Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Na Univerzi v Mariboru sprejemajo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Tako so med drugim prepovedali zbiranje več kot 100 ljudi v zaprtih prostorih, zaradi tega odpovedujejo vsa zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se je zaposlenim odsvetovalo vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja.

“Tako zaposlene kot študente tekoče seznanjamo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru smo takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tekoče dopolnjujemo izdana navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina, imenovana za to področje,” so zapisali v sporočilu za javnost. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je na Univerzi v Mariboru prepovedano zbiranje več kot 100 ljudi v zaprtih prostorih, odpovedali so vsa zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako so zaposlenim odsvetovali vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM pa je bilo naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh če gre za potovanja na ogrožena območja.

Sporočili so še, da na Univerzi v Mariboru pripravljajo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, če bi bil in če bo takšen ukrep potreben ter ga bo določilo pristojno ministrstvo. Če bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te treba v celoti nadomestiti, še pojasnjujejo in dodajajo, da se za takšen ukrep na UM ne bodo odločili, dokler ni na nacionalni ravni razglašenih izrednih razmer.

Prav tako so zaposleni prejeli navodila, kaj storiti, če so bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, in sicer če ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočeno je, da v tem primeru pokličejo osebnega zdravnika in se ravnajo po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja. Če zbolijo z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38° C, kašelj, težko dihanje) in so se vrnili iz območij, kjer se pojavlja koronavirus, ali so bili v stiku z bolnikom, se naj takoj po telefonu posvetujejo z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bodo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

Univerza v Mariboru je v lanskem letu ustanovila Center za pametna mesta in skupnosti z namenom povezovanja deležnikov v razvoju visokotehnoloških rešitev za kakovostnejše upravljanje mest in za prijetnejše bivanje ljudi. Na včerajšnjem srečanju so predstavniki Univerze v Mariboru, mestnih in občinskih skupnosti ter gospodarstva podpisali tripartitno slavnostno listino o sodelovanju na Pametni mestni platformi Univerze v Mariboru.

Vir: Univerza v Mariboru

Vir: Univerza v Mariboru

Z ustanovitvijo Centra je Univerza v Mariboru ustanovila platformo, ki povezuje gospodarstvo, raziskovalne organizacije, mestne in občinske skupnosti ter ostale deležnike. S podpisom slavnostne listine so simbolno potrdili pristop k uresničevanju razvoja pametnih rešitev za pametna mesta. Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič je ob podpisu povedal, da se s podpisom listine povečujejo razvojni potenciali vzhodne kohezijske regije, ki bodo služili tako univerzi, lokalnim skupnostim kot gospodarstvu« in bomo s sinergijo prišli do celostnih rešitev za razvoj pametnih mest.

Predstojnik centra Bojan Rosi je ob tem poudaril, “da je integracija vseh deležnikov pri uresničevanju zastavljenih ciljev nujna, saj lahko le tako nastajajo uspešne verige vrednosti, ki bodo omogočale razvojni napredek področja. Povezovanje znanja raziskovalcev univerze na eni ter razvijalce visokotehnoloških rešitev iz gospodarstva na drugi strani, nam omogoča razvoj produktov, ki zagotavljajo trajnostni, ekonomičen in sistemski razvoj mest. S pridobitvijo in predvsem prepoznavo občin, da so pametna mesta in skupnosti prihodnost, pa smo pridobili pilotna okolja, ki nudijo potencial prenosa dobre prakse tudi na druga sorodna okolja.”

Slavnostno listino so poleg rektorja in predstojnika centra podpisali podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved, župan Občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar, župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, župan Občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik in županja Občine Selnica ob Dravi Vlasta Krmelj ter predstavniki gospodarstva Jože Torkar iz Petrol Slovenija, Gorazd Bende – Cona Tezno, Bojan Horvat – Energija plus, Danilo Burnač – Mariborski vodovod, Alan Perc – Energetika Maribor ter Marjan Zagožen, Aplast.

Prehod mladih je projekt, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

V sklopu projekta bo 14 projektnih partnerjev, izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije, od januarja 2018 do decembra 2021, sodelovalo pri lažjem prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela s ciljem reševanja problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz ciljne skupine. Med projektom je predvidena vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami iz celotne Republike Slovenije.
V projekt je vključena tudi Univerza v Mariboru. Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami do 29. leta, ki imajo slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije, gluhoto in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalno oviranost, dolgotrajno bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.

V projektu bo tako sodelovalo kar 17 fakultet.
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta
2. Fakulteta za organizacijske vede Kranj
3. Fakulteta za turizem Brežice
4. Fakulteta za varnostne vede Ljubljana
5. Medicinska fakulteta
6. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
7. Filozofska fakulteta
8. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo
in arhitekturo
9. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
10. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
11. Fakulteta za logistiko
12. Fakulteta za naravoslovje in matematiko
13. Fakulteta za strojništvo
14. Pedagoška fakulteta
15. Pravna fakulteta
16. Fakulteta za zdravstvene vede
17. Fakulteta za energetiko Krško
Fakulteta za energetiko Krško – enota Velenje

Vsi mladi, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni kot gluhi in naglušni, se usmerijo na projektnega partnerja Racio, d.o.o. (030 602 902). Vsi mladi, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni kot slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funkcije, se usmerijo na projektnega partnerja URI-Soča (030 312 773).