Aktualne oddaje

  REPORT (37/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo napovedali Lisjakov kotel v občini Rače – Fram, Mačje mesto v občini Radenci in Dupleški teden. Pestro dogajanje torej in to, za vse generacije!
  Oddaja Na glas: ...
  V tokratni oddaji Na glas smo predstavili nekaj medgeneracijskih in večgeneracijskih centrov, njihov namen in poslanstvo. Pa tudi, komu so pravzaprav namenjeni, katere dejavnosti izvajajo in kaj bodo ponudili različnim generacijam poleti. V te centre namreč ne hodijo samo starejši, ampak tudi otroci in mladostniki. Predstavili smo Medgeneracijski center Danica Duplek, Medgeneracijski center Danica Rače-Fram, […]
  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]

Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, ki premore daleč naokrog enega najsodobneje opremljenih simulacijskih centrov, so njeni študentje na januarski slovesnosti prejeli v uporabo šest prenosnih ultrazvočnih aparatur, ki jih je fakulteta kupila, da bi ob sedanjih osmih ultrazvočnih napravah še bolj približala študentom možnost za pridobivanje prvih, a dragocenih diagnostičnih izkušenj.

Vodja Simulacijskega centra MF UM prim. izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med., ki je zelo domiselno pripravil in vodil ta primopredajni dogodek, je zbrane spomnil na mariborske prve korake v svet ultrazvoka. Lani je bila 50. obletnica ultrazvoka v Mariboru in Sloveniji. Ob tem pa dodal, da gre za napravo od katere bodo največ imeli študentje.

“Pred petdesetimi leti, leta 1968, je primarij Igor Japelj, specialist porodništva in ginekologije, zaposlen na porodniško-ginekološkem oddelku Splošne bolnišnice Maribor, kot prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji uvedel ultrazvok kot veščino sonologije,” je še dodal prof. Skalicky.

 

“Pred petdesetimi leti, leta 1968, je primarij Igor Japelj, specialist porodništva in ginekologije, zaposlen na porodniško-ginekološkem oddelku Splošne bolnišnice Maribor, kot prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji uvedel ultrazvok kot veščino sonologije,” je spomnil prof. Skalicky.

Nove naprave pa bodo v največji meri koristile študentom pri pridobivanju znanja. Več v izjavi.

Prim. Igor Japelj je organiziral in vodil številne ultrazvočne tečaje, s katerimi si je pri nas nova diagnostična metoda v medicini začela utirati pot vse do današnje veljave.

Tej veljavi in raznoliki uporabnosti ultrazvoka so na slovesnosti pritrdili s kratkimi nagovori prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., prodekan za študijske zadeve MF UM, izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor, prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost MF UM, red. prof. Dušica Pahor, dr. med., in Gregor Prosen, dr. med., Katedra za urgentno medicino na MF.

 

Prihodnji teden, v ponedeljek 13. novembra, bo v mariborskem Hotelu City potekalo predstavitveno brezplačno predavanje na temo energetske samopomoči. Predavala bo dr. Suzana Landripet, avtorica knjige Energetska Samopomoč.

V knjigi avtorica dr. Suzana Landripet, sicer zdravnica konvencionalne ali klasične medicine je specialistka oziroma licencirana toksikologinja, na poljuden način opisuje človekov energetski sistem in njegovo delovanje, s poudarkom na razumevanju lastnega energetskega potenciala in značilnosti. Opisane so možnosti človekovega zavestnega vplivanja na oskrbo svojega telesa z energijo ter potrebnost upravljanja z lastno energijo pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih.

Več o energetski samopomoči bo predstavila na brezplačnem predavanju, v ponedeljek, 13. novembra, v Hotelu City, s pričetkom ob 18.00.

Podrobnosti si oglejte v izseku oddaje Report na BK TV:

Zdravljenje starejših bolnikov z zdravili je zelo odgovorno. Praviloma so to bolniki, ki prejemajo največ zdravil, med njimi tudi številna, ki zanje niso nujno potrebna ali so celo neprimerna.

20170626_103905

Obvladovanje polifarmakoterapije (sočasno jemanje 5 ali več zdravilnih učinkovin) postaja ena naših prednostnih nalog. Zdravila se pogosto menjajo, odmerki prilagajajo. Le redko kateri bolnik ima dolgo časa enaka zdravila. Zato vsem bolnikom svetujejo, da vodijo natančen seznam zdravil. S takšnim pristopom se verjetnost napak zmanjša. Pojav polifarmakoterapije v Sloveniji narašča, saj je bilo v letu 2016 204.564 oseb, ki so sočasno jemali 5 ali več zdravilnih učinkovin, kar je 14.417 oseb več kot v letu 2012.

Za boljše obvladovanje neželenih učinkov, medsebojnega delovanja zdravil so partnerji v zdravstvu v okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 opredelili uvedbo novega programa farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. To je namreč povezano s povečanim tveganjem za zaplete v zvezi z zdravili (neželeni učinki, medsebojno delovanje zdravil), kar zmanjša zdravje in kvaliteto življenja.

Farmakoterapijski pregled, ki ga postopoma v zdravstvenih domovih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), obsega:

– pregled predpisanih zdravil glede na pričakovani odziv pri bolniku (ali je zdravilo učinkovito) in ob
upoštevanju bolnikovih bolezni (npr. okvara ledvic, sladkorna bolezen),
– pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na listo potencialno neprimernih zdravil za starostnike (npr. PRISCUS lista),
– pregled odmerkov predpisanih zdravil, njihovega števila in časa dajanja, tudi glede na obroke hrane in ostala zdravila,
– pregled predpisanih zdravil glede na medsebojno nezdružljivost ali slabo združljivost ter glede na preobčutljivost,
– pregled klinično pomembnih interakcij med zdravili z bazo LexiComp On-line,
– pregled optimalnega kombiniranja zdravil in
– pregled stroškovne učinkovitosti predpisanega zdravljenja.

prenovljena lekarna tezno (2)

Pri tem je pomembno, da se farmacevtski svetovalec lahko z bolnikom tudi pogovori in da ima dostop do bolnikove zdravstvene dokumentacije. Farmacevt svetovalec nato izda mnenje, ki ga pošlje le osebnemu zdravniku, in s pacientom o njem ne razpravlja. Po prejemu pisnega izvida farmakoterapijskega pregleda osebni zdravnik glede na poznavanje bolnika in svojo klinično presojo v dogovoru z bolnikom izvede spremembe.

Program se v zdravstveni sistem uvaja postopno tako, da je bil sprva uveden v območni enoti Murska Sobota, Ljubljana in Maribor, v letošnjem letu pa se širi tudi v območno enote Kranj, Celje in Ravne na Koroškem, v letu 2018 pa je predvideno izvajanje programa še v preostalih območnih enotah Novo mesto, Krško, Nova Gorica in Koper. Po zadnjih podatkih se program že izvaja v 17 zdravstvenih domovih. V več zdravstvenih domovih pa potekajo priprave za začetek izvajanja programa.

Za uvedbo dodatnega programa farmacevtskega svetovanja je ZZZS namenil tudi dodatna finančna sredstva, in sicer v višini 720.335 evrov na letni ravni. Zdravstveni domovi po Sloveniji tako od lanskega leta dalje postopoma organizirajo sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil in ambulanto farmacevtskega svetovalca.

lekarna

Cilji novega programa 

Cilj izvajanja novega programa farmacevtskega svetovanja je večja kakovost predpisovanja zdravil, kjer so upoštevani različni vidiki, kot je učinkovitost zdravila, njegova varnost (neželeni učinki, interakcije, druge pomembne posebnosti), stroškovna učinkovitost in bolnikove posebnosti oziroma odločitve. Hkrati pa tudi sistematičen pregled zdravil pri bolnikih s polifarmakoterapijo poleg tistih, za katere zdravnik meni, da so njihove težave povezane zdravili. Za stalno izboljševanje kakovosti predpisovanja zdravil je bistvenega pomena sodelovanje obeh komplementarnih strok, medicine in farmacije. Zato so v program farmacevtskega svetovanja vključeni tudi redni sestanki skupin kakovostnega predpisovanja zdravil, ki jih sestavljajo zdravniki in farmacevti svetovalci. Farmacevti svetovalci tako sistemsko postajajo sodelavci izbranih osebnih zdravnikov družinske/ splošne medicine, ki predpišejo največ zdravil. S tem v Sloveniji na primarni ravni zdravstvene oskrbe uvajamo sistematičen in individualiziran pristop k polifarmakoterapiji.