Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Mestna občina Maribor je danes z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) podpisala Sporazum o sofinanciranju izvedbe podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi št. 30 Zidani most – Maribor. Mestni svet MO Maribor je spomladi sprejel tudi DIIP-a za gradnjo odsekov ceste S-J-3 sever in jug, ki bosta sofinancirana iz Dogovora za razvoj regij. MO Maribor tako celovito ureja Poslovno proizvodno Cono Tezno, ki je bistvena za razvoj gospodarstva in industrije.

Vir: MO Maribor

Vir: MO Maribor

MO Maribor in DRSI sta se ob podpisu sporazuma zavezali, da bosta sofinancirali komunalno opremljanje območja, manjkajoči odsek ceste Ledina z novim železniškim podvozom pod glavno železniško progo Zidani most – Maribor s pripadajočo infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, plinovod, kabelske in telekomunikacijske povezave, elektro povezave idr.). Obstoječi podvoz je neustrezen, saj nima ustreznih tehničnih elementov za promet z motornimi vozili, vključno z intervencijskimi vozili, prav tako pa nima urejene infrastrukture za pešce in kolesarski promet ter odvodnjavanja meteornih voda. Na istem območju bo zato zgrajen nov podvoz, ki bo imel vse tehnične lastnosti za normalno odvijanje prometa za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce. Dolžina novega cestnega odseka s podvozom je cca. 400 metrov.

Vir: MO Maribor

Vir: MO Maribor

Sporazum veleva, da bo DRSI v celoti financirala stroške odkupa nepremičnin, ki bodo po gradnji ostale v njeni lasti, in izgradnjo podvoza s pripadajočo železniško komunalno infrastrukturo. MO Maribor pa bo v celoti financirala stroške odkupa nepremičnin, ki bodo po gradnji ostale v njeni lasti, in gradnjo ceste Ledina oziroma Perhavčevo ulico s komunalno infrastrukturo. Ostali stroški financiranja so v sporazumu določeni v razmerju 60 % DRSI in 40 % MO Maribor. Ocenjena vrednost skupne investicije znaša 6,5 milijona evrov, od tega bo DRSI financirala 4 milijone evrov, MO Maribor pa 2,5 milijona evrov. Vsa dela bodo končana do konca leta 2021.

Ureditev Poslovno proizvodne cone Tezno je bistvena zaradi razvoja gospodarstva in industrije, kar posledično prinaša nova delovna mesta. S podpisom sporazuma Mestna občina Maribor tako sledi uresničitvi napovedanih osemnajstih projektov, ki bodo v naslednjih treh letih mesto Maribor spremenili na boljše.