Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Na novinarski konferenci v UKC Maribor so predstavili rezultate raziskave o zadovoljstvu pacientov in zaposlenih, ki jo je za UKC Maribor opravil Center za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost na Filozofski fakulteti UM. Na lestvici od 1 do 5 so pacienti zdravstveno obravnavo ocenili kot odlično s 4,62, medtem ko je skupna povprečna ocena vseh vidikov zadovoljstva zaposlenih na nivoju UKC Maribor ocenjena s 3,27.

Raziskava o zadovoljstvu pacientov temelji na 633 anketiranih pacientih, ki so splošne vidike zadovoljstva z zdravstveno obravnavo na nivoju UKC cenili s 4,62.
“Podoba institucije javnega zdravja ne more biti popolna brez ocene vseh, ki uporabljajo zdravstvene storitve”, je prepričana izr. prof. dr. Sara Tement, vodja Centra za raziskovalno in strokovno psihološko dejavnost, FF Maribor: “Veseli me, da nam je vodstvo UKC Maribor kot neodvisni instituciji zaupalo obsežni projekt ocenjevanja zadovoljstva pacientov ter ocene delovnih pogojev in počutja zaposlenih. Po večmesečnih pripravah metodologije, je med oktobrom 2018 in januarjem 2019 potekala izvedba ankete med bolnišničnimi in ambulantnimi pacienti, zdravstvenimi delavci na vseh klinikah in oddelkih ter med vsemi zaposlenimi v upravno-tehničnih službah. Analize v splošnem pokazale zelo ugodne ocene kakovosti zdravstvene obravnave. Med najbolj povednimi rezultati je visoka ocena zadovoljstva zdravstvene obravnave in zavoda, ugodna zaznava spoštljivosti, vljudnosti ter strokovnosti zaposlenih.”
“Rezultati ankete, ki jo je opravila zunanja ustanova, presenečajo v številnih ozirih. Med zaposlenimi je bila velika odzivnost. Izrazili so veliko pripadnost ustanovi in dobro počutje na delovnem mestu. Bolniki pa so v celoti z visokimi ocenami pohvalili zdravljenje. Rezultati so pomembni, saj dajejo tudi podlago za izboljšave,” je povedal prof. dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor

Novinarska konferenca UKC Maribor

Novinarska konferenca UKC Maribor

Vodstvo UKC je prepoznalo tudi potrebo po nepristranski analizi stanja delovnih pogojev in počutja med zaposlenimi. Na več kot 30 oddelkih in službah je odzivnost presegla 70 odstotkov, skupna povprečna ocena vseh vidikov zadovoljstva zaposlenih na nivoju UKC Maribor pa je 3,27. V raziskavi je sodelovalo skoraj 2000 zaposlenih, zajemala je vse poklicne skupine in enakovreden delež obeh spolov.
“Anketa o delovnih pogojih in počutju zaposlenih, ki je dosegla visoko stopnjo odzivnosti, nakazuje na nekatere dobro ocenjene vidike dela. Večina zaposlenih se ne želi zaposliti v drugi delovni organizaciji in ne glede na vse, svoje delo opravlja z veseljem in ponosom. Med rezultati smo razbrali tudi nekatera področja, ki zahtevajo izboljšave. Perspektivi pacientov in zaposlenih dajeta celostno sliko trenutnega stanja zavoda in predstavljata dobro izhodišče za načrtovanje prihodnjih ukrepov,” še dodaja izr. prof. dr. Sara Tement.

Matjaž Vogrin, Sara Tement, Vojko Flis, vir: UKC Maribor

Matjaž Vogrin, Sara Tement, Vojko Flis, vir: UKC Maribor

“Rezultati ankete »zadovoljstvo na delovnem mestu« za vodstvo UKC MB predstavljajo dragoceno povratno informacijo o tem kako svojo ustanovo in svoj položaj v njej, vidijo zaposleni. Najbolj razveseljiv je zelo jasno izražen občutek visoke pripadnosti organizaciji in delovna zavzetost zaposlenih. Visoko je ocenjeno vodenje s strani neposredno nadrejenih, informiranost na delovnem mestu, jasnost delovnih nalog, ter občutek zadostne usposobljenosti za delo. Zelo veselijo tudi dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi,” je povedal izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor. “Seveda pa ni vse idealno. Rezultati ankete jasno kažejo tudi občutek preobremenjenosti med zaposlenimi in to tako v smislu kognitivne zahtevnosti, kakor tudi prevelikega obsega dela. Izredno nizko so ocenjeni “materialni pogoji” dela, nagativno pa izstopa tudi dimenzija pravičnosti in transparentnosti. Vsekakor dovolj informacij, ki zahtevajo analizo in sistematično strateško ukrepanje. Natančna analiza je bila že opravljena in sicer v obliki ”Osebne izkaznice oddelkov”. Hkrati pa intenzivno potekajo dejavnosti s ciljem izboljšanja materialnih pogojev dela in razbremenitve najbolj obremenjenih kadrov, pa tudi organizacijske spremembe, ki bodo omogočile pravično nagrajevanje zaposlenih. Izzivov še ne bo zmanjkalo,” še dodaja strokovni direktor UKC Maribor.