Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

S koncem meseca maja se je zaključil izredno uspešen projekt Focus IN CD, v katerem je bila Mestna občina Maribor vodilni partner. Projekt se je osredotočal na izboljšanje kvalitete življenja kroničnih bolnikov s celiakijo in si prizadeval za izboljšanje javnega zdravja ter zdravstvene oskrbe v Evropi.

Vir: MO Maribor

Vir: MO Maribor

Dvanajst projektnih partnerjev je v času trajanja projekta pripravilo dve celostni spletni orodji za bolnike s celiakijo, zdravnike in druge zdravstvene delavce ter spletno aplikacijo za družinske zdravnike. Dodatno so razvili, implementirali in testirali 10 pilotnih aktivnosti ter pripravili celostni model obravnave bolnika s kronično boleznijo in izdali različne publikacije v pomoč ciljnim skupinam. Projekt Focus in CD je bil uvrščen med 6 najboljših projektov na izboru za nagrado Eurpean Health Award 2017, v letošnjem maju pa je bil na priporočilo programa Interreg Central Europe povabljen k pripravi prijavnice za nagrado Evropske komisije Regiostars Award 2019 za najboljše projekte s področja zdravstva.

Mestna občina Maribor (MO Maribor) je v obdobju 36 mesecev, od 1. junija 2016 do 31. maja 2019, v sodelovanju z enajstimi projektnimi partnerji iz Italije, Nemčije, Hrvaške, Slovenije in Madžarske izvajala evropski projekt “Focus in CD” s polnim naslovom “Innovative patient centered health care services – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care”, prevedeno v slovenski jezik “Inovativne pacientu prijazne celostne zdravstvene storitve – prednosti močne CE mreže v managementu celiakije, ” so povedali. Pridobljena so bila evropska sredstva v vrednosti 1.885.419,00 evrov. Zdravo in aktivno staranje sta zaradi podaljševanja življenjske dobe dva izmed največjih izzivov Evropske unije. Vse pomembneje postaja učinkovito odkrivanje in spremljanje kroničnih bolezni ter vzpostavljanje celostnih storitev, s čimer se lahko izognemo številnim kasnejšim zapletom, prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije in posledično razbremenimo zdravstveni sistem. Projekt Focus IN CD se je osredotočal na izboljšanje kvalitete življenja kroničnih bolnikov s celiakijo in si prizadeval za izboljšanje javnega zdravja in zdravstvene oskrbe v Evropi. Župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič je ob zaključku projekta povedal: “V preteklih treh letih so bile izvedene številne aktivnosti s katerimi smo postavili temelje za celostno obravnavo bolnikov s celiakijo, izboljšali znanje zdravstvenega osebja in bolnikov, povečali ozaveščenost širše javnosti o bolezni in razvili, implementirali ter testirali številne pilotne aktivnosti, ki bodo podprle inovativni model celostne obravnave bolnika na področju Centralne Evrope. Ugotovitve in rezultati projekta, razviti na modelu celiakije, ne bodo le pripomogli kizboljšanju zdravstvenega stanja v mestu Maribor, temveč tudi drugod po svetu.

Za svoj prispevek k bolj trajnostno naravnanem zdravstvu je MO Maribor skupaj s partnerji razvijala inovativne socialne storitve za reševanje problematike povezane s to boleznijo, njihova prizadevanja pa so ob zaključku projekta podala naslednje rezultate:

 • Priprava dveh celostnih spletnih orodij za bolnike s celiakijo, za zdravnike in druge
  zdravstvene delavce ter spletno aplikacijo za družinske zdravnike, kot podporo pri
  diagnostiki celiakije, s čemer se je izboljšalo znanje vseh ciljnih skupin.
 •  Izdaja brošure namenjene zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem, kot
  pomoč pri diagnosticiranju bolnikov s celiakijo.
 •  Izdaja brošure za bolnike s celiakijo, ki se ob postavitvi diagnoze srečajo s številnimi
  problemi.
 • Raziskava trenutnega stanja na področju managementa bolezni, znanja bolnikov,
  znanja zdravnikov, zadovoljstva bolnikov in diagnostičnih zamud.
 • Razvitih, implementiranih in testiranih je bilo 10 pilotnih aktivnosti.
 • Priprava priporočil za spremembe politik na področju obravnave kroničnih bolnikov
  s celiakijo v Centralni Evropi. V priporočilih so združeni predlogi vseh partnerjev.
  Slovenski partnerji pa si med drugim želijo, da bi ustanovili nacionalno strokovno
  skupino za celiakijo in na državnem nivoju akreditirali dobre izobraževalne programe
  s področja celiakije, kar bi pripomoglo k večji strokovnosti in izboljšanju znanja
  zdravstvenega kadra.
 •  Projekt Focus in CD je bil uvrščen med 6 najboljših projektov na izboru za nagrado
  Eurpean Health Award 2017. Uspeh je pohvalila tudi Evropska komisija, saj gre za
  prvi projekt financiran iz programa Interreg Central Europe, ki je dosegel tak uspeh.
  Fokus in CD se tako uvršča med najboljše inovativne in trajnostno naravnane
  evropske projekte, ki vplivajo na izboljšanje javno-zdravstvenih storitev, njihovo
  dostopnost in učinkovitost-
 • Predstavitev na različnih EU konferencah – tako strokovnih, kot tudi srečanjih
  bolnikov s celiakijo na evropski ravni s skrbjo za trajnost ter prenos rezultatov v druge
  regije.
 • Povabilo k sodelovanju na natečaju Evropske komisije za najbolj inovativne regionalne projekte – Regiostars award 2019.
 • Priprava celostnega modela obravnave bolnika s kronično boleznijo in izdaja različnih
  publikacij v pomoč ciljnim skupinam (tematsko slikanico za otroke, kratke napotke za
  gostince, letak z napotki za zdravstveno osebje), ki so na voljo na uradni spletni strani
  projekta.
Vir: MO Maribor

Vir: MO Maribor

Strokovni direktor UKC Maribor, Matjaž Vogrin, je kot predstavnik strokovnega partnerja dodal: “Zaznali smo, da je obravnava celiakije tako javno-zdravstveno kot tudi družbeno vprašanje. Zavedamo se pomembnosti znanja in ozaveščenosti zdravstvenih delavcev ter zgodnjega odkrivanja bolezni in s tem preprečevanja poznejših zapletov. Projekt Focus IN CD je dal odlične rezultate: spletna orodja za zdravstveno osebje in bolnike, izboljšal diagnostiko in management bolezni, implementiral številne nove storitve in ozaveščal o bolezni, poleg tega pa nam je uspelo rezultate objaviti v JPGN, najpomembnejši strokovni reviji na področju pediatrične gastroenterologinje, ter na številnih mednarodnih konferencah. Pod okriljem ESPGHANA (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition)je bila vzpostavljena delovna skupina, ki bo našo
metodologijo ugotavljanja stanja na področju celiakije prenesla v druge evropske države.
Povabljeni smo bili k pripravi evropskih smernic za celiakijo in herpetiformni dermatitis. K
nam prihajajo strokovnjaki, ki bi se želeli od nas učiti. Trenutno gostimo mlado zdravnico iz
Sankt Peterburga.
Ob tem je še dodal: “Projekt Focus IN CD je s področja celiakije drugi evropski projekt, ki smo ga uspešno izvedli s sodelovanjem z Mestno občino Maribor, prijavljen pa je tudi že tretji skupni projekt z naslovom CD SKILLS, pri katerem bomo zamenjali vloge in bo UKC Maribor nastopil kot vodilni partner. Odlično sodelujemo in si sodelovanja želimo tudi v prihodnje, saj lahko le s povezovanjem naredimo velike korake v boljši jutri. UKC Maribor je v slovenskem in evropskem prostoru poznan in uspešen center za celiakijo, z mednarodnimi projekti pa smo našo pozicijo v svetu samo še utrdili. Na podlagi rezultatov smo bili povabljeni v projekt Euro Gluten Screen, Univerza iz Leidna pa nas je povabila v projekt, ki je prijavljen na program COST.

Mestna občina Maribor v okviru projekta Focus in CD, skupaj s partnerji razvijajo inovativne socialne storitve za reševanje problematike s celiakijo, njihova prizadevanja pa so že pokazala prve pozitivne rezultate. Oktobra je potekala celodnevna delavnica »Mentorstvo novo diagnosticiranim bolnikom s celiakijo«.

Projekt Focus in CD, ki se sicer izvaja že od lanskega poletja, je bil tako nedavno uvrščen med 6 najboljših projektov na izboru za nagrado Eurpean Health Award 2017. Uspeh je pohvalila tudi Evropska komisija, saj gre za prvi projekt, financiran iz programa Interreg Central Europe, ki je dosegel tak uspeh. Fokus in CD se tako uvršča med najboljše inovativne, trajnostno naravnane evropske projekte, ki vplivajo na izboljšanje javno-zdravstvenih storitev, njihovo dostopnost in učinkovitost.

Več v videu: