Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Na Mestni občini Maribor so danes predstavili predlog prenove javnega potniškega prometa, ki po njihovih besedah sledi potrebam prebivalcev in obiskovalcev mesta. Pri tem pa izpostavljajo spremembe v trasah avtobusnih linij, dodatne linije in tudi nove vozne rede oziroma spremenjeno frekvenčnost.

Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v Mariboru vključujejo vzpostavitev šestih glavnih linij, s katerimi bo ustvarjen učinek mreže, ki omogoča udobnejše prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa, pravijo, ob tem pa tudi, da bo celotno gradivo en mesec dostopno občanom, da si ogledajo spremembe in v tem mesecu dni lahko podajo tudi svoje pripombe.

Vzpostavitev šestih glavnih linij

Glavne linije povezujejo najgosteje naseljene dele Mestne občine Maribor, vodene so direktno in v koničnem času vozijo na 10 do 20 minut. Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v Mariboru vključujejo vzpostavitev šestih glavnih linij. Te linije so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). S vzpostavitvijo glavnih linij bo ustvarjen učinek mreže, ki omogoča udobnejše prestopanje, zaradi krajšega čakalnega časa.

Povezovalnih linij bi bilo 13

Povezovalnih linij je predvidenih 13. Povezovalne linije povezujejo preostale dele Mestne občine Maribor, zagotavljajo dostopnost tudi v redkeje naseljenih predelih in v koničnem času vozijo na 25 minut ali slabše. S prestopanjem na glavne linije je omogočeno hitro potovanje po mestu.
Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14
Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.

Glavne spremembe po linijah

– Premik linije 1 iz Titove na Ljubljansko ulico.
– Vzpostavitev glavne linije G2 za Novo vas po Ljubljanski in Kardeljevi.
– Preoblikovanje linij 3 in 12 v mestni krožni liniji, ki vozita v obe smeri.
– Linijo 19 nadomesti spremenjena linija 12, Linijo 17 pa nadomesti glavna linija G4, ki povezuje Studence z UKC-jem in mestnim središčem. Nova linija P17 povezuje
Ribniško selo s Košaškim dolom.
– Liniji 4 in 21 se skrajšata, spremembe na linijah 4 in 21 se nadomestijo z novo linijo 14.
– Linija 8 postane nova “shuttle” mestna linija G5, ki povezuje ključna mestna območja in vozi med Študentskim kampusom, po Lentu preko Starega mostu do Europarka.
– Linija 9 se skrajša in ne vozi več v Brezje zaradi neuporabnosti.
– Linija 10 se združi z linijo 20
– Linije 6, 13, 16 in 18 se bistveno ne spremenijo.
– Liniji 7 in 15 se bistveno ne spremenita, vozita direktno do Avtobusne postaje.
– Doda se linija 22, ki omogoča hitro povezavo med severom in jugom mesta (namenjena tudi kot P+R povezava pri E-leclercu in na Šentiljski)
– Linija 151 se preoblikuje v Integrirano šolsko linijo.

Marjan Lep iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je še dejal: “Na podlagi strokovnih podlag so pripravljeni predlogi za spremembo in preureditev linij javnega potniškega prometa. S preureditvijo linij javnega potniškega prometa bi tako v odgovor na aktualne potovalne navade prebivalcev povečali frekvenco avtobusov na glavnih linijah, ohranili pokritosti manj prometnih območij s povezovalnimi linijami in vzpostavili dve novi direktni povezavi v južnem delu Maribora.”

Javna razgrnitev gradiva dostopna občanom, ki lahko podajo pripombe

Gradivo, kjer bodo predstavljeni predlogi sprememb javnega potniškega prometa, bo javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024:

  •  na spletni strani Mestne občine Maribor, dostopno na https://prostor.maribor.si/javne-razgrnitve/gjs-jpp,
  • v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) v času uradnih ur,
  • na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge. Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve, v ponedeljek, 12. februarja 2024. Mestna občina Maribor bo prejete pripombe in predloge javnosti preučila in do njih, skupaj s strokovnim mnenjem načrtovalca, zavzela stališča. Vsa stališča bodo javno objavljena na spletni strani občine.