Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

V okviru javnega razpisa »Vključevanje uporabe informacijsko – komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu« so na mariborski univerzi razvili projekt Didakt.UM, katerega namen je spodbuditi dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe.

Ena od udeleženk delavnic usposabljanja z zbirko orodij Didakt.UM na mariborski univerzi je tudi visokošolska profesorica, ki je pohvalila veliko podporo pri izvajanju didaktičnih dejavnosti.

Pri projektu gre za zbirko orodij, s katerimi si po potrebi in tako, kot želijo, visokošolski učitelji in drugi lahko pripravijo in izvedejo didaktične aktivnosti – torej modernizacija visokošolske didaktike s preudarno uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje.

Projekt Didakt.Um ima sicer za univerzo velik pomen.

Zasluge za projekt imajo strokovnjaki, ki so sodelovali pri projektu že od vsega začetka.

Preko projekta bodo pedagoški delavci lažje predajali naprej snovi in vsebine tudi v novem šolskem letu, ki ga zagotovo še vedno zaznamuje tudi epidemija, ki narekuje posodobitev učnih procesov.

Na mariborski univerzi so danes predstavili zaključke večletnega projekta Didakt.UM, v sklopu katerega so s preudarno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in prehodom na digitalno izobraževanje želeli spodbuditi modernizacijo visokošolske didaktike ter dvigniti kakovost delovanja svojih visokošolskih zavodov.

Rektor univerze Zdravko Kačič je izpostavil, da je zelo pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. Na univerzi so zato aprila 2017 začeli projekt, ki sta ga sofinancirala Evropski socialni sklad in ministrstvo za izobraževanje. Ker strokovno izobraževanje zagotovi zgolj vsebinsko pripravljenost visokošolskih kadrov na delo, manjka pa precej vsebin, ki pomagajo pri prenašanju znanja na študente, so se po besedah vodje projektnega sveta Boštjana Šumaka odločili vzpostaviti center za podporo poučevanju, ki je zagotavljal celovito tehnično in didaktično pomoč pedagoškemu kadru.

Vodja Centra za podporo poučevanju Natalija Špur je izpostavila, da so bile pri tem v ospredju vsebine, kot so obrnjeno, kombinirano, projektno in problemsko učenje, igrifikacija, vizualizacija študijskih gradiv, učna analitika in implementacija zbirke orodij Učni stolpič. Projektne aktivnosti so po njenih besedah nemoteno potekale tudi v času epidemije, saj so delavnice in dogodke, ki so jih sprva načrtovali za izvedbo v živo, uspešno prilagodili in izvedli na daljavo.

“V e-okolju je potekala tudi glavnina pedagoška procesa, center pa je sodeloval pri pripravi uporabniških navodil in video vodičev ter na daljavo nudil podporo pedagoškemu kadru univerze. Ob tem smo pripravili še posebno rubriko gradiv, ki smo jo poimenovali Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah, in v katerem smo še posebej osvetlili didaktične smernice za uporabo tovrstnega učnega okolja,” je pojasnila Špurova.

Univerza v Mariboru je skupaj z Univerzo v Ljubljani pripravila tudi izmenjavo izkušenj, kjer so predavatelji obeh univerz predstavili dobre prakse in izzive, s katerimi so se soočili. Predstavniki centra pa so se udeležili tudi drugih dogodkov in konferenc, kjer so predstavili analize didaktične uporabe informacijske tehnologije in ostale projektne aktivnosti.

Čeprav se projekt približuje koncu, po besedah Šumaka pušča pomembne pozitivne učinke na razvoj visokošolskega izobraževanja in poučevanja na univerzi in odpira možnosti za nadgradnjo. “Potrebujemo ustrezno okolje z mehanizmi, ki bodo pedagoške delavce vzpodbujali k nenehnemu strokovnemu izpopolnjevanju in izmenjavi znanj o uporabi sodobnih tehnologih,” je še dodal vodja projektnega sveta.

Vsebina projektnih aktivnosti je pustila pozitivne učinke tudi na delu in izkušnjah visokošolskih učiteljev. Profesorica na filozofski fakulteti Joca Zurc je tako izpostavila pomen ključnih znanj, ki jih je pridobila skozi različne delavnice, za bolj suvereno vključevanje načel sodobnih učnih pristopov v pedagoški proces.

Vključitev teh aktivnosti je po njeni izkušnji izboljšala učne dosežke študentov, kar se je pokazalo v višji povprečni oceni na izpitih in boljšem razumevanju, analizi in sintezi učne snovi. Pozitivno je presenetila tudi povečana odgovornost študentov do študija, lastno spremljanje napredka in obveznosti na predmetu ter samoiniciativnost.
Vir: STA