariborčani bodo odločali o participativnem proračunu
– Z Rotarijskim piskrom v pomoč mladim
– 32. državno tekmovanje iz logike gostili Selničani
– PUBEC tretjič navduševal v Mariboru
ŠPORT:
– Vijoličasti FutureNet prepričljivo premagali Ivančno gorico

Mestna občina Maribor je pred dvema letoma podprla uvajanje participatornega proračuna v mestni četrti Radvanje in tako pilotno uvedla model za soodločanje pri namenski porabi javnega denarja. Interes za sodelovanje v tej smeri so odtlej pokazale še mestni četrti Nova vas in Tabor ter krajevne skupnosti Razvanje, Limbuš in Pekre.

V začetku leta 2017 je župan Mestne občine Maribor Andrej Fištravec imenoval novo delovno skupino, kjer sta bila ob predstavnikih mestne uprave dva predstavnika civilne iniciative IMZ. Na novo se je skupina razširila tako, da je vključevala tudi izvoljene predstavnike MČ in KS z namenom, da se bodo rešitve iskale skupaj med zainteresirano civilno javnostjo in MČ ter KS. Delovna skupina je v začetku leta 2017 županu predložila poročilo o delu in predloge za nadaljnje delo projekta participativni proračun. Mestna uprava je predloge za nadaljnje delo dopolnila in nadgradila, pri čemer bo glasovalni sistem potekal preko obrazca za zbiranje predlogov, po pošti ali osebno na sedežu vaše MČ ali KS, ob uradnih urah ali s spletnim obrazcem.

Od 30. oktobra do 30. novembra letos bodo zbirali predloge občanov MČ Tabor in MČ Nova vas. Z zamikom meseca bodo sledile ostale MČ in KS, postopoma naj bi vključili vse.

Župan MO Maribor Andrej Fištravec je ob tem povedal, da je pilotni projekt participativni proračun osebno podprl, “ker je bila to moja predvolilna obljuba, in ker verjamem, da imajo občani možnost participirati pri soodločanju.” k temu je dodal, da gre za participacijo občanov v demokratičnih sistemih, participativni proračun je le del participacije. “Po izvedenem pilotnem projektu v MČ Radvanje smo oblikovali novo delovno skupino, ki je preiskala možnosti za vzpostavitev participativnega proračuna v drugih MČ in KS, ki bo sistemsko vzdržen in vključeval tudi voljene predstavnike MČ in KS obenem bo pa v zakup vzel vse izzive s katerimi smo se soočili pri pilotnem projektu participativnega proračuna. Vsekakor me veseli, da je delovna skupina pripravila najbolj optimalen način vključevanja občank in občanov pri odločanju o projektih in upam, da jih bo to spodbudilo k sodelovanju,” je še dejal Fištravec.

Podžupan Zdravko Luketič je ob tem spomnil, da je Mestna občina Maribor prva, ki se je s tem projektom začela ukvarjati, izdelani protokol pa je po njegovem mnenju izvedljiv v vseh 17 mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, če bi se za to odločile. “Ne smemo pozabiti, da je Mestna občina Maribor prva, ki se je pričela ukvarjati s participativnim proračunom. V delovni skupini smo pripravili protokol izvedbe participativnega proračuna, ki je nadgrajen iz prve pilotne izvedbe, glede na proračunske zmožnosti in pravne podlage. Protokol je izvedljiv v vseh sedemnajstih MČ in KS Mo Maribor, v kolikor bi se za to odločile, sedaj se jih je za sodelovanje odločilo šest,” je dejal.