Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Nigrad je organiziral spletno novinarsko konferenco, kjer so spregovorili o pripravljenosti zimske službe ne letošnjo zimo.

Plug na terenu

Direktorica Javnega holdinga Maribor, pod čigar okrilje spada tudi družba Nigrad, ki na območju Mestne občine Maribor izvaja zimska vzdrževalna dela, Lidija Pliberšek je dejala, da je bila zimska služba že doslej primer dobrega sodelovanja med podjetji, ki izvajajo storitve javnega pomena, in da je prepričana, da bo ob podpori JHMB, novoustanovljene družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, dobila še dodaten zagon.

Ob začetku zimskega vzdrževanja javnih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor, so na novinarski konferenci predstavili organiziranost, pripravljenost in naloge zimske službe v sezoni 2020/2021.

Po besedah predstavnika Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Uroša Kosiju bodo v sezoni 2020/2021 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili 1.400.000 evrov: “Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe izpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM. V proračunu imamo tudi za aktualno sezono na voljo 1,4 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanski sezoni realizacije za natanko 1.345.025 evrov.”

Zagotavljajo, da so dobro pripravljeni na sezono

“Na zimsko sezono, ki se uradno začne danes, v petek, 13. novembra 2020, smo dobro pripravljeni. Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še cca 1444 ton soli, skupno 1435 kubičnih metrov posipnega peska in 220 m3 mešanice. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 sodelavcev”, navaja Matjaž Kerbler, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. “Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov”, še dodaja Matjaž Kerbler.

Obvezna vožnja z očiščenimi avtomobili

Vojko Bevk, predstavnik Postaje prometne policije, apelira na voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: “Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila.”

Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). “Od 15. novembra dalje bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov”, še opozarja Vojko Bevk.

Preprečiti morajo padanje snega s streh na javno cesto 

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljala Medobčinska inšpekcija, ki deluje znotraj Skupne občinske uprave Maribor. Nina Mikl, vodja Medobčinske inšpekcije, poudarja, da so zaradi zagotavljanja varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni poskrbeti, da se s streh in žlebov odstranjujejo ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode.

Dolžni so preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin, prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine. V času odstranjevanja snega z javnih prometnih površin so lastniki vozil dolžni svoja vozila pravočasno umakniti. Zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti je za posameznika v skladu z določbami Odloka o občinskih cestah zagrožena globa v višini 200 evrov.

Nepravilno parkirana vozila predstavljajo veliko težavo

Veliko težavo predstavljajo nepravilno parkirana in neregistrirana odslužena vozila na izpostavljenih točkah. Ta ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin in jih bo v primeru prijave po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo “pajek”. Člani operativnega štaba občane zato pozivajo,naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, z javnih površin odstranijo svoja vozila in tako omogočijo neovirano delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah je namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat oteženo.

Pri ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. (JHMb) bo treba upoštevati zagotovljene pravice delavcev ob prenosu na holding in še eno leto po njem, opozarjata Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM) in Obalna sindikalna organizacija – KS 90.

Mestna občina Maribor ustanavlja Javni holding Maribor d.o.o., v katerega je načrtovano, da bi vstopilo šest podjetji, ki opravljajo javno službo. Zaposleni v šestih podjetjih, predvidenih za združitev v Javni holding Maribor d.o.o. (JHMb), so ustanovili Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM), ki šteje 13 članov in zastopa približno 1.050 delavcev. Za predsednico SSD JHM so izvolili Sanjo Androić iz podjetja Mariborski vodovod, za podpredsednika pa Miša Pušnika iz podjetja Nigrad. Oba sta tudi izvoljena predstavnika delavcev v nadzornem svetu JHMb. Trenutna sestava SSD JHM je glede na trenutno število zaposlenih v posameznem podjetju naslednja: po trije člani iz podjetij Nigrad, Marprom in Snaga, dva člana iz podjetja Mariborski vodovod ter po en član iz podjetij Energetika in Pogrebno podjetje Maribor.

Zaposleni zaenkrat še nimajo izdelanega mnenja o pozitivnosti ali negativnosti ustanovitve JHMb v Mariboru, saj za oblikovanje mnenja, vsaj zaenkrat, še ni dovolj informacij, so zapisali v sporočilu za javnost. Zato pozdravljajo vse aktivnosti, ki povečujejo informiranost zaposlenih. Ob tem opozarjajo, da mora prenos zaposlenih iz podjetij, ki so predvideni za združitev na JHMb, upoštevati zagotovljene pravice delavcev, ki jih imajo v matičnih podjetjih, tako ob prenosu, kot tudi najmanj v obdobju enega leta po prenosu. “Na to smo dolžni opozoriti zato, ker po do sedaj prejetih informacijah, naj temu ne bi bilo tako,” so zapisali.

Zato je generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90, član predsedstva KS 90 in zunanji strokovni sodelavec Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Damjan Volf na nedavnem sestanku z predstavniki ustanoviteljev JHMb opozoril: »Nikakor se ne strinjam s prezaposlitvijo zaposlenih v JHMb z uporabo 92. člena zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ampak bi moral delodajalec zasledovati izključno 75. člen ZDR-1«. Ob tem je pozval vse prisotne: »Da tako občutljivo temo vodimo skozi konstruktiven socialni dialog.«

Predsednica SSD JHM Sanja Androić je jasno poudarila, da zaposleni ne bodo pristajali na nižanje že pridobljenih pravic, ki so si jih skozi leta svojega trdega dela v matičnih podjetjih že prislužili, saj bi prenašanje delavcev z uporabo 92. člena ZDR-1, pomenilo vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe, kar bi lahko prinašalo nepotreben nemir med delavce, ki se bodo zaposlili v JHMb.

“Skupaj želijo torej jasno opozoriti, da se delavci v šestih podjetjih, ki naj bi vstopila v JHMb, ne mislijo odrekati že prisluženim pravicam. Zato si želimo, da je zagotovilo v.d. direktorice Lidije Pliberšek, da se bodo potrudili narediti najboljše za zaposlene, iskreno, saj so prav zaposleni največje bogastvo vsakega delodajalca, ki želi imeti uspešno prihodnost,” sporočajo iz Skupnega sveta delavcev Javnega holdinga Maribor in Obalne sindikalne organizacije – KS 90.