Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor objavlja 1. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje 2024.

Projekt udeležencem ponuja štirimesečno redno zaposlitev, v okviru katere bodo celostno razvijali svoje podjetniške ideje, se udeleževali uporabnih individualnih in skupinskih podjetniških usposabljanj ter ob podpori izkušenih mentorjev in zunanjih strokovnjakov razvili in dopolnili podjetniško idejo, izdelali poslovni model ter se seznanili z različnimi vidiki podjetništva. Med usposabljanjem pa se bodo zagotovo vzpostavili novi poslovni stiki, sodelovanja in prijateljstva.

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, v okviru katerih bodo udeleženci podjetniškega usposabljanja realizirali svoje podjetniške ideje.

Vsi, ki si želijo uresničiti svojo podjetniško idejo, pa jim primanjkuje znanja in podpore, da bi začeli svojo podjetniško pot, so vabljeni na informativni dan projekta PONI Podravje, ki bo potekal 23. januarja 2024, ob 10. uri preko MS Teams. Prijava za udeležbo na informativnem dnevu na e-naslov: poni@rra-podravje.si.

Pogoji za vključitev kandidatov v program so:
– kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta;
– kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin podravske regije;
– kandidat še ni bil vključen v katerikoli program podjetno v svet podjetništva;
– kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države;
– kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Rok za prijavo je 29. januar 2024. Skupina bo začela delo 1. marca 2024. Javni poziv in obrazci so na spletni strani RRA Podravje – Maribor TUKAJ. Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 02 333 13 00 ali pa pišejo na elektronski naslov poni@rra-podravje.si.

V okviru projekta Tribute so v Mariboru pridobili šest standardnih električnih koles, ki bodo služila kot sredstvo za spodbujanje kolesarjenja, ter osem posebnih električnih koles, namenjenih uporabi za ranljive skupine, kot so starejši in osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi, pa tudi za prevoz tovora. Projekt Tribute se osredotoča na inovativno ter trajnostno mobilnost v mestih. Podrobnosti so predstavili na novinarski konferenci in že drugem strokovnem posvetu v okviru projekta ReMOBIL, tokrat z naslovom “Spremenimo potovalne navade”.

V okviru projekta v vrednosti 3,3 milijona evrov sodeluje devet partnerjev iz sedmih držav. V Mariboru so v tem kontekstu izvajali različne aktivnosti za spodbujanje javnega potniškega prometa in kolesarjenja. Na novinarski konferenci v okviru Evropskega tedna mobilnosti so med drugim izpostavili tudi tudi mini električno vozilo Maister, ki že nekaj časa brezplačno prevaža ljudi po mestnem jedru.

Pomembno vlogo kot  partner v projektu regionalnih centrov mobilnosti ima Regionalna razvojna agencija (RRA) za Podravje – Maribor, kjer med drugim aktivno sodelujejo pri načrtovanju kolesarskih povezav za občine.

Podrobnosti v video prispevku:

Projekt Tribute se je uradno zaključil konec junija in je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program.

Mariborska razvojna agencija se je ob dolgoletnih prizadevanjih in po 27 letih obstoja z 18. 1. 2021 preoblikovala in preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, krajše RRA Podravje – Maribor.

Uroš Rozman, Saša Arsenovič, Marko Soršak, Neva Pipan. FOTO: Marko Pigac

S podporo občin ustanoviteljic, in sicer večinske ustanoviteljice Mestne občine Maribor, občine Rače-Fram, občine Starše, občine Duplek, občine Hoče-Slivnica ter občine Miklavž na Dravskem polju, so z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor omenjene občine po dolgih letih uredile ustanoviteljske deleže v razvojni agenciji za Podravje. Razvojna agencija pa je z novim Odlokom sprejela številne spremembe in novosti.

Reorganiziranje delovanja agencije

RRA Podravje-Maribor je ob preoblikovanju reorganizirala delovanje agencije. S priključitvijo Štajerskega tehnološkega parka bo agencija razširila delovanje na področje raziskav, razvoja in inovacij, delovanje pa bo razširila tudi na področje turizma. Organizacijsko agencija sedaj zajema 4 sektorje: Sektor za regionalni razvoj, Sektor za podjetništvo ter dodatno Sektor za turizem ter Sektor za raziskave, razvoj in inovacije, ki bodo delovali tudi na področju mednarodnega sodelovanja. Agencija je vzpostavila tudi Splošno službo, v okviru katere delujejo finančna, pravna in PR služba. Agencija pa kljub preoblikovanju še vedno ohranja status regionalne razvojne agencije za Podravje ter status javnega zavoda.

Nova celostna grafična podoba

Skladno s spremembo naziva in delovanja je agencija prevzela novo celostno grafično podobo. Osnova celostne grafične podobe izhaja iz kroga, ki simbolizira celoto, kroženje, sodelovanje, povezovanje, širjenje znanj, ciljev, gospodarstvo, delovanje, razvoj v regiji… Prav tako pa vsebuje in združuje elemente regije: reko Dravo, Dravsko-ptujsko polje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice in Haloze. Ob spremembi celostne grafične podobe je agencija vzpostavila tudi novo spletno stran www.rra-podravje.si, ki se še nadgrajuje, prav tako je agencija v okviru domene rra-podravje.si spremenila tudi e-naslove zaposlenih. RRA Podravje – Maribor torej deluje in nudi podporo v vseh 41 občinah in na področju celotne podravske regije. S sodelovanjem in povezovanjem ključnih deležnikov in institucij v regiji bo regija Podravje lahko postala konkurenčnejša regija s trajnostnim razvojem, inovativnim ter kreativnim gospodarstvom, raznoliki možnostmi za oddih ter zadovoljnim prebivalstvom, usmerjena k razvoju za preboj med najbolj razvite regije.

Drugačna sestava Sveta zavoda

Z novim Odlokom pa je opredeljena tudi drugačna sestava Sveta zavoda. Svet zavoda bo sedaj sestavljalo 6 članov, in sicer 3 predstavniki Mestne občine Maribor kot večinske ustanoviteljice, 1 predstavnik ostalih petih občin ustanoviteljic, 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti ter 1 predstavnik delavcev zavoda. Nova sestava Sveta zavoda RRA Podravje – Maribor bo imenovana v naslednjih treh mesecih. Župan MO Maribor Saša Arsenovič je povedal: »MO Maribor je RRA Podravje – Maribor vključila v delo občinske uprave tako na področju turizma kot gospodarstva. Z RRA Podravje – Maribor sodelujemo tudi pri črpanju kohezijskih sredstev v novi perspektivi, kjer nas čaka še veliko izzivov. S sodelovanjem smo pokazali, da stremimo k povezovanju Maribora z regijo in širše, kar se že kaže v uspešno zastavljenem Partnerstvu za Pohorje. Še večji potencial pa se nahaja v povezovanju 41 občin regije pod okriljem RRA Podravje – Maribor. Menim, da ni ne velikih in ne malih občin, vendar smo ljudje, ki lahko skupaj ustvarimo velike zgodbe. Prav to si želim od našega prihajajočega skupnega projekta Destinacija Štajerska, ki bo povezala vse deležnike na novi razvojni poti. Želim, da bo to regija, kamor bodo ljudje radi prihajali, kjer bomo radi živeli in kjer bo uspešno gospodarstvo z dodano vrednostjo. Pred nami so veliki izzivi, ki jih bomo premagali le skupaj.«

Uroš Rozman, direktor RRA Podravje – Maribor. Foto Marko Pigac

Uroš Rozman: okrepili področje raziskav, razvoja in inovacij ter razvili mrežni podjetniški inkubator

Direktor RRA Podravje-Maribor Uroš Rozman je poudaril: »Danes je velik dan za naš razvojno agencijo, ki je najstarejša razvojna agencija v Sloveniji. Veseli me, da nam je s podporo županov vseh šestih občin ustanoviteljic uspelo urediti razmerja, saj so vse od leta 1998 potekala prizadevanja za ureditev ustanoviteljskih deležev. Hkrati z vsemi spremembami je agencija dobila priložnost za nov razvoj in nove dimenzije. Iz »mestne« agencije smo se preoblikovali v regionalno razvojno agencijo, s čimer smo nakazali nove usmeritve in nove vsebine, predvsem na področju turizma, kjer bomo lahko razvijali tudi širše destinacije. S pripojitvijo Štajerskega tehnološkega parka bomo okrepili področje raziskav, razvoja in inovacij ter razvili mrežni podjetniški inkubator. Ob preoblikovanju smo še vedno ohranili status javnega zavoda ter nosilne razvojne agencije v Podravju, kar kot funkcijo skupaj z ostalimi partnerji, agencijami opravljamo že 20 let. Verjamemo, da bomo zgradili zgodo o uspehu in da bomo ponosni na našo regijo.«

Marko Soršak, župan občine Hoče -Slivnica. Foto: Marko Pigac

Soršak verjame, da bodo s povezovanjem in sodelovanje izpeljali številne projekte

Župan Občine Hoče-Slivnica Marko Soršak je dodal: »Veseli me, da smo po tolikih letih in ob vseh prizadevanjih uspeli urediti ustanoviteljska razmerja in smo občine Starše, Duplek, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem polju in Hoče–Slivnica postale soustanovitelji agencije. S pozitivno energijo na strani vseh občin verjamem, da bomo s povezovanjem in sodelovanjem skupaj izpeljali številne uspešne projekte.«

Neva Pipan, predsednica Sveta zavoda RRA Podravje-Maribor. Foto: Marko Pigac

Neva Pipan: pomembni koraki na področju strateškega razvoja turizma v SV Sloveniji

Predsednica Sveta zavoda Neva Pipan je izpostavila: »Z reorganizacijo dveh javnih zavodov, Zavoda za turizem Maribor – Pohorje in Mariborske razvojne agencije so narejeni pomembni koraki na področju strateškega razvoja turizma v SV Sloveniji. Tej pomembni gospodarski panogi želimo omogočiti razvoj izjemnih turističnih potencialov, ki jih ima tako mesto Maribor kot tudi regija. RRA Podravje – Maribor ima za to potrebne resurse, strokovno znanje in  izkušnje  pri povezovanju različnih deležnikov kar je ključnega pomena tudi za pripravo strateških načrtov za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju, raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,  razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov turističnega območja, spodbujanje, razvoj in upravljanje inovativnih pristopov turizma v digitalnem okolju in razvoj turistične infrastrukture tako v mestu kot tudi v regiji. RRA se je že izkazala pri koordinaciji 28-članskega Partnerstva za Pohorje in pripravi razvojne strategije Pohorja, ki že žanje prve sadove.«