Aktualne oddaje

  REPORT (33/2023-...
  V tokratni oddaji Report smo govorili o srečanju “Štajerska poje 2024”, ki ga že trdicionalno prirejajo člani TD Vurberk, Kariernem sejmu v Mariboru in o projektu Poni Podravje. Več v videu 🙂
  VIDEO: Tokrat v ...
  V tokratni oddaji Z županom je bi gost Anton Preksavec, župan občine Dravograd. Anton Preksavec, je povedal, kaj se zdaj dogaja v občini Dravograd, predvsem ko jih je hudo prizadela vremenska ujma. A kljub temu razvoj občini ni stagniral. Veseli ga tudi, da se je v času njegovega mandata razvilo boljše družabno življenje. Izvedeli smo […]
  REPORT (32/2023-...
  V tokratnem Reportu o praznovanju v MČ Tabor, koncertih, ki jih prirejajo člani Študentskega orkestra Maribor, o prihajajočem posvet o turizmu v Selnici ob Dravi in srečanju in predavanju v Društvu za pomoč pri demenci Spominčica – Maribor.
  REPORT (31/2023-...
  V tokratnem Reportu o izidu knjige Zebra, o redki bolezni in življenju z njo, ki jo je napisala Martina Štruc, o 70. prazniku in prireditvah Krajevnih skupnosti Pekre in Limbuš ter o mednarodni razstavi v Kungoti.

Jutri, torej v soboto, 9. novembra 2019, začne veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o o občinskih cestah v Mestni občini Maribor. Z njim pa torej povišane cene parkiranja na nekaterih javnih parkirišč v mestu. Ob tem velja tudi sprememba časa plačevanja parkirnine ob delovnih dneh – po novem do 19. ure (doslej do 17. ure).

Slika je simbolična

Slika je simbolična

Nove cene parkiranja na zaprtih parkiriščih na Rakuševem trgu ter v Sodni ulici oziroma Ulici talcev, v Loški in Mlinski ulici. Cena ure parkiranja bo po novem 1,20 evra (doslej 1 evro).

Nove cene dveletnih parkirnih dovoljenj za stanovalce, ki so upravičeni do dovolilnice za parkiranje v območju plačljive cone. Za izdajo dovoljenja za parkiranje se plača parkirnina, ki znaša:
– za vsako vozilo stanovalcev 180 evrov za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10;
– za vsako vozilo stanovalcev 150 evrov za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.

Nove cene enoletnih parkirnih dovoljenj za pravne osebe in državne organe.
Za službena vozila pravnih oseb, službenih vozil in vozil za službene potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je parkirnina seštevek parkirnin posameznih vozil:
– za dovoljenja za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10 je cena 180 evrov letno za prvo vozilo, 360 evrov letno za drugo vozilo in 540 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo;
– za dovoljenja za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo v znesku 150 evrov za prvo vozilo, 300 evrov za drugo vozilo in 450 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo

Za vozila, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, se plača parkirnina, ki za vsako vozilo znaša 150 evrov letno.

Nova cena dnevne parkirnine v beli coni: prej 13,50 evra, po novem 16,50 evra.

parkirni listek

parkirni listek

Po posameznih območjih bomo to spremembo uvajali postopoma, predvidoma bo do konca leta uvedena v vseh conah. Vozniki bodo o spremembi obveščeni s prometno signalizacijo kot tudi z obvestili na parkirnih avtomatih oziroma v aplikaciji za plačilo parkirnine z mobilnimi napravami.

Spremenjen dostavni čas v območju za pešce in območju umirjenega prometa.
Dnevno bo dostava dovoljena samo med 5. in 10. uro, s tem, da bodo smela vsa vozila zapeljati v območje za pešce in umirjenega prometa med 5. uro in 9.30, čas do 10. ure pa bo namenjen samo izvozu. Med 20. in 22. uro dostava ne bo več dovoljena.

Kljub prvotnemu predlogu, da bi sobotno parkiranje v Mariboru na javnih plačljivih conah bilo plačljivo, se je Mestna občina Maribor po vseh pripombah, ki so jih dobili zaradi predloga sprememb v parkirni politiki, odločila za staro varianto – da torej ob sobotah za parkiranje ni treba plačati. So pa pripravili nove spremembe pri podaljšanju časa parkiranja ob drugih dnevih.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in njegova ekipa sta pri pripravi besedila sprememb Odloka o občinskih cestah za drugo obravnavo na seji Mestnega sveta MO Maribor upoštevala nekaj pobud svetnikov v delu, ki se nanaša na plačilo parkiranja na občinskih parkiriščih, ter pobud imetnikov dovolilnic ter predstavnikov gospodarstva. Ob sobotah torej ne bo treba plačati parkiranja. Čas plačljivega parkiranja v mestu pa bodo poenotili, in to tako, da ga bodo na Lentu skrajšali za eno uro, drugod pa podaljšali za dve uri. Po novem bo tako povsod v beli coni parkiranje plačljivo med 8. in 19. uro.

parkirni listek

parkirni listek

Brezplačnih prvih 10 minut parkiranja
Prvih 10 minut parkiranja – to je čas, ki ga, recimo, porabimo za manjši opravek – bo odslej povsod brezplačnih. Z občine sporočajo, da s tem ukrepom želijo med drugim tudi postopoma preiti na čim bolj brezgotovinsko plačevanje parkirnine oziroma zagotoviti enake pogoje za vse oblike plačevanja (gotovinsko, preko spletne aplikacije, s sporočilom SMS).

Območje Ljudskega vrta z različnimi cenami parkiranja
V coni 5 (gre za območje Ljudskega vrta) bo po novem parkirnina 0,50 evra na uro. Trenutno za to cono velja cena 0,80 evra za uro parkiranja, razen na dveh odsekih (v Kajuhovi ulici in v delu Mladinske ulice zahodno od Strossmayjerjeve ulice je že zdaj 50 centov). Na južni strani stadiona Ljudski vrt (del Gregorčičeve ulice) bo v 5. coni cena ure parkiranja ostala pri sedanjih 80 centih na minuto. Na ostalih parkiriščih v beli coni se cena parkiranja ne bo spremenila.

Na zaprtih občinskih parkiriščih se cena parkiranja zviša
Na štirih zaprtih občinskih parkiriščih, kjer je dostop omejen z zapornico (Sodna, Mlinska in Loška ulica ter Rakušev trg), v predlogu odloka ostaja predlagano povišanje cene ure parkiranja z enega na 1,20 evra.

Parkirišče ob Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca

Parkirišče ob Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca

Še vedno brezplačno kratkotrajno parkiranje v bližini zdravstvenih domov
Z občine pa sporočajo, da v bližini zdravstvenih zavodov in drugih pomembnih javnih institucij ohranjajo modre cone s skupno 247 parkirnimi mesti, ki so namenjena kratkotrajnemu parkiranju; tam bo še naprej mogoče za določen krajši čas (od 20 do 60 minut, odvisno od območja) parkirati brezplačno.

Predlagane višje cene za parkirne dovolilnice
V gradivu za drugo obravnavo odloka ostaja tudi predlagano povišanje cen parkirnih dovolilnic za stanovalce na območju plačljivih parkirnih con, in sicer na 6,25 evra na mesec (150 evrov za dveletno dovolilnico) oziroma 7,50 evra na mesec (180 evrov za dve leti), odvisno od parkirne cone.

Kljub velikemu negodovanju občanov, ki se kaže tudi na družbenih omrežjih in v pogovorih, ter glasni razpravi s pomisleki svetnikov na seji, so mestni svetniki z 19 glasovi ZA in 15 glasovi PROTI pokimali odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, kjer je zajeto podaljšanje časa na plačljivih parkirnih conah in ga dali v drugo branje. Razkrivamo, kako je kdo od mestnih svetnikov glasoval. 

O pomislekih in razlogih proti ter odgovoru mariborskega župana Saša Arsenoviča, ki zagovarja predlagane spremembe, smo spregovorili v naslednjem prispevku:

Odzivi ljudi na anketo o podaljšanju časa plačljivega parkiranja
Na našem portalu MBREPORT.si smo objavili anketo z vprašanjem “Se strinjate s podaljšanjem časa plačljivega parkiranja v Mariboru?”, v katerem smo bralce pozvali h glasovanju in poziv delili na družbenem omrežju Facebook. Prav tam so se naši bralci množično odzvali in v komentarjih izrazili svoje mnenje. Nekaj mnenj povzemamo.
Josko Pepi Kukovec je zapisal: “Mariborski inkasanti razmišljajo samo o tem kako nagrabiti čim več denarja od občanov.?Morale pa jih tudi nihče ni naučil.”

Veliko komentatorjev je preprosto odgovorilo: “Ne.”, oglasili so se tudi taki, ki so spraševali, kdo bi se sploh s podaljšanjem časa za parkiranje na javnih mestih splohh strinjal, češ da je to neumno vprašanje. A očitno je, da mestni svetniki razmišljajo drugače kot komentatorji ankete. Mojca Hausmeister se tako sprašuje: “Mislim kako vprasanje??? Kero tele bi se te strinjal z tem????”, Gita Petek pa, da se Arsenovič ne bo premislil, ampak bo cene še zviševal: “in kaj pa to glasovanje sploh koristi?! a mislite, da se bo srzenović zdaj premislil in vzpostavil staro stanje… pa dajte no… še več bo poviševal…” Nekateri komentatorji pa so bili še bolj ostri in so zapisali, da lahko parkirnine županu odnesejo stolček. Npr. Denko Denis: “Arsenko bo kmalu letel če misli sranj…. delat.” in Miki Maki: “Lahko bi koga parkirnine odnesle s stolčka, če so enega radarji….NE”

Za podaljšanje časa plačljivega parkiranja v Mariboru so bili mestni svetniki
Aljaž Bratina, Lidija Divjak Mirnik, Tatjana Frangež, Barbara Glavič, Tjaša Gojkovič, Darko Hergamas, Alenka Iskra, Igor Jurišič, Jelka Kolmanič, Helena Kujundžič Lukaček, Vid Lešnik, Samo Peter Medved, Katarina Mejal, Damir Orehovec, Matej Pavlič, Melita Petelin, Branislav Rajič, Vladimir Šega, Matej Žmavc.

Proti podaljšanju čas plačljivega parkiranja v Mariboru so bili mestni svetniki:
Ivan Celcer, Vladimira Cokoja, Breda Čepe Vizjak, Tatjana Fetahl, Ljubica Jančič, Franc Kangler, Zdenka Križanič, Matic Matjašič, Milan Mikl, Dragica Mlinarič, Saša Pelko, Viljem Pozeb, Miha Recek, Danijela Šerbinek, Željko Vogrin

Svetniki, ki niso pa glasovali:
Stojan Auer, Metka Koler, Tina Komočar, Tamara Kurnik, Alfred Lasetzky, Bernard Memon, Željko Milovanovič, Gregor Reichenberg, Nataša Rodošek, Josip Rotar, Zvonko Zinrajh.