Aktualne oddaje

  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica, ki je potekala 25.4.2024. 
  12. redna seja O...
  V videu si oglejte 12. redno sejo OS Občine Muta ki je potekala 18.4.2024. 

Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v letu 2021, takoj po izvedbi javnega naročila in pridobitvi izvajalca del, pristopila k sanacije mostu čez Dravo v Rušah.

V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 2020 do začetka del pa omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo.

Vsi premostitveni objekti na omrežju glavnih in regionalnih cest se pregledujejo v sklopu obdobnih pregledov z namenom spremljanja in vodenja njihovega stanja ter zagotavljanja varnosti prometa preko njih. Zaradi stanja mostu čez Dravo v Rušah, ki se nahaja na državni cesti R2-435/1439, na odseku Ruše–Selnica v km 2,000, je Direkcija RS za infrastrukturo (Direkcija) pristopila k aktivnostim za potrebe rekonstrukcije mostu in navezovalne ceste v območju objekta. V sklopu rekonstrukcije premostitvenega objekta bo izvedena tudi razširitev objekta s hodnikom za pešce (pločnikom) na eni strani in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani mostu, ki bo del Dravske kolesarske povezave.

Ugotovili so poškodbo zato zmanjšujejo omejite v hitrosti

Pri zadnjem obdobnem pregledu mostu čez Dravo v Rušah je bila evidentirana poškodba, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času oziroma druge nepredvidene obremenitve. Tako bo, v novembru in do pričetka izvedbe rekonstrukcije, z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu vzpostavljen ukrep omejitve prometa za vozila nad 25 t in hitrosti na 30 km/h.

V pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki bo predvidoma objavljeno do konca letošnjega leta. Gradbena dela pa se bodo predvidoma začela v prvi polovici prihodnjega leta. Projektantska vrednost gradbenih je ocenjena na 3 milijone evrov.

Sanacija bo trajala približno leto in pol

Gre za zelo zahteven projekt, tako bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni leta 2022. Dela na objektu predvidevajo rekonstrukcijo 131 metrov dolgega mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni strani in hodnika za pešce na drugi strani objekta, kar vpliva na spremembo zasnove statičnega sistema objekta. Sprememba statičnega sistema pomeni izjemno zahtevne posege v konstrukcijo, ki v času rekonstrukcije oziroma izvedbe del ne sme biti obremenjena. Z namenom izvesti strokovno in kvalitetno rekonstrukcijo mostu, je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za čas gradnje vzpostaviti ustrezen in hkrati optimalen začasni prometni režim. Pri iskanju optimalne rešitve glede spremembe prometnega režima v času rehabilitacije mostu je bilo preučenih več variant, med njimi tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu (Mabey), ki pa se je zaradi specifičnosti območja, izkazala kot neizvedljiva.

Tako je v času gradnje predvidena popolna zapora prometa, obvoz pa bo urejen po državnih cestah preko Maribora.

Predviden potek obvozov v času popolne zapore:

Iz smeri Ruš po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor – Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most) – cesta Proletarskih Brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta – Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi. V času popolne zapore prehod mostu pešcev in kolesarjev ne bo možen.

Iz Ministrstva za infrastrukturo sporočajo, da vse uporabnike prosijo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970): “Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu. Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.”