Aktualne oddaje

  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 25.4.2024. 
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo OS Občine Muta ki je potekala 18.4.2024. 

Prejšnji teden je občinski svet Občine Muta s prepričljivo večino sprejel dvoletni proračun za leti 2021 in 2022. To je prvič v 26-letnem delovanju občine Muta, je zapisal župan Občine Muta Mirko Vošner in dodal: “S tem smo jasno začrtali našo razvojno pot v naslednjih dveh letih.”

Ob tem je posebej izpostavil nekaj pomembnih projektov: dokončanje gravitacijskega vodovoda na Mlakah, izgradnja večnamenske dvorane v občinski stavbi Kienhofen, priprava tehnične dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta v centru Zg. Mute, ureditev promenadnega prostora pred banko, izgradnja kolesarske poti do industrijske cone Muta, obnova treh večstanovanjskih objektov na Zg. in Sp. Muti, začetek izgradnje večnamenske dvorane na Gortini, ureditev športnih igrišč, obnova parketa v športni dvorani pri OŠ Muta, razširitev pokopališča, izgradnja komunalne infrastrukture v naselju SE-3, obnova občinskih in gozdnih cest, izgradnja pločnika Sp. Muta- Gostilna pri Lipi, ureditev zbirnega centra komunalnih odpadkov, celovita prenova šolskega okoliša idr. To so namreč projekti, ki se bodo v teh dveh letih nadaljevali, začeli oziroma dokončali.

Župan Vošner je na družbenem omrežju Facebook še poudaril, da je prepričan, da bodo na ta način uresničili želje in pričakovanja velike večine občanov, ter “seveda pa bodo šli naši napori v zagotavljanju delovanja naših kulturnih in športnih društev, delovanju PGD Muta, RK in Karitasa, pričeli bomo tudi s projektom varstva naših starejših občanov”.

Na Muti se bodo predvidoma v naslednjem proračunskem obdobju lotili urejanja zbirnega centra odpadkov. Želja pa je urediti tudi karavlo Bistriški jarek, dokončati pomožni prostor v glasbenem domu. Prav tako pa nadaljevati urejanje strelišča in poskrbeti za šolski okoliš na Zgornji Muti in okolico vrtca na Spodnji Muti.

Več v videoprispevku:

Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji, ki bo potekala na daljavo, opravili prvo obravnavo proračunov za prihodnji dve leti. Seznanili se bodo z izsledki notranje revizije glede vodenja projekta obnove bazena v Pristanu ter z načrti za preoblikovanje javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo.

FOTO: Pixabay.com

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2021 je načrtovan v višini 166 milijonov evrov, kar je okoli 12 milijonov evrov več od letošnjega. Zato bo potrebno dodatno zadolževanje za 15 milijonov evrov, med drugim pa je vračunana tudi sporna prodaja družbe Farmadent.

Proračun za leto 2022 je načrtovan v višini 141 milijonov evrov in večinoma zajema nadaljevanje projektov iz predhodnega leta.

Za preoblikovanje javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo so se po besedah podžupana Sama Petra Medveda odločili s ciljem razbremenitve dolgov s preoblikovanjem nekaterih obveznosti v lastniške deleže javnih podjetij in prehodom pod Javni holding Maribor. Tako bi v mestu po prepričanju mestne uprave tudi lažje organizirali športne dogodke, kot je predvideni Olimpijski festival evropske mladine leta 2023.

Pod okrilje Športnih objektov Maribor bi radi prenesli tudi skatepark, veslaški center, progo bmx, nogometno igrišče Tezno ter športne parke Pobrežje, Malečnik in Radvanje, ki so trenutno v neposrednem upravljanju občine ali športnih klubov.

Vir: STA

Proračunska seja Občine Ruše je na včerajšnji dan po besedah opozicije razkrila koruptivni proračun in po njihovo tudi nezakonita delovanja vodstva Občine Ruše ob sprejemanju proračuna za leto 2019. Svetnik Darko Knez (ZA) je na seji predstavil mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da bi se moral podžupan Občine Ruše Jernej Ajd v primeru proračunske podelitve sredstev Društva prijateljev mladine (DPM) Ruše izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja. Še več, celo sam je predlagal amandman, s katerim je zagotovil novo postavko DPM Ruše v vrednosti 30.000 evrov in na ta način zagotovil sredstva v vrednosti 19.766,00 evrov za plačo njegove dolgoletne partnerke Katje.

Mnenje KPK: Podžupan bi se moral izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja.

Mnenje KPK: Podžupan bi se moral izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja.

Njihovo celotno trditev potrjuje tudi Finančni plan Društva prijateljev mladine Ruše 2019, ki nam ga je posredovala Občina Ruše, kjer je v njem jasno zapisano, da je od 30.000,00 evrov, ki jih prejmejo po sklepu Občinskega sveta Občine Ruše iz proračuna, kar 19.726,00 evrov za strošek dvanajstih plač Katje (partnerke podžupana Jerneja Ajda).

Preglednica Finančni plan DPM 2019

Županja Urška Repolusk bi lahko koruptivno dejanje preprečila

Če ne na seji, pa bi lahko županja Urška Repolusk vse skupaj ustavila ob prejetju finančnega poročila DPM Ruše, kjer je jasno razvidno, da bo denar s strani Občine, namenjen zaposleni Katji, partnerki podžupana Jerneja Ajda. Prav tako so vse te mesece na Občini prejemali s strani DPM Ruše tudi zahtevke za izplačila, v katerih jasno piše, da bo njihov denar v veliki meri porabljen za plače. Tako je DPM Ruše 19. 6. 2019 samo 23 dni od sprejetja proračuna posredoval Občini Ruše zahtevke za izplačilo v vrednosti 11.549,16 evra.

Županja in podžupan kljub mnenju KPK vztrajata, da ni nič narobe

Vsi ti argumenti pa včeraj svetnikov in županje niso odvrnili od tega, da bi v prvem branju proračuna za novo leto ponovno potrdili postavko DPM Ruše in po besedah skupine ZA ZDRUŽENA AKCIJA podprli koruptivni proračun. Na mizo pa so predočili člene zakonov, po katerih naj bi bilo izvedeno koruptivno dejanje.

Darko Knez je na sami seji opozoril: “Občinski proračun je kontaminiran in obremenjen s korupcijsko postavko financiranja DPM. Spomnimo se, da je občinski svet ob sprejemanju prejšnjega proračuna na amanda, ki ga je vložil podžupan Jernej Ajd OSOR sprejel sklep brez vseh finančnih planov in načrtov porabe sredstev v višini 30.000 evrov za direktno financiranje društva, kjer je zaposlena njegova partnerka.”  Ob tem je opozoril na finančni plan DPM za leto 2019, ki naj bi ga sami pridobili, ker ga jim ni dala občina, in dodal: “V tem planu je zelo jasno zapisano, da so sredstva, podeljena DPM, iz odločitve OSOR-ja namenjena za 12-kratnik izplačila osebnega dohodka podžupanove partnerke v višini več kot 19.000 evrov. Zato smo se v svetniški skupini obrnili na KPK in pridobili pojasnilo glede uporabe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v tem danem primeru.” Kot smo prikazali višje, bi se moral po mnenju KPK podžupan Ajd izločiti iz celotnega postopka razpravljanja in glasovanja. Pa se ni. Knez je pozval svetnike, da proračun za letos v takšni obliki zavrnejo.

V zvezi s tem je županja Repoluskova občinskemu svetniku Knezu odgovorila: “Kar se tiče KPK-ja, tukaj ne gre za uradno osebo in kršitev uradne osebe, gre za kolektivni organ in to je občinski svet, ki je sprejel sklep s takrat potrebno večino.”  A v občinskem svetu je bil in še vedno je podžupan Jernej Ajd, ki je bil predlagatelj in je hkrati tudi glasoval. Vprašljiva je torej na prvem mestu njegova vloga in njegov glas, ki pa je prav tako prispeval, da je bil sklep sprejet.

V včerajšnji razpravi na seji se je oglasil v tem delu tudi podžupan Jernej Ajd, ki je odgovoril tako: “Je bilo to, kako je bil vložen amandma legalno? Ja! Je legitimno? Ja! Je politično nespretno? Ja! Tako da ne vem, kje so zdaj tu težave.”

Ob koncu včerajšnje seje je podžupan Ajd še enkrat na vprašanje, kako odgovarja na očitke opozicije, ponovil besede: “Imam izjavo. Zadeva je bila izpeljana legalno, legitimno. In tu ni kaj dodajati. Vse je zakonito. V zvezi s predpisi, z vsemi predpisi, tako da jaz mislim, da je to pač politično obračunavanje in to je to.” Na vprašanje, da pa vendarle mnenje KPK pravi drugače, je Ajd odgovoril: “Kot sem povedal, vse je bilo legalno izpeljano in tu ni kaj dodati.”

Členi ZIntPK so jasni in nedvoumni

13. točka 4. člena ZIntPK določa, da zasebni interes uradne osebe pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.

37. člen ZIntPK določa, da uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.

ZIntPK v 38. členu določa, da če z drugim zakonom ni določeno drugače, mora uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ali med njenim izvajanjem, ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati. Predstojnik oziroma komisija o obstoju nasprotja interesov odločita v 15 dneh in s svojo odločitvijo takoj seznanita uradno osebo.