Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Po tem, ko so delavci Nigrada danes žugali s stavko, so se odzvali na Mestni občini Maribor. Na Mestni občini Maribor ne prevzemajo odgovornosti za nastalo situacijo v Nigradu, temveč s prstom kažejo na Miša Pušenjaka in Vlasto Pavlič Gosak. Ob tem so dodali, da bodo storili vse, “da se zagotovi stabilno in zakonito poslovanje podjetja Nigrad, d.d.. Za trenutno nastalo situacijo nikakor ne moremo prevzeti nobene odgovornosti.

nigrad, delavci, zbor delavcev

Kot so danes poudarili na mariborski občini, so do konca maja Nigradu oddali dela in za njih plačali 3,6 milijona evrov, kar predstavlja več kot 74 odstotkov vseh prihodkov podjetja v tem času. Pri tem v omenjeno številko niso všteta plačila drugih mariborskih javnih podjetij.

Na MO Maribor pravijo, da sta za trenutno nastalo situacijo v podjetju odgovorna Mišo Pušnik in Vlasta Pavlič Gosak. “Z načrtno obstrukcijo, ko sta konec julija zapustila sejo nadzornega sveta, sta povzročila stanje, v katerem se nahaja podjetje danes. Zato ju pozivamo, da prevzameta svoj del odgovornosti in odstopita kot člana nadzornega sveta. Obveščeni smo, da sta kot predstavnika kapitala odstopila tako g. Igor Muhič, kot g. Mitja Hasaj. Oba sta si aktivno prizadevala, da bi podjetje s ponedeljkom 24.7.2017 imelo podpisnika in zastopnika, saj je mandat g. Plečku potekel dan prej,” so sporočili.

Ob tem so dodali, da bodo kot večinski lastnik od novih članov nadzornega sveta zahtevali, da preverijo vso morebitno škodo, ki je v tem času nastala podjetju in sprožijo vse potrebne postopke. “Ravno iz tega razloga pozivamo preostala dva člana nadzornega sveta, da odstopita, in da delavci dobijo nove predstavnike v nadzornem svetu, ki bodo sodelovali pri procesu ugotavljanja morebitne škode, odgovornosti in nadaljnjih ukrepov,” so dodali.

Ob tem dodajajo, da podjetje Nigrad nujno potrebuje “popolnoma nov nadzorni svet.” “Predstavnika kapitala sta s svojim odstopom to omogočila in upamo, da bosta g. Mišo Pušnik in ga. Vlasta Pavlič Gosak to omogočila in tako razbremenila podjetje,” pravijo na MO Maribor.

Na MO Maribor pravijo, da bo skupščina podjetja nove nadzornike imenovala 24. avgusta. “V tem času pa podjetje potrebuje direktorja in zakonitega zastopnika, ki ga bo imenovalo sodišče. S popolnoma novim nadzornim svetom se bodo lahko brez pritiskov ugotavljale morebitne nepravilnosti, ki jih bo lahko nova zasedba preverjala,” pravijo na Mestni občini.

Kot so še sporočili, so danes “kot zainteresirana oseba skladno z ZGD-1 predlagali sodišču, da za direktorja družbe imenuje g. Matjaža Krevlja. S tem potrjujemo odločitev, ki so jo sprejeli na nadzornem svetu dne 20. 7. g. Muhič in g. Hasaj in danes tudi jasno izraženo voljo zaposlenih na zboru delavcev. Upamo, da bo sodišče odločitev sprejelo kakor hitro bo možno,”  pravijo na mariborski občini. K temu pa so dodali, da si želijo čim hitrejše rešitve, “saj trenutna situacija nikomur ni v interesu in želimo zagotoviti stabilno poslovanje in prihodnost podjetja.”

Dopolnjeno z odzivom sveta delavcev Nigrada , danes ob 16:22

Na seji so obsodili neodgovorno ravnanje članov nadzornega sveta, ki so v njem predstavljali lastnike, ter sklenili, da bodo v ponedeljek zjutraj o vsem skupaj zaposlene seznanili na novem zboru delavcev. “Na vse ostale lastnike družbe apeliramo, da se večinski lastnik obnaša neodgovorno do premoženja, ki mu je bilo zaupano samo za en mandat. Župana pa znova pozivamo, da se v ponedeljek le udeleži zbora delavcev in 240 zaposlenim pojasni svoj pogled na nadaljnji razvoj podjetja,” so še zapisali v zapisniku.

Nigradov nadzorni svet sicer po statutu šteje šest članov. Zapletlo se je po zadnjem iskanju novega, že osmega direktorja v času sedanjega župana Andreja Fištravca. Zaradi dogajanja okoli imenovanja je odstopil prvi nadzornik Branko Halužan, že pred njim pa tudi predstavnik Družbe za upravljanje terjatev bank Matevž Slapničar.

Dopolnjeno, danes ob 20:30

Delavska predstavnika, ki sta sama skušala sklicati sejo nadzornega sveta, a je bilo to zaradi odstopa ostalih dveh članov nemogoče, pa sta namesto odstopa napovedala, da bosta do ponedeljka proučila pravne možnosti, ki jih imata za zaščito interesov družbe. Ob tem sta zavrnila vse obtožbe večinskega lastnika ter zavrnila poziv k odstopu, saj da sta v nadzorni svet imenovana izključno s strani sveta delavcev.

“Vsekakor se ne čutiva kriva za nastale razmere, saj nadzorni svet Nigrada sestavlja šest članov, zato sva predstavnika delavcev v manjšini. Skrajno neodgovorne so izjave predstavnikov občine, saj meniva, da je srž problema že od vsega začetka v tem, da nadzorniki, ki predstavljajo večinskega lastnika, ob nastalih težavah odstopajo, s tem pa največkrat ne rešijo nastalega problema,” sta dejala Gosakova in Pušnik.

Zaposleni so sicer na popoldanski seji sveta delavcev in izvršnega odbora sindikata obsodili neodgovorno ravnanje članov nadzornega sveta, ki so v njem predstavljali lastnike, ter sklenili, da bodo v ponedeljek zjutraj o vsem skupaj zaposlene seznanili na novem zboru delavcev.

“Na vse ostale lastnike družbe apeliramo, da se večinski lastnik obnaša neodgovorno do premoženja, ki mu je bilo zaupano samo za en mandat. Župana pa znova pozivamo, da se v ponedeljek le udeleži zbora delavcev in 240 zaposlenim pojasni svoj pogled na nadaljnji razvoj podjetja,” so še dodali v svetu delavcev in sindikatu, kjer torej za zdaj še niso napovedali stavke ali protesta, o katerem so glasno razmišljali na jutranjem zboru.

Julija se je še dodatno zapletlo ob imenovanju Krevlja, saj sta zanj glasovala le dosedanji podpredsednik nadzornega sveta Muhič in Hasaj, medtem ko sta predstavnika delavcev pred glasovanjem sejo zapustila.

Ob tem pa so še sporočili, da se bodo ponovno sestali na zboru delavcev, v ponedeljek 7. avgusta.

 

 

 

 

Pošta Slovenije dodatno zaposluje prav tako bodo delavcem povišali nadomestila za malico, dodatek za neugodne vplive okolja ter dodatek deljenega delovnega časa. To je dogovor pogajalskih skupin Pošte, Sindikata delavcev prometa in zvez ZSSS.

V skladu s sklenjenim dogovorom bo Pošta Slovenije povišala nadomestilo za prehrano iz 4,27 EUR na 6 EUR (velja od 1. 5. 2017). Gre za ukrep do uveljavitve nove sistematizacije delovnih mest (predlog slednje bodo pripravili do letošnjega oktobra). S prvim avgustom bodo dodatek za neugodne vplive okolja iz 3 dvignili na 6 odstotkov, dodatek za deljen delovni čas pa iz 15 na 20 odstotkov. Trenutno na Pošti tudi dodatno zaposlujejo, predvsem zaradi lažje organizacije dela v dostavi. Povišanje števila zaposlenih ter povišanje nadomestila za prehrano bo za Pošto Slovenije pomenilo dodatnih 4,5 milijona evrov stroškov dela letno, dvig dodatkov pa 1,1 milijona letno.

postar, pismonosa

Kaj plačujejo zaposlenim?

Zaposleni so  v letu 2016 poleg plač, regresa, prehrane, prevoza na delo, dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, dobili izplačano tudi poslovno uspešnost. Poleg stroškov plač je Pošta Slovenije za zaposlene v zadnjih petih letih namenila tudi za več kot 6,7 milijonov evrov, in sicer za službeno obleko, zdravstvene storitve in svetovanje zaposlenim, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu, sredstva, namenjena nakupu očal za delo z računalnikom, za storitve zunanjega pooblaščenca za mobing in psihološka svetovanja, za izobraževanja, za socialno pomoč in za novoletno obdaritev otrok.

Pogajanja zaključena, dialog se nadaljuje

Pogajalski skupini sta se dogovorili tudi za nekatere druge ukrepe glede dodelitve dodatka, v teku pa so tudi druge aktivnosti, ki vplivajo na dodatno ureditev delovnih pogojev in delovnega časa.  S podpisom dogovora sta pogajalski skupini Pošte Slovenije in Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS zaključili pogajanja.  Pošta Slovenije pa bo ob tem nadaljevala sindikalni dialog tudi z ostalimi tremi sindikati v podjetju. Ob tem pa na Pošti obljubljajo, da bodo še naprej skrbeli za socialno varnost 5.588 zaposlenih, njihovih družin in ostalih pogodbenih partnerjev ter za rast in razvoj podjetja.