Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Vlada RS je, ob predhodnem soglasju Mestnega sveta Mestne občine Maribor in občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, v prejšnjem tednu sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, skupaj s programom ukrepov za obdobje 2020-2022. Sprejetje Odloka je za občane in pravne osebe pomembna osnova za kandidiranje na razpisih Eko sklada, prav tako pa je pomemben tudi za nadaljnje izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v mariborski in miklavški občini.

Pozitivni učinki na območju obeh občin

Odlok bo imel s svojimi ukrepi in posledično z njihovim uresničevanjem nedvomno pozitivne učinke na območju obeh občin in je lep primer skupnega izvajanja strokovnih in pospeševalnih občinskih nalog. Dokument je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, predloge ukrepov pa so bili pripravljeni v Skupni občinski upravi Maribor oziroma njeni Skupni službi varstva okolja ter v miklavški občinski upravi. Sodelovali so tudi drugi deležniki, na katere se ukrepi navezujejo. Povezovanje občin ob vsebinah, ki se nanašajo na naše skupno okolje je nujno, zato se namerava dobro prakso na področju varovanja okolja prenesti tudi v druge občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor. Pri pripravi odloka je bil zasledovan cilj, da se onesnaženost zraka karseda zmanjša, hkrati pa upošteva razvojne načrte in usmeritve ter finančne zmožnosti.

Trije sklopi ukrepov za kakovost zraka

Načrt za kakovost zraka vsebuje ukrepe, ki so usmerjeni v tri sklope, in sicer:
 Prvi sklop predstavljajo ukrepi na področju učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE), ki so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij, zaradi ogrevanja stavb. Z ukrepi se med drugim spodbuja energetska obnova stanovanj, večstanovanjskih zgradb in javnih objektov. Velik del finančnih spodbud je namenjenih zamenjavi zastarelih kurilnih naprav, posebna pozornost pa še izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav na trda goriva ter o ustrezni pripravi lesne biomase. Ukrepi so usklajeni s sprejetima lokalnima energetskima konceptoma.
 V drugem sklopu so ukrepi na področju prometa in so usmerjeni k posodobitvam javnega potniškega prometa, trajnostni parkirni politiki, spodbujanju električne mobilnosti ter izboljšanju in širitvi infrastrukture za kolesarje in pešce. Ukrepi so usklajeni s sprejetima celostnima prometnima strategijama.
 Tretji sklop predstavljajo podporni ukrepi, ki se nanašajo na varovanje in obnavljanje zelenih površin, ki izboljšujejo mikroklimo, na delovanje spletnega mesta za kakovost zraka, ozaveščanje občanov o kakovosti zraka ipd. Del ukrepov je namenjen tudi gospodarskim subjektom, saj gre za spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik (BAT tehnologij) v proizvodnih procesih, spodbujanje sistema ravnanja z okoljem itd.

Na območju MO Maribor je za realizacijo ocena potrebnih sredstev 28.572.121 evrov, od tega bo občina zagotovila 8.723.350 evrov, država 12.965.271 evrov, prav tako pa so predvideni viri iz skladov EU ter javno-zasebnih partnerstev v ocenjeni višini 6.883.500 evrov.

Za realizacijo ukrepov predvidenih za Občino Miklavž na Dravskem polju je ocena potrebnih sredstev 1.519.880 evrov, od tega bo občina zagotovila 420.500 evrov, predvidoma 1.099,380 evrov pa bo financiranih s strani države in EU skladov.