Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Če je družinski zdravnik preobremenjen, vas lahko zavrne, opozarja Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. V uredništvo smo prejeli njegov dopis za medijem, ki ga spodaj objavljamo v celoti.

Izbira družinskega zdravnika med pravico in realno možnostjo
V junija za letos sprejetem splošnem dogovoru, ki odmerja denar za programe zdravstvenega varstva, za katere je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je tudi določilo, ki govori o tem, kakšna je pričakovana in plačana obremenitev osebnih zdravnikov družinske medicine, izražena z glavarinskimi količniki po posameznih specialnostih. Skladno s to novostjo lahko zdravniki družinske medicine zavrnejo zavarovance, ki bi se radi odločili prav njih zdravnika v osnovnem zdravstvenem varstvu tedaj, ko je tak družinski zdravnik že dosegel obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov. V državi je lansko povprečje obremenjenosti družinskih zdravnikov znašalo kakih 2462 glavarinskih količnikov, po novem pa bi lahko družinski zdravnik zavrnil nove paciente že ob 2100 glavarinskih količnikih.
Novost iz splošnega dogovora, po kateri vlada želi razbremeniti zdravnike, izostrila problem, ki smo ga v osnovnem zdravstvenem varstvu zaznavali že vrsto let in nanj tudi dovolj zgodaj, opozarjali:
Kako uskladiti zaposlovanje in financiranje dela izbranih družinskih zdravnikov s številom zavarovancev, ki so potrebni storitev osnovnega zdravstvenega varstva.
Posledice tega problema pa ob tej novosti iz splošnega dogovora še kako čutimo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, seveda pa glede tega še daleč nismo edini.
Na dan 31.8.2017 je znašalo slovensko povprečje v ambulantah družinske medicine 2.474 glavarinskih količnikov. Od naših od naših 44,8 timov je to povprečje presegalo 29,2 tima, obremenitev 2.100 glavarinskih količnikov pa je presegalo 36,2 tima. Povprečno doseganje glavarinskih količnikov našega zavoda je na dan 31.8.2017 znašalo 2.498 glavarinskih količnikov oziroma 100,98 odstotkov slovenskega povprečja. Pri tem pa poudarjamo, da smo izčrpali vse kadrovsko organizacijske možnosti, kako ob tem merilu za obremenitev zagotoviti vsem zavarovancem možnost uresničiti njihovo pravico, da si izberejo osebnega zdravnika.
Dodatno skrb povzroča pojav, da si zavarovanci želijo izbrati družinskega zdravnika prav na območja mesta, medtem ko delajo v okolici mesta zdravniki družinske medicine, ki še ne dosegajo slovenskega povprečja obremenitve. Med temi pa so takšni, ki niso v celoti nosilci programa splošne ambulante, ampak le v manjšem deležu, večji del pa pokrivajo z delom v splošni ambulanti v domovih starejših občanov ter tisti, ki so do polovice zaposleni na medicini dela, prometa in športa in znaša njihov delež zdravnika družinske medicine le 0,5 tima.

zdravstveni dom mb (4)

O položaju, s katerim se soočamo, smo imeli 9.11.2017 v našem zdravstvenem domu kolegij organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, na katerem smo nagovorili zdravnike, da bi vpisovali tudi do 105% doseganja slovenskega povprečja glavarinskih količnikov. Naši kolegi so razumeli položaj, v katerem smo se znašli, predvsem pa stisko pacientov in so bili zaenkrat še pripravljeni sprejeti ob že sedanji preobremenjenosti še dodatno breme.
Dogovorili smo se tudi, da bomo enkrat mesečno aktualizirali sezname zdravnikov družinske medicine z navedbo, kako je z doseganjem glavarinskih količnikov, redno pa bo objavljena tudi informacija, kateri zdravniki še lahko vpisujejo nove paciente in kateri so kljub dogovorjenemu 5% preseganju slovenskega povprečja glavarinskih količnikov že presegli tudi to kvoto. Te informacije bodo objavljene na vidnih mestih po vseh enotah našega zavoda. Seveda pa tudi na naši spletni strani.
Zdravniki, zbrani na kolegiju, so izrazili tudi svoje stiske glede vsakodnevnih obremenitev, ki bodo z dodatnim vpisovanjem še večje. Opozorili pa so na še en problem: kako bo mogoče delati tedaj, ko bodo dogovorjeni standardi in normativi (1500 glavarinskih količnikov) uveljavljeni v celoti zaživeli.
Na Ministrstvo za zdravje smo že naslovili dopis, v katerem prosimo, da naj pripravi smernice o tem, do kdaj se bo okrepljena z novimi zdravniki družinske medicine v tolikšni meri, da bodo že delujoči zdravniki razbremenjeni skladno z merilom iz splošnega dogovora, da bodo lahko pacienta temeljito obravnavali in bodo na račun tega manjši pritisk za napotitve pacientov na sekundarno in terciarno raven. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca ocenjujemo, da bi za kakovostno obravnavo pacientov že sedaj potrebovali na območju mesta Maribor vsaj še 5 dodatnih timov.
Ministrstvu za zdravje smo poslali tudi dva predloga, kako nagraditi družinske zdravnike, ki so pripravljeni sprejeti več pacientov, kot jih določa splošni dogovor, pa do danes odgovora še nismo prejeli.
S spoštovanjem,
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.
direktor zavoda

Tokratni Dialog smo posvetili mariborskemu zdravniku in dobitniku Boba leta 2016 Husamu Franju Najiju. Zaupal nam je svojo, družinsko in življenjsko zgodbo, iz prve roke opisal trenutno stanje v UKC Maribor, malce pa vseeno ostal skrivnosten…

Podrobnosti v videu: