Aktualne oddaje

  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je potekala 13.6.2024.
  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂

Na Alma Mater Europaea so organizirali brezplačno predavanje in strokovno razpravo, namenjeno pedagoškim in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter staršem.

Priznani strokovnjaki so se v okviru predavanj in odprte razprave dotaknili najbolj perečih izzivov vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji.  Skupne ugotovitve, ki so jih delili z udeleženci predavanj tako v predavalnici kot tudi preko on line-povezave, se dotikajo ožjih področij vzgoje, izobraževanja in tudi duševnega zdravja. Tako so vsak zase opozorili in podkrepili s primeri, da je treba šolski sistem v Sloveniji spremeniti, posodobiti in vrniti v sistem predvsem vzgojo, ki jo marsikje zaradi samega sistema dajo na stran. Nato pa se ukvarjajo bolj z izobraževanjem. Pri vsem skupaj pa se morajo vsi deležniki med seboj bolj povezati in sodelovati.

Alma Mater Europaea: Okrogla miza o vzgoji in izobraževanju

Izgubljata se avtonomija in strokovna integriteta

Prvi, ki je spregovoril na razpravi in udeležencem povedal več o študijskem programu za izpopolnjevanje Logopedagogika je bil profesor in strokovnjak s področja vzgoje, izobraževanja, logoterapije in duševnega zdravja na Alma Mater Europaea Sebastjan Kristovič.  Sam je tudi direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo. V svojem predavanju je izpostavil več aktualnih izzivov, pri tem pa podal slikovite primere iz prakse ter utemeljil strokovne ugotovitve, ki vodijo v vzgojo otrok in mladostnikov v avtonomne, samostojne odrasle. Pri tem pa je v predavanju poudaril,  da se v zadnjem času izgubljata avtonomija vzgojno-izobraževalnih delavcev in strokovna integriteta v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Sam ugotavlja, prav tako tudi drugi strokovnjaki, da je v sedanjosti veliko zasvojenosti med otroki in mladostniki, ki so včasih manj opazne ali pa celo tolerirane, npr.  od zaslonov, tehnike. Otroci tudi manj hodijo v naravo, kamor bi lahko pravzaprav šle cele družine. Izpostavlja tudi, da se je duševno zdravje pri otrocih in mladostnikih do 19. leta v zadnjih letih močno poslabšalo.

Sebastjan Kristovič

Spremembe so nujno potrebne

Izjemna govornica je bila tudi Ana Mikuš Kos, otroška psihiatrinja in humanitarna delavka, ki vrsto let sodeluje z raznimi institucijami. Sama je doktorica medicine, specialistka otroške psihiatrije, bila je tudi vodja Svetovalnega centra za otroke in mladino. Še vedno pa je predsednica Slovenske filantropije. Večino svojega časa posveča otrokom in družinam v stiski, za svoje izjemno delo je prejela že vrsto priznanj.  Tudi ona se se strinja, da je treba še veliko narediti, spremeniti sistem tako, da bo prinesel več koristi pri vzgoji in izobraževanju. Zelo pa je izpostavila, da je treba več govoriti, pisati, brati o duševnem zdravju otrok. Prav ti bodo namreč odrasli in bili del aktivne družbe. Zato se zavzema, da bi v šolo vključili več aktivnosti, v katerih bi bila poudarjena človečnost. Sama se zavzema tudi za sistemsko uvajanje prostovoljskega dela v šole, saj je to po njenih besedah učenje socialnih odgovornosti.

Ana Mikuš Kos

Šola mora v pravo smer

Pri razpravi je s svojim predavanjem in govorom sodelovala še Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica Osnovne šole Ljudski vrt. Izpostavila je opažanja in ugotovitve, do katerih je prišla pri svojem delu. Sama ima namreč bogate delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja. Ne nazadnje celo izhaja iz učiteljske družine, ki je v malem kraju delovala na vseh področjih, v skrbi za razvoj kraja. Vse to pa se odraža prav pri njenem večletnem delu. Poudarila je, da se je v družbi izgubilo spoštovanje do šolskega dela. Boji se, kakšna bo šola prihodnosti, ker se v sedanjosti premalo naredi, da bi šli pri vzgoji in izobraževanju v pravo smer.  Šola pa bi morala po njenih besedah biti gradnik za kakovostno prihodnost države in naroda. Zdaj je sicer slovenska šola, kot sama pravi, dobra šola, a kako bo to v prihodnosti, če ne bo pravih usmeritev.

Nekaj njihovih ugotovitev smo združili tudi s spodnjem prispevku, povzetku njihovih misli:

Na marsikaterem ožjem področju pri obravnavi vzgoje in izobraževanja so se govorniki strinjali,  izpostavili so tudi vprašanje človečnosti, duševnega zdravja, ki pa dejansko niso aktualna samo v Sloveniji, ampak po vsem svetu. Na predavanju je s svojim delom sodelovala tudi predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Maruška Željeznov Seničar, ki je izpostavila tudi odnos med šolo in družinami oziroma starši.

Na Alma Mater Europaea – ECM je potekala strokovna razprava z okroglo mizo na temo najbolj perečih vprašanj vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji in vzpostavitve holističnega pristopa v vzgoji in izobraževanju, v navezavi na kakovost življenja in duševno zdravje. Dogodka se je udeležilo preko 1000 udeleženk in udeležencev, kar nakazuje, da je problematika na področju vzgoje in izobraževanja izredno aktualna in pereča.

Prof. dr. Sebastjan Kristovič, vodja projekta ARRS Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja, je posebej poudaril, da se je cilj vzgojno-izobraževalnega procesa, ki bi moral potekati skladno z razvojem celovito delujoče, osmišljene, avtonomne in zadovoljne osebe, v veliki meri izgubil. »V slovenskem prostoru že dlje časa opazujemo, kako nevarno se maje naša vzgojno-izobraževalna konstrukcija. Razpoke pred zrušitvijo so vidne že od daleč. Ukrepanje ni več stvar dobre volje, ampak je v tem trenutku pravzaprav nuja. Vzgoja, izobraževanje in duševno zdravje so trije stebri vsake družbe, kulture in tudi vsakega posameznika. Stebri, na katerih vse stoji ali vse pade. Prav ti stebri pa so v sodobnem času najbolj majavi in načeti. Dodal je še, da je vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji potreben globinske in temeljite prenove, pri čemer je treba upoštevati celostni oziroma holistični pristop, ki ga že desetletja spodbujata in usmerjata UNESCO ter Evropska komisija.«

Razprava je bila osredotočena ne teme, kot so vprašanje avtonomije šole in vrtca ter pomen vzgoje; zaslonska zasvojenost otrok in mladostnikov; škodljivi vplivi družbenih omrežij ter problematika na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov; nujnost holističnega pristopa v vzgoji in izobraževanju.

FOTO: Marko Pigac

Rezultat poglobljene triletne raziskave, ki je potekala v okviru ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) je znanstvena monografija Logopedagogika: Holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje. »Monografija zajema strateško usmeritev za holistični vzgojno-izobraževalni pristop oziroma filozofijo vzgoje in izobraževanja otroka v 21. stoletju. Inovativnost in dodana vrednost je v tem, da v celoti upošteva in implementira smernice UNESCA in Evropske komisije, ki glavni poudarek dajejo holističnemu pristopu. Na ta način smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu za šolstvo privarčevali veliko časa, energije in tudi denarja,« je povedal dr. Kristovič, ki meni, da je eden izmed prvih korakov uvedba sprejemnih izpitov za pedagoške poklice, ki jih že dlje časa poznajo v številnih drugih državah.

V kolikšni meri slovenski mladostniki dojemajo svoje življenje kot osmišljeno?

Namen raziskave ARRS projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja je bil tudi ugotoviti, v kolikšni meri slovenski mladostniki dojemajo svoje življenje kot osmišljeno. »Zastrašujoče je dejstvo, da večina anketiranih doživlja življenje kot opazovalci, ki nimajo možnosti, da bi svoje življenje kreirali. Postali so neke vrste avatarji v realnem življenju, ki delujejo na podlagi okoliščin in brez lastne odgovornosti. Preživljanje življenja v odnosih in vsebinah na spletu vodi v beg iz realnega življenja, hkrati pa postaja realno življenje nekaj tujega in problematičnega, kar nakazuje na prisotnost apatičnosti, brezciljnosti in na simptome depresije,« je poudarila asist. Jasmina Kristovič, članica raziskovalne skupine, psihoterapevtka, magistrica zakonskih in družinskih študij.

Na problematiko, s katero se pri delu srečujejo pedagoški delavci, je opozoril tudi predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan: »Problemi, s katerimi se srečujemo v šolah so sistemsko pogojeni. Soočamo se z velikimi težavami zaradi pomanjkanja pedagoškega kadra, rešitev pa ni videti na obzorju. Najbolj nas mučita pravna prenormiranost in preveliko vstopanje različnih pravnih aktov v šolski sistem. Nekoč je šola veljala za dobrobit, danes pa je postala obveza in neke vrste nebodigatreba.«

Naloga šolskega sistema to, da izobražuje in vzgaja

Na potrebe po spremembah na sistemskem področju je opozoril tudi ravnatelj OŠ Videm pri Ptuju mag. Robert Murko: »Želimo si, da bi učitelji imeli več avtonomije in hkrati več možnosti, da uveljavimo strokovni del, ki nam ga močno omejujejo predpisi. Ravnatelji se namreč srečujemo z izjemno velikim številom pravilnikov iz različnih področij. Kot primer lahko izpostavim že prvi šolski dan, ko pred starše stopimo z vsaj šestimi stranmi obrazcev Uredbe o varstvu podatkov, torej vsem znanim GDPR.«

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica ravnateljica OŠ Ljudski vrt Ptuj je izpostavila, da je naloga šolskega sistema to, da izobražuje in vzgaja. »Nujno potrebno je, da se šolam vrne avtonomija, za kar je potrebna sprememba na področju zakonodaje in aktov, ki urejajo področje šolskega sistema. Mnogi starši vidijo šole kot neko storitveno dejavnost, ki bo servirala njihove naloge. Prav tako velja poziv fakultetam, ki izobražujejo pedagoški kader, saj premalo pozornosti namenjajo vzgojni vlogi. Dodala je še, da si na njihovi šoli prizadevajo učenkam in učencem nuditi čim več različnih dejavnosti.« To jim omogoča, da najdejo svoje močno področje, da se lahko oblikujejo v celovite, ustvarjalne in odgovorne osebnosti.

Doc. dr. Polonca Pangrčič, ki je doktorirala s področja didaktike nadarjenih učencev, je izpostavila: »Najpomembnejši element logopedagogike je, da se pedagoški delavci v vzgojno-izobraževalnem procesu ne postavljamo nad otroka in tako ne zanemarjamo nobene dimenzije. Otroka moramo dojemati, obravnavati in sprejemati celostno, ob tem pa se zavedati, da s tem ničesar ne izgubljamo, temveč pridobivamo, saj tako izgrajujemo sebe in svojo osebo, kot učitelj, vzgojitelj, strokovni delavec.«

FOTO: Marko Pigac

»Če otrokom ne znamo približati pomena in lepote novega znanja, je vse učenje nesmiselno. Kdor mora početi tisto, kar je zanj nesmiselno, ga to vedno vodi v občutja nesrečnosti. Tudi sreča in zadovoljstvo bi morala v vzgoji in izobraževanju zavzeti pomembno mesto,« je še dodal dr. Sebastjan Kristovič in zaključil, »če prenova ne bo celovita in ne bo upoštevala holističnega pristopa, kot to spodbujata in svetujeta UNESCO ter Evropska komisija, se bomo ponovno ujeli v past redukcionizma, determinizma in delnih rešitev.«

Na Akademiji za ples, ki sodi pod okrilje zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – ECM, so minuli teden zagovarjale diplome prve diplomantke na smeri balet v Sloveniji. To so Helena Valerija Krieger, Martina Svetina in Claudia Sovre, so sporočili iz Alma Mater.

Vir: pixabay.com

Vir: pixabay.com

Slovenija je bila do pred tremi leti, ko je Alma Mater pridobila akreditacijo za študij baleta, edina država v Evropi, ki ni imela plesne in baletne umetnosti na visokošolskem nivoju, zato so morali slovenski plesalci pridobivati izobrazbo na tujih akademijah.

Zdaj lahko diplomirajo iz baleta v Sloveniji. “Za Alma Mater Europaea je Akademija za ples češnja na torti in naš prispevek k umetnosti v Sloveniji. Da smo dobili prve diplomantke na smeri balet Akademije za ples, je zagotovo zgodovinski dogodek za umetnost baleta v državi,” je izpostavila direktorica omenjene akademije Barbara Toplak Perovič.

“V narodnih gledališčih v Mariboru in Ljubljani imamo vrhunski svetovni priznani balet, prav tako v obeh mestih delujeta odlični srednji baletni šoli. Kljub temu pa je do nedavnega bila baletna umetnost edina veja, ki v izobraževalnem sistemu ni imela vertikale in možnosti nadaljevanja v visokošolskem izobraževanju, kot je to pri likovni, glasbeni in igralski umetnosti,” je dodala.

Najvišja stopnja izobrazbe je bila do sedaj dvoletna višja baletna šola na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Akademija za ples je pred kratkim pridobila od Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu akreditiran tudi nov magistrski program študije plesnih umetnosti. Diplomanti 2. bolonjske stopnje bodo tako pridobili strokovne nazive magister/magistrica teorije plesnih umetnosti, magister/magistrica sodobne koreografije ali magister/magistrica profesor plesne pedagogike.

“Fakultetna izobrazba za plesne in baletne pedagoge, ki delajo z otroki, bi morala biti obvezna, predvsem zaradi varne prakse. Tudi za plesalca, ki hoče več, so poleg treningov nujna tudi teoretična in kontekstualna znanja. Prav s terciarnim izobraževanjem si bo Slovenija kot članica EU v tem obdobju globalizacije zavarovala dvojen rezultat: ohranila bo domačo kulturo in tradicijo ter se odprla novim tendencam in filozofijam, ki so integrativni faktor v Evropi in svetu,” je povedal dekan Akademije za ples Svebor Sečak.
Vir: STA

Na Alma Mater Europaea – ECM so minuli konec tedna pripravili sprejem za Žensko leta 2018 Polono Lah, ki je med drugim tudi njihova študentka Socialne gerontologije. Ob tem pa so se zahvalili tudi direktorju Doma Danice Vogrinec Marku Slaviču, kjer je Lahova zaposlena kot vodja projektov, za njihove dosežke v preteklem letu.

sprejem Polone Lah Alma Mater (2)Polona Lah je zaposlena v Domu Danice Vogrinec Maribor. Ob tej priložnosti pa so se zahvalili tudi Marku Slaviču, direktorju Doma Danice Vogrinec Maribor, za sodelovanje z Alma Mater ter mu čestitali za nagrado za najboljši dom za starostnike v Evropi.

Podrobnosti danes v Občinskem informatorju, ob 18.30, na BK TV. 

Na Alma Mater Europaea Maribor pripravljajo 6. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Za človeka gre: Izzivi za znanost in izobraževanje. Izpostaviti želijo izzive zaposljivosti in uporabnost znanstvenih dognanj v študijskih programih.