V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavlja BKTV, izdajateljica lokalnega telvizijskega programa v digitalni in analogni mreži KRS Selnica-Ruše, SIOL TV, AMIS, T-2 in Telemach pravila za izrabo programskega prostora BK TV. BK TV bo med volilno kampanjo za DZ volitve kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam omogočila sodelovanje na televiziji BK TV. Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje izrabe programskega prostora v času trajanja volilne kampanje. Merilo poročanja je informativna pomembnost, odločitev o poročanju pa je izključno v pristojnosti in odgovornosti informativnega uredništva BK TV, ki si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje prizadevalo enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in njihove dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno. BK TV ponuja vsem kandidatom in kandidatkam, političnim strankam in listam enakopravno možnost objave oglasnih sporočil in predstavitev na BK TV. V plačanih objavah se vsebinske omejitve nanašajo izključno na sporočila s katerimi naročnik krši zakon oziroma diskreditira druge kandidate in kandidatke, politične stranke in liste. Za vsebino oglasnega sporočila v celoti odgovarja naročnik oglasa. Skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji je v objavljenem oglasu obvezna navedba naročnika oglasnega sporočila. Skladno s 50. členom Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena oglasna sporočila in predstavitve bomo na BK TV objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za DZ v letu 2018. Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno. Način plačila je100 % predplačilo, s katerim si naročnik zagotovi vpis v plan objav. Naročila za oglaševanje in predstavitve sprejemamo do zapolnitve razpoložljivega oglasnega in programskega prostora. Za oglaševanje v volilni kampanji ne priznavamo popustov. Predvajanje komercialnega oglasa je potrebno pisno naročiti vsaj dva dni pred objavo. Naročila za samopredstavitve in predstavitvene oddaje sprejemamo do zasedenosti programskega prostora. Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Pravila za izrabo programskega in oglasnega prostora so objavljena na oglasni deski BK TV in bodo pred začetkom volilne kampanje posredovana tudi volilnim štabom, kolikor bodo ti sporočili svoje kontakte.