Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Leta 1992 so Združeni narodi z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Letošnji dan invalidov poteka pod geslom “Za boljšo ponovno izgradnjo: za invalide – inkluzija, dostopnost in trajnost po COVID-19”.

Mestna občina Maribor se je leta 2009 na pobudo invalidov in z namenom izboljšanja enakih možnosti invalidov v Mariboru vključila v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in prejela listino »Občina po meri invalidov.« Kot posvetovalno telo župana je bil ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, v katerega so vključeni predstavniki Mariborskih invalidskih društev kot stalni člani, in predstavniki strokovnih in drugih služb, ki sodelujejo z invalidi.

V vseh letih aktivnega delovanja Sveta invalidov Mestne občine Maribor potekajo prizadevanja za izboljšanje možnosti invalidov, povezovalne aktivnosti in izobraževalna srečanja, podprta s strani Mestne občine Maribor, ki se jih udeležujejo številni invalidi iz različnih invalidskih društev. Tudi v letu 2020 je bil Svet invalidov zelo aktiven. Še posebej aktivne so bile nekatere delovne skupine Sveta, predvsem skupina za šport in rekreacijo ter skupina za dostopnost. Dokaj zadanih nalog je bilo realiziranih ali so v postopku urejanja ali so člani skupin opozorili na določene težave. Velika prilagajanja in dodatne aktivnosti so bile potrebne zaradi epidemije, a je bila kljub temu večina načrtovanih aktivnosti uspešno izvedenih.

Uspešne že 11. športne igre invalidov in akcija osveščanja parkiranja

Nekaj uspešno realiziranih nalog iz Akcijskega načrta za invalide v letu 2020: V Mariboru so v letu 2020 v organizaciji Sveta invalidov potekale že 11. športne igre invalidov. Bile
so prestavljene iz maja na september, potekale so 3 dni, da smo omejili število udeležencev na dan. Skupno se je iger udeležilo 270 tekmovalcev in 120 navijačev. 28. avgusta 2020 smo organizirali športno–rekreativno srečanje invalidov na ŠRC Fontana, v septembru pa smo predstavili težave invalidov pri mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti na Trgu svobode v Mariboru. Ob tem smo ponovno izvedli predstavitev problemov s parkirnimi prostori – na običajna parkirna mesta na Slomškovem trgu smo parkirali 5 invalidskih vozičkov, ki so nosili napise »Pridem takoj«, »Samo na pošto sem skočil« in podobne najpogostejše izgovore kršiteljev, ki parkirajo na invalidske parkirne prostore. V okviru dneva mobilnosti invalidov smo opravili sprehod z evidentiranjem arhitekturnih ovir, ki se ga je udeležil tudi podžupan Samo Peter Medved, izvedli smo Posvet o postavitvi talnih taktilnih oznak v Mariboru. Poslali smo tudi pobudo za povečanje objav o voznih redih v mariborskem avtobusnem prometu. Invalidi so tudi predstavili priklopno kolo za invalidski voziček, zastopnik Ormega, ter električni priklop za invalidski voziček.

11. številka glasila Svet invalidov

Leto 2020 pa je še posebej močno zaznamovala epidemija koronavirusa, ki je v mnogočem spremenila življenje in z njim povezanih tako gospodarskih kot drugih dejavnosti. Zaradi ukrepov Vlade RS in navodil NIJZ smo žal morali prestaviti Kulturni večer invalidov za nedoločen čas. V letu 2020 je izšla že 11. številka glasila Svet invalidov, v 1100 izvodih, v katerem svoje prispevke objavljajo invalidi in Svet invalidov MOM. Mestna občina Maribor se tudi preko sodelovanja na evropskih projektih trudi izboljšati pogoje za dostopnost invalidov. V obdobju od julija 2020 do konca leta 2022 bo skupaj s partnerjem Univerzo v Mariboru v okviru projekta DANOVA- Inovativne prevozne storitve za slepe in slabovidne potnike v Podonavju (sofinanciranega s strani Evropske unije v okviru programa teritorialnega sodelovanja Interreg Podonavje) izvajala aktivnosti, s katerimi bo prispevala k izboljšanju dostopnosti avtobusne postaje za slepe in slabovidne, prav tako pa tudi izboljšanju dostopnosti do storitev in informacij povezanih z uporabo javnega potniškega prometa.

Nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide

Izvaja se nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide, nabavljeni so bili prilagojeni avtobusi, ki so ekološko prijazni. O naših aktivnostih so tokom celega leta poročali mediji, ki so pomemben člen informiranja in ozaveščanja širše javnosti. Sklepne misli Svet invalidov MO Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor pomemben podporni člen za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor. Še naprej si bomo aktivno prizadevali za skupno izvajanje ukrepov, s katerimi bomo vodstvo občine in strokovne službe ter širšo javnost spodbujali k odpravljanju neenakosti, za bolj enakovredno in enakopravno vključevanje ter varovanje in spoštovanje pravic ter osebne integritete invalidov.

Za konec pa še voščilo Sveta invalidov MOM: “Ob 3. decembru – mednarodnem dnevu invalidov čestitamo vsem invalidom, njihovim družinskim članom, prijateljem, invalidskim in humanitarnim organizacijam ter vsem, ki si prizadevajo za boljšo kakovost življenja invalidov v Mariboru in širše. Hkrati pa se zahvaljujemo vsem članom SIMOM ter delovnim skupinam Sveta invalidov za vso dosedanje dobro in nesebično delo ter podporo invalidom za njihovo enakopravnejše vključevanje v življenje v vse sfere družbenega življenja in vam želimo še naprej uspešno delo.”